Waarom was april zo warm?

Via Klimaatportaal en KNMI:

De afgelopen maand was uitzonderlijk zacht. De gemiddelde temperatuur over de hele maand april was in De Bilt 13,1 graden. Daarmee evenaart april 2011 het warmterecord 2007 en bereikt de hoogste waarde sinds het begin van de metingen in 1706. Gemiddeld over 1981-2010 bedraagt de temperatuur in april 9,2 graden.

Waarom was April zo warm?

De wereldwijde opwarming , schonere lucht, minder bewolking en meer waterdamp in de lucht vergeleken met even zonnige maanden hebben bijgedragen aan de hoge temperaturen.

Oorzaken van deze warme april:

Luchtdruk en zonneschijn
De hoge luchtdruk in Nederland en omgeving leidde tot overvloedige zonneschijn en is daarmee één van de hoofdoorzaken van de hoge temperatuur in april 2011. Toch is dit niet de enige factor want in april 1938, 1954, 1955, 2007, 1997, 1957, 1984 was de luchtdruk hoger dan in april 2011. In april 2007, 1942 en zelfs in 2010 scheen de zon meer uren dan in april 2011.

Luchtvervuiling
Sinds midden jaren 80 is de zichtbare luchtvervuiling met roetdeeltjes en zwavel (aërosolen / fijn stof) sterk afgenomen, waardoor meer zonneschijn de grond bereikt. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de lucht in april veel schoner is dan in de jaren 60, en toch zijn de temperaturen veel hoger dan toen.

Luchtvochtigheid
Hoewel er in april 2011 weinig bewolking was, was de hoeveelheid waterdamp (een doorzichtig gas) wel hoog vergeleken met andere jaren met hoge luchtdruk en veel zon. In 1942 en 2010 was de lucht veel droger. Waterdamp is een zeer krachtig broeikasgas, dat de aarde warm houdt door uitstraling naar de ruimte tegen te houden. De waarneming dat dit jaar de nachten warmer waren dan in 2007 ondersteunt dit vermoeden.

Broeikaseffect (KNMI)

Uiteraard heeft de opwarming van de aarde en dus ook van Nederland ook bijgedragen. Zonder deze opwarming zouden dit soort temperaturen vrijwel onmogelijk zijn geweest. Echter, de temperaturen van de laatste jaren steken ver boven de trend uit.

En:

Klimaatmodellen voorspelden een veel langzamere opwarming en laten geen verhoogde kans op warme uitschieters zien.

Figuur: Geobserveerde Centraal Nederland Temperatuur (CNT, rode lijn) vergeleken met de gemodelleerde temperatuur in het CMIP3 ensemble (54 kruisjes per jaar van 23 modellen). De blauwe lijn geeft het gemiddelde van de 23 modellen aan.

Het is duidelijk dat de temperatuur in april veel sneller oploopt dan de modellen aangeven. Voor een gedeelte is dit uiteraard toeval, maar het verschil is te groot om hier volledig mee te verklaren. Ook de uitwijkingen boven de trend lijken groter dan we verwachten, een uitwijking zoals in 2007, 2009 of 2011 zou zelfs met een twee keer zo snelle temperatuurstijging maar ongeveer eens in de 50 jaar voorkomen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre we nog meer van dit soort zomerse aprilmaanden kunnen verwachten.

Conclusies
In 2007 dachten we dat de temperatuur van april een zeer uitzonderlijke uitschieter was. De waarneming dat het in 2009 bijna even warm was en in 2011 dit record geëvenaard wordt geeft aan dat deze verklaring niet meer voldoet. De wereldwijde opwarming , schonere lucht, minder bewolking en meer waterdamp in de lucht vergeleken met even zonnige maanden hebben bijgedragen aan de hoge temperaturen. Welke factoren er precies achter zaten en een inschatting van wat de toekomst zou kunnen brengen vergt echter een uitgebreidere analyse.

20 Reacties op “Waarom was april zo warm?

 1. Ik weet niet of het er veel mee te maken heeft, maar de zee rond Noordwest-Europa was ook behoorlijk warm en nog steeds.

  Like

 2. Beste Bart, dank voor dit interessante artikel. Wat ik niet goed begrijp is dat de hoge temperatuur komt door de opwarming van de aarde. Je zou het ook andersom kunnen stellen, nl. de aarde warmt in zijn algemeenheid op door dit soort warme (april)maanden.

  Te tweede valt me op dat je niet rept over broeikasgassen. Deze zullen toch ook van invloed zijn geweest.

  Zoals de vorige respondent aangeeft is het warme zeewater (is het warmer dan normaal?) en mogelijk ook de gevolgen van de warme pool-winter van invloed.

  Tot slot wil ik je een recent artikel meegeven waarin gesteld wordt dat klimaatverandering in het verleden zeer snel is gegaan (ik ben overigens onvoldoende thuis in de wetenschap om het artikel te kunnen beoordelen).

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ice-cores-from-greenland-unlock-ancient-climate-secret

  Like

 3. NN,

  Dat is een interessant punt dat je aandraagt. Inderdaad bestaat “global warming” in feite uit de uiteindelijke gevolgen over langere tijd van dit soort warmere perioden. Do opwarming die hier bedoelt wordt wordt in grote mate veroorzaakt door broeikasgassen, dus die zijn daar impliciet in aanwezig. Maar je commentaar is nuttig om aan te geven dat die link beter expliciet gemaakt kan worden, om onduidelijkheid te voorkomen.

  Over het warme zeewater kan in feite hetzelfde gesteld worden: Dat kan samenhangen met het overheersende weerspatroon over West Europa (april was warm in veel meer West Europese landen dan alleen Nederland). Of het een oorzaak is van de ander of dat allebei dezelfde oorzaak (hebben (dat laatste lijkt het geval te zijn, afgaande op de KNMI gegevens) is niet bij voorbaat duidelijk.

  Like

 4. Laat ik nu net de volgende informatie lezen:
  According to NasaGiss 2011 is, so far, cooler than 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999, 1998, 1995, 1988 (aprox equal). That makes 2011 the 12th warmest start to the year on record.
  The fact that the figures stretch so far back, note the appearance of dates as far back as the early 80’s in HadCrut database, emphasises the now undisputed fact that, for whatever reason, the annual global average temperature has not increased since 2001, allowing a La Nina to reach the temperatures of such relatively early years.
  No one knows exactly how long the cooling influence of the La Nina will continue but it may be that 2011 is on course to be much cooler than most of the years of the past decade and possibly earlier.

  In gewoon Nederlands, de eerste 3 maanden van 2011 waren dus kouder dan de meeste 15 voorafgaande jaren.

  Een ander artikel is nog interessanter: Geophysicist Dr. Nils-Axel Mörner predicts new Little Ice Age by the middle of this century.

  Het lijkt er op dat de temperatuur wereldwijd stabiliseert en dat er misschien toch een kleine ijstijd in aantocht is.

  Het heeft absoluut geen zin om alleen Nederland te bekijken, indien wij het hebben over Global Warming (of Cooling). Mei kan ook zeer warm zijn voor Nederland, tot nu toe de warmste plek in Europa. Voor de hele wereld zegt het natuurlijk helemaal niets.

  Like

 5. Anton,

  April was warm in een groot deel van West Europa (lees de KNMI links er op na).

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat warmte in West Europa in 1 maand niets zegt over global warming. Dat heb ik ook helemaal niet beweerd.

  Als je het over globale temperatuur wilt hebben: Het laaste decennium was warmer dan dat daarvoor, en die weer warmer dan die daarvoor, en die weer warmer dan die daarvoor. Global warming gaat gestaag door, ook al zijn er ups en downs. Zo is het al 40 jaar, en zo zal het ook nog wel een tijdje doorgaan (o.a. afhankelijk van wat wij met z’n allen gaan doen).

  Ook al zou de zon heel “stil” worden, krijgen we nog lang geen kleine ijstijd, maar zou de opwarming door broeikasgassen enigszins getemperd worden. De Staat van het Klimaat 2009 zei hierover hetvolgende:

  Temperatuurvariaties door veranderingen in zonneactiviteit in de 20e eeuw worden
  geschat op 0,05 tot hooguit 0,2 graden30 31. Verder is de bijdrage van variaties in de
  zonneactiviteit aan de mondiale opwarming sinds 1980 zeer waarschijnlijk
  verwaarloosbaar. Voor de komende twee tot drie decennia houdt een rustige zon een
  afkoeling in van 0,2 tot hooguit 0,4 graden, gelijk aan de schatting van afkoeling tijdens
  het Maunder Minimum en rekening houdend met de traagheid van het klimaatsysteem.
  Extrapolatie van de waargenomen temperatuurstijging van de afgelopen dertig jaar, die
  zeer waarschijnlijk grotendeels door de mens wordt veroorzaakt, geeft voor de komende
  twee tot drie decennia een temperatuurstijging van 0,4 tot 0,6 graden. Door een heel
  rustige zon wordt de temperatuurstijging dus mogelijk getemperd, maar een nieuwe
  Kleine IJstijd in de nabije toekomst is heel onwaarschijnlijk.

  Like

 6. Als mogelijke oorzaak kun je ook denken aan contrails.
  Het viel mij op dat er op nogal wat dagen in april vliegtuigstrepen te zien waren, die uitwaaierden en de hele hemel melkwit maakten.
  Ook vandaag was het weer raak.
  Misschien is het tijd voor contrailbeperkende maatregelen.

  Like

 7. A. Bakker, bij het Googelen van je Engelse tekst zag ik dat het afkomstig is van GWPF, een denktank met een bedenkelijke betrouwbaarheid. Je hoeft dit niet van mij aan te nemen, maar ik zou toch voorzichtig zijn met het kritiekloos aannemen van informatie van een bron als deze. Hetzelfde geldt voor iemand als Nils-Axel Mörner. Je moet het natuurlijk zelf weten, maar ik acht zelf de kans groot dat je bedrogen uitkomt als je je te veel verlaat op dit soort onbetrouwbare bronnen.

  Goed, nu wat de informatie zelf betreft:
  De huidige La Niña is redelijk pittig, misschien wel pittiger dan die van 2007-2008. Desalniettemin is het eerste kwartaal van dit jaar warmer dan die van alle voorgaande La Niña-jaren (zoals 1999, 2000 en 2008) en zelfs warmer dan het eerste kwartaal van het ENSO neutrale jaar 2001. Dit geeft te denken.

  Maar wat GWPF doet, is dus de eerste 3 maanden van dit jaar vergelijken met voornamelijk El Niño of ENSO neutral jaren. Niet helemaal eerlijk dus. Ik kan je op een blaadje geven dat ze dit niet met 2012 zullen doen, want de kans is vrij groot dat de gemiddelde temperatuur van dit jaar het record van 1998/2005/2010 zal verbreken.

  Wat ik je ook kan garanderen, is dat GWPF niet zal terugkomen op dit lijstje aan het einde van het jaar. De La Niña is namelijk over haar piek heen en dus is de kans vrij groot dat 2011 gewoon ergens in de top 10 van warmste jaren ooit gemeten zal eindigen, aangezien de temperaturen weer aan zullen trekken de komende maanden (vooral naar het einde van het jaar toe, en al helemaal als zich weer een nieuwe El Niño aandient).

  Je mag bij me aan de bel trekken als GWPF iets anders doet dan ik voorspel, maar ik hoop dat je vertrouwen in deze bron wat zal afnemen als aan het einde van het jaar blijkt dat ik gelijk heb gekregen.

  Like

 8. Bart en Neven, mijn dank voor de vriendelijk gestelde reacties. Een ieder heeft zijn “geloof” en als er tegenstrijdige berichten zijn, komt men tot discussie. Ik volg vele sites (toevallig was dit GWPF, maar er zijn natuurlijk vele andere, zoals WattsUWT of Realclimate) en heb net het boek 6 degrees gelezen van Mark Lynas. Ik moet alleen constateren dat er absoluut geen consensus is en dat elke uitspraak van wie dan ook hoogstwaarschijnlijk mis is, omdat niemand echt goed begrijpt hoe het klimaat in elkaar zit. Dat is gewoon een constatering van een nuchtere werktuigbouwkundige Delftenaar.
  Wat Bart ook schrijft, kan ik anders uitleggen, zoals het had nu veel warmer moeten zijn volgens nagenoeg alle modellen en het IPCC. Ik constateer gewoon dat het de laatste 10-15 jaar niet te meten is of de temperatuur nu echt omhoog of omlaag gaat. Het is wel de warmste periode na een 150 jaar lange gestadige groei in temperatuur, maar wat nu?? Daar verschillen dus de meningen. Helemaal niet erg, maar het mag geen miljarden aan investeringen kosten om een onzekere voorspelling serieus te nemen.
  Hetzelfde geldt voor Neven, gissen in de toekomst is gevaarlijk om serieus te nemen. Het gaat om bewijzen, dat men door heeft hoe het allemaal verlopen is, zodat de toekomst goed voorspeld kan worden. Tot nu toe zijn alle voorspellingen mis en worden de inzichten van het IPCC en verwanten steeds minder serieus genomen.
  Het spijt mij dat mijn verhaal hetzelfde blijft, maar zelf neig ik te geloven dat de temperatuur wereldwijd gaat dalen en dat CO2 een zegen is in plaats van een probleem. Het 6 graden boek lijkt mij ook een script voor een horrorfilm, maar niet om serieus te nemen.

  Like

 9. Even nog als tussendoortje. Ik lees net een heel interessant peer-reviewed stuk dat misschien door de lezers van dit blog onder ogen komt, namelijk:

  New paper: Increased solar activity caused far more global warming than assumed by the IPCC

  A recent peer-reviewed paper published in Astronomy & Astrophysics finds that solar activity has increased since the Little Ice Age by far more than previously assumed by the IPCC. The paper finds that the Total Solar Irradiance (TSI) has increased since the end of the Little Ice Age (around 1850) by up to 6 times more than assumed by the IPCC. Thus, much of the global warming observed since 1850 may instead be attributable to the Sun (called “solar forcing”), rather than man-made CO2 as assumed by the IPCC.

  Als ik dit soort artikelen lees, dan zou dit eventueel waarheid kunnen zijn en dan zou alles in de prullenbak gegooid kunnen worden. Na het zien van An Inconvenient Truth was mijn eerste reactie dat het normaliter de zon zou moeten zijn die verantwoordelijk is voor de temperatuur. Langzamerhand wordt het “The Inconvenient Truth” voor de alarmisten, lijkt mij!

  Like

 10. Ik moet alleen constateren dat er absoluut geen consensus is

  A. Bakker, er is inderdaad geen consensus tussen het gros van de wetenschappelijke wereld en een handjevol luidruchtige skeptici met weinig credentials en sterk ideologische neigingen (vrijemarktlibertarisme). Sorry dat ik het zo cru stel, maar ik zie na al die jaren nog steeds dezelfde (oude) gezichten aan skeptische kant. Het is juist hun gedrag en doorzichtige verdraaiingen, overdrijvingen/bagatelliseringen en soms zelfs glasharde leugens, die me over de streep trokken om te vermoeden dat AGW wel eens een (heel groot) probleem zou kunnen zijn.

  omdat niemand echt goed begrijpt hoe het klimaat in elkaar zit.

  1) Vergeleken met 10-20 jaar geleden weet men ontzettend veel meer.

  2) Je hoeft niet alles perfect te begrijpen of te kunnen voorspellen, om te concluderen dat een bepaald handelen en bepaald gevolg heeft. Als ik met mijn auto met 120 km/u van een klif afrijd, weet ik niet precies welk botje ik als eerste zal breken, en welke als laatste. Ik weet wel vrij zeker dat ik morsdood ben.

  En zo is het ook met de AGW-hypothese: CO2 en andere broeikasgassen hebben bepaalde radiatieve eigenschappen. Vergroot de concentratie hiervan in de atmosfeer en er zal energie vastgehouden worden in het gekoppelde systeem van atmosfeer en oceanen, wat zeer waarschijnlijk tot veranderingen in klimaatpatronen zal leiden.

  3) Juist die dingen die we niet weten in combinatie met bovenstaande hypothese, maakt dat we extra voorzichtig moeten zijn. Het zwaard van de onzekerheid snijdt aan twee kanten. Om met een andere automobiele analogie te komen: als je door de mist rijdt, ga je geen extra gas geven.

  Ik constateer gewoon dat het de laatste 10-15 jaar niet te meten is of de temperatuur nu echt omhoog of omlaag gaat.

  Ik kan je verzekeren dat deze omhooggaat (zie bijvoorbeeld deze gecombineerde grafiek van alle datasets). Of dat 0.20 graden of 0.15 graden per decennium is, is in wezen irrelevant. Het is allebei een hoop, zeker als je bedenkt dat we het eigenlijk over gigantische hoeveelheden energie hebben. Laat je alsjeblieft niet misleiden door de reeds lang geleden ontkrachte leugen dat er geen temperatuurstijging is en dat we een nieuwe ijstijd ingaan.

  Nogmaals, je hebt het hier gelezen: de kans is zeer groot dat 2012 of 2013 een nieuw record voor gemiddelde globale temperatuur zet. Ik hoop dat je je mijn uitspraak zult herinneren als het zover is. De pseudo-skeptici zullen tegen die tijd nog steeds hetzelfde riedeltje afdraaien. Tuin er niet in.

  Tot nu toe zijn alle voorspellingen mis en worden de inzichten van het IPCC en verwanten steeds minder serieus genomen.

  Door jou en verwanten misschien, maar het is overdreven om te stellen dat alle voorspellingen mis zijn. Dat sommige voorspellingen niet (of niet in die mate) uitkomen, en andere wel, lijkt me niet meer dan normaal. Er zijn ook voorbeelden te bedenken waarbij het IPCC veel te conservatief is geweest (zeespiegelstijging, Arctische zeeijs).

  Het spijt mij dat mijn verhaal hetzelfde blijft, maar zelf neig ik te geloven dat de temperatuur wereldwijd gaat dalen

  Het is inderdaad mogelijk dat klimaatpatronen op zo’n manier veranderen dat de temperatuur in (grote) delen van de wereld flink afneemt. Dat is in het verre verleden wel eens eerder gebeurd, weliswaar langzamer dan nu. Maar dan komt dat nog steeds omdat die klimaatpatronen veranderen door de toename van CO2 in de atmosfeer.

  Oftewel, schade die de mensheid zichzelf berokkent. En steeds moedwilliger ook, want de observaties en bewijzen stapelen zich dagelijks op, maar men kiest er kennelijk toch voor om meer vertrouwen in pseudo-skeptici dan in alle gerenommeerde wetenschappelijke instituten van de wereld te stellen.

  Like

 11. Als ik dit soort artikelen lees, dan zou dit eventueel waarheid kunnen zijn en dan zou alles in de prullenbak gegooid kunnen worden.

  Ik weet niet precies waar je dit artikel hebt gelezen, maar of het nou WUWT of Climaterealists is: dit is precies wat ze willen dat je denkt. Ze zijn niet geïnteresseerd in de waarheid, maar in het zaaien van verlammende twijfel. Wees heel voorzichtig met het trekken van conclusies op basis van deze bronnen alleen. Een wetenschappelijke paper is een reactie op eerder werk, en lokt ook weer reacties uit. Pas na een hele tijd krijg je een beetje een idee van hoe het zit. Zo werkt wetenschap.

  En denk na: is de TSI sinds de tweede helft van de 20e eeuw gestegen? Hoe kan 2010 het record voor gemiddelde globale temperatuur evenaren terwijl de zon de laatste jaren zo weinig activiteit vertoont (en de El Niño ook niet bovengemiddeld was)? Als de zon in staat is tot enorme schommelingen, waarom zien we dan vrijwel geen periodes terug in de geologische geschiedenis van de Aarde waarin veranderingen zich ook zo snel voltrokken als nu? Waarom zien we de effecten van die schommelingen niet duidelijk terug?

  En als het allemaal door de zon komt: waar laat je dan de CO2 en diens radiatieve eigenschappen? De pseudo-skepticus die daar het antwoord op heeft, kan op een aantal Nobelprijzen rekenen. Maar die kans is klein, want we leven niet meer ten tijde van Galileo waarin één individu een revolutie op het gebied van wetenschappelijke kennis kon ontketenen. Hoe aantrekkelijk het ook is om dat te denken in deze tijden van Idols en The Voice.

  Like

 12. Anton Bakker,

  – Wetenschap en geloof zijn twee verschillende manieren om naar de wereld te kijken.

  – Zie onderste grafiek in deze blog post: Gemeten April temperaturen voor Nederland zijn hoger dan modellen voorspelden. (dat zegt natuurlijk alleen iets over NL, maar daar ging deze blog post over; ik blijf graag bij het onderwerp)

  – “Ik moet alleen constateren dat er absoluut geen consensus is”. Ahum.

  – “Tot nu toe zijn alle voorspellingen mis”. Hmm. Integendeel: Global warming is een voorspelling die is uitgekomen.

  – Voor de meeste argumenten is SkS een gopede bron van informatie.

  Like

 13. Neven, wat moet ik nu weer zeggen op jouw reactie.
  1. Probeer te begrijpen dat het niet een handjevol sceptici zijn, maar dat er vele wetenschappers zijn, die grote vraagtekens stellen over de AGW. Vele sceptische wetenschappers hebben geen zin om te bloggen en van zich te laten horen om. McIntyre heeft juist allerlei oncorrectheden bewezen dat de waarheid anders ligt.
  2. Dat wij nu meer weten dan 10-20 jaar geleden zegt mij niets. CO2 loopt 800 jaar achter bij verhoging of verlaging van de temperatuur, dus CO2 is niet leading. Toen Al Gore in zijn An Inconvenient Truth met een lift naar boven ging om de ppm van CO2 aan te geven, was mijn vraag: waar blijft de temperatuur?? Gaat die ook zo omhoog?? Dat noem ik misleiding en dat was het dus ook, want de temperatuur ging natuurlijk niet met een lift omhoog! Ik heb veel over CO2 gelezen, maar de wetenschap is het nog steeds niet eens met elkaar dat dat beetje CO2 zo’n ongelooflijk effect zou moeten hebben. En ik constateer dat het ook niet het geval is en dat er meer geproduceerd kan worden met meer CO2. Dus voor mij lijkt het een positief teken.
  3. Ik zie andere grafieken dan jij dat de temperatuur stabiel of zelfs iets naar beneden gaat de laatste 10 jaar. De afwijkingen zijn even groot als de onzekerheid, dus het zegt niet veel of de gemiddelde dag temperatuur van het maximum en het minimum op 1 dag wereldwijd gemeten zo weinig afwijkt.
  Het interessantste vind ik dat de James Hansen van NASA in 1971 dacht dat er een kleine ijstijd aankwam (Hansen is not a climate or earth scientist, he has physics and astronomy degrees and does computer modeling. It was his computer models in 1971 that predicted the discredited ice age hysteria of that time).
  Laat dezelfde persoon ineens later met overtuiging het tegendeel zeggen en blijven volhouden, totdat James moet constateren dat hij echt ongelijk heeft. Dat moment zal komen!
  4. Het IPCC is met alles mis. De zeespiegelstijging is gestabiliseerd sinds 2003 en sinds 2007 mindert de stijging zelfs, zie http://1.bp.blogspot.com/-Ot2fpf6yntQ/TcPXDNNPDrI/AAAAAAAACBk/O8vHJ8rLbVc/s1600/sealevel_after.PNG. Over de Arctische Zee ijs is misschien een aardig verhaal
  te vinden bij http://www.agu.org/pubs/crossref/2011/2010JD014918.shtml .
  5. In jouw laatste opmerking zeg je iets heel interessants: mogelijk dat in grote delen op aarde de temperatuur afneemt! Dat is ook zo, maar nergens wordt bewezen dat het door CO2 komt. De fout is dat Al Gore en consorten alles op CO2 hebben gegooid. Later is methaan erbij gevoegd, maar het laatste rapport hierover zegt dat methaan een veel minder effect heeft dan tot nu toe gedacht is.
  In de laatste zin laat je merken dat MEN kennelijk toch kiest voor het sceptische scenario.
  Betekent dat dat ik je aan het twijfelen ben wat nu de waarheid is? Alle gerenommeerde instituten MOETEN zeggen dat het door AGW komt, want anders krijgen ze geen geld meer. Het is de omgedraaide wereld geworden. Het is GEPOLITISEERD. Een zeer omstreden situatie die zich meer in het verleden heeft voorgedaan en waar men met de stille trom het veld verlaten heeft. Dit gebeurt nu al met AGW. Je ziet het dagelijks in nagenoeg elk land van de wereld, waar subsidies worden ingetrokken en waar men zich nu bedenkt om hier zonder al te veel kleerscheuren uit te komen.
  Een hachelijke situatie voor velen.
  De oplossing komt er vanzelf aan: de fossiele brandstoffen raken een keer op en dan weet de mens weer energie te verkrijgen uit andere materialen. Ik hoop dat Einstein gelijk krijgt met zijn formule: E = mc2, dat is een hoop energie voor bijna niets.

  Like

 14. Het interessantste vind ik dat de James Hansen van NASA in 1971 dacht dat er een kleine ijstijd aankwam

  Je (of de bron waar je dit van hebt) verwisselt Hansen met iemand anders. Je kunt in 10 seconden uitzoeken wie dat was en wat hij verder nog meer allemaal heeft gezegd, maar ik ga het niet voor je voorkauwen. Google is your friend, WUWT isn’t.

  Over de Arctische Zee ijs is misschien een aardig verhaal
  te vinden bij http://www.agu.org/pubs/crossref/2011/2010JD014918.shtml .

  Gaat dit over het Arctische zeeijs? Lees je dingen wel goed of neem je ze klakkeloos over? Getuige je paar laatste comments moet ik helaas het laatste concluderen. Ik ben bij dezen dus wel klaar met deze discussie. Ga vooral door met jezelf eenzijdig informeren.

  Like

 15. Eerst even een reactie op Bart. Over elk onderwerp zijn er meerdere gezichtspunten te vinden. Jouw URL’s ken ik, zo ook kijk ik naar SkS, maar zolang er geen openheid van gegevens is betreffende de temperatuurgeschiedenis met haar correcties (Mann/Jones) hecht ik weinig waarde aan alarmistische uitspraken. Jouw laatste blog ging over de temperatuur in april in Nederland, suggererend dat het warmer wordt op aarde. Ik reageerde met het koudere eerste kwartaal van 2011 op aarde om weer eens een discussie op touw te zetten. Gezellig, maar of een ieder hiervan wijzer wordt, is de vraag, gezien het laatste bericht van Neven.

  Neven, dit is ook mijn laatste reactie op dit onderdeel. James Hansen van de Nasa was de man die ik bedoelde, misschien maak jij ergens een fout en kan je het niet geloven dat James Hansen een kleine ijstijd voorspelde. Maar er kunnen dus tegenstrijdige berichten over een te bewijzen onderwerp zijn. Ik lees graag jouw URL hierover.
  Verder weet ik niet wat Bart bedoelde met een uitspraak van het IPCC dat uit is gekomen betreffende de Arctische Zee. Ik heb daarom Groenland genomen, een eiland in de buurt, met een interessant artikel dat zegt dat er niet veel is veranderd sinds 1927. Gewoon om jullie eens ander soort artikelen te laten lezen.
  Groet en tot het volgende interessante artikel van Bart.

  Like

 16. Anton, Jim Hansen was NIET de man die zogenaamd een nieuwe ijstijd voorspelde. Stephen Schneider was de persoon die Hansen’s computermodel gebruikte om aan te tonen dat ALS de hoeveelheid aerosolen met een factor VIER toe zou nemen, dat MOGELIJK tot een nieuwe ijstijd zou kunnen leiden. Vrij snel daarna bleek dat gebruik van Hansen’s model de scattering van aerosolen overschatte.

  Dit zijn zeer eenvoudig te vinden feiten. Dat je ondanks Neven’s uitdaging niet bent geslaagd in het zelf vinden van die feiten belooft weinig goeds. Let wel, je eigen quote gaf al een hint dat de voorspelling NIET van Jim Hansen kwam.

  Like

 17. A. Bakker, ik heb hier de update voor je die je niet van GWPF gaat krijgen.

  Weet je nog wat GWPF schreef? Dit:

  January, cooler than 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1998, 1988, 1981.

  February, cooler than 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2000, 1999, 1998, 1996 (aprox equal), 1995, 1991.

  March, cooler than 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 1990.

  Nou, we kunnen april erbij gaan zetten hoor:

  April, cooler than 2010, 2007 and 2005.

  April dus vierde warmste April gemeten sinds 1880, achter drie zeer recente jaren met een redelijke tot flinke El Niño. Maar verder warmer dan alle andere jaren met een El Niño, La Niña, of ENSO neutraal. Interessant!

  According to NasaGiss 2011 is, so far, cooler than 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1999, 1998, 1995, 1988 (aprox equal). That makes 2011 the 12th warmest start to the year on record.

  Update: According to NASA GISS 2011 is, so far, cooler than 2010, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 1998. That makes 2011 the 9th warmest start to the year on record.

  Van de 12e naar een 9e plek, ondanks de pittige La Niña. Hoe is het mogelijk? Een goede kans dat 2006 volgende maand ook ingehaald zijn, en misschien ook 2003 en 2004. En als de temperatuurtrend zo blijft stijgen als op de grafiek van de UAH satelliet-dataset, eindigt 2011 misschien nog wel in de top 5.

  Ik hou je op de hoogte, A. Bakker, want de pseudo-skeptische sites zullen dat zeker niet doen als het globaal gemiddeld relatief warm blijft! Geen dank!

  Like

 18. Neven, toch wel aardig van je om me van te voren op de hoogte te houden. De meeste informatie voor mij komt van WUWT. GWPF is nieuw voor mij, maar iedereen kopieert van iedereen en WUWT geeft voor “sceptici”, beter realisten, de meeste informatie.
  Jouw verhaal komt overeen met de alarmistische verhalen over 2010. In december 2010 werd ineens 2010 als warmste jaar ooit uitgeroepen, maar dan van november 2009 tot november 2010. Dat kwam goed uit voor Cancun. De hele wereld wist ineens weer dat de wereld toch in brand (gaat) staan!! Maar toen kwam ongelukkigerwijs december 2010 met enorme koude, zelfs in Cancun, en warempel 2010 werd dus niet het warmste jaar sinds 18zoveel. Erg jammer voor de alarmisten!
  Nu ga jij dezelfde weg weer op en hoopt dat 2011 echt het warmste jaar sinds 18zoveel wordt!! Ik hoop het niet, want dan zijn de poppen weer aan het dansen.
  Voor mij is het bewezen dat het 2000 jaar geleden ongeveer even warm was dan nu en 1000 jaar geleden eveneens. Misschien krijgen wij weer een echte ijstijd, want na de 6 die wij gehad hebben, komen wij statistisch gezien nu ongeveer weer aan de beurt. Niet wij nu, maar de mens in de nabije toekomst, onze klein-klein kinderen.
  Nog even terug naar jouw rijtje jaren. Natuurlijk komen er vele jaren in voor van de laatste 15 jaar, want dat is de afvlakking die nu plaatsvindt sinds een langere periode van opwarming. Alleen voor de zoveelste keer weet niemand met grote zekerheid of het nu warmer of kouder gaat worden.
  Ik volg de berichten van realisten dat het zo’n vaart niet zal lopen en vindt het laatste verhaal van Noor van Andel realistischer dan de rampverhalen van het IPCC en haar volgelingen.

  Like

 19. maar iedereen kopieert van iedereen

  Dat zeg je heel treffend. In de wereld van de pseudo-skeptici kopieert iedereen inderdaad van iedereen. Klakkeloos en kritiekloos, zoals dat hoort bij propaganda.

  Maar wat ik schrijf, zal niemand daar schrijven. Iemand met een beetje hersenen zou dat frappant moeten vinden en daaruit voorzichtig conclusies kunnen trekken over betrouwbaarheid van bronnen.

  In december 2010 werd ineens 2010 als warmste jaar ooit uitgeroepen, maar dan van november 2009 tot november 2010.

  Er was in 2010 inderdaad een periode waarin de gemiddelde 12-maandelijkse temperatuur de hoogste ooit gemeten was, in meerdere datasets.

  Maar toen kwam ongelukkigerwijs december 2010 met enorme koude, zelfs in Cancun, en warempel 2010 werd dus niet het warmste jaar sinds 18zoveel.

  Dat hangt af van welke dataset je gebruikt. Als ik me niet vergis kwam 2010 bij GISS en NOAA als warmste uit de bus, al zijn de verschillen zo klein, dat je over een ‘statistical tie’ kunt spreken. In beide satellieten-datasets was 2010 krap tweede, ook een statistical tie dus. Bij HadCRUT was het minder krap, maar we weten allemaal dat HadCRUT niet de temperaturen op de polen meet, waar de temperaturen juist het snelste stijgen.

  Nu ga jij dezelfde weg weer op en hoopt dat 2011 echt het warmste jaar sinds 18zoveel wordt!!

  Ten eerste hoop ik dat niet echt (al zou een agressieve opwarming wel de mond van vele misleide bejaarden snoeren), maar ten tweede heb ik hier al iets over geschreven. Kun je het vinden? Hint: het staat in deze comment section.

  Voor mij is het bewezen dat het 2000 jaar geleden ongeveer even warm was dan nu en 1000 jaar geleden eveneens.

  Dit is geenszins bewezen. Het feit dat het voor jou wel bewezen is, geeft slechts één ding aan, namelijk dat jij heel graag wilt dat het zo is. Wishful thinking noemen we dat.

  onze klein-klein kinderen.

  Zullen we proberen correct Nederlands aan te houden en hier ‘achterkleinkinderen’ van maken? Je spelvauten zijn al tenenkrommend – zeker als ik bedenk dat je 64 bent en dus goed zou moeten hebben leren schrijven – , maar dit is wederom een beetje té gênant.

  Like

 20. Op 9 mei schreef Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI een mooi duidelijk verhaal over de warme aprilmaand.
  http://www.knmi.nl/cms/content/98178/april_2011

  Hij noemt de uitzonderlijke luchtdrukverdeling, die zorgde voor veel zonuren.
  Het schoner worden van de lucht en daaraan gekoppeld de afname van bewolking.
  En de hoge nachttemperaturen, veroorzaakt door veel waterdamp in de atmosfeer… hetgeen m.i. verband kan houden met de contrails van vliegtuigen.

  Voor de volledigheid noemt hij ook “de wereldwijde opwarming” als oorzaak: hij wil natuurlijk niet gebrandmerkt worden als scepticus. 😉

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s