Over ons

Welkom op ons blog!

Klimaatverandering is in 2008 opgezet door Dr Bart Verheggen, docent aard- en klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College. Vanaf 2012 doen ook Jos Hagelaars, Hans Custers en Bob Brand enthousiast mee met bloggen. Wij twitteren gezamenlijk als @KlimaatVeranda. U kunt ons bereiken via de knop “Contact”.

Ieder van ons schrijft op persoonlijke titel. Wel proberen we er gezamenlijk voor te zorgen dat we een zorgvuldig beeld van de wetenschap schetsen, met aandacht voor de risico’s die verbonden zijn aan klimaatverandering, alsmede voor de nuances en onzekerheden die er altijd zijn in de wetenschap. Als team bewaken wij de kwaliteit van blogstukken door voor publicatie een interne ‘review’ te houden, waarbij we kritiek op elkaars schrijfsels niet schuwen.

Wij schrijven over verschillende facetten van klimaatverandering: de basale wetenschap, recent onderzoek, wetenschapscommunicatie, het publieke debat, de rol van de media, zogenaamd “sceptische” argumenten, actuele gebeurtenissen, etc. Veel van onze blogs raken aan het snijvlak tussen klimaatwetenschap en maatschappij. We proberen de wetenschappelijke kennis in begrijpelijke termen te duiden en van context te voorzien. Onder “categorieën” of d.m.v. van een zoekopdracht kunt u blogs vinden over specifieke onderwerpen.

Waarom we dit doen? Via dit blog willen wij bijdragen aan de kennisverspreiding over dit maatschappelijk belangrijke onderwerp. In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, zelfs over zaken die wetenschappelijk gezien vrij helder zijn (zoals bijvoorbeeld dat de aarde opwarmt door toedoen van menselijk handelen). Er is in die zin een flinke kloof tussen de wetenschappelijke kennis op dit gebied en wat het brede publiek er over denkt. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het volgens ons belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben, en daar willen wij aan bijdragen. Die discussie is niet gebaat bij bagatellisering of overdrijving.

Maar klimaat is niet alleen een maatschappelijke kwestie. Het is ook gewoon een bijzonder boeiend onderwerp. Dat geldt zowel voor de wetenschap over de werking van het complexe klimaatsysteem als voor de dynamiek van de publieke discussie over de opwarming van de aarde en de maatschappelijke implicaties daarvan. We volgen die ontwikkelingen daarom met interesse. Het blog is daarbij een leerschool voor onszelf om onze gedachten te ordenen en terug te koppelen in discussie met anderen.

Wie zijn wij?

Bart: Ik ben een breed georiënteerde klimaatwetenschapper en ben werkzaam als docent aan Amsterdam University College, alwaar ik vakken geef op het gebied van aardsysteemkunde, atmosferische chemie, en klimaatverandering. Mijn onderzoekachtergrond (PhD en postdoc) is in de atmosferische chemie, en richtte zich specifiek op aërosolen (fijn stof): de vorming van deze minuscuul kleine deeltjes, en hun invloed op wolkenvorming en klimaat. Metingen zoals op de Jungfraujoch in Zwitserland, waar de foto is genomen die als blog-header dient, stonden centraal bij dit onderzoek. Sindsdien is mijn werkveld sterk verbreed en heb ik me o.a. beziggehouden met het modelleren van CO2 uitwisseling en atmosferisch transport, het inventariseren van regionale fijn stof problematiek, duurzaamheidscriteria voor biomassa, assessment studies op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit, klimaatcommunicatie, en het inventariseren van de wetenschappelijke consensus op klimaatgebied. Ik ben graag bereid tot het geven van lezingen op het gebied van klimaatverandering, voor zowel ‘het brede publiek’ als wetenschappelijke of andere specialistische doelgroepen. Bekijk de blogs van Bart.

Jos: Mijn interesse in de klimaatwetenschap en klimaatverandering komt voort uit een uitgebreide wetenschappelijke interesse in de wereld waarin wij leven. Naarmate ik me meer ben gaan verdiepen in de klimaatproblematiek ben ik me actiever met de discussie over klimaatverandering gaan bemoeien en al doende snel betrokken geraakt bij deze site. Mijn achtergrond qua opleiding is een TU studie Scheikundige Technologie met als afstudeerrichting Organische Chemie. Ik ben nu alweer meer dan een decennium werkzaam in de Industriële Automatisering en er is geen relatie tussen mijn werk en mijn blogactiviteiten. Bekijk de blogs van Jos.

Hans: Ik ben eveneens opgeleid als Scheikundig Technoloog aan de TU in Eindhoven. Daarna ben ik op de milieuafdeling van een ingenieursbureau beland. Ik heb vooral gewerkt op het terrein van veiligheid en gevaarlijke stoffen; in eerste instantie vooral technisch en later ook op het beleidsmatige en juridische vlak. Professioneel heb ik me dus nooit met het klimaat beziggehouden. Wel denk ik iets te weten over beleidskwesties rond complexe onderwerpen, zeker als risico’s daar een rol in spelen. Ik ben ervan overtuigd dat wetenschap de leidraad zou moeten zijn bij dergelijke kwesties. Het is dan ook belangrijk dat er goede informatie beschikbaar is over die wetenschap. Verontwaardiging over de manier waarop sommigen de klimaatwetenschap in diskrediet proberen te brengen met drogredenen en desinformatie is mijn motivatie geweest om me intensief met de discussie hierover te bemoeien. En dat is nog steeds een belangrijke motivatie. Bekijk de blogs van Hans.

Bob: Ik heb experimentele natuurkunde gestudeerd aan de VU Amsterdam. Sindsdien ben ik werkzaam als management consultant en projectmanager bij bedrijven in de industrie (Shell en Tata Steel), ICT (CMG en Ordina) en de rijksoverheid (Justitie, IND en politie). Bekijk de blogs van Bob.

Wij treden alle vier op als moderator als in de discussie de fatsoensregels overschreden dreigen te worden. Klimaatverandering heeft een Engels zusterblog, Our Changing Climate, dat voornamelijk onderhouden wordt door Bart.

Het weblog is opgedragen aan de broer van Bart, Joost.

Bart Verheggen

Hans Custers

Bob Brand

Jos Hagelaars