“The uncertainty has settled” van Marijn Poels verwart wetenschap met kletspraat

Marijn Poels is een film- en documentairemaker. Ik kende hem niet, maar sinds begin dit jaar kom ik hem tegen in discussies over het klimaat op blogs en op twitter. Hij zou een ‘klimaatsceptische’ film hebben gemaakt die ‘geboycot wordt door de media’. Op YouTube heb ik wel eens wat gezien op dat terrein, maar een echte ‘klimaatsceptische’ film in de bioscoop nog nooit. Donderdagavond 22 juni draaide de film in een tot cultuurcentrum omgebouwde oude Cacaofabriek in Helmond. Dat was voor mij niet al te ver en dus heb ik een keertje de moeite genomen om wat CO2 te produceren zodat ik deze documentaire in groot beeld kon aanschouwen.

De film van Poels is een impressie van zijn speurtocht naar achtergronden van klimaatverandering, het klimaatbeleid en de invloed daarvan op het traditionele boerenleven. Met dat laatste begint de film ook, het laat via gesprekken met mensen zien dat de veranderingen in de wereld een flinke weerslag hebben op het boerenleven; dat sommige boeren moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden, waar anderen kansen zien met windmolens, zonnepanelen en biogas. Poels komt ergens midden in Duitsland een andere Limburger tegen die zittend aan een meertje op zijn landgoed uit de doeken doet dat al die CO2-politiek leidt tot het verdwijnen van natuur en natuurschoon. Een catastrofe noemt hij dat. Tevens vermeldt hij het feit dat de lucht slechts voor 0,035% uit CO2 bestaat (0,04% is het tegenwoordig) als argument dat het toch krankzinnig is te denken dat een dergelijk lage concentratie veel kan betekenen. Om de onjuistheid van dat argument aan te tonen denk je al snel aan het voorbeeld van de dodelijkheid van een spoortje arseen in drinkwater. Hierna gaat Poels mensen opzoeken die wat meer te melden hebben over het klimaat en CO2.

In het gedeelte van de film dat een beetje raakt aan de klimaatwetenschap voert Poels gesprekken met klimaatwetenschapper Hans von Storch, astrofysicus Piers Corbyn en natuurkundige Freeman Dyson. De opzet van deze gesprekken is een schoolvoorbeeld van false balance. Daarbij lijkt het dat elke mening voor Poels blijkbaar evenveel waard is en dat is in de wetenschap pertinent onjuist; daar gaat het om de sterkte van de bewijsvoering en de  argumentatie. Corbyn en Dyson zijn geen van beiden klimaatwetenschapper en hebben daar bij mijn weten ook niet over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Daar telt alleen de kwaliteit en de onderbouwing van de argumenten: wetenschap is geen democratie. In interviews kan men van alles roepen zonder die uitspraken wetenschappelijk te hoeven te staven. De meeste klimaatwetenschappers hebben geen enkele zin (meer) om in zo’n 1-op-1 opstelling terecht te komen. Dat leidt tot een welles-nietes spelletje waardoor de niet-ingevoerde kijker/luisteraar alleen maar in verwarring achterblijft. Het is m.i. dus nogal logisch dat Poels veel afwijzingen heeft gekregen van klimaatwetenschappers om aan zo’n opzet deel te nemen.

Hans von Storch legt in de film rustig en in simpele bewoordingen onze huidige kennis over klimaatverandering uit. We weten dat het warmer is geworden op aarde en we kunnen dat niet verklaren zonder naar de door mensen geïnitieerde toename van de broeikasgassen in de atmosfeer te kijken. Een mooie uitspraak van von Storch over de zekerheden en onzekerheden in de klimaatwetenschap ging ongeveer zo: “Naarmate we meer onderzoeken neemt de onzekerheid toe, maar tevens neemt ook de zekerheid over de kernzaken toe”. En juist die kernzaken benoemt hij heel duidelijk: “het feit dat CO2 een wezenlijke invloed heeft is onbetwistbaar”.

Voor de mensen die de film nog willen bekijken is enige achtergrondinformatie wellicht handig om de wetenschappelijk lijkende uitspraken van vooral Piers Corbyn te kunnen plaatsen. Het was ronduit verbijsterend om te zien hoeveel onwaarheden die man vertelde in enkele minuten. Nee Marijn Poels, niet elke mening over wetenschap is evenveel waard, die van Corbyn kun je plaatsen in de categorie ‘totaal onzinnig’. Hieronder wat uitspraken van Corbyn uit de film – die ik heb weten te noteren dankzij de geleende pen van een heel aardige mevrouw die het verder niet bepaald eens was met mij –  en wat commentaar daar op.

De toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer is afkomstig uit de oceanen.

We zien nu dat net als in de atmosfeer ook in de oceanen de CO2-concentratie toeneemt, als Corbyn gelijk zou hebben zou de concentratie in de oceaan moeten afnemen. Er zijn vele aanwijzingen die duiden op de oorzaak van de toename in CO2:  De CO2 heeft bijvoorbeeld bepaalde kenmerken (speciale koolstofisotopen) die overeenkomen met die van fossiele grondstoffen. We weten behoorlijk goed hoeveel fossiele grondstoffen we de afgelopen paar eeuwen hebben verbrand en die boekhouding klopt met de toename van CO2 in de atmosfeer, de oceanen en de vastgelegde hoeveelheid CO2 op het land. We zien ook dat tegelijkertijd de zuurstofconcentratie in de atmosfeer afneemt, typisch een gevolg van verbrandingsprocessen.

CO2 volgt alleen de temperatuur.

We weten al ongeveer anderhalve eeuw dat CO2 als een broeikasgas functioneert, het absorbeert namelijk infraroodstraling. De politiek speelt hierbij geen rol, zowel de linkse als de rechtse CO2 moleculen absorberen infrarood. Deze absorptie van straling betekent dat een toename van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een oplopende temperatuur.
Als er via natuurlijke processen heel langzaam CO2 vrijkomt – bijv. door relatief kleine temperatuurveranderingen als gevolg van veranderingen in de baan van de aarde om de zon zoals bij de ijstijden – zorgt dat vrijgekomen CO2 op zijn beurt weer voor een temperatuurstijging.

Termieten produceren meer CO2 dan mensen.

Termieten produceren naast CO2 ook een boel methaan, dat is ook een broeikasgas. De CO2-productie door termieten is circa een factor 10 lager dan wat wij mensen nu produceren en een onderdeel van de reguliere koolstofcyclus. Wij mensen produceren echter circa 40 keer meer methaan dan de termieten. Net als de CO2-concentratie is ook de methaanconcentratie in de atmosfeer toegenomen na de industriële revolutie. Dat ligt niet aan de termieten, die doen namelijk hetzelfde als ze altijd al hebben gedaan, die toename hebben wij mensen veroorzaakt.
[UPDATE: tekst over termieten is aangepast op 17-7-2017]

De toename van de temperatuur op aarde komt door frauduleuze metingen.

Bij gebrek aan argumenten gaan sommigen maar over op complottheorieën en heeft men het over fraude, Corbyn hoort ook bij die groep. Gewoon laster, meer kan ik daar niet van maken. De temperatuurstijging op aarde is onafhankelijk van elkaar bevestigd door verschillende onderzoeksgroepen. Begin 2010 heeft een (voormalig) ‘klimaatscepticus’ en fysicus genaamd Richard Muller met geld van de gebroeders Koch al dit werk helemaal opnieuw uitgevoerd met een eigen onderzoeksgroep, met als resultaat dat zij hetzelfde vonden als de andere onderzoeksgroepen. Het is sinds de industriële revolutie circa 1 graad warmer geworden op aarde.

Er komt een nieuwe mini-ijstijd.

Dat verkondigt Corbyn al een tijdje, in ieder geval sinds 2010, inmiddels hebben we echter alweer de drie warmste jaren sinds het begin van de metingen achter de rug. Verschillende wetenschappers hebben de mogelijke invloed van een minder actieve zon in de nabije toekomst onderzocht. In tegenstelling tot deze losse flodder van Corbyn zal de verwachte toekomstige toename van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer een eventuele afname van de zonne-activiteit zoals rond 1600-1700 volledig overvleugelen. Het zal de komende eeuw warmer worden op aarde in plaats van kouder.

Corbyn bezigt een flink aantal complottheorieën in de film, waarvan er enkelen grappig genoeg nogal inconsistent met elkaar lijken te zijn. Zo zegt hij enerzijds dat de klimaat ideologie is ontwikkeld door internationale big business belangen en anderzijds dat de mythe van klimaatverandering er toe dient om het Westen te de-industrialiseren. Deze complottheorieën zijn elk afzonderlijk al flinke kolder, maar tezamen?!?

Freeman Dyson vliegt wetenschappelijk gezien niet zo ver uit de bocht als Corbyn, hij spreekt zich in de film echter niet echt uit over de oorzaken van klimaatverandering. Dyson is ervan overtuigd dat CO2 een rol speelt bij de huidige opwarming van de aarde, iets dat in de film overigens niet naar voren kwam. Een citaat van hem:

“One of the main causes of warming is the increase of carbon dioxide in the atmosphere resulting from our burning of fossil fuels such as oil and coal and natural gas.”

Freeman Dyson is niet gecharmeerd van klimaatmodellen, volgens hem zijn ze goed om het klimaat te begrijpen maar niet om er projecties voor de toekomst mee te maken. Een rare uitspraak want als de modellen dermate goed functioneren dat ze begrip verhogend werken met de huidige broeikasgasdata (+ andere gegevens zoals zonneactiviteit), moeten ze ook begrip verhogend werken als we er mogelijke toekomstige broeikasgasconcentraties in stoppen. Daarnaast hebben we helaas nog geen observaties van de toekomst beschikbaar, dus als we iets zinnigs willen zeggen over de mogelijke  toekomstige ontwikkeling van het klimaat zullen we het met modellen en ‘als, …dan’ scenario’s moeten doen. Dyson weet hoe het werkt in de wetenschap: als hij ergens fouten ziet, moet hij dat publiceren in de wetenschappelijke literatuur en niet alleen in interviews er wat over zeveren. Dyson stelt verder dat klimaatmodelleurs alleen mensen bang willen maken omdat ze anders geen geld krijgen voor hun onderzoek, een uitspraak die te scharen valt onder onzinnige wartaal. En in tegenstelling tot wat Dyson zegt, komen de gemeten temperatuurwaarden van de aarde en de modelresultaten wel degelijk goed overeen.

Dit is dan alles op het terrein van klimaatwetenschap in de film van Poels waar de zogenaamde klimaatsceptici zo lyrisch over zijn. Het gebrek aan argumenten op dat terrein is blijkbaar zo groot dat men blij is met alles dat zich aandient, zelfs de flagrante nonsens van Corbyn. De film geeft geen enkel beeld van het hoe en waarom van de grote veranderingen in de wereld waarin wij leven en die we nu al een tijdje waar kunnen nemen, bijv.:

 • Waarom stijgt de temperatuur op aarde?
 • Waarom stijgt het zeeniveau?
 • Waarom zien we een afname van de hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool en waarom blijft die hoeveelheid zee-ijs op de Zuidpool ongeveer gelijk?
 • Waarom stijgt de temperatuur op het Noordpoolgebied sneller dan op de rest van de aarde?
 • Waarom verliezen de grote ijskappen massa?
 • Waarom nemen de meeste landgletsjers in omvang af?
 • Waarom wordt het water in de oceanen steeds zuurder?

Klimaatwetenschappers onderzoeken al deze vragen en komen op basis van de natuurkundige en scheikundige wetten en logica met zeer plausibele verklaringen. Behalve een paar afgewogen en zeer basale uitspraken van Hans von Storch biedt de film van Marijn Poels op dit vlak helemaal niets. Aan het einde van de film heb je alleen enkele verhaaltjes naast elkaar aan kunnen horen zonder enige weging, duiding of uitleg. Marijn Poels verzuchtte zelf aan het einde van de film dat hij net zoveel wist als toen hij aan de film begon en de niet in het onderwerp ingewijde kijker zal eveneens in verwarring achter blijven. Als je iets wijzer wilt worden over de oorzaken van de huidige klimaatverandering, of over het wetenschappelijke debat, dan heb je niets aan deze film.
Over 10 jaar is er niet zomaar even een geheel andere consensus over de oorzaken van klimaatverandering, zoals Poels in de vragenronde na de filmvertoning in Helmond stelde. Om terug te komen op de uitspraak van Hans von Storch, over 10 jaar zijn er nog altijd zaken op detailniveau waar we onzeker over zijn, maar is de zekerheid over de kern van de zaak eveneens toegenomen:

Wij mensen zorgen vooral door onze grootschalige verbranding van fossiele grondstoffen voor een toename van de concentratie van broeikassen in de atmosfeer. Dat zorgt op zijn beurt weer voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met de daarbij horende consequenties zoals een stijgende zeespiegel, een afname van het ijs op aarde en een toenemende kans op hittegolven en extreem weer.
~

Postscript Bart:

Ik ging op Radio 1 “Dit is de Dag” van 22 juni in discussie met Marijn Poels over diens documentaire. Dat was een interessante ervaring. Marijn stelde zich uiterst relativistisch op. Hij zei bijv.:

“Of meneer Corbyn heeft gelijk, of meneer Verheggen, daar ga ik niet over; ik ben geen wetenschapper. Maar ik wil ze wel allebei een stem geven”

Tijs van den Brink zegt dan, heel logisch:

“Maar het kan natuurlijk zo zijn dat de een onzin kletst en de andere niet.”

Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: “ik heb geen verantwoordelijkheid”. Hij hoort de verschillende waarheden aan en de kijker mag daarvan denken wat hij of zij wil.

Daar was ik het hartgrondig mee oneens en ik kon dat aan het einde nog net even kwijt:

“Wetenschappers zijn op zoek naar de waarheid, naar een beter begrip van de wereld om ons heen. Wat ik Marijn Poels hoor zeggen is “het maakt mij niet uit wat waar is”; dat stuit mij als wetenschapper tegen de borst.”

Daarnaast probeerde ik aan te geven dat het belangrijk is om de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). De maatschappelijke discussie zou idealiter gevoerd moeten worden op basis van een gedeelde visie op de werkelijkheid. Ik noemde als analogie de relatie roken-gezondheid:

“Veel feiten zijn echt al wel bekend en moet je niet ter discussie gaan stellen als het wetenschappelijk een gepasseerd station is. Vergelijk het met een discussie over het rookverbod. Prima om het over de voors en tegen van zo’n verbod te gaan hebben, maar niet met het argument dat we niet zeker weten of roken wel slecht voor je is.”

78 Reacties op ““The uncertainty has settled” van Marijn Poels verwart wetenschap met kletspraat

 1. Mooi stuk, Jos, helder, dank. Voor mijn beeld van de wereld: is dit waar Nederland nu staat? In een volstrekt idiote en achterhaalde discussie over de vraag of klimaatverandering wel echt is?

  Ik krijg die indruk al lezende door de blogs en de reacties daarop. Ik lees nu al geruime tijd uitsluitend Engelstalige en Spaanstalige artikelen (en naar verhouding vrijwel geen Nederlandse). Die gaan vooral over de effecten van global warming zoals we die vandaag kunnen waarnemen en vooral over de vraag wat we kunnen doen om te mitigeren of te adapteren. Mijn aanname dat Nederland daarbij voor zou lopen, is onder meer gebaseerd op het werk van Justdiggit.org en vergelijkbare bedrijven met Wageningse roots.

  Dus mijn vraag naar aanleiding van je blog: is dit inderdaad waar Nederland staat? Hoe kun je de film van Poels situeren in het “intellectuele” klimaat? Ben oprecht benieuwd naar je inschatting.

  Like

 2. @tomboves

  Dank Tom.

  Ik denk toch dat er nog altijd een boel mensen zijn die al dat ‘gedoe’ over het klimaat maar onzin vinden en daarbij denken dat de invloed van CO2 op het klimaat wel meevalt of zelfs een leugen is. Niet alleen hier in Nederland maar ook in andere landen en zeker in de VS. Vaak wordt daarbij klimaatbeleid en de bevindingen van de klimaatwetenschap op een hoop gegooid. Wellicht is daarom het boek van Jan Paul van Soest over de achtergronden van de klimaatscepsis interessant voor je:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2014/04/22/de-twijfelbrigade/

  Ik zat afgelopen donderdag in ieder geval in een zaal met een heleboel mensen die blij waren dat er eindelijk eens een ander geluid te horen viel over klimaatverandering. Mijn buurvrouw vond bijvoorbeeld dat mensen hier vaak over belogen werden, met als voorbeeld de film van Al Gore die “vol leugens” zou zitten. De man voor mij begon over de zure regen, ook “zo’n leugen”.
  Een betere voorlichting in de media zou helpen en dan niet in de vorm van zo’n false balance opzet zoals Poels die heeft toegepast, maar meer informatief over wat we wel weten over de huidige klimaatverandering, maar ook waar de onzekerheden liggen en de risico’s . Bijv. zoals Peter Kuipers Munneke dit bij de NOS toch regelmatig doet. Wij proberen via dit blog ook een klein steentje bij te dragen door over dit soort zaken te berichten.

  Zoals ik in het blogstuk al stel, je hebt niets aan de film van Marijn Poels als je iets wijzer wilt worden over de oorzaken van de huidige klimaatverandering. Aan het “intellectuele” klimaat, als je daar eventueel de kijk van beleidsmakers e.d. mee bedoelt, zal die film zelf naar mijn verwachting geen invloed uitoefenen. Er zullen helaas mensen zijn die na het bekijken van deze film denken dat de uitspraken van zo’n Corbyn ook waar kunnen zijn (het klinkt namelijk wetenschappelijk), daarmee gesterkt worden in hun mening en mogelijk via bijv. hun stemgedrag een invloed op het klimaatbeleid uitoefenen. Er zijn nl. ook in Nederland partijen die daar op inspelen.

  Like

 3. G.J. Smeets

  Jos,
  kristalheldere filmdocu- recensie.

  Like

 4. Dankjewel, Jos. Verhelderend. Echt bedankt – al is het slecht voor mijn humeur. Ik ken de twijfelbrigade en weet hoe het spel werkt. Ik had echter Nederland meer verlichting toebedacht. Bummer.

  Het was schrikken deze week toen ik het artikel over klimaatverandering las op Kennisnet. Geschreven in 2009, op basis van de stand van zaken tot – pakweg – 2006 en dus hopeloos verouderd. Ik heb meteen een reactie gecomponeerd en ben nu nóg meer benieuwd naar hun respons. Kennisnet blijft toch een plek waar mensen heengaan die willen weten “hoe het echt zit”. Of is dat ook niet meer zo?

  Enfin. Verbijsterend. Verbijsterend.

  Like

 5. Lennart van der Linde

  Hoi Jos, je zegt:
  “Het gebrek aan argumenten op dat terrein is blijkbaar zo gering dat…”. Bedoel je hier “zo groot” ipv “zo gering”?

  Heeft Poels na afloop nog iets gezegd over waarom hij blijkbaar net zoveel waarde hecht aan de uitspraken van niet-klimaatwetenschappers als Corbyn en Dyson als van een klimatoloog als Von Storch, die de consensus van praktisch de geheel klimaatwetenschap verwoordt? En hoe reageerde de rest van het publiek na afloop?

  Like

 6. Hoi Lennart,

  Ja dat is een verschrijving, heb ik nu gecorrigeerd. Bedankt.

  Zoals Bart al ondervond op de radio: Poels vindt dat dat niet aan hem is. Hij wil gewoon dat er voor elke geluid aandacht is. Ik vermoed dat hij zelf geen wetenschappelijk gevoel heeft of iemand op dit terrein wel of geen onzin verkoopt. De wetenschappelijk lijkende uitspraken van Corbyn krijgen in de film dan ook zeker zoveel aandacht als die van anderen. Zoals ik al schreef, zei hij na afloop dat er over 10 jaar best een heel andere consensus kan zijn en ook dat de groep ‘andersdenkenden’ over dit thema groeiende is.

  Na afloop was er gelegenheid tot een paar vragen/opmerkingen, ik heb mijn best ook een keertje gedaan, maar had niet het gevoel dat wat ik vertelde hem bijster interesseerde. Er was iemand die het cultuurcentrum van de Cacaofabriek bedankte dat ze het aangedurfd hadden om deze film te laten zien, iemand die luid en duidelijk zei dat hij klimaatscepticus was en iemand was blij dat er een keer een ander geluid gebracht werd. Er waren ook enkele mensen aanwezig met een andere insteek, Poels had bijv. een flinke discussie met een wethouder van Groen Links uit Helmond (zie deze tweet: https://twitter.com/PaulSmeulders/status/877981560175300608). De mensen die in mijn buurt zaten vonden de wetenschappelijke kijk op de zaak maar onzin of leugenachtig. “En dat geloof jij”, kreeg ik te horen. Interessant, maar ook een beetje triest makend. De broodnodige energietransititie moeten we m.i. namelijk met z’n allen verwezenlijken.

  Like

 7. G.J. Smeets

  Bart,

  “…de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). “

  Dat is jouw wetenschapstheoretische waardeoordeel. Een ‘ought’.
  Het resultaat van dit waardeoordeel is dat je de suggestie wekt dat wetenschappelijke bevindingen waardenvrij zijn.

  Oncologen anno 2017 doen onderzoek naar kanker omdat ze over kanker bezorgd zijn en begaan zijn met risico’s. Klimatologen anno 2017 doen onderzoek naar de elementen omdat ze bezorgd zijn over en begaan met risico’s inzake de habitat. Dat is de analogie.

  Het is onnozel en anno 2017 volkomen achterhaald te doen alsof klimatologische bevindingen geen ‘ought’ impliceren. En daarmee bedoel ik dus uitdrukkelijk *niet* dat je in het lab naar believen mag cherrypicken.

  Like

 8. Bob Brand

  [Verplaatst naar Open Discussie]

  Like

 9. G.J. Smeets

  Ciao Bob,
  wil je je s.v.p. houden aan de de spelregels van dit blog en ophouden met herhalen van je idee over het ‘is / ought’ thema. En s.v.p. gewoon ingaan op wat ik Bart (n.a.v. van zijn postscriptum) voorleg: zijn wetenschapstheoretische waardeoordeel. Op een paralel draadje staat wat dat betreft dezelfde vraag voor je open met uitgebreide toelichting.

  Het is evident dat anno 2017 elke klimatoloog doordrenkt is van de thematiek van onze complexe relatie tot de habitat. Vraag het Marco, vraag het Gerrit Hiemstra, vraag het Bart Verheggen. Je opmerking dat klimatologen het klimaat willen begrijpen is een open deur. Het is de drijfveer, de motivatie die ik aankaart. Je stelt dat klimaatonderzoek “…vooral is voor degenen die nieuwsgierig zijn naar: ‘hoe werkt het?’.” Tja, hoe het werkt is grosso modo overbekend in de klimatologische community anno 2017. Jos hierboven heeft het ten overvloede nog maar eens uit de doeken gedaan. Je ‘nieuwsgierigheid’ is een stropop, wetenschappers zijn niet nieuwsgierig, ze zijn opmerkzaam en opmerkzaamheid is nooit waardenvrij. Nooit.

  Like

 10. G.J. Smeets

  Jos,
  wat ik o.m. sterk vind aan je recensie van Poels’ filmdocu is dat je herinnert aan het feit dat boeren annex veetelers het heel erg moeilijk hebben. Het feit is dat “het traditionele boerenleven” (je citeert Poels) helemaal niet traditioneel is en pas sinds de jaren zestig vorige eeuw vorm heeft gekregen: gewas telen en dieren fokken op industrieel niveau. We zijn nu vijftig, zestig jaar verder en dat economische project is mislukt. De provincie Brabant heeft een streep gezet. Pech voor de ‘boeren’ (lees: industriële ondernemers) maar beroepen en werkzaamheden sterven nu eenmaal uit. De NL waterleidingbedrijven hebben onlangs fors aan de bel getrokken (burokratisch alarmisme) : nitriet en nikkel concentraties in de NL (drink)waterputten zijn dermate hoog dat de neutralisering ervan heel veel geld gaat kosten.

  Mag ik aannemen dat Poels dit soort kwesties buiten beschouwing heeft gelaten?

  Like

 11. Duimpje, G.J. Heel goed.

  Like

 12. Goff,
  Inderdaad, dat zat niet in de film. Zo diepgaand was deze documentaire niet.

  Like

 13. Lennart van der Linde

  Hi Jos, je zegt:
  “Ik vermoed dat hij [Poels] zelf geen wetenschappelijk gevoel heeft of iemand op dit terrein wel of geen onzin verkoopt.”

  Inderdaad, en ook geen journalistiek en maatschappelijk gevoel voor het feit dat het IPCC hierover vijf keer uitgebreid heeft gerapporteerd en dat de rechter mede obv die rapporten heeft geoordeeld dat de Staat meer moet doen om haar burgers tegen gevaarlijke opwarming te beschermen.

  Als hij zijn journalistieke huiswerk zou doen, zou Poels kunnen begrijpen dat Corbyn en Dyson onzin verkopen, en dat zelfs als de opwarming minder gevaarlijk zou zijn dan gevreesd, het risico dat het tegenvalt zo groot is dat de overheid de plicht heeft de maatschappij tegen dat risico te verzekeren.

  Like

 14. Bob Brand

  Hallo Goff,

  wil je je s.v.p. houden aan de de spelregels van dit blog en ophouden met herhalen van je idee over het ‘is / ought’ thema.

  Sorry, maar dat was in antwoord op jouw eerdere reactie hierboven. Daar viel JIJ in herhaling door nogmaals jouw ideeën te geven over het ‘is’/’ought’ onderscheid dat Bart in het blogstuk maakt. Zie de laatste passages van het blogstuk:

  Daarnaast probeerde ik aan te geven dat het belangrijk is om de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). De maatschappelijke discussie zou idealiter gevoerd moeten worden op basis van een gedeelde visie op de werkelijkheid. Ik noemde als analogie de relatie roken-gezondheid: …

  Goff, klimatologische bevindingen impliceren (op zichzelf) geen ‘ought’.

  Het onderscheid dat Bart maakt in de laatste passages van het bovenstaande blogstuk is dan ook volkomen terecht.

  [PS: dit leidt af van de verdere inhoud van het blogstuk. Daarom verplaats ik mijn eerdere reactie hierboven naar de Open Discussie en stel voor dat we ‘is/ought’ alléén nog daar bespreken.]

  Like

 15. Ko van Huissteden

  “Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: ik heb geen verantwoordelijkheid.” Dat zal heel wat goede journalisten, net als wetenschappers, tegen de borst stuiten.

  Like

 16. Pieter van der Loo

  Ko,

  Dat mag. Alleen dan moet hij niet verbaasd zijn dat er maar een klimaatwetenschapper heeft willen meewerken.
  Ik denk dat de film gaat over kritiek op klimaatwetenschap en klimaatbeleid. Zonder dat de film antwoord geeft of die kritiek gerechtvaardigd is of niet. Dat mag ieder voor zich zelf uitmaken. Het is niet verboden een dergelijke film te maken.

  Like

 17. Bob Brand

  Hi Pieter,

  Ko van Huissteden beweert allerminst dat het verboden is om een dergelijke film te maken.

  Wel zal het veel journalisten en wetenschappers tegen de borst stuiten, dat Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: “ik heb geen verantwoordelijkheid.”

  Like

 18. Ik ben benieuwd wie de film heeft voorgefinancierd. In ieder geval zie ik Friedrich-Karl Ewert als adviseur van de film staan op de poster. (https://www.desmogblog.com/friedrich-karl-ewert). Ook een andere klimaatontkenner, Hartmut Bachmann, staat op de poster bij de speciale bedankjes (zie Amazon.de: Die Lüge der Klimakatastrophe. Das gigantischste Betrugswerk der Neuzeit. Manipulierte Angst als Mittel zur Macht.)
  Ik ben daarom allerminst overtuigd van de “zuivere” bedoelingen van Poels.

  Like

 19. Je ziet de laatste paar weken opvallend veel van dit soort ontkennende berichten. Het zal misschien iets te maken hebben met de kabinetsformatie?
  Het is bekent dat VVD en CDA helemaal niets op hebben met klimaat en maatregelen. Om de doelstellingen zoals afgesproken in Parijs zal er heel veel moeten gebeuren. Om alleen al de wereldwijde CO2-emissies te stabiliseren op het huidige hoge niveau, zijn immense investeringen nodig.
  Dat gaat de burger in zijn portemonnee voelen. het is niet anders. Maar politici ook in Nederland denken nog steeds dat daar geen enkel draagvlak voor bestaat. Dat is jammer. Want het schijnt helemaal niet te kloppen. Hun achterban is echt wel bereid om offers te brengen.

  Like

 20. cRR Kampen

  “Je ziet de laatste paar weken opvallend veel van dit soort ontkennende berichten. Het zal misschien iets te maken hebben met de kabinetsformatie?”

  Nee. Het komt doordat het klimaatrevionisme, na decennia totale onderschatting tot op de dag van vandaag, heeft gewonnen. VS, Australië voorop. En ze vieren het.

  Like

 21. cRR Kampen

  “Hun achterban is echt wel bereid om offers te brengen.” – ongeveer zoals 70% van de Australiërs daar zogenaamd to bereid was. Ze herkozen de kolenregering. Dit bewijst dat klimaatverandering het electoraat geen barst kan schelen.

  Like

 22. G.J. Smeets

  “Dit bewijst dat klimaatverandering het electoraat geen barst kan schelen.”

  Kan wel zijn, cRR, maar het bewijst vooral dat klimatologen al decennia-lang hun mond houden over de innige relatie fact / value.

  Like

 23. Goed opgemerkt, Jan. Ik gaf Poels nog een beetje het voordeel van de twijfel, maar met dergelijke adviseurs…dan heb je je als journalist gewoon voor het karretje van de propagandisten laten spannen.

  Like

 24. peter.r | juni 26 , 2017 om 20:57,

  Hoe moet ik die “kennis” en link beoordelen? Hoe weten wij hier hoe die mensen daar denken over klimaatverandering? Is een hit op google betrouwbare informatie? Als ik Australië plus co2 intyp ben ik vrijwel direct bij emeritus hoogleraar Ian Plimer.

  “De Australische geoloog en emeritus hoogleraar Ian Plimer van de Universiteit van Melbourne geeft paus Franciscus in zijn boek Heaven And Hell advies over global warming. Volgens Plimer zou de paus zich nooit moeten hebben laten adviseren door milieuactivisten, die hebben laten zien dat ze ‘schaamteloze leugenaars zijn en niets over het klimaat weten’.
  Trevor Sykes haalt in een column in de vooraanstaande Australische zakenkrant The Australian Financial Review de fundamenten van de klimaatopwarming onderuit.
  Professor Plimer is van mening dat de klimaattop in Parijs afgelopen jaar één grote verspilling van tijd en geld is geweest. In de Franse hoofdstad maakten politici afspraken over het terugdringen van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer.
  Al Gore claimde een aantal jaren geleden in een sensationele film dat global warming kon worden gelinkt aan CO2. Toen bleek dat de temperatuur al 18 jaar niet meer gestegen was, begonnen de milieuactivisten een andere term te gebruiken en gingen ze de strijd aan met de ‘antropogene klimaatverandering’.
  Geen historische link
  Het klimaat op aarde is al 4,5 miljard jaar aan verandering onderhevig en dat zal nog wel een paar miljard jaar zo blijven. In een rapport van het klimaatpanel IPCC uit 2014 staat dat de uitstoot van broeikasgassen – methaan, stikstofoxiden en CO2 – sinds 1750 is toegenomen. Volgens computermodellen van het IPCC zal het ijs op Groenland smelten en zal de zeespiegel flink stijgen.
  Het IPCC baseert zich op ijskernmetingen, die door steeds minder wetenschappers betrouwbaar worden geacht. Daarnaast neemt het IPCC aan dat de CO2-concentratie voor 1750 constant was. Dat jaar viel bovendien in de Kleine IJstijd (1280-1850), een periode waarin het kouder was dan normaal.
  Er lijkt verder geen historische link te zijn tussen CO2 en temperatuur. Professor Plimer beargumenteert dat de CO2-concentratie in alle zes afgelopen ijstijden hoger was dan nu.
  Conclusie stond van tevoren al vast
  Het IPCC baseert zich op metingen die zijn verricht op Mauna Loa in Hawaï. Het meetstation op Mauna Loa is opgericht door Charles Keeling, die als doel had om een toename van de concentratie CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen aan te tonen. Met andere woorden: de conclusie stond van tevoren al vast. Het station wordt nu gerund door zijn zoon.
  Daarnaast zorgt de wind ervoor dat CO2 van vulkanen naar Mauna Lao waait, waardoor er op die plek meer CO2 wordt gemeten. Het IPCC stelt dat CO2 tussen de 50 en 200 jaar blijft hangen in de atmosfeer. Volgens professor Plimer houdt het model dat het klimaatpanel hiervoor gebruikt geen rekening met radioactieve of stabiele koolstofisotopen en ‘dus kloppen de aannames niet’.
  Zelfs als de aarde opwarmt, is het onwaarschijnlijk dat CO2 de enige factor is. Methaan, waterdamp en wolken hebben een grote invloed. Datzelfde geldt voor minuscule veranderingen in de omloopbaan van de aarde en de zon. “Het is infantiel om CO2 de schuld te geven van alle klimaatveranderingen op aarde.”
  Verwaarloosbaar
  En voor de mensen die bezorgd zijn over de zeespiegelstijging: Al Gore woont in een groot huis aan de kust. We hoeven ons dus pas zorgen te maken als hij het hogerop zoekt. Bovendien blijkt uit recente metingen van het IPCC dat de zeespiegel met één tot twee millimeter is gestegen. Verwaarloosbaar. En dan hangt het er maar net vanaf waar de metingen zijn verricht.
  In 2007 zeiden de alarmisten dat de Noordpool in 2013 ijsvrij zou zijn. In plaats daarvan meldde de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in 2013 en in 2014 dat de hoeveelheid zee-ijs met 33 procent was toegenomen.
  Toen Al Gore geboren werd, waren er naar schatting 7000 ijsberen op aarde. Nu zijn dat er 26.000.”
  [Financial Review]

  http://time2wakeup.me/?p=3653

  De lap tekst hierboven is veel te lang voor een simpele reactie; de link had voldoende kunnen zijn maar ik wilde even duidelijk maken dat de Hans Labohm’s overal wonen maar dat de wereld echt aan het veranderen is.
  Koop bijvoorbeeld eens de Autoweek. Het meest conservatieve bolwerk (de auto industrie) is bezig met een omwenteling. Kletspraat (Marijn Poels) kan dat niet tegenhouden.

  Like

 25. Beste Hamburg3,

  Hoe meer links naar een pagina, hoe hoger de pagina komt in Google. Dus als je wil zeggen dat timetowakeup onzin schrijft (en dat bedoel je toch?), is het slim om de link ernaar te verwijderen. Een van de onhebbelijkheden van internet is dat niets verdwijnt. Onzin die allang werd ontkracht blijft steeds maar weer opnieuw als onkruid naar boven komen.

  Like

 26. hamburg3 | juni 27, 2017 om 01:43

  Mr Kampen zei dit (juni 26, 2017 om 13:12 )
  “Hun achterban is echt wel bereid om offers te brengen.” – ongeveer zoals 70% van de Australiërs daar zogenaamd to bereid was. Ze herkozen de kolenregering. Dit bewijst dat klimaatverandering het electoraat geen barst kan schelen.

  Ik probeer hem hier enkel een mogelijke verklaring voor te geven,dus de lap tekst was voor niets.

  Like

 27. Mooi gezegd tomboves!
  “Onzin die allang werd ontkracht blijft steeds maar weer opnieuw als onkruid naar boven komen.”
  Overigens is er voor hyperlinks die je geen google-juice wilt meegeven ook de “no-follow” tag.

  Like

 28. De derde denier in het lijstje met bijzondere bedankjes op de poster van deze film is Michael Limburg. Hoe had ik die kunnen missen? Die is ook nog eens organisatorisch flink actief [*].
  https://www.desmogblog.com/michael-limburg
  We zien dus op de poster na special thanks to… eerst technische en artistieke specialisten gevolgd door drie min of meer bekende “deniers”uit het Duitstalige gebied. Geen wetenschapper te bekennen.

  [*] oa met Monckton samen en voor Heartland.

  Like

 29. Bob Brand

  Hallo Jan van Rongen,

  De namen die je noemt – allemaal leden van de Duitse kimaatontkennersclub EIKE – verklaren mogelijkerwijs waarom de focus van deze ‘documentaire’ zo sterk op het Duitse platteland ligt.

  Jos schreef hierboven: “Poels komt ergens midden in Duitsland een andere Limburger tegen die zittend aan een meertje op zijn landgoed uit de doeken doet dat al die CO2-politiek leidt tot het verdwijnen van natuur en natuurschoon.

  Na wat jij naar voren brengt, vraag ik me nu af of Poels die ‘andere Limburger’ zo toevallig tegenkwam? Was dit wellicht een ander EIKE lid of een door hen gearrangeerde ontmoeting?

  Trouwens, welke gemiddelde (Lim)burger heeft nou een ‘landgoed’ in Duitsland?

  Like

 30. Bob Brand

  Verder ben ik het eens met Tom Boves hierboven. Als je niet wil dat er aandacht uitgaat naar allang weerlegde onzin, zoals op ‘time2wakeup’, dan is het wellicht beter om daar geen linkjes naar te plaatsen.

  Het is nog wat anders in het kader van een ‘rebuttal’, want dan wil je immers aangeven wat er nou precies onderuit gehaald wordt en welke fouten er in welke zinsneden schuilen. Maar dát dergelijke klimaatsceptische lariekoek nog steeds bestaat, dat wisten we al. 🙂

  Like

 31. A. Bergsma

  Om het nog even te hebben over habitat criminelen. Fietste gisteren door het mooie landschap van Noordwest Friesland bij Cornwerd. Het landschap met daarin een van de eerste zeeweringen van rond 700 na C. en ook mijn geboortestreek, is compleet verwoest door de vele windmolens. Kunt u daar ook eens iets van zeggen, want het ziet er niet uit. Met recht kunt u hier spreken van habitat criminelen, die die dingen hebben neergezet.

  Like

 32. cRR Kampen

  Veruit de meeste daken in NL hadden al zonnepanelen kunnen hebben, de hele eeuw al. Zeg er wat van, A. Bergsma.

  Like

 33. Bob Brand

  Beste A. Bergsma,

  De kwalificaties “criminelen” en “habitat-criminaliteit” zijn ALLEEN en uitsluitend van Goff Smeets (en van cRR). Lees er de eerdere reacties op na.

  Bart, Hans, Jos en ik verwijderen met regelmaat de betreffende reacties van cRR/Smeets. Een enkele keer laten we die wel ’s staan om duidelijk te laten blijken hoe cRR/Smeets daarover denken, in tegenstelling tot de auteurs van dit blog.

  Komisch genoeg spoort Hans Labohm ons juist aan om die reacties NIET weg te halen! Zie:

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2017/06/01/klacht-climategate-groene-rekenkamer-nos-berichtgeving-klimaatverandering/#comment-19625

  Zodat hij dan Bart, Hans, Jos en mij in de schoenen kan schuiven waar wij het juist NIET mee eens zijn: namelijk de “criminelen” kretologie van Smeets/cRR?

  Like

 34. cRR Kampen

  peter.r | juni 26, 2017 om 20:57 | – fraai, dat artikel. Nou, dan zeg ik dus inderdaad terecht ‘Burn!’ tegen o.a. Aussieland.

  Like

 35. cRR Kampen

  Bob Brand, het duurt niet zolang meer of Goff’s en mijn opvatting hierover zijn main stream. Ik vind dat je dat zelf gewoon kan bedenken. Ik vind verder dat je kan bedenken dat het stadium daarna extrajudiciële afrekeningen zal impliceren. Om dat een beetje te voorkomen zul je nu met juridisering moeten beginnen.

  Jullie fout, en tot voor een jaar of vijf de mijne, is altijd geweest dat we in dialoog gingen met de c********* lobbies, dat we voortdurend in hun frame stapten. Hierdoor zijn wij de voornaamste veroorzakers van de klimaatramp geweest. Terwijl het zo simpel was. Je gaat niet in dialoog met leugenaars en cr*******. Je benoemt ze en je zorgt er gewoon altijd voor dat je een bona fide blog nooit vervuilen.
  Wat dat betreft zijn wij ook criminelen – met één verschil: wij hadden de intentie niet.

  Like

 36. Heren, de opmerkingen hierboven zijn terecht… het was beter geweest om bij het toetsenbord weg te blijven.

  Lieuwe

  Like

 37. Bob Brand

  Beste Allemaal,

  Het mag duidelijk zijn dat de term “habitat-criminelen” niet van de auteurs van dit blog is, we staan daar niet achter. Het werd ALLEEN door de reageerders cRR/Smeets gebezigd.

  Daarmee is de afleidingsmanoeuvre voorbij. Nu on-topic over het bovenstaande blogstuk. 😆

  Like

 38. @Bob: “Een andere Limburger”, is dat niet gewoon die meneer Michael Limburg? Als grap bedoeld. ipv letterlijk? Dan is het wel ongeveer gegaan zoals ik vermoedde.

  Like

 39. @Bob + Jan van Rongen

  Met “een andere Limburger” bedoel ik letterlijk iemand die net als Marijn Poels uit Limburg komt. In de film komt hij bij een of ander feest daar midden in Duitsland iemand tegen die ze daar “Der Holländer” noemen, na een kort praatje blijkt die man oorspronkelijk uit de buurt van Venlo (geloof ik) te komen en gaat hun gesprek ook verder in het Limburgs. Ik had alleen de voornaam ‘Frits’ genoteerd en op deze site zie ik dat het een zekere Frits Seelen moet zijn geweest:
  http://www.reindonk.nl/bekroonde-documentaire-marijn-poels-in-venlo/nieuws/item?949096
  Verder neuzen leert dat die man ook in het echt in dat gebied woont:
  http://www.duitslandnieuws.nl/blog/2014/11/06/mauerfall-hoe-het-tuincentrum-van-frits-seelen-een-begrip-werd-berlijn/
  Die boerderij waar ze in die laatste link over spreken kwam bij mij over als een soort landgoed, er was een meertje met verschillende bijgebouwen. De man had financieel duidelijk goed ‘geboerd’.

  Interessant overigens die Eike-mensen in de bedankjes. Volgens het TPO interview (tweede link in blogstuk) financierde hij die film zelf (als dat klopt). Bij zijn uitspraak dat hij “onbevangen tijdens een sabbatical op zoek gaat naar het verhaal achter ons huidige klimaatbeleid” kun je dus wellicht vraagtekens zetten. Hoe dan ook, het resultaat is een film gevuld met kletspraat over de oorzaken van de huidige klimaatverandering.

  Like

 40. Erik de Haan

  Net het debat “Klimaat en veehouderij” in De Balie bekeken via de live stream. Bart e.a., goed dat jullie, ook live, via twitter commentaar hebben gegeven. Wat is dat toch met die geologen die denken op basis van het noemen “ik ben geoloog” niet wetenschappelijk onderbouwde uitspraken over de komende ijstijd te kunnen doen. Ik had het niet zo snel paraat gehad, maar ook ik weet dat de huidige concentraties effect hebben op het natuurlijke ritme en zorgen voor uitstel van de verwachte ijstijd.

  Ik was te laat met inschakelen voor de bijdrage van Crok, maar zo te zien niets gemist. Gezien sommige reacties op twitter, zal Marcel zijn doel “twijfel zaaien” wel weer hebben bereikt.

  Wat ik miste in het debat zijn de emissies door bodemdaling in het veenweidegebied. Zaten dacht ik ook niet in de opsomming van LTO. Deze vallen onder de concept EU-LULUCF-verordening en zijn bijna direct te koppelen aan de lage waterpeilen ten behoeve van de melkveehouderij. Ook de vastlegging van koolstof in de bodem, waar LTO voorstander van is, vallen juridisch onder de LULUCF-verordening. Grootschalige uitruil met de Effort Sharing Decision (de binnenlandse -36% taakstelling voor 2030) is dacht ik niet mogelijk (voorstellen zitten nog in procedure, er is wel wat uitruil mogelijk).

  Voor wat betreft de houding van Poels, ik ben geen wetenschapper, dus ik heb geen verantwoordelijkheid om zelf na te denken. Stel dat ik beleidsmaker dezelfde houding zou innemen: “gisteren las ik Geenstijl, vandaag las ik Nature” allebei even belangrijk voor de beleidsnota waar ik aan werk.

  Vanmiddag trouwens “Before the Flood” op het werk vertoont om het klimaatbewustzijn bij de collega’s nog maar eens te vergroten (zit wel een foutje in ten aanzien van uitspraken over afzwakking golfstroom en Europa, veels te stellig).

  En gisteren een vrolijk moment met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met kennisinstituut Deltares. Uit het nieuwsbericht: “De onderlinge samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en Deltares krijgt via de kennis- en onderzoeksagenda 2017 vorm. Deze agenda is opgebouwd rond de thema’s ruimtelijke adaptatie, zoetwatervoorziening, bodemdaling, bodem- en grondwatersysteem en energietransitie”.

  M.a.w. het beleid is gewoon bezig om op basis van wetenschappelijke kennis stappen te zetten, zowel in het adaptatie- als in het mitigatiespoor.

  Like

 41. Pingback: A critical look at “The uncertainty has settled” documentary by Marijn Poels | My view on climate change

 42. Pingback: Linkse Klimaskeptiker Marijn Poels en zijn klagende boeren | Duurzaam energienieuws, WattisDuurzaam.nl

 43. Pingback: Geen discussie – kayakangst

 44. Pingback: Waar is het echte debat - Sargasso

 45. Er wordt hier zeer uitgebreid op de wetenschap ingegaan en dat is te waarderen. Maar Marijn Poels claimt helemaal geen wetenschappelijke documentaire. Hij zegt zelf in de docu dat hij het ook niet meer weet. Hij zegt er verder over:

  “Mijn documentaire is geen wetenschappelijk verhaal, eerder een sociaal maatschappelijke documentaire waarin ik mensen bewust maak van het eenzijdige debat”.

  Heb je wel opgelet bij het kijken, vraag ik me dan af. Dit lijkt juist precies de Pavlov reactie waar sceptici zo vaak mee te maken hebben, terwijl ze zich vooral afvragen of we nu wel goed bezig zijn met die windmolens.

  Waarom niet de huidige oplossingen bekritiseren: windmolens kosten alleen maar subsidie. Waarom geen rendabeler oplossingen toepassen, ze zijn er wel, wat is er bijvoorbeeld mis met Thorium?

  Like

 46. Hans Custers

  Floris,

  Je zet de zaak wel een beetje op zijn kop vind ik. Ik denk dat het heel goed is om kritisch te kijken naar sociaal maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering en klimaatbeleid. Misschien had Marijn Poels wel een prima documentaire gemaakt als hij zich daar op had gericht. In plaats daarvan heeft Poels ervoor gekozen om mensen aan het woord te laten die wetenschappelijke nonsens uitslaan. Dat doet afbreuk aan zijn film. En wij vinden het belangrijk om daar op te wijzen. Zoals je dat mag verwachten van een blog dat zich grotendeels op de wetenschap rond klimaatverandering richt.

  Like

 47. En ondertussen blijven we zitten met geldverslindende, niet rendabele non-oplossingen…nogmaals, waarom niet kijken naar alternatieven als Thorium (of iig gewoon kernenergie zoals Corbyn benoemt)? In de docu wordt onbeperkt hernieuwbare en zelfs “schone” olie als nieuwe bron genoemd als ik het me goed herinner (kan hem helaas niet onbetaald nog een keer kijken door het systeem van Vimeo On Demand). Waarom geen wetenschappelijke nieuwsgierigheid hiernaar?

  Er wordt nergens ingegaan op de belangrijkste zaken in de docu!

  Like

 48. Floris,

  Dat Marijn de huidige oplossingen bekritiseert vind prima. Wat ik wel problematisch vind is dat hij dat o.a. doet door op basis van ondeugdelijke argumenten verwarringg te zaaien over de wetenschappelijke kennis.

  Lees bijv nog eens waar het blog mee eindigt en luister naar het radio-interview tussen Marijn en mij:

  Daarnaast probeerde ik aan te geven dat het belangrijk is om de discussie over wetenschappelijke kennis (“is”) te onderscheiden van de discussie over hoe we daar als maatschappij mee om dienen te gaan (“ought”). De maatschappelijke discussie zou idealiter gevoerd moeten worden op basis van een gedeelde visie op de werkelijkheid. Ik noemde als analogie de relatie roken-gezondheid:
  “Veel feiten zijn echt al wel bekend en moet je niet ter discussie gaan stellen als het wetenschappelijk een gepasseerd station is. Vergelijk het met een discussie over het rookverbod. Prima om het over de voors en tegen van zo’n verbod te gaan hebben, maar niet met het argument dat we niet zeker weten of roken wel slecht voor je is.”

  Like

 49. “Waarom geen rendabeler oplossingen toepassen, ze zijn er wel, wat is er bijvoorbeeld mis met Thorium?”

  Hmmm…rendabeler? Wat is hiervoor je bewijs? Er is niet eens een werkend prototype! In China verwachten ze een werkend prototype, van nog geen MW, ergens over een jaar of zeven-acht. Commercieel? Misschien over dertig jaar. En dan maar hopen dat we inderdaad weten hoe het allemaal werkt, en dat het wijdverspreid uitgerold kan worden.

  Thorium is gewoon, op dit moment, helemaal geen oplossing. Het is mogelijk in de verre toekomst een oplossing.

  Nou, dan maar gewoon nucleair, toch?!

  Klinkt leuk, maar veel investeerders hebben daar ook al helemaal geen zin in. De laatste jaren is de ROI periode veel en veel te lang geworden, met een gigantische investering om mee te beginnen. Investeerders houden van wat meer diversificatie in het beleggen van hun geld. Dat vereist dus vaak overheidssubsidies cq – garanties (oh jee…subsidies). In Europa mogen we hopen dat Unit 3 van de Olkiluoto plant niet nòg langer op zich laat wachten en niet nòg duurder wordt, want dat zou een mooi voorbeeld moeten zijn geworden voor goedkoop en snel een nieuwe unit neerzetten. Helaas, dat werd het juist helemaal niet: een vertraging van een jaar of 5-6, en een overschrijding van het budget met ca. een factor 3. Dat heeft investeerders nu al behoorlijk afgeschrikt van nucleaire energie.

  Like

 50. Beste Floris de Vries,

  Je zegt: “Heb je wel opgelet bij het kijken, vraag ik me dan af.

  Het punt is dat Marijn Poels claimt (!) een documentaire te maken over de maatschappelijke gevolgen van de introductie van hernieuwbare energie (op bepaalde groepen, kan je er als kanttekening bij vermelden). Echter… Poels beperkt zich vervolgens helemaal niet tot die maatschappelijke gevolgen!

  Integendeel, hij verspreid onder dat voorwendsel dan allerlei wetenschappelijke onzin van bijvoorbeeld Piers Corbyn. Onzin, die in tegenspraak is met de meest basale wetenschappelijke logica.

  Het zou wat anders zijn als Poels zich had beperkt tot de maatschappelijke en politieke aspecten van bijvoorbeeld méér biobrandstoffen en meer windenergie in het boerenbedrijf in West-Europa. Daar vallen positieve zaken over te vermelden, zoals een meer stabiele inkomensstroom voor boeren die hun koolzaad en landoppervlak tegen een goede prijs kunnen leveren, en negatieve zaken: het teloor gaan van een ‘klassieke’ manier van werken voor deze boeren, de gevolgen voor de soortenrijkdom in en langs agrarische gebieden etc.

  Maar nee, Poels gebruikt het om allerlei allang weerlegde klimaatsceptische onzin aan de man te brengen.

  Waarom niet de huidige oplossingen bekritiseren: windmolens kosten alleen maar subsidie

  Dat kan jij menen, al of niet terecht, maar DAAR heeft Poels het nou juist niet over! In plaats daarvan gaat hij de wetenschappelijk onzinnige privé-theorieën van een Corbyn verspreiden.

  Waarom geen rendabeler oplossingen toepassen, ze zijn er wel, wat is er bijvoorbeeld mis met Thorium?

  Het was in dat geval aan Marijn Poels om het in zijn documentaire over ‘Thorium’ te gaan hebben. Echter, dat doet Marijn Poels niet. Hij heeft het juist met geen woord over de variatie aan opwekkingsmethoden of over kernenergie. Het is NIET aan ons om er dan vervolgens op eigen houtje ‘Thorium’ bij te gaan slepen terwijl het in die film überhaupt geen rol speelt.

  Nog iets anders is dat jij naief bent indien je – zonder meer – gelooft dat ‘Thorium’ minder subsidie zou vergen dan windturbines. Er bestaan helemaal nog geen ‘thoriumcentrales’ dus niemand weet wat het uiteindelijk, in werkelijkheid, zou gaan kosten en of het überhaupt op termijn haalbaar en betaalbaar gaat worden. Overigens vergen nieuwe kerncentrales (geen Thorium) tegenwoordig minstens evenveel, zo niet meer, subsidie per megawattuur dan windturbines.

  Nogmaals, Poels heeft het überhaupt niet over ‘Thorium’ in zijn documentaire. Dat is eerder een verwijt aan hem dan aan ons.

  Like

 51. Hans Custers

  In de docu wordt onbeperkt hernieuwbare en zelfs “schone” olie als nieuwe bron genoemd als ik het me goed herinner

  Floris, hiermee illustreer je nou net het probleem van die documentaire van Marijn Poels. Hij laat mensen aan het woord die totale nonsens uitslaan. Onbeperkt hernieuwbare koolwaterstoffen bestaan hooguit in minieme hoeveelheden en er is werkelijk geen enkele reden om aan te nemen dat zoiets als abiotische olie een rol van betekenis zou kunnen spelen in de toekomstige energievoorziening van de wereld.

  Als het Poels beter wat gelukt om zin van onzin te onderscheiden was zijn documentaire misschien wel een zinnige bijdrage geweest aan het debat. Nu zet hij mensen vooral op allerlei dwaalsporen.

  Like

 52. Er komt een vervolg, 2/3 van een drieluik, meldt de lovende Limburgse pers:
  https://www.1limburg.nl/marijn-poels-maakt-opvolger-van-prijswinnende-klimaatdocu

  Like

 53. “De consequenties die hij ervoer…”

  Ook wel bekend als “boohoohoo! Meester, de slimme mensen zijn gemeen tegen me, en willen het over de feiten hebben!”

  Like

 54. Dat filmpje van Poels heeft in 2017 drie prijzen gewonnen. Eentje op het Berlin Independent Film Festival waar hij in de categorie ‘Feature Film’ nr. 1 werd met als concurrenten een thriller en een Sci Fi verhaal. Kun je googlen. De andere prijs was bij het Mindfield Film Festival, een cinematografische massa dump die elke twee maanden (sic) in 9 categorieën prijzen uitreikt. Het filmpje van Poels zat daar ergens tussen. Kun je googlen. De derde keer was in Parijs eveneens op een onafhankelijk filmfestival met juryleden die eveneens geen benul hebben van de klimatologische feiten.

  Poels is een leugenaartje onder het mom van documentaire maker. Bekroond met drie prijsjes door juryleden die geen benul van de relevante documenten hebben.

  Like

 55. Beste Goff,

  Het lijkt me niet rechtvaardig (en ook onverstandig), om uitspraken te plaatsen zoals:

  Poels is een leugenaartje onder het mom van documentaire maker.

  Of Marijn Poels een X, Y of Z “is” doet niet ter zake. Jij of ik of wie dan ook kunnen immers niet weten wat Poels begrijpt of niet begrijpt en of hij de elementaire feiten rondom klimaatverandering welbewust geweld aan doet.

  Mijn persoonlijke indruk is dat Poels geen notie heeft van basale natuurkunde, chemie etc. Het boeit hem ook niet, vermoedelijk. Aangezien hij het niet begrijpt kan hij er niet bewust over liegen.

  Hierboven is al heel zorgvuldig onderbouwd wat er allemaal niet klopt in de documentaire. Wat iemand “is”, is irrelevant en laat dat s.v.p. achterwege.

  Like

 56. Bob,

  Bart zei al in het Postscript van het blogstuk: “Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet: ‘ik heb geen verantwoordelijkheid’.

  Expliciet ontkennen van verantwoordelijkheid is een regelrechte leugen. Poels heeft net als wij allemaal verantwoordelijkheid in verspreiden van info, hij weet dat als professionele info-verspreider uiteraard zelf ook maar hij zegt van niet. Dat is liegen.

  Like

 57. Hallo Goff,

  Dat Poels vindt dat hij als journalist niet hoeft uit te zoeken wie er onzin kletst en wie niet … impliceert NIET dat hij “een leugenaartje” is.

  Blijkbaar heeft Poels een opvatting over journalistiek die geheel afwijkt van wat (o.a. volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten) wél de plicht is van een journalist. Volgens mij stelt Poels zich dan ook eerder op als politieke activist dan als journalist. Grappig genoeg is namelijk het zijn van een ‘open doorgeefluik’ voor kletskoek (á la Poels)… een politieke keuze.

  Dat is echter géén liegen.

  Want liegen kan je pas als je bewust het tegendeel beweert van wat je weet. Poels weet niet wat de ‘info’ is en begrijpt evenmin hoe de ‘info’ tot stand is gekomen. Aangezien hij die niet weet, kan hij er niet over liegen.

  Inderdaad is wat ons te doen staat: WEL uitleggen wat die wetenschappelijke ‘info’ is en hoe deze tot stand is gekomen. Iemand uitmaken voor X, Y of Z is zinloos en leidt alleen maar af van de inhoudelijke argumenten zelf. 🙂

  Like

 58. “Poels weet niet wat de ‘info’ is en begrijpt evenmin hoe de ‘info’ tot stand is gekomen. Aangezien hij die niet weet, kan hij er niet over liegen.”

  Nope. Poels wist precies wat de klimatologische info is: hij heeft met klimatoloog Hans von Storch gesproken. Ik wreek dan ook opmerkingen in de sfeer ‘Poels wist niet beter’. Hij wist alles toen hij dagenlang aan de snijtafel in zijn studio zijn verhaal samenstelde en dat hij vervolgens in het cinematografische kanaal heeft losgelaten. Elke docu-filmmaker denkt lang na en neemt welbewust beslissingen.

  Like

 59. Hans Custers

  Goff,

  Net als Bob ben ik er ook niet voor om te makkelijke mensen te beschuldigen of te veroordelen. In dit opzicht is het ook wel goed om Hanlons scheermes te hanteren.

  Dat gezegd hebbende, zijn er wat mij betreft wel redenen om wat argwanend te zijn over Poels. Het verhaal waarmee zijn film werd verkocht was dat van de “linkse” filmmaker die onbevangen in de materie dook en laat zien wat hij aantrof. Jan van Rongen wees er eerder in deze draad al op dat er op de filmposter maar liefst 3 namen staan van lieden die verbonden zijn aan het Duitse pseudosceptische clubje EIKE. Wat doet vermoeden dat die club best een dikke vinger in de pap heeft gehad bij de totstandkoming van de film.

  En er is ook nog de Stichting Milieu Wetenschap en Beleid (die achter onder meer Climategate.nl zit). Die schrijft over hun financiën in 2017:

  Wederom werd een filmproject ondersteund, deze keer van linkse activist Marijn Poels (“The uncertainty has settled”). Deze laatste film ontving inmiddels de prijs voor “Beste Documentaire” op filmfestivals in Berlijn en Los Angeles.

  Poels heeft ooit beweerd dat dat over niet meer ging dan een enkele vertoning van die film. Dat zou dan betekenen dat die stichting een inbreng suggereert die veel groter is dan werkelijk het geval was. Wat ik zeker niet uitsluit.

  Dan blijft nog de inbreng van die drie lieden van EIKE staan. Er zijn twee mogelijkheden, zo lijkt me: ofwel heeft Poels zich gruwelijk naïef voor het karretje van die lui laten spannen. Ofwel is de flim, veel meer dan ooit naar buiten is gebracht, deel van de georganiseerde campagne tegen de klimaatwetenschap.

  Like

 60. Hans,

  net zoals jij en Bob ben ik er niet voor om “te makkelijk mensen te beschuldigen…” Dat heb ik dan ook niet gedaan. Ik heb duidelijk de argumenten bij mijn beschuldiging geleverd. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar dat ik ‘te makkelijk’ te werk zou gaan, nee.

  Je legt een keuzemogelijkheid voor: ofwel Poels is een naïeveling ofwel hij is een twijfelbrigadier. Dat is een interessant alternatief maar het is niet relevant voor wat ik inbracht. Relevant is dat Poels expliciet verantwoordelijkheid afwijst voor de info die hij beroepshalve de wereld instuurt. Terwijl hij net zoals jij en ik weet dat hij wel degelijk verantwoordelijkheid heeft.

  Docu-makers – Poels incluis – weten precies wat ze doen. Heel precies. September a.s. komt een vervolg op zijn lopende docu en dat vervolg heet in goed NL: ‘Waarom voor echte vrijheid ketters nodig zijn.’ Over dat vervolg en zijn titel is terdege over nagedacht. Professioneel nagedacht. Naïviteit uitgesloten. Ik laat het hierbij.

  Like

 61. Hi Goff,

  Nope. Poels wist precies wat de klimatologische info is: hij heeft met klimatoloog Hans von Storch gesproken.

  Nee, dat Poels temidden van allerlei andere figuren één bona-fide klimaatwetenschapper gesproken heeft (Von Storch), wil nog niet zeggen dat Poels “weet” wat “de klimatologische info” is. Hans, Bart, Jos en ik hebben op Twitter lange (en heel beleefde) discussies gevoerd met Marijn Poels. Het blijkt dat hij simpelweg geen flauwe notie heeft van zaken als de stralingsbalans, van de toename van CO2 in de oceaan ZOWEL als in de dampkring of de herkomst van fossiele brandstoffen.

  Aangezien Poels er geen weet van heeft, kan hij er niet over liegen.

  Overigens zou het feit dat hij er geen benul van heeft…. voor hem voldoende reden kunnen zijn om geen docu over klimaatwetenschap te gaan maken, maar dat terzijde. Goff, het is onproductief en zelfs contra-productief om te gaan roepen “wat” Poels, volgens jou, “is”. Véél beter is het om goed uit te leggen WAAROM de argumenten van de ‘klimaatsceptici’ die hij aan het woord laat, niet kloppen. Dat hebben we inmiddels uitgebreid gedaan, ook op Twitter.

  We vallen in herhaling en daarom laat ik het hier maar bij.

  Like

 62. Bob,
  dat Poels op Twitter geen benul van de stralingsbalans etc. blijkt te hebben neem ik onmiddellijk van je aan. Dat impliceert overigens dat hij ook geen sjoege heeft van wat de drie wetenschappers zeggen die hij in zijn docu aan het woord laat.

  Het is echter niet relevant voor de reden / argumentatie van mijn kwalificatie [“leugenaar”] van hem als professionele info verspreider. Om een of andere reden lees je niet wat ik heb gesteld, namelijk dat het liegen de verantwoordelijkheid betreft die hij *tegen beter weten in* zegt niet te hebben. Met nadruk op ‘tegen beter weten in’. Hij weet wat zijn verantwoordelijkheid is als professionele info-verspreider en als burger die gehouden is aan vigerende klimaat-akkoorden.

  Laat Poels als leugenaar aan mij over. Bekommer jij je maar over evt. leugenaars die hij in het aangekondige deel twee van zijn geplande trilogie aan het woord laat. Lijkt me een goede werkverdeling ; )

  Like

 63. Hans Custers

  Goff,

  Je hebt je punt gemaakt. Ons punt blijft dat we zulke aantijgingen liever niet zien op ons blog. En dat we het op prijs zouden stellen als je daar rekening mee houdt.

  Like

 64. “Ons punt blijft dat we zulke aantijgingen liever niet zien op ons blog.”

  Hans, mijn aantijging is duidelijk beargumenteerd en ik moet weerlegging daarvan nog zien. In afwezigheid van weerlegging is je reactie mutaties mutandis even gratuit als de opmerking van Poels dat hij geen verantwoordelijkheid heeft en waar Bart zich in het Postscript in Jos’ blogstuk terecht druk over maakt.

  Kortom, ik houd geen rekening met ‘zien we liever niet’. Argumentatie is het enige waar ik rekening mee houdt.

  Like

 65. Of het nu bewezen is of niet dat het klimaat verandert door menselijk toedoen, feit is dat de grootste veroorzakers van CO2 uitstoot (vliegverkeer, autoverkeer, zware industrie) niks gaan inleveren of betalen. Nee, dit komt op het bordje van de burger te liggen, hij moet bloeden voor de ‘goede zaak’ en hoeveel bedrijven hier wel niet aan verdienen! Aardgas gaat wéér duurder worden voor burgers, terwijl we er steeds minder van afnemen door lange hete zomers. Nieuwbouw krijgt al veelvuldig de warmtewisselaar, die heel veel stroom kost, en op die manier moeten wij ons aanpassen aan heel vage nieuwe realiteiten omdat er voor de burger geen alternatief is.

  Like

 66. @bertje

  Je hebt het over “heel vage nieuwe realiteiten”. De klimaatverandering als gevolg van de menselijke broeikasgasemissies is niet bepaald “vaag”. De aarde is opgewarmd, zeespiegelstijging vindt plaats en de grote ijskappen verliezen massa, om een paar reeds waargenomen gevolgen te noemen. Om verdere klimaatverandering te beteugelen zal de mensheid de broeikasgasemissies (zoals CO2) fors moeten terugdringen en ja dat is zeker geen gemakkelijke taak. De energietransitie is een discussie op zich, die kun je scheiden van de wetenschap omtrent klimaatverandering waar de focus van dit blog op ligt.

  Meer info over de menselijke invloed op het klimaat kun je hier vinden:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/08/28/de-menselijke-invloed-op-het-klimaat-op-hoofdlijnen/

  Like

 67. Het is natuurlijk onzin om het giftige arseen met voor het leven op aarde heilzame CO2 te vergelijken.

  Like

 68. Goed, Johannes, laten we dan eens het giftige seleen vergelijken met het voor het leven op aarde heilzame seleen.

  En nee, dat is geen fout.

  Seleen *moet* je hebben, anders ga je dood. Maar teveel ervan en je gaat ook dood.

  Er is bij mensen niet zo heel veel onderzoek gedaan (nogal moeilijk, tenzij je niet om sterfgevallen geeft), maar op de volgende link kan je zien hoe nauw het luistert bij bv de zalm:

  Daarmee kom ik toch even terug op je commentaar over arseen: het is duidelijk dat je niet goed hebt gelezen welke vergelijking wordt gemaakt. Het gaat erom dat iemand beweert dat zo’n klein beetje CO2 in de atmosfeer geen effect kan hebben, omdat het zo’n klein percentage is. Arseen maakt duidelijk dat dat argument onzin is: kleine percentages kunnen wel degelijk hele grote gevolgen hebben.
  Zie ook het voorbeeld van seleen: kleine hoeveelheden, grote gevolgen. 1 microg/g is het optimale nivo voor de zalm, ofwel 0,0001% van het lichaamsgewicht. Een verdubbeling naar 0,0002%, da’s dus echt bijna helemaal niks (toch?), is genoeg om de survival met 10% te laten dalen. En bij 0,001%, dus nog steeds echt bijna helemaal niks vergeleken met het CO2 niveau in de atmosfeer…tja, dan gaat de meeste zalm gewoon dood door teveel aan seleen. Ofwel, de Limburger komt met een ondeugdelijk argument: het is zo weinig, dus het kan niet veel doen. Er zijn genoeg voorbeelden waar zo weinig, en zelfs veel minder, echt heel veel doet.

  Om nog maar een voorbeeldje te noemen: ozon in de ozonlaag. Laat dat maar eens met 0,035%, absoluut, dalen. Oh wacht, dat kan niet eens! Het is in de ozonlaag maar 10 ppm, ofwel 0,001%. En dat kleine beetje ozon houdt ongeveer 99% van alle zonnestraling in het verre UV tegen! Maar dat kan helemaal niet volgens de Limburger, want zo’n kleine hoeveelheid kan helemaal niet zulke grote gevolgen hebben.

  Begrijp je het nu, Johannes? Of was dit een drive-by?

  Like

 69. Nee, Johannes je kunt niet met een (1) zin de proceswerking en logica beschrijven van systemen.

  Like

 70. Van te veel water ga je ook dood.

  Like

 71. Late reactie, maar bedankt voor de geinformeerde reacties. Laat ik het erbij houden dat bij bij persoonlijk de “uncertainty settled” is voor wat betreft waar we nu in politiek opzicht in godsnaam mee bezig zijn als Europa en zeker als Nederland, maar niet zozeer wat betreft het klimaat. Het beleid lijkt een druppel op een gloeiende plaat die bakken met geld kost, met name voor de kleine man. Poels lijkt wat gemakzuchtig te zijn geweest en had meer wetenschappers aan het woord moeten laten. Het is inderdaad ook jammer dat er ook door hem niet op Thorium in is gegaan. Evengoed heb ik de docu met belangstelling bekeken. Verder blijf ik rillen van de zelote, militante houding van veel klimaatalarmisten (die averechts op mij werkt) maar hier valt me dat alleszins mee. En ik ben blij dat ik tenminste ook nog kan glimlachen om een relativerende opmerking als die van Johannes.

  Like

 72. Beste Floris de Vries,

  Laat ik het erbij houden dat bij bij persoonlijk de “uncertainty settled” is voor wat betreft waar we nu in politiek opzicht in godsnaam mee bezig zijn …

  Nee, dat is niet wat die documentaire laat zien.

  De documentaire bevat een lange reeks aan WETENSCHAPPELIJKE onjuistheden en aan desinformatie, zie het bovenstaande blogstuk. Wat Marijn Poels door elkaar haalt, onder veel meer, is het onderscheid tussen ‘IS’ en ‘OUGHT’, het onderscheid tussen wat we weten (namelijk dat de mens het klimaat nu ingrijpend beïnvloedt) en wat we zouden moeten doen.

  Dat laatste is het domein van beleid en politiek, van moraliteit en ethiek. Het ‘IS’ betreft echter de wetenschappelijke kennis en daarover verspreidt Poels baarlijke nonsens.

  Poels lijkt wat gemakzuchtig te zijn …

  Niet alleen gemakzuchtig maar regelrecht onzinnig: de verhaaltjes die hij presenteert van o.a. Piers Corbyn gaan tegen elke elementaire logica in. Verder stelt Poels expliciet, in het radio-interview, dat het hem niet interesseert wat waar is.

  Het beleid lijkt een druppel op een gloeiende plaat …

  Dat is dan eerder een argument ten gunste van een méér doortastend, effectiever klimaatbeleid.

  Overigens werkt het klimaatbeleid van de EU wel degelijk: de CO2-emissies zijn sinds beginjaar 1990 sterk gedaald terwijl de economie van de EU juist sterk gegroeid is. Is het ‘genoeg’? Nee, maar ca. 20% reductie in CO2-uitstoot met tegelijkertijd zo’n sterke economische groei is aanzienlijk méér dan een ‘druppel op een gloeiende plaat’.

  Like

 73. Een ander kan niet voor mij bepalen welke impact het op mij heeft. Mijn wantrouwen t.o.v. OUGHT is wel degelijk veranderd door de docu omdat ook een klimaatalarmist aan het woord komt die duidelijk aangeeft dat de gekozen oplossingen niet deugen. Door elkaar halen? Nee, ik zie in de docu heel duidelijk twijfel aan alles, zowel IS als OUGHT en enkel die twijfel aan IS wordt hier aangevallen, wat ik prima vind, maar gezien de gesprekken die Poels had vond ik zijn twijfels begrijpelijk.

  En als je die gloeiende plaat als de wereld ziet, en niet Europa…20% reductie zou in China heel wat meer zoden aan de dijk zetten.

  Bovendien wil het in Nederland nog niet zo lukken tot nu toe, als ik dit lees:
  https://www.volkskrant.nl/economie/co2-uitstoot-nederland-in-2016-hoogste-ooit-gemeten~b3fece06/

  Nu staat me bij dat Nederland ook kampioen afval verbranding is (met veel import) maar wellicht is dat niet erg relevant.

  Enfin, Poels gaat een vervolg maken. Hopelijk evenwichtiger, degelijker, feitelijker. Nu zijn het gesprekken zonder fact checking. Misschien gaat het slotstuk wel “Unsettling certainties” heten :-).

  Like

 74. Beste Floris de Vries,

  Een ander kan niet voor mij bepalen welke impact het op mij heeft.

  Méér nauwkeurig: een ander kan voor jou niet bepalen, hoeveel WAARDE je hecht aan de gevolgen v/d klimaatverandering. Dat zijn gevolgen voor jou persoonlijk, voor mensen in je omgeving (familie, stad, land) maar ook de gevolgen voor vele honderden miljoenen mensen elders op de wereld, nu en in de toekomst. De maatregelen die men wil nemen, zijn afhankelijk van de individuele WAARDEN volgens dit schema:

  ‘IS” (de wetenschap) –> Waarden (‘values’) –> ‘What OUGHT to be done’

  Waarden verschillen al naar gelang het wereldbeeld en het ethisch kader dat iemand hanteert. Het probleem met de docu van Poels is, dat hij het eerste en laatste element in dit schema willekeurig door elkaar husselt en dat hij niet onderkent wat de centrale rol is van de (verschillende) ‘values’ die mensen erop na kunnen houden.

  Nee, ik zie in de docu heel duidelijk twijfel aan alles, zowel IS als OUGHT

  Inderdaad. Poels zogenaamde twijfel aan ‘IS’ berust echter alleen op: “Nou, ene Piers Corbyn zegt dat“, zonder dat Poels enige kritische toets doet aan elementaire natuurkunde en chemie. Als Poels kritisch na zou denken, had hij begrepen dat bijvoorbeeld de beweringen van Corbyn in strijd zijn met de basale natuurwetten.

  En als je die gloeiende plaat als de wereld ziet, en niet Europa…20% reductie zou in China heel wat meer zoden aan de dijk zetten.

  Denk het niet. Tot ca. 2009 stootte de EU (Europa) aanzienlijk méér uit dan China en dat was al zo sinds begin 19e eeuw. Pas heel recent heeft China de EU voorbijgestreefd qua CO2-emissies. Hierbij de reductie aan emissies voor het geheel van de EU (terwijl tegelijk de EU-economie sterk groeide), klimaatbeleid werkt dus wel degelijk:

  Het zijn de cumulatieve emissies (de optelsom van de emissies sinds de industriële revolutie) die bepalend zijn voor het aandeel dat een land heeft in de klimaatverandering. Die optelsom is, per inwoner, veel groter voor een Nederlander dan voor een Chinees.

  Like

 75. lieuwe hamburg

  @Bob Brand,

  file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Dit%20was%20het%20nieuws%20niet.pdf

  Op pagina 178 (Dit was het nieuws niet.), lees ik dat we steeds anders met de waarheid omgaan. Ooit was dat religieus (de waarheid kwam van boven) Kennelijk zijn er 4 tijdperken: Geloof, kennis, constructie en product. De eerste begon ongeveer 3 eeuwen voor Chr. De volgende iets voor de zestiende eeuw, vervolgens hadden we de twintigste eeuw en de laatste kwam rond 1960.

  Ik lees verder en hoop dat een Floris de Vries dat ook doet.

  Like

 76. Openyoureyes

  Het is al duidelijk genoeg en het feit is nu voor een ieder te merken

  Like

 77. Pingback: Het is niet zomaar waar omdat het op het interweb staat | Tony's site

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s