Ingezonden brief over VVD kamerlid Leegte, klimaatverandering en KNMI geplaatst in Volkskrant

De volgende brief van enkele Nederlandse wetenschappers over de affaire-Leegte is vandaag geplaatst in de Volkskrant (p35; geen url beschikbaar; pdf hier, met aangepaste titel):

Wereldklimaat trekt zich niets van Nederlandse politieke klimaat aan!

Tweede-Kamerlid René Leegte (VVD) toont zich wars van onafhankelijke wetenschap als de uitkomsten ervan kennelijk niet in zijn politieke kraam te pas komen. Dat blijkt uit zijn uitspraken over het KNMI. Leegte vindt het klimaatonderzoek van het KNMI alarmistisch en onvoldoende onafhankelijk. Het instituut kijkt volgens hem onvoldoende naar de theorieën van de ‘sceptici’, en moet de lijn van het internationale klimaatforum IPCC volgen. Het KNMI kan daarom maar beter worden verzelfstandigd; als de overheid klimaatvragen heeft worden deze gewoon bij marktpartijen aanbesteed.

Als het KNMI partijdig zou zijn, waarvoor Leegte geen enkele aanwijzing geeft, zijn vrijwel alle wetenschappelijke instituten, universiteiten en verenigingen wereldwijd dat. Een eventuele aanbesteding van klimaatonderzoek bij andere wetenschappelijke instellingen zou dus geen andere conclusies opleveren. De aanwijzingen voor menselijke invloed op het klimaat zijn namelijk heel sterk, en als gevolg daarvan is er een brede wetenschappelijke consensus hierover.

In al die jaren dat wij met het KNMI werken hebben we nooit politieke voorkeuren gezien van het instituut of zijn medewerkers, die het werk zouden beïnvloeden. Dat is ook niet zo vreemd: de werking van de aardatmosfeer trekt zich van politieke voorkeuren niets aan, CO2 absorbeert infrarode straling ongeacht de politieke kleur van de onderzoekers, en het smeltpunt van ijs laat zich niet beïnvloeden door de wensen van een lid van de Tweede Kamer. Opmerkelijk genoeg hebben de Nederlandse kennisinstituten (inclusief het KNMI) de afgelopen jaren de dialoog gezocht met ‘klimaatsceptici’, o.a. in de brochure ‘De Staat van het Klimaat 2010’.

In verschillende uitingen over klimaat laat Leegte zien dat zijn kennis van klimaatverandering en van klimaatwetenschap beperkt is. Dat is niet erg, politici kunnen niet inhoudelijk op elk onderwerp expert zijn. Wel kwalijk is op grond van beperkte kennis beweren dat een kennisinstituut zijn werk niet goed doet, partijdig is en maar moet worden afgeschaft of geprivatiseerd.

Het is voor begrip van een complexe systeem van groot belang dat jarenlang en continu aan begrip van de werking van het klimaatsysteem kan worden gewerkt. Als af en toe een vraag uit de Tweede Kamer aan een commercieel bureau in concurrentie wordt aanbesteed kan diepgaande kennis niet meer worden opgebouwd. Bovendien zou een dergelijke aanbesteding van onderzoek juist afhankelijkheid van de politieke wind in de hand kunnen werken. Juist Nederland, waar de economie bovengemiddeld gevoelig is voor intensiteit en spreiding over het jaar van regenval, van rivierwaterafvoer, van de zeespiegel en meer mede van het klimaat afhankelijke factoren, kan zich geen oppervlakkige, met de politieke wind meewaaiende klimaatkennis veroorloven.

Prof. Dr. Bert Holtslag (Universiteit Wageningen)

Dr. ir. Ernst Schrama (TU-Delft)

Dr. ir. Bart Verheggen (ECN)

Dr. Roderik van de Wal (IMAU Universiteit Utrecht)

33 Reacties op “Ingezonden brief over VVD kamerlid Leegte, klimaatverandering en KNMI geplaatst in Volkskrant

 1. Zo langzamerhand is het voor mij overduidelijk hoe de alarmisten reageren op realistische uitspraken. Alsof men door een wesp gestoken is, reageert de hele alarmistische wereld op een uitspraak van Leegte! Heel Nederland staat op zijn kop.
  Mijn ervaring op deze site lijkt hetzelfde met als klap op de vuurpijl de opmerking van Bart in een vorig blog, die natuurlijk op mij sloeg:
  Jos, prachtige uiteenzetting over de hubris en Dunning-Kruger die hier tentoongesteld wordt.
  Ik moest op Internet de betekenis hiervan bekijken, in feite een nitwit. Ik verkondig precies hetzelfde als realistische wetenschappers. Dus ook deze realistische wetenschappers zijn nitwits.
  Door het gedrag van de bezoekers van deze site lijk ik wel de enige realist die zich hier durft uit te spreken. Na de woorden van Bart heb ik niets meer van mij laten horen, echter door de publicatie van de Ingezonden Brief moet ik toch reageren.
  De reacties op de NRC-blog van Paul Lattikhuis over Leegte laten nog meer zien hoe fel iedereen is op de eenvoudige uitspraak van Leegte, dat het KNMI een alarmistische richting reeds lang geleden gekozen heeft. Iedereen op deze site kent het verhaal van Tennekes en het KNMI volgt net zoals iedereen op deze site het IPCC. Het IPCC is per definitie alarmistisch, dus het KNMI ook.
  In feite is daar niets mis mee, want het kan allemaal waar zijn wat het IPCC zegt. Alleen er is ook een andere kant van de medaille. Namelijk dat het ook allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat CO2 niet de grote boosdoener is en dat het misschien weer kouder wordt. Dat zijn tegengestelde visies die gerespecteerd moeten worden, omdat er peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken zijn met tegengestelde resultaten.
  Nu ligt de waarheid in het midden, echter niemand weet met een grote zekerheid waar het midden is.
  Daarom lijkt het mij onverstandig om zo fel elke keer te reageren en elke opmerking of URL van realisten meteen de grond in te boren en van 1 kant te bezien. Het is op de site vechten tegen de bierkaai.
  Consensus (97%) van 75 van de 77 wetenschappers geeft geen goed gevoel dat de alarmistische kijk de waarheid is.

  Terugkomend op Leegte en het KNMI wil ik nog toevoegen dat Leegte een punt heeft om de 60M Euro per jaar subsidie ter discussie te stellen. Zeker als het KNMI alleen de alarmistische kant bekijkt van het complexe klimaatgebeuren, welk wetenschappelijk inzicht zich nog in een embryonaal stadium bevindt.

  Tot nu toe zijn alle alarmistische studies vooral gericht op de lucht en de werking van CO2. Nagenoeg alle studies die ook andere elementen onderzoeken die de temperatuur kunnen beïnvloeden zijn tot nu toe de grond ingeboord.

  Ik hoop dat mijn bijdrage kan leiden tot een normale discussie.

  Like

 2. Net zo min als de absorptie eigenschappen van een CO2 molecuul afhankelijk zouden zijn van de poltiek, is het klimaatsysteem als geheel ook voor geen milimeter afhankelijk van wat deze of gene langs de zijlijn roepende persoon daarover denkt te weten.

  De waarheid ligt niet noodzakelijkerwijs in het midden. Bij persoonlijke meningen valt daar misschien iets voor te zeggen (met nogal wat slagen om de arm), maar bij fysische wetenschap absoluut niet.

  Als iemand beweert dat de zwaartekrachtsversnelling op aarde eigenlijk nul is, wil dat niet zeggen dat ie daarmee (9.8+0)/2 = 4.9 m/s2 is. Zie ook deze ironische allegorie over een debat of een bepaald beestje nu een eend is of niet. Het eindigt met:

  The truth probably lies between the two extremes of duck and not-duck.

  In de belevingswereld van Leegte en A. Bakker verdient wetenschap, waarvan de door hen niet begrepen conclusies hen niet aanstaan, blijkbaar het stempel “alarmistisch”. Een nogal goedkope manier van proberen het publieke debat over die wetenschap te beinvloeden.

  Wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op de diverse punten die “sceptici” aandragen zijn op vele plaatsen te vinden, bijv het klimaatportaal en skepticalscience.

  Deze worden door “sceptici” dan meestal meteen als “alarmistisch” bestempeld, een voorspelbare reactie die geheel in lijn ligt met bovenstaande: De gangbare wetenschap is volgens hen namelijk “alarmistisch”. Dergelijke beschuldigingen aan het adres van een hele tak van wetenschap dragen natuurlijk niet bij aan het voeren van een constructieve discussie.

  Like

 3. Bob Brand

  Bart,

  Goed gezegd, en dank voor jullie uitstekende ingezonden brief.

  Bij mij overheerst nog steeds verbijstering over de uitspraken van een VVD-politicus die de integriteit en onafhankelijkheid van het KNMI in twijfel trekt, omdat de wetenschappelijke uitkomsten hem niet van pas komen. Zijn idee: beperk de Vrijheid van onderzoek, en huur een bureau in.

  Wat een briljante parabel van de ‘not-duck’, ook daar heeft het onaangename consequenties:

  The first scientist slapped his forehead. Then, calming himself, he turned to his friend the reporter. “Since we seem unable to reach a conclusion,” he said, “would you be kind enough to favor us with your opinion?”

  “Reputable scientists disagree,” said the journalist. “There is a debate. The question is far from settled. The truth probably lies between the two extremes of duck and not-duck.”

  So the two scientists both stomped away in dudgeon and hostility, and the journalist, unable by himself to decide where to eat dinner, starved to death.

  Ik verwijs naar mijn reactie op het blog van Paul Luttikhuis (NRC):

  http://weblogs.nrc.nl/klimaatblog/2011/06/28/niet-eens-met-het-knmi-afschaffen-maar/comment-page-2/#comment-5929

  Like

 4. Erik de Haan

  Bart,

  Las jullie brief vanmorgen in de trein naar Brussel, goed stuk. Ik heb zelf nu een jaar of 5 als ambtenaar intensief contact met het KNMI. In de 15 jaar daarvoor veel contact gehad met PBL( en voorgangers), CPB en soms met het ECN. Altijd het beeld gehad dat je serieus werd genomen als je met goed inhoudelijk commentaar op conceptstukken kwam en niet als je duidelijk politiek probeerde te bedrijven. De onafhankelijkheid van genoemde instituten is een groot goed en kenmerkend voor de Nederlandse beleidstraditie.

  Voor wat betreft de standpunten van de sceptici, wie na een aantal jaren een beetje de literatuur kent doorziet de trucjes. Het rommelen met jaren (1998), het gewichtig doen met bepaalde fysische parameters, de zon, het lijkt indrukwekkend voor niet beta’s, maar het is zo doorzichtig als wat (ook voor een niet-beta zoals ik).

  Daarnaast ook het gewone boerenverstand geeft aan dat het warmer wordt. Neem de Aletschgletscher (mooi op de foto vanaf Jungfraujoch)
  als je daar al jaren komt zie je maar één trend, en die is helaas krimpen, duidelijker kan het niet zijn.

  Like

 5. De maat is inderdaad vol(te)!

  Like

 6. Erik (4), het is duidelijk uit jouw woorden op te merken dat je niet zelf de diepte bent ingegaan om te ontdekken dat het IPCC, PBL, KNMI en andere instanties alarmistisch zijn en dat er veel (peer-reviewed) literatuur ter beschikking is welke het tegendeel beweren, zie
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html .

  Sinds 1998 gaat de temperatuur niet meer omhoog, zie:
  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0154335fd537970c-pi .

  Er is 1 organisatie die de laatste 180 jaar de temperatuur wereldwijd bijhoudt, namelijk de University of East Anglia (UEA) met Phil Jones. Er is grote twijfel of de resultaten van Phil Jones wel kloppen, waaruit de Hockeystick van Mann is ontstaan. Eindelijk moet Phil Jones nu met zijn billen bloot om alle data te laten zien, zie:
  http://climateaudit.org/2011/06/27/ico-orders-uea-to-produce-crutem-station-data/ .
  Ik ben erg benieuwd hoe Phil Jones de data heeft bewerkt om tot zulke grote temperatuurverschillen te komen. De volgende weken zullen interessant worden, indien de data ter beschikking komt. Steve McIntyre zal de nodige fouten ontdekken, zoals hij ook de HockeyStick van Mann heeft aangepakt.

  Ik hoop hiermede een bijdrage te kunnen leveren dat er meerdere inzichten zijn over het klimaat en dat niets zeker is wat er gezegd wordt, omdat de klimaatwetenschap zich nog in een embryonaal stadium bevindt.

  Er kan dus nog geen consensus zijn.

  Like

 7. Bart, in mijn reactie naar Erik heb ik proberen duidelijk te maken dat ik niet iemand ben langs de zijlijn, die maar wat roept. Het zijn allemaal uitspraken die direct komen van wetenschappers.
  De absorptie eigenschappen van een CO2 molecuul zijn bekend, maar zijn maar voor een zeer beperkt spectrum en kunnen nooit zo’n invloed hebben op de temperatuur, zoals jouw wetenschappers durven te beweren. In de praktijk zie je het ook, want het wordt maar niet warmer!

  Jij komt elke keer terug op de fysische wetenschap en met nu de zwaartekracht. Ik (en met mij vele andere wetenschappers) blijf beweren dat de klimaatwetenschap zich in een embryonaal stadium bevindt, dus de werking van de fysische wetenschap op het klimaat kan een andere impact hebben dan men zou denken.

  Ook blijf jij maar terug komen met klimaatportaal en skepticalscience, waarin voor alarmisten alles netjes op een rijtje wordt gezet hoe je realistische vragen moet beantwoorden. Zo kan er bij elke bewering weer een tegenbewering gesteld worden en wordt het elke keer een welles-nietes discussie.

  Mijn enige reden om hier op deze site een andere gedachte op “papier” te zetten is dat de wereld qua klimaat anders in elkaar kan zitten als jullie denken. De echte wetenschappers komen niet op deze sites, dus moeten anderen een geluid laten horen die de andere inzichten verkondigen.

  Niemand weet in totaliteit hoe het complexe klimaatgebeuren in elkaar zit. Dus ook niemand kan met zekerheid stellen dat CO2 de hoofdoorzaak is (geweest) van de opwarming. Daarom is verder onderzoek nodig, voordat grote investeringen gedaan worden.

  Ik zeg dus niet wie gelijk heeft, ik kom met andere argumenten aan van wetenschappers, waardoor het voor een ieder duidelijk moet zijn dat er nog geen waarheid is en dat de waarheid ergens in het midden moet liggen.
  Dat is een uitdrukking en wil zeggen dat de tijd zal leren wie er gelijk heeft of wie er het dichtste bij was.

  Like

 8. Sascha Tavere

  Nee hoor A. Bakker .. door geen enkele wesp gestoken. Ik wacht rustig af tot het NLMI (Neo-Liberale Meteorologisch Instituut) met haar eigen bevindingen komt en ik hoop mij in de toekomst te kunnen laten behandelen in een NLAZ.

  Like

 9. Anton Bakker,

  1998 als beginjaar kiezen is onzinnig. Maar zelfs als je dat doet en een regressie maakt, dan is de helling >0. Ofwel het warmt op.

  HADCRUT is slechts één van de vele temperatuurreconstructies. NCDC en GISTEMP geven vrijwel dezelfde opwarming (of eigenlijk iets hoger) dan HADCRUT. Alle data en codes zijn online voor GISTEMP. Als Mann GISTEMP had gebruikt dan was dezelfde grafiek verkregen. Er is niemand met enige functionele hersencellen die twijfelt aan de resultaten, de enige reden dat er zo wordt gezeken op Phil Jones is dat hij een handige kop van Jut is. Klagen over niet beschikbare data, en als het dan beschikbaar is…is de volgende aan de beurt om gebruikt te worden als het doelwit om de hele klimaatwetenschap te betwijfelen.

  Poptech’s lijst bevat een heleboel artikelen die NIET skeptisch zijn over opwarming, en helemaal niet het PBL of het KNMI weerspreken. Een groot deel die dat wel doen zijn verschenen in Energy & Environment. Er zit ook een artikel bij dat als één mogelijkheid heeft dat de klimaatgevoeligheid >>3 graden is (meer 6 graden…). Ja, ja, erg skeptisch, dat artikel…

  Drie hele simpele feitjes, maar zal Anton Bakker ooit begrijpen dat zijn bronnen zo onbetrouwbaar zijn als de pest?

  Like

 10. En intussen wordt het warmer en warmer …. Jullie kennen vast dat verhaal wel van die kikker die langzaam wordt opgewarmd, maar het niet in de gaten heeft. Hoewel hij er nog makkelijk uit had kunnen springen, wordt hij gekookt. Daar doet deze discussie me vaak aan denken.

  Like

 11. Marco, ik kan je verrassen met de nieuwste peer-reviewed story:
  http://wattsupwiththat.com/2011/07/04/a-peer-reviewed-admission-that-global-surface-temperatures-did-not-rise-dr-david-whitehouse-on-the-pnas-paper-kaufmann-et-al-2011/ .
  Dat moet toch zo langzamerhand duidelijk maken dat er echt iets aan de hand is in tegenstelling wat altijd gezegd werd door de ….

  Ik raad je toch weer voor de zoveelste keer aan om het boek The Hockey Stick Illusion te lezen. Dan zal je een toontje lager zingen. Mijn laatste alarmistische vrienden zijn toen realisten geworden. Geen functionele hersencellen kan je niet zeggen. Het lijkt wel of je gehypnotiseerd bent.

  Als er een 900+ lijst is, die ik zelf niet eens nagegaan ben, dan weet jij er 3 uit te pikken die misschien wat alarmistischer klinken, via Sceptical Science??

  Wanneer begin je nu eens te twijfelen en in te zien dat er misschien andere elementen spelen in het complexe klimaatgebeuren?

  Toen de maan bezocht werd door de mens, konden alle wetenschappelijke boeken over de maan de prullenmand in. Dat zal zeker gebeuren wanneer de mensheid meer grip heeft op het functioneren van het klimaat, waarna dan ook de voorspellingen realistischer zullen zijn.

  Like

 12. Sacha, jij hebt eens het volgende verkondigd:
  Bij welke “waarheid” wil de Klimatosoof komen? De wetenschappelijke, politieke of psychologische?
  Voor de wetenschappelijke is duplicatie van onderzoek noodzakelijk of falsifiering van vage hypothesen (van, al dan niet anthropogeen geinduceerde, warming tot veranderende pH van oceanen, verhuizende flora en fauna).
  Voor politieke “waarheid” bestaat het stemhokje.
  Voor de veronderstelde massahystery en fraude van wetenschappers is historisch perspectief of de medewerking aan psychologisch onderzoek nodig en in het tweede geval de rechterlijke macht.
  En waarin meent men wel of geen gelijk te (kunnen) hebben/krijgen? In de veronderstelde malafiditeit van (sommige) wetenschappers, de juistheid van x-aantal onderzoeken die ten grondslag liggen aan AR4 of eerder door het IPCC geincorporeerd werk of de conclusies getrokken uit dat werk – wetenschappelijk of politiek?

  Waar sta jij in dit verhaal? NLAZ zal wel het academisch ziekenhuis zijn.

  Like

 13. A. Bakker,

  Er is nog een open discussie post open om off topic onderwerpen te bediscussieren. En lees de blog spelregels er nog even op na.

  Like

 14. Erik de Haan

  Beste Anton,
  Ik mag dan van huis uit economie gedaan hebben en geen natuurwetenschappelijke studie hebben genoten, na ruim 20 jaar in het milieubeleid pik je wel eens wat op van je wel natuurwetenschappelijk geschoolde collega’s ;-).
  In je antwoord geef je zelf al weer blijk van de bekende retoriek bijv. door het gebruik van 1998 als referentiejaar (extreem sterke El Nino). Zowel NOAA als NASA/GISS geven recentere jaren aan als recordjaar, maar los daarvan is het gewenster om gewoon uit te gaan van een 30 jarig voortschrijdend gemiddelde. Voor Nederland heb ik die cijfers keurig in een spreadsheet staan en wat zie je, continue stijging sinds 1988 (met 2 horizontale streepjes in 1996 en in 2010; 2 jaren met strenge winters in januari en december).

  Natuurlijk mag je niet op basis van 1 lokatie conclusies trekken, maar neem bijv. de actualisatie van de klimaatnormalen in de VS (nu 1981-2010). Overal wordt het warmer, ra, ra hoe kan dat.

  Zoals gezegd, ook alle gletschers die ik in mijn leven gezien heb op diverse continenten kennen maar een beweging en dat is terugtrekken, soms dramatisch. Dan heb ik geen eens een model nodig om te zien dat het warmer wordt.

  Als dan op basis van natuurwetenschappelijke feiten een zeer plausibele verklaring wordt gegeven, die bovendien niet van gisteren is (in mijn boekenkast staat een boekje van Fortune uit 1970 met een beschrijving van de effecten van een toename van CO2, dus ruim 40 jaar geleden al).

  Ook voor andere milieproblemen is in het verleden vaak ontkent dat er een probleem was of dat de economie zou instorten als we beleid zouden voeren. Van dit laatste heb ik dus wel meer dan gemiddeld verstand en ook dat valt mij op in de klimaatdiscussie hoeveel retoriek er ook op dit punt door de sceptici wordt geuit. Natuurlijk is een energietransitie niet gratis, maar onoverkomenlijk is het ook niet. Het vereist gewoon (mondiale) politieke wil.
  Bart zijn collega’s bij ECN werken hard aan nieuwe opties, bij onze oosterburen is te zien wat er allemaal mogelijk is.

  Like

 15. Bob Brand

  Hoi Bart,

  Ik vind dat het de spuigaten uitloopt.

  A. Bakker haalt z’n standaard trucje uit (al zó vaak vertoond), om hier zijn vaste ‘talking points’ te knippen&plakken, en daarmee de discussie van het eigenlijke onderwerp af te leiden!

  Hij heeft in onderstaande thread nog een REEKS vragen van Neven openstaan, maar hij verdwijnt zodra het serieus wordt (over Zhang 2003): https://klimaatverandering.wordpress.com/2011/06/12/bizarre-column-eppink-nrc-klimaatdebat/#comment-286

  Einde oefening? It’s up to you. 🙂

  @Erik de Haan – excuus, jij hebt volkomen gelijk, en goed gezegd. Maar het trucje van Bakker is om alles naar zijn lijstje met ‘talking points’ te herleiden. Een ‘Merchant of Doubt‘ exact volgens de methodiek zoals uit de doeken gedaan door Oreskes en Conway in hun gelijknamige boek. Trouwens een must-read voór iedereen die met deze climate deniers te maken krijgt.

  Back on topic?

  Like

 16. Kijk nou eens. Meneer Bakker heeft helemaal gelijk, er is de afgelopen 50 jaar totaal geen opwarming geweest!

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1998/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:2011/plot/hadcrut3vgl/from:1987/to:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1980/to:1990/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:1978/trend

  Moet je alleen wel gehypnotiseerd naar de korte trends kijken en vooral die lastige rode trendlijn over de hele periode even negeren… En al helemaal niet een van de andere temperatuur reeksen gebruiken (hint!).

  Natuurlijk is HadCRUT, de temperatuur reeks van Phil Jones, hardstikke frauduleus…. totdat het toevallig 1998 als warmste jaar heeft (als enige van de vier belangrijkste temperatuur reeksen!). Dan is HadCRUT ineens ‘het bewijs’ van geen opwarming.

  Jazeker, de vele bochten waarin een contrarian zich al niet moet wringen zijn onnavolgbaar…

  Like

 17. @A. Bakker,

  Heb je het PNAS artikel misschien ook gelezen? Het geeft namelijk een verklaring voor de vertraagde opwarming. De conclusie is dat het consistent met de huidige theorie, en dat de waargenomen vertraagde opwarming helemaal niet bewijst dat CO2 geen belangrijke factor is.

  Like

 18. Jos Hagelaars

  @Cynicus & Bob
  Ik dacht nooit dat zoiets kon gebeuren, maar het artikel van Kaufman en ook Michael Mann, waar Bakker naar refereert op WhattsUpWithThat en wat je daar kunt downloaden, vond ik wel degelijk interessant. Het afkoelende effect van de stijgende zwavel emissies in de jaren 1998 – 2008 wordt er uitgebreid besproken.
  Dit alles in het licht van onze nogal off-topic discussie op het Eppink blog. Wellicht iets om bij op het OpenDisscussie blog op verder te gaan ?
  De “supplemental information” van het artikel, met enkele interessante grafieken, vooral die met de zeer goede modelvoorspelling van de temperatuur rond 1940-50 vond ik opvallend:

  Klik om toegang te krijgen tot PNAS_SI_Apendix_Final.pdf

  Te downloaden zwavel emissie gegevens via :
  http://www.sterndavidi.com/datasite.html

  Like

 19. Jos Hagelaars

  @MP, ik had je reactie pas gezien, nadat ik op “plaatsen” drukte. Sorry, zo lijkt het een beetje dubbelop.

  Like

 20. Bob Brand

  Jos,

  Ja, ik heb het ook gelezen, interessant artikel. Het is niet helemaal nieuw want Ramanathan heeft in 2008 hetzelfde voorgerekend op basis van de zwavelemissies die hij gemeten heeft boven China/ZO-Azië. (Plus de natuurlijke variatie).

  Maar ff verder op de open thread. 🙂

  Like

 21. Bob,

  Mee eens (over die spuigaten en over het artikel van Kaufmann).

  Aan iedereen het verzoek om off-topic onderwerpen (zoals de Kaufmann paper, hockeysticks en ander hergebruik) op de “open discussie” post te bespreken.

  Like

 22. Bart, nog 1 opmerking aangaande jouw brief over Leegte en het KNMI. Ik begrijp heel goed dat een ieder zich verdedigt op zijn of haar gebied, zoals nu ook in Nederland gebeurt op elk gebied waar subsidie bij betrokken is.
  Toch staat het vast dat het KNMI net zoals de Met Office in Engeland het IPCC volgt. Men staat niet open voor andere inzichten en dat zal een punt zijn om de subsidie van 60M opnieuw te bekijken.
  Het KNMI zou open moeten staan voor bijvoorbeeld de inzichten van Niels Moerner, zie: http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/Moerner_Science_environm_sea_level_3_11_Paper_534.pdf . WUWT geeft een goede introductie op de mogelijkheid dat er opnieuw een kleine ijstijd aankomt nu de zon gaat slapen en daardoor de oceanen anders zullen gaan stromen. Weliswaar het tegengestelde van wat het IPCC verkondigd, echter de theorie is erg interessant en moet serieus bekeken worden volgens mij door de klimaatinstituten.

  Like

 23. Sorry voor verkondigt met een d in de laatste zin

  Like

 24. Sorry voor verkondigt met een d in de laatste zin

  Maakt niet uit, zijn we van je gewend. Je kunt je beter verontschuldigen voor de hersenloze manier waarop je leugens, overdrijvingen en verdraaiingen kopieert en verspreidt.

  Heb je zin in een nieuwe ronde van het spel trek-je-bronnen-na-A.-Bakker? Loop je dit keer niet laf weg? Ga je wat moeite doen? Tijd heb je toch genoeg nu je met pensioen bent, in tegenstelling tot ons jongelui.

  Kom je gezellig in de Open Thread over beroepsleugenaar en charlatan Nils-Axel Mörner en leugenlobby EIKE praten? Of hoe dat artikel van hem WUWT over de naderende ijstijd een argument is om geen fossiele brandstoffen te verkwisten zoals we nu doen, zodat de kleinkinderen van A. Bakker nog iets te verstoken hebben als het eenmaal zover is? Behalve dat het natuurlijk klinkklare gefabriceerde bullshit is.

  Like

 25. Sascha Tavere

  Sorry dat ik u zo laat beantwoord … Mijn grapje, dat u moeilijk lijkt te herkennen is niet meer dan dat.

  Mijn vragen in de Klimatosoof bleven onbeantwoord en het geeft geen pas om vóór (zelfs een begin tot) beantwoording al een tegenvraag te stellen.

  Overigens heeft onze knoflooketende vriend mij “gesprert” van deelname aan debat op zijn site. (Ja, ja ..)

  Like

 26. Pingback: Dutch climate policy ends up in an arid desert road « ejo60

 27. ontwerpman

  Sinds 2004 tot op heden is René Leegte voornamelijk lobbyist voor Vereniging Vloeibaar Gas, Argos Oil en BK-Gas.
  Ik heb wel een vermoeden vanuit welke hoek René graag de particuliere opdrachtsverzoeken aan de KNMI ziet komen. Ze zullen vast goed betalen.

  Like

 28. G.Deckzeijl

  Waarom het klimaat NIET maakbaar is en de invloed van de zon zwaar wordt onderschat! http://tinyurl.com/agecgpm

  Like

 29. Mag ik iedereen afraden om met G. Deckzeijl in discussie te gaan? Als je kijkt op de link die hij geeft naar zijn eigen commentaar op een andere website, dan zie je al gauw dat hij diverse links geeft die danwel naar onbetrouwbare bronnen verwijzen (Christopher Booker, de interpretor of interpretations), danwel naar bronnen die helemaal niet passen bij zijn eigen bewering.

  Het antwoord op de vraag “waarom” is bij G. Deckzeijl wel duidelijk: het kost me geld, DAAROM.

  Like

 30. Het antwoord op de vraag “waarom” is bij G. Deckzeijl wel duidelijk: het kost me geld, DAAROM.

  Gelukkig zijn er ook vragen die heel makkelijk en in één zin te beantwoorden zijn. 😉 De heer Deckzeijl (nomen est omen) redeneert blijkbaar volgens het stramien: ‘money first, reality second’.

  Bravo, Marco!

  Like

 31. G.Deckzeijl

  Ga maar lekker door met slapen allemaal, laat je maar lekker door Haagse plucheplakkers zand in de ogen strooien. En dat van die zeespiegelstijging geloven jullie natuurlijk ook en dat het met de invloed van de zon ook wel meevalt, toch? O ja, dat vergat ik nog: jullie zijn ook lid van die club die bij hoog en bij laag blijft volhouden dat je het met veel belastinggeld minder hard kan laten waaien en regenen, niet? Al een pasklare oplossing gevonden voor alle orkanen in deze wereld? Zandstormen? Tsunami’s??
  Smog in Beijing..??? Waar blijven jullie nou met je pseudo-wetenschappelijke praatjes?
  Stakkers.

  Like

 32. Cor van der Laak

  Waar is die club? Dan ga ik mij ook snel aanmelden.

  Als krities AVRO-lid kan ik dhr. Deckzeijl de volgende reportage aanbevelen:

  😉

  Like

 33. G. Deckzeijl,

  Ik heb je laatste commentaar verwijderd. Als je een serieuze discussie wilt voeren, doe dat dan op een relevante blogpost of indien die er niet is op de laatste open discussie. Voor ordinaire kletspraat waarin je een hele tak van wetenschap belachelijk probeert te maken is op dit blog geen plaats. Dankjewel voor je begrip.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s