Klimaatgrafieken / datasets

Hieronder kun je van diverse klimaatindicatoren een grafiek of thumbnail vinden. Klik voor de meest actuele versie en/of het originele formaat. Daarnaast kun je hier links vinden naar diverse datasets.

Mondiale temperatuur
Global Warming Index
Zeespiegel
Zee-ijs
Sneeuwbedekking
Warmteinhoud oceanen
Broeikasgassen
Oscillatie Indices

MONDIALE TEMPERATUUR
De anomalie van de jaargemiddelde wereldgemiddelde temperatuur van vier datasets, HadCRUT5, GISTEMP, NOAA/NCEI en Berkeley Earth. De referentie-periode is 1850-1900 waarbij de anomalie van de datasets GISTEMP, NOAA en Berkeley Earth over 1880-2022 gelijk is gemaakt aan die van HadCRUT5. De grijze lijn is een LOESS smooth van het gemiddelde van de vier datasets over 42 jaar (data t/m december 2022).
NASA GISS
Met Office

Datasets oppervlakte temperaturen:
GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP)
Met Office Hadley Centre HadCRUT5
NOAA/NCEI Global Surface Temperature Anomalies
Japan Meteorological Agency (JMA) Global Surface Tempeatures Anomalies
Berkeley Earth Land + Ocean Data
Cowtan & Way Temperature series
Copernicus surface air temperature maps

Datasets satelliet temperaturen:
The University of Alabama in Huntsville (UAH) Global Temperature Report
Remote Sensing Systems (RSS) Upper Air Temperature

GLOBAL WARMING INDEX
De bijdrage van de mens (oranje) aan de opwarming van de aarde t.o.v. de periode 1850-1879 op basis van HadCRUT4, berekend volgens de methode van Haustein et al. 2017. Bron globalwarmingindex.org.
ZEESPIEGEL
Het zeeniveau over circa 1880 – 2020 berekend door diverse onderzoeksgroepen via verschillende methoden. Bron Frederikse et al. 2020, Extended Data Fig. 2.
Het zeeniveau over circa 1880 t/m 2013 voor de peilschalen en van 1993 t/m 2017 voor de satellietdata volgens Compendium voor de Leefomgeving.
CU Sea Level
Aviso
CSIRO

Onderzoeksgroepen zeespiegelstijging:
CU Sea Level Research Group (University of Colorado)
Aviso Satellite Altimetry Data Mean Sea Level
CSIRO Sea Level Rise
NOAA/NESDIS/STAR Laboratory for Satellite Altimetry / Sea Level Rise
NASA – Vital Signs of the Planet – Sea Level

ZEE-IJS
Het Arctische zee-ijs extent in september van 1979 t/m 2022. De daling is 12.3% per decennium t.o.v. het gemiddelde over 1981-2010. Bron NSIDC 2022.
NSIDC Arctische extent
NSIDC Antarctische extent
DMI Arctische extent

Informatie zee-ijs:
NSIDC Arctic Sea Ice New and Analysis
Danish Meteorological Institute (DMI) Arctic Sea Ice Extent
Arctic data archive system (ADS)
The Cryosphere Today (University of Illinois)
Arctic Sea Ice Blog

SNEEUWBEDEKKING
Gemiddelde sneeuwbedekking van het noordelijk halfrond per jaar (1967-2022). Afname is circa 22000 km²/jaar (2σ = ±14000 km²/jaar zonder rekening te houden met eventuele autocorrelatie). Gebaseerd op data van Rutgers University.
Verandering in de sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond per maand (1967-2022). Gebaseerd op data van Rutgers University.
Sneeuwbedekking NH Winter
Sneeuwbedekking NH Lente
Sneeuwbedekking NH Herfst

Info sneeuwbedekking:
Rutgers University Global Snow Lab

WARMTEINHOUD OCEANEN
De verandering in de warmte-inhoud van de bovenste 2000 meter van de oceanen. Bron Lijing Cheng – Ocean Heat Content.
0 – 700 meter
0 – 2000 meter

NOAA/NODC Global Ocean Heat and Salt Content

BROEIKASGASSEN
CO2-concentratie in de atmosfeer in de afgelopen 800.000 jaar. Bron Scripps.
The Keeling Curve
NOAA AGGI data

Informatie broeikasgas concentraties:
Scripps Institution of Oceanography – The Keeling Curve
NOAA’s Annual Greenhouse Gas Index
CO2Now.org

Oscillatie Indices
Multivariate ENSO Index (NOAA)
Southern Oscillation Index (Australian Bureau of Meteorology)

Links naar diverse indices:
NOAA Multivariate ENSO Index (MEI)
NOAA Weekly ENSO Update
Australian Bureau of Meteorology ENSO Wrap-Up
KNMI Climate Explorer – Monthly Climate Indices
The Pacific Decadal Oscillation (PDO) – University of Washington
NOAA Climate Indices: Monthly Atmospheric and Ocean Time Series

Klimaat Dashboards

Met Office
NASA
NOAA