Climate Intelligence – Clintel

Vastgoedmagnaat Niek Sandmann wil een stichting oprichten om onafhankelijke klimaatstudies te financieren, bericht De Telegraaf. De naam van die stichting wordt Climate Intelligence, afgekort Clintel.

Nu is er geen enkele reden om aan te nemen dat het overgrote deel van het klimaatonderzoek van de afgelopen twee eeuwen niet onafhankelijk zou zijn. Voor de regelmatig terugkerende insinuaties van het tegendeel, afkomstig van mensen die de wetenschappelijke conclusies niet kunnen of willen accepteren, is geen enkel bewijs. Maar extra onderzoek, of een extra toetsing van de bestaande kennis, kan natuurlijk nooit kwaad. Zolang het tenminste volgens de wetenschappelijke methode gebeurt. Berkeley Earth is een goed voorbeeld van hoe dat kan. Berkeley Earth werd in 2010 opgericht door Richard en Elizabeth Muller, omdat ze hun twijfels hadden over de juistheid of de accuraatheid van datasets over de mondiale temperatuur van instituten als NASA, NOAA, Hadley en JMA. Ze besloten daarom om hun eigen versie van zo’n dataset te ontwikkelen. Ze zochten en vonden financiering voor hun onderzoek, zetten een team op en gingen aan de slag. Binnen enkele jaren volgde het resultaat: een bevestiging van de opwarming die ook bleek uit de gegevens van anderen. Hun scepsis leverde dus een echte bijdrage aan de wetenschap op: een dataset die onafhankelijk van andere datasets een beeld geeft van de ontwikkeling van de mondiale temperatuur. En Richard Muller herzag zijn mening.

Tegenover Berkeley Earth staan de nodige voorbeelden van hoe het niet moet. Er zijn in het verleden nogal wat pogingen ondernomen om de bekende en eindeloos vaak weerlegde pseudosceptische retoriek te vermommen als serieuze wetenschap. Enkele opmerkingen van mede-oprichter Guus Berkhout van de nieuwe stichting wekken het bange vermoeden dat het die kant op gaat. Zo blijkt de eerste studie te gaan over “misleiding rond hittegolven”. Dat werkt wel heel sterk de indruk dat al bij voorbaat vaststaat wat de conclusie van die studie zou moeten zijn. En als er direct al van misleiding wordt gesproken lijkt het meer de bedoeling om de mainstream klimaatwetenschap verdacht te maken, dan om iets toe te voegen aan de bestaande kennis.

Ook blijkt Berkhout bepaald niet goed op de hoogte te zijn van de werkelijke stand van de klimaatwetenschap. Hij zegt: “Van invloed zijn de golfstromen, het wolkendek, waterdamp en de warmteopname van het aardoppervlak. Ook de zon is nooit constant. Maar volgens het VN-klimaatpanel IPCC is de invloed van al deze factoren gelijk aan nul!” Dat is onjuist. De klimaatwetenschap neemt juist alle relevante factoren in beschouwing en kwantificeert de invloed daarvan op het klimaat op een consequente en consistente manier. Waarbij ook onzekerheden in beschouwing worden genomen. De dominante rol van CO2 is geen uitgangspunt van het onderzoek, maar juist een conclusie die wordt getrokken nadat alle mogelijke invloeden in beschouwing zijn genomen.

Als Niek Sandmann werkelijk onafhankelijk onderzoek wil, dan zou hij voor het inhoudelijke werk niet alleen Berkhout en zijn medestanders in moeten schakelen. Want die zijn misschien wel onafhankelijk, maar daarmee nog niet objectief. Ze laten duidelijk blijken niet achter het beleid te staan dat wordt gevoerd om de menselijke invloed op het klimaat te beperken en het is ook duidelijk dat hun kijk op de onderliggende wetenschap bepaalt. Het zou vertrouwen wekken als er mensen betrokken worden bij het inhoudelijke werk die werkelijk objectief zijn. Ervaren wetenschappers van buiten het netwerk van Berkhout, die nooit nadrukkelijk een standpunt hebben ingenomen over het klimaat, bijvoorbeeld. Die objectieve buitenstaanders zouden bijvoorbeeld kunnen onderzoeken in hoeverre claims of vragen die opkomen al beantwoord zijn door de mainstream klimaatwetenschap. Dat zou zeker bijdragen aan het wetenschappelijke gehalte en aan de geloofwaardigheid van het onderzoek.

Maar Sandmann zou zich ook moeten realiseren dat het erg onwaarschijnlijk is dat nieuw onderzoek een inzicht oplevert dat de kennis op zijn kop zet die is opgebouwd in twee eeuwen klimaatonderzoek, uitgevoerd door duizenden wetenschappers aan honderden wetenschappelijke instituten en vervat in talloze wetenschappelijke artikelen.

54 Reacties op “Climate Intelligence – Clintel

 1. lieuwe hamburg

  “Van invloed zijn de golfstromen, het wolkendek, waterdamp en de warmteopname van het aardoppervlak. Ook de zon is nooit constant. Maar volgens het VN-klimaatpanel IPCC is de invloed van al deze factoren gelijk aan nul!” (Berkhout) Ik moet dan onwillekeurig denken aan Annie:

  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wolf-heeft-geen-idee-in-welk-bekrompen-regelgeil-aangeharkt-en-subsidiebelust-landje-hij-zich-heeft-gewaagd~b4761c5b/?

  Hoe kan die onzin berstreden worden vraag je je soms af. Is humor de remedie? Het is troostend om te weten dat onzin blijft rondzingen in de eigen parochie en steeds minder invloed heeft op dat deel van het volk wat geïnformeerd is.

  Like

 2. lieuwe hamburg

  bestreden…

  Like

 3. Frans Galjee

  Goed om te lezen dat hier een artikel wordt gewijd aan een ontwikkeling waar ik bijna een jaar geleden een aanzet voor heb gegeven.

  Like

 4. Beste Frans, bedoel je dat je (mede) aan de wieg hebt gestaan van deze ‘climate intelligence’ stichting?

  Paai

  Like

 5. Frans Galjee

  Paai stel die vraag aan Hans Labohm. Ik ben ook wel benieuwd naar zijn antwoord.

  Like

 6. @Frans Galjee: waarom zo geheimzinnig? Dat is niet wat Niek Sandmann voorstaat. Zijn woorden:
  “Juist omdat hij wil aantonen dat er achter Climate Intelligence geen duistere financiers schuilgaan. „Ik speel open kaart. Ik wil dat dit geluid wordt gehoord door iedere burger.”
  (bron: Quotenet)

  Like

 7. Frans Galjee

  @ Majava,

  Niks geheimzinnigheid maar misschien wel wat valse bescheidenheid als is te lezen in discussie op CG op 3 januari 2019 titel: De Klimaatziener Xynix

  “… @ Henk de Jong

  “Hier ligt een rol voor climategate.”
  “Moet Hans iets doen?”

  Ja, als gezicht van deze site met jarenlange ervaring is hij de juiste persoon. Tevens heeft hij de vele contacten met deskundigen op de verschillende terreinen van onderzoek.

  “Of neem je zelf initiatief?”

  Grappig dat je dit vraagt maar misschien moet Hans daar ook maar op antwoorden. Ik reken mij rijk door te denken dat ik op zijn minst een aanzet heb gegeven voor een andere benadering dmv een concept open brief. Misschien ook wel de kiem voor het manifest dat nu is verschenen.
  Mvg,
  Frans Galjee 1947 “

  Nee ik heb dus niet aan de wieg gestaan (Paai) maar was om in deze beeldspraak te blijven mogelijk wel verantwoordelijk voor de bevruchting al ben dus niet de vader.

  Like

 8. Beste Iek, had je die siteaam snel gekaapt of had je hem al? Leuk tegenwicht tegen degroenerekenkamer.nl

  Paai

  Like

 9. Als Hans Labohm er bij is betrokken, dan is het voor het overgrote deel van de mensen al duidelijk dat “climate intelligence” toch vooral “climate misrepresentations” gaat worden.

  Like

 10. @Marco: bekijk het eens positief. Hans Labohm voorspelt al tientallen jaren het uitbreken van een nieuwe ijstijd, dus zal hij vol inzetten op het isoleren van woningen…

  Paai

  Like

 11. Ik vond net dit, wat al wat meer inzicht geeft over wat ze nu van plan zijn. Aan het woord Guus Berkhout:

  “Climate Intelligence is een volstrekt onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Ze gaat bestuurders en het grote publiek uitgebreid voorlichten over wat er nu echt aan de hand is met het aardse klimaat. In haar activiteiten signaleert ze verspreiding van selectieve informatie, waarschuwt voor veel te optimistische kostenberekeningen, spot belangrijke nieuwe inzichten, stimuleert de ontwikkeling van meetinstrumenten en gaat met jonge onderzoekers zelf ook intelligente algoritmes toepassen op klimaatdata.”

  Dat eerste deel leest alsof het een Nederlandse GWPF gaat worden, inclusief de conclusie die ze zelf al helemaal uitgewerkt hebben (wat er nu echt aan de hand is). Ik ben wel heel benieuwd naar die nieuwe instrumenten die dan wel gaan meten wat ze al weten… Algoritmes doen wat je ze opdraagt, dus dat is wat makkelijk.

  Hele interview hier: http://www.stichting-jas.nl/2019/01/guus-berkhout-stop-met-doemdenken.html
  En integraal vertaald en overgenomen door *tromgeroffel* de echte GWPF. Lees op eigen risico, de hele klimaat bullshitbingo komt langs, inclusief de geveinsde au over de holocaust, die niet eens bestaat in het Nederlands.

  Like

 12. G.J. Smeets

  @majava,
  vriendelijk verzoek om op te houden met linkjes naar bullshit.

  Like

 13. Sorry. Hoop dat de schade beperkt is.

  Like

 14. Hans Custers

  Goff,

  Ik vind die link wel degelijk relevant, omdat die duidelijk maakt waar het heengaat met die stichting: niet in de richting van serieus onderzoek, zoals Berkeley Earth, maar wel die van anti-duurzaamheidsactivisme.

  Overigens lijkt die Stichting JAS (ik kende ze niet) ook behoorlijk actief op dat terrein. Terwijl ze over hun doelstelling beweren:

  Stichting JAS streeft naar bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder.

  De anti-duurzaamheisbeweging strijdt zo goed als nooit met open vizier, zo blijkt maar weer eens.

  Like

 15. G.J. Smeets

  Hans,
  Stichting JAS is bullshit. Je hebt toch wel beter te doen?

  Like

 16. Ik was ook blij met de link van Majava; de oorspronkelijke link in het artikel van Hans verwees naar iets achter de betaalmuur van de Telegraaf en ik kon/kan die dus niet lezen. Anders dan Goff vind ik het belangrijk te weten wat ‘de tegenpartij’ allemaal beweert en onderneemt.

  Paai

  Like

 17. Stichting JAS lijkt toch vooral een anti-windenergie groep te zijn. Zie hun links naar websites – vrijwel allemaal anti-windenergiesites.

  Like

 18. G.J. Smeets

  “Anders dan Goff vind ik het belangrijk te weten wat ‘de tegenpartij’ allemaal beweert en onderneemt.”

  Paai, de tegenpartij is de NL regering. Stichting JAS is peanuts waar jij kennelijk graag op knabbelt.

  Like

 19. Beste Goff, zolang de Nederlandse regering nog door ons allemaal in de stemhokjes wordt gekozen is het niet onbelangrijk bij te houden wat er op een breder front aan propaganda en volksverlakkerij gebeurt.

  Like

 20. @ Paaij (29 jan). Ook met een klein budget (€4 per jaar) kun je leuke dingen doen.

  Like

 21. lieuwe hamburg

  “Archeologische informatie laat zien dat we rond het jaar 1000 de Middeleeuwse Warmte Periode kenden. Toen was er volop landbouw in Groenland!”

  Het is één van de eerste stellingen van het nieuw opgerichte: Climate Intelligence Foundation. https://www.climategate.nl/2019/02/79644/

  Was er ooit volop landbouw in Groenland? Is daar hard bewijs voor? Volgens mij niet maar mijn kennis van de Vikingen is beperkt en gaat niet verder dan het lezen van het boek van Michael Pye. “Aan de randen van de wereld”

  Like

 22. “Volop landbouw”, beter bekend als mogelijk wat gerst verbouwen: http://sciencenordic.com/vikings-grew-barley-greenland

  Wat de twijfelbrigade niet wil weten is dat de toenmalige menselijke activiteit wel eens een (mede-)oorzaak kan zijn geweest dat het nu nog steeds moeilijk is om landbouw te bedrijven. Zo is het kappen van bomen/bossen op IJsland tijdens de Vikingentijd een belangrijke reden dat de grond verarmde:
  https://blog.education.nationalgeographic.org/2018/04/04/iceland-is-growing-new-forests-for-the-first-time-in-1000-years/
  Er mag m.i. best aangenomen worden dat Groenland een vergelijkbaar probleem heeft.

  Like

 23. Hans Custers

  Ook niet onbelangrijk: het gaat hier over twee of drie (daar wordt verschillend tegenaan gekeken, begreep ik) nederzettingen met enkele duizenden bewoners in een klein hoekje van het gigantische Groenland. Alleen al daarom is de suggestie van een groen Groenland vol wuivende graanvelden totale kul.

  Er is ook geen enkele aanwijzing dat de (tienduizenden jaren oude) ijskap op Groenland toen substantieel kleiner was. Wel zijn er aanwijzingen voor vrij kleine (al dan niet lokale) temperatuurschommelingen, op een tijdschaal van decennia tot eeuwen. Mogelijk deels vanwege de arctische amplificatie (de temperatuur in het Noordpoolgebied reageert relatief sterk bij mondiale veranderingen), maar lokale factoren lijken me ook niet onwaarschijnlijk. Een kleine verschuiving van de zeestroming (bijvoorbeeld als er na een storm iets is veranderd in de kustlijn) zou misschien al wel een merkbaar effect kunnen hebben in een gebied aan de kust.

  Het voordeel van de twijfel dat ik aan Climate Intelligence gaf toen ik deze blogpost schreef is hard aan het verdampen. Tot nu toe is het alleen nog maar als wetenschap vermomd activisme. Van mensen die hun strijd tegen klimaatbeleid blijkbaar niet met open vizier kunnen of willen voeren.

  Like

 24. Beste Hans, de meest verhelderende beschrijving van opkomst en ondergang va de Groenlandse kolonien is te vinden in Jared Diamond “Collapse”, Penguin books 2005. HIj wijdt bijna 50 paginas aan het onderwerp, waarvan de helft een analyse van de ondergang.

  Toen de Noren zich in de 10-e eeuw in Groenland vestigden kwamen ze in een omgeving die vergeleken met bijvoorbeeld IJsland zelfs in de MWP slechts een marginaal bestaan mogelijk maakte. Over het verdwijnen van deze kolonisten in de vijftiende eeuw zegt Diamond: “…the ultimate reasons are clear. They consist of the five sets of factors that we have already discussed in detail: Norse impact on the environment, climate change, decline in friendly contact with Norway, increase in hostile contact with the Inuit, and the conservative outlook of the Norse.” Ik voeg eraan toe dat in de veertiende eeuw de helft van de bevolking in Noorwegen werd uitgeroeid door de pest, wat de animo om die verre provincie te bevoorraden niet zal hebben verhoogd.

  Tenslotte is het interessant te bedenken dat de LIA geen beletsel vormde voor de Denen om het land in vroeg achttiend eeuw weer te koloniseren.

  Paai

  Like

 25. Paai, Hans en Marco,

  Leuk die aanvullende informatie. Als je het boek van Michael Pye leest krijg je wat meer ‘sappige’ informatie over die Vikingen. Zoals hun eigen bijgeloof, sex, onderlinge twisten en dat de eerste kolonisten eigenlijk bannelingen waren. Het waren wel taaie rakkers die het daar lang volgehouden hebben.

  Like

 26. hamburg3 is lieuwe hamburg om verwarring te verkomen…

  Like

 27. Fred Lupker

  Ik hoop wel degelijk dat nieuw onderzoek tot nieuwe ,mogelijk andere, inzichten gaat leiden.In mijn opinie is er nog teveel onduidelijkheid over de rol van andere factoren naast CO2.

  Dat neemt niet weg dat we de opgedane kennis omtrent CO2 moeten negeren .
  Sterker; ook daar zie ik ruimte voor verbetering in inzicht.

  Het is ook niet te hopen dat we op voorhand al besluiten dat deze stichting verdacht is en hen op deze manier gaan behandelen..
  Wie nu beweert dat alle vragen al beantwoord zijn heeft het mis.

  Uit de reacties hierboven maak ik in elk geval niet op dat er veel enthousiasme voor is dat is toch jammer.

  Like

 28. Fred Lupker

  Voordat ik vragen krijg over de tweede zin van mijn reactie:
  Uiteraard bedoelde ik te zeggen dat we de opgedane kennis over CO2 NIET moeten negeren.

  Like

 29. Fred, ik ben niet enthousiast omdat het geen nieuw initiatief lijkt te zijn, maar gewoon een herhaling van oude zetten verpakt in een nieuw jasje. Het lijkt me ook erg sterk dat er echt nieuwe inzichten kunnen komen uit een organisatie die bij voorbaat al de huidige wetenschappers wegzet als leugenaars (“misleading”) en ongeloofwaardig.

  Like

 30. Hans Custers

  Fred,

  Het voordeel van de twijfel was ook de strekking van mijn blogstuk. Al maken de initiatiefnemers dat best lastig, vanwege de retoriek waarvan ze zich bedienen. Tot nu toe beperken ze zich tot de bekende retoriek en is er nog niets wetenschappelijks gekomen van Climate Intelligence.

  Like

 31. @ Fred
  “In mijn opinie is er nog teveel onduidelijkheid over de rol van andere factoren naast CO2.” Ja inderdaad, er valt nog veel te ontdekken over natuurlijke klimaat verandering, zoals die in het verleden plaatsvond, tijdens het Holoceen in bescheiden mate en tijdens en Pleistoceen en verder in het verleden in veel grotere mate. Denk maar eens aan de afwisseling van ijstijden met interglacialen. Dat doet echter niets af aan het belang van de huidige opwarming als gevolg van de humane uitstoot van CO2 ea GHG’s, integendeel de natuurlijke afkoeling die er thans is maskeert een (klein) deel van de humane opwarming. Die opwarming is dus in feite iets groter dan de temperatuur cijfers op dit moment aangeven. De zon, een belangrijke natuurlijke klimaat drijver, is namelijk in activiteit aan het afnemen. Al sinds ca 1960, dat ging eerst langzaam, maar de laatste decennia gaat dat steeds sneller.

  Like

 32. Misschien hier interessant, een artikel in de Vk van 8 februari, over die Berkhout met zijn ‘Climate Intelligence Foundation’. De stichting wordt de eerste klimaatsceptische instelling in Nl van betekenis, met vele miljoenen achter zich. Door dat geld alleen al geducht, zou ik zeggen. Jullie krijgen tegenwerking van een miljoenenmachine.
  Berkhout: “Het IPCC doet zinnige dingen, maar mensen die kritiek hebben, zijn niet welkom. Die verschillen van inzicht willen we overbruggen.”
  Mooi startschot, toch?
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-andere-klimaatgeluid-krijgt-eigen-onderzoeksinstituut~b4de9219/

  Like

 33. “…maar mensen die kritiek hebben, zijn niet welkom”

  Ofwel: leugens verspreiden, dat is waar Climate Intelligence mee begint. Wat een mooi startschot…

  Ook geven ze aan met de GWPF samen te werken, de organisatie die enkele jaren geleden groots aankondigde dat ze een groot onderzoek zouden doen naar de temperatuurmetingen: https://www.thegwpf.org/inquiry-launched-into-global-temperature-data-integrity/
  Vier jaar geleden, uitkomst is dit:
  https://www.tempdatareview.org/
  Juist ja, een website die ze hebben laten verlopen en nu door een stel Aziaten is overgenomen.

  Like

 34. Fred Lupker

  @Hans:

  Het voordeel van de twijfel is op dit moment inderdaad het maximale, een vrachtlading met retoriek levert niets op.
  @Marco
  Of mensen met een andere mening bij het IPCC erg welkom zijn waag ik ook te betwijfelen er zijn ook voorbeelden van wetenschappers die dat gevoel niet hadden.
  Ze erkennen in elk geval dat het IPCC zinnige dingen doet en dat men bruggen wil slaan, dat klinkt dan weer aardig.
  De term misleading hoeft niet te gaan over de inhoud van feiten,het kan ook zijn dat men vind dat er een eenzijdig beeld wordt geschapen door zaken al dan niet te benoemen of te beklemtonen, ook hier zou ik ze het voordeel van de twijfel geven.

  De tijd zal het leren.

  Like

 35. Dat bruggen willen slaan klinkt wel aardig, maar woorden en daden willen nog wel eens verschillen. Tot nu toe zie ik vooral het zichzelf afzetten tegen het IPCC en het aanleunen tegen special interest groups zoals de GWPF. Berkhout noemt ook grote interesse uit de VS, Canada en Australië. Ik ben benieuwd wie dat zijn, maar ik voorspel dat Heartland, Friends of Science en de Institute of Public Affairs bij zitten al contact hebben opgenomen. Bij samenwerking met deze organisaties zou mijn verwachting over dat “bruggen bouwen” als zijnde mooie woorden maar tegengestelde daden volledig worden onderbouwd.

  In ieder geval was de eerste ‘officiele’ actie van de Climate Intelligence Foundation een reactie op een open brief van een heleboel Belgische academici. Uit die reactie is het duidelijk dat “bruggen bouwen” niet bepaald de eerste prioriteit heeft.

  Like

 36. Berkhout of brandhout, de waarheid komt altijd bovendrijven. De natuurkunde en alle goede natuurwetenschap wordt alleen maar sterker door kritiek. De ontwikkeling van kennis is gebaseerd op negatie en negatie van de negatie (Hegel).

  Like

 37. Fred Lupker

  @Willem en Marco;
  Ik deel jullie twijfel maar ,hoe zuur het ook mag lijken, de wereld wordt niet geleid door klimaatwetenschappers maar door stemmers in het hokje.
  Het is goed als er duidelijke antwoorden komen op vragen of kritiek uit de maatschappij,dat geeft meer draagkracht, in die zin heeft het een functie.

  Voor de gemiddelde burger, waartoe ik ook behoor, is het moeilijk om duidelijkheid te krijgen en daarop een oordeel te baseren, dus een schone taak voor de wetenschap om objectief en duidelijk de stand van zaken te melden.

  Een belangrijke voorwaarde is dan dat wetenschappelijke standpunten niet gepolitiseerd noch gepolariseerd worden.
  Meningen kunnen verschillen doch gebouwd zijn op gelijke feiten.

  Like

 38. Het punt is ook dat die klimaatscepsis de boel vertraagt, zodanig dat er misschien wel niks meer hoeft. Dat er weer een rondje onderzoek overheen moet, etc. Ieder vertragen maakt het moeilijker, duurder, en de vooruitzichten grimmiger. Vervolgens stijgt de scepsis nog weer verder tav de effectiviteit van maatregelen; een zelfversterkende loop.

  Like

 39. @Fred

  “De wereld wordt niet geleid door klimaatwetenschappers maar door stemmers in het hokje.”

  Nee de wereld wordt geleid door de natuurwetten, daarin is alles verbonden als oorzaak en gevolg, ook allang voordat er mensen waren op deze planeet. Als mensen geen rekening houden met het natuurlijke oorzaak en gevolg worden zij en anderen weggevaagd. De wetenschap moet niet verpolitiseren, maar de politiek moet wel verwetenschappen anders gaat het fout. Dat is veel breder dan het klimaat. Je kan bijvoorbeeld ook niet door blijven gaan om drugs te verbieden, die vrij onschuldig zijn, zoals xtc en het gebruik van anderen die erg gevaarlijk zijn, zoals alcohol door reclame blijven stimuleren. Op klimaat gebied houdt onze overheid dan in principe nog wel goed rekening met de wetenschappelijke bevindingen, beter dan in de geneeskunde, bijvoorbeeld. Echter niet als het gaat om de technische mogelijkheden die we hebben bij het klimaat beleid. Hierbij bevestigen onze politici grotendeels dat een transitie naar duurzame energie productie nodig is. Bij de plannen die ze daartoe maken houden zij echter geen rekening met de technische mogelijkheden. Deze zijn daardoor irreëel en niet efficiënt Dit was toch, als ik het goed heb begrepen, in zekere zin ook onderdeel van het scholieren protest.

  Like

 40. Op zich is er niets mis met een nieuw onderzoeksinitiatief; prima zelfs. Maar als je kijkt wat deze heren emeriti zoal gezegd hebben over klimaatverandering dan wordt snel duidelijk dat ze van geen ene meter geinteresseerd zijn in waarheidsvinding.

  Waarom zouden ze anders dingen beweren zoals dat het bestaan van verschillende klimaatzones bewijs zou zijn tegen het klimaateffect van CO2?

  Of dat smelten van zee-ijs geen teken van opwarming, maar van afkoeling. Immers, smelten onttrekt energie aan de omgeving.

  Laat dat even op je inwerken. Dit gaat in tegen basale lagere school kennis!

  Een interessante vraag is derhalve, wat bezielt deze mensen, die toch alleszins intelligent zijn, om dergelijke onzin te spuien?

  Dat zit ‘m vaak in een bepaald wereldbeeld, waarmee de wetenschappelijke conclusies op gespannen voet staan:

  Like

 41. @Willem
  “De wetenschap moet niet verpolitiseren…”

  Tja, die is allang verpolitiseerd. Om bij de klimatologie te blijven: militaire belangenbehartiging heeft de klimatologie fors doen groeien. En door geo-politieke belangen gaan enorme geldstromen naar klimatologisch onderzoek. Ander voorbeeld farmacie: een en al (vrije markt)politiek. Ander voorbeeld onderzoeksteam samenstelling: een en al belangen afweging. Ander voorbeeld wetenschappelijke promotie en beloning: totaal verstrengeld met aantal citaten uit peer reviewed artikelen.

  Waardevrije wetenschap bestaat niet (net zo min als feitenvrije politiek) omdat elke descriptie enige vorm van prescriptie impliceert. Het is precies de reden dat klimaat pseudo’s altijd over de wetenschappelijke feiten vallen: de feiten impliceren iets. Ook Hume, die steevast wordt opgevoerd als bron van het is /ought onderscheid, was die mening toegedaan.

  Like

 42. @ GJ Smeets,

  In die zin is de wetenschap inderdaad met de politiek verstrengeld. Dat is echter iets van alle tijden en alle maatschappelijke ordes, want dat is onvermijdelijk. Het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, het inzicht in de feiten, is namelijk vaak van groot belang voor mens en samenleving. Ook al ben je een volledig onafhankelijk naturalist, zoals Charles Darwin, toch kan de maatschappelijke relevantie van je onderzoek enorm groot zijn. Deze zeer grote relevantie is er ook bij het klimaatonderzoek. De wetenschappelijke boodschap van de klimaatonderzoeker is voor velen echter een bittere pil, een moeilijk op te brengen taak voor politiek en samenleving, een taak die we nu heel langzaam met moeite en vaak met tegenzin gaan oppakken. De wetenschapper moet daarin vooral de rol spelen van eerlijke boodschapper. Deze klimaatboodschap is op zich al van groot politiek belang en een schok voor velen. Hij of zij moet daarin ook nog niet zelf op de barricades gaan staan, of politiek bedrijven. Hierbij wordt dan echter de wetenschapper vaak toch in de discussie betrokken. Het is dan soms moeilijk aan te geven wat wijsheid is en waar de grens ligt.

  Like

 43. @Willem
  “De wetenschapper moet daarin vooral de rol spelen van eerlijke boodschapper. Deze klimaatboodschap is op zich al van groot politiek belang en een schok voor velen. Hij of zij moet daarin ook nog niet zelf op de barricades gaan staan…”

  Tja, dit is een politieke en waarden-beladen opvatting van de rol van de wetenschapper. Raar eigenlijk dat kenbaar maken van maatschappelijke betrokkenheid weggezet wordt als ’op de barricade staan’.

  Like

 44. Beste Hans,
  Ik wil nog even een missing point toevoegen.
  IJS in een glas water doet water tijdelijk afkoelen.
  Al het ijs dat in de pool sneller smelt en nu ijsplaten los geraakt in de zuid pool en afdrijft en smelt, blijft tijdelijk bovenop zout water drijven, denk ik, dit heeft invloed op het weer, dat het tijdelijk wat minder warm is, en dus de opwarming misleidend vertraagd weergeeft, (Ik heb het niet over temperaturen rond de evenaar, maar noordelijke en zuidelijke kust gebieden waar de pool windrichting naar evenaar mogelijk voor wat afkoeling kan zorgen, afhankelijk van hoeveel smelt ijs in de pool oceaan het toenemende oppervlakte aan ijswater tijdelijk afkoelt ).
  Als dit proces afneemt doordat er steeds minder ijs op de polen aanwezig is, neemt de opwarming versnelt toe!
  Tevens denk ik dat door het afnemende gewicht van ijs op de zuidpool, dit invloed heeft op aard en zeebodem.
  Ik denk dat dit tot meer bevingen en vulkaan activatie leid.
  Dan zouden actieve vulkanen ook weer voor tijdelijke afkoeling kunnen zorgen.
  Afkoeling met deze resultaten is dus tijdelijk, CO2 blijft voor een lange tijd in onze atmosfeer, en denk ik dat er een periode komt dat de temperatuur in een korte tijd snel kan oplopen.
  Winters korter maar heftig in landklimaat, en zodra de zon hoger komt te staan, sneller minder koud, en zomers heet.

  Like

 45. Hans Custers

  @edu,

  Een heel belangrijke eigenschap van ijs is de witte kleur. Het reflecteert dus veel zonlicht. Als ijs smelt en het onderliggende oppervlak (land of water) vrijkomt wordt er minder licht gereflecteerd en dus meer geabsorbeerd aan het oppervlak. Daardoor versnelt de opwarming. Waarschijnlijk is dat het belangrijkste effect, in elk geval op relatief korte termijn, van het smelten van ijs.

  Maar er kan inderdaad wel meer gebeuren. Zoet smeltwater kan invloed hebben op de circulatie in de oceanen, het relatief snel opwarmen van het noordpoolgebied kan invloed hebben op de atmosferische circulatie en er is inderdaad wel eens geopperd dat het smelten van ijskappen tot vulkaanuitbarstingen op Anatarctica zou kunnen leiden. De mate waarin dergelijke verschijnselen nu of in de toekomst van invloed zijn is nog onzeker. Bij mijn weten zijn er geen aanwijzingen dat er effecten zijn die de opwarming significant vertragen.

  Like

 46. G.J. Smeets

  Clintel is over zijn intentie duidelijk: ageren tegen doemdenken door de rol van waakhond voor de nuchtere Hollander te spelen. Zo staat het letterlijk in de mission statement. Clintel is de stichting die sinds maart 2019 een rapport aan de man brengt waarin de homogenisatie door KNMI van historische T-datareeksen als ‘wetenschappelijk ongeoorloofd’ wordt gekwalificeerd. Dat rapport is met uitgebreide kritiek ontmaskerd als vals alarm van de waakhond (zie recent blogstuk van Tinus Pulles hierboven) en bovendien als methodologisch knoeiwerk (zie diverse comments in het draadje aldaar).

  Voor zover ik kan nagaan is door geen van de auteurs van dat rapport noch door iemand van Clintel noch door iemand van de wetenschappelijke advies raad gereageerd op de inhoudelijk forse kritiek.
  Bottom line: die lui nemen geen verantwoordelijkheid – gaan niet staan – voor wat ze beweren. Niet verwonderlijk want dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is enkel twijfel zaaien over de klimatologische bevindingen en elke gelegenheid die zich aandient is goed genoeg. Opportunisme gecombineerd met pseudo-scepsis.

  Het enige wetenschappelijk actieve lid van Clintels wetenschappelijke advies raad is Richard Tol, Economist of Climate Change. Ongetwijfeld leest Richard vandaag of morgen mee dus speciaal voor hem een paar pro memories:
  In 2013 stapte je uit de ipcc Summary for Policy Makers. Het was te alarmistisch vond je en er was te weinig aandacht voor adaptatie. Dat is zes jaar geleden. Inmiddels staat vast dat +2°C geopolitiek onafwendbaar is, dat +1,5°C al in de fysische pijplijn opstuwt en dat overal ter wereld in de momentane +1°C status (conservatieve schatting) van de energiebalans de meteorologische extremen al fors toenemen. Je snapt waar ik met jou als advies-raadslid heen wil: concentreer je op je expertise waar je je in 2013 op beroepte: economische adaptatie aan de fysische realiteit.
  Verder lijkt het me wel billijk als ik je vraag dat je in je hoedanigheid van wetenschappelijk adviseur van Clintel in de toekomst beter kijkt naar de kwaliteit van rapporten die onder auspiciën van Clintel worden verspreid en waaraan jij je als adviseur verbonden hebt.

  Like

 47. Dirk Roorda

  Hear, hear! Ik draag wetenschap een warm hart toe en ik vind het jammer dat belangen en emoties er toe leiden dat wetenschappers niet meer normaal hun werk kunnen doen: waarheidsvinding. Wetenschap moet opboksen tegen groepsdenken, en dat is zwaar werk. Als de klieken en kliekjes gaan uitmaken wat waar is, koersen we weer richting middeleeuwen. Zo bezien bewijzen de GRK, CG, en Clintel ons allen een slechte dienst.

  Like

 48. Pingback: Pseudosceptische mist over de openheid van het IPCC - Sargasso

 49. En CLINTEL laat zijn ware kleuren zien, de grafiek van Christy waarin de modellen worden vergeleken met de gemeten temperaturen wordt vrolijk verdedigd

  clintel.nl/maarten-keulemans-u-slaat-de-plank-volledig-mis/

  Ik heb Guus Berkhout er al in 2018 op gewezen dat de grafiek knudde was, maar uiteraard wordt dat genegeerd

  climategate.nl/2018/06/guus-berkhout-denken-over-klimaat-verbreding-van-de-horizonten/

  (sorry geen webarchive, dat vind climategate.nl niet zo leuk)

  Like

 50. Lieuwe Hamburg

  https://keulemans.wordpress.com/2019/12/04/clintel-vs-keulemans-stichting-clintel-u-luidt-geen-noodklok-u-trekt-gewoon-belletje/

  “Het filmpje dat u maakte naar aanleiding van uw bezoek aan de Europese Commissie vormt de directe aanleiding dat ik deze brief – overigens op persoonlijke titel – aan u richt.” (Keulemans 4 dec. 2019)

  In het filmpje legt Michelle Sterling van het Canadese Friends of Science uit waar CLINTEL voor staat. Ze vertelt dat de klimaatmodellen de temperaturen op Aarde veel te hoog inschatten en laat dan gedurende zeer korte tijd een grafiek zien. Volgens Keulemans een omstreden grafiek.

  Like

 51. Hans Custers

  Deze video laat zien welke trucs Christy gebruikt om het verschil zo groot mogelijk te maken:

  Het gaat overigens, dat wordt vaak niet of maar heel terloops vermeld, om de temperatuur in het midden van de troposfeer, kilometers boven het aardoppervlak. Er hangen geen thermometerhutten in de lucht; metingen op die hoogte zijn daarom schaarser en onzekerder dan metingen aan het oppervlak.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s