Haalt Nederland de emissienormen? Ja en nee…

Ga nooit af op alleen de titel van een bericht:

Nederland dreigt EU-emissienormen te overschrijden (FD)

Nederland haalt EU-emissienormen (VNO-NCW)

Ra ra, hoe kan dat?

Beide berichten zijn gebaseerd op hetzelfde rapport, “Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015“, van PBL en ECN. De persberichten van beide instituten zijn wijselijk hetzelfde (ECN, PBL). De titel legt de nadruk op het positieve nieuws en geeft net dat beetje meer informatie dat het verschil maakt:

Uitstoot broeikasgassen in Nederland binnen de internationale afspraken

Nu weet de oplettende lezer ook hoe de vork in de steel zit: De titel van het FD stuk slaat op luchtverontreinigende stoffen, waarvoor de normen wellicht niet gehaald worden (ammoniak en stikstofoxiden) en het VNO-NCW stuk op broeikasgassen, waarvoor de norm waarschijnlijk wel gehaald wordt. FD schrijft (voor zover niet achter een betaalmuur):

De kans is 50% dat de uitstoot van NOx in 2012 en van ammoniak in 2011 de Europese emissienorm overschrijdt, aldus de twee instituten. Het gaat om uitstoot van vooral verkeer (60%), industrie (13%) en energiebedrijven (13%).

En VNO-NCW:

Nederland blijft binnen de internationale afspraken over uitstoot van broeikasgassen. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in een op 31 mei gepubliceerd onderzoek.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen van energiebedrijven en industrie de komende jaren naar verwachting zal toenemen, kan Nederland voldoen aan de afspraak (Kyoto-protocol) om tussen 2008 en 2012 gemiddeld 6 procent minder te produceren ten opzichte van 1990 door aankoop van emissierechten in het buitenland. Volgens VNO-NCW zien energiebedrijven en industrie daarmee kans op kosteneffectieve manier de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Of de reductie in Nederland zelf of daarbuiten wordt gerealiseerd, is voor het effect op het klimaat niet relevant. Het is volgens VNO-NCW juist verstandig de emissie daar te reduceren waar veel (milieu)winst te boeken valt tegen de laagste kosten.

Dat is ook precies de redenering achter emissiehandel: De mogelijkheid tot handel in een kostenpost (emissies) is een economische stimulans om ze de reduceren waar dat het goedkoopst is. (Waar dat netto het goedkoopst is, is afhankelijk van hoe de CO2 prijs zich verhoudt tot het verschil in reductiekosten).  Het is echter ook de perfecte vrijbrief om als rijk land lekker te blijven uitstoten wat je wilt (en daar dan wel een paar centen voor neer te leggen, maar de CO2 prijs is dermate laag dat dat niet zo’n pijn doet). Afhankelijk van o.a. de verdeling van emissierechten overheerst de eerste (constructieve) prikkel of de tweede (perverse) prikkel.

Dat er meer broeikasgassen worden geproduceerd valt volgens VNO-NCW wel te verklaren. Enerzijds door de uitbreiding van het aantal elektriciteitscentrales en daarmee de toename van energieproductie. Maar ook doordat de industrie zich heeft hersteld van de recessie.
Wel constateren PBL en ECN dat het beeld voor luchtverontreinigende stoffen als stikstofoxiden en ammoniak minder eenduidig is. Of Nederland voor 2012 kan voldoen aan Europese afspraken over terugdringing, hangt erom. Maar op de langere termijn zal Nederland zeer waarschijnlijk zakken onder het afgesproken plafond.

3 Reacties op “Haalt Nederland de emissienormen? Ja en nee…

 1. [edit. Dit is off topic en behoort op de open discussie post. BV]

  Like

 2. [edit – off topic. BV]

  On topic:
  De Nederlandse emissies zijn sterk afhankelijk van de economische groei of krimp. De huidige energie- en grondstofprijzen wijzen op een volgende recessie (double-dip), de Europese schuldencrisis trouwens ook.
  De Nederlandse emissies zullen dalen. Dat is net zo zeker als een nieuwe IJstijd over 20.000 jaar.

  Like

 3. Jos Hagelaars

  De tabel B1 in het PBL rapport geeft aan dat de totale broeikasgasemissies in 2015 ongeveer 5% hoger zullen zijn dan in 1990. De stijging de komende jaren komt geheel voor rekening van de Industrie- en Energiesector. Daar is met gericht beleid dus het meeste te halen. Dat gericht beleid zijn (kleine) vruchten af kan werpen, is in het rapport te lezen als het over de verkeerssector gaat.

  De bijdrage van Nederland is wereldwijd niet heel significant, grofweg 200 Mt/yr tegen 30 Gt/yr, maar wij zijn maar met zo’n 17 miljoen mensen. En niet alleen de Nederlandse emissies nemen toe, ook wereldwijd gaat het steeds omhoog: http://tinyurl.com/6k5eg3e . Als ik de getallen in het PBL rapport vergelijk met die van het Global Carbon Project, is de verwachte stijging in Nederland ca 0.2% per jaar en is de wereldwijde stijging ca 1.5% per jaar (als ik me niet verteld heb). Dat is dan toch weer iets positiefs, ik lijk het VNO-NCW wel.

  Op skepticalscience staat een vergelijking met de IPCC scenario’s: http://tinyurl.com/4xvontv . Als het zo doorgaat, bereiken we in 2100 zelfs zonder terugkoppellussen een stijging van 2 °C. Gezien de nadelen die gekoppeld zijn aan zo’n temperatuurstijging, ben ik toch voorstander van meer van dat “gerichte” beleid om de broeikasgasemissies terug te dringen.

  Wat betreft de volgende ijstijd, als de emissies doorgaan zoals nu voorzien is, hebben we wellicht geen last meer van de volgende ijstijd. Zie het boek “The Long Thaw” van David Archer.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s