Leon de Winter haalt oeroude klimaatmythes van onder het stof

Eens in de zoveel tijd is het raak, dan verschijnt er weer ergens een column of ingezonden stuk dat vol staat met tot op de draad versleten beweringen over het klimaat en de klimaatwetenschap. Het soort beweringen dat al vele malen, op allerlei plekken, volledig is weerlegd. Deze keer was het de beurt aan Leon de Winter, met een column in De Telegraaf.

Nou ja, voor een doorgewinterde klimaatblogger kost het gelukkig niet zo veel moeite om de bekende weerleggingen van zulke claims nog eens bij elkaar te zetten. Die horen gewoon tot de parate kennis. Dus, hier gaan we nog maar eens een keer.

Het klimaat verandert continu

Klopt. Maar hoe weten we dat? Dankzij klimaatwetenschappers. Grotendeels dezelfde wetenschappers die waarschuwen voor de risico’s van menselijke broeikasgasemissies. Moeten we die wetenschappers nu wel of niet vertrouwen? Of alleen als we ze graag willen geloven?

Overigens verandert het klimaat nooit zomaar. Er zijn namelijk natuurwetten waar het klimaat niet aan ontkomt. De wet van behoud van energie, bijvoorbeeld. Wat wil nu het geval: de invloed van menselijke emissies op het klimaat volgt uit precies dezelfde natuurwetten die klimaatveranderingen uit het verleden kunnen verklaren!

Er is geen standaardtemperatuur

Klopt. Het zal de aarde een zorg zijn hoe warm of koud het is. En het leven op aarde wordt ook niet zo makkelijk in zijn geheel weggevaagd. Zelfs in het uiterste geval, een massa-extinctie als gevolg van een snelle verandering van het klimaat, zal er wel wat leven overblijven, dat zich vervolgens aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Het zou niet de eerste keer zijn. En de evolutie heeft alle tijd.

Maar hoe zit dat voor de mens en zijn beschaving? Die heeft zich ontwikkeld in een periode met een zeer stabiel klimaat. Als dat fors gaat veranderen, zeker als het snel gaat, levert dat wel degelijk problemen op. Landbouw, infrastructuur, waar we wonen en hoe we leven, het is allemaal afgestemd op het stabiele klimaat waar we zo aan gewend zijn.

Extreem weer valt niet te definiëren

Onzin. Klimaatwetenschappers geven al lang aan wat er te verwachten is: meer hitte, meer droogte én meer extreme neerslag (droge gebieden en seizoenen worden droger, natte gebieden en seizoenen worden natter), mogelijk minder maar wel zwaardere tropische cyclonen, om de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen te noemen. Er zijn ook aanwijzingen dat het extreem weer toeneemt, zoals – grotendeels op basis van vrij simpele natuurwetenschap – te verwachten is. Al kan het lang duren tot dat met grote zekerheid aan te tonen is.

The science is settled

Dit is een karikatuur van wat de wetenschap werkelijk zegt. Geen enkele serieuze wetenschapper stelt het broeikaseffect ter discussie. Meer broeikasgassen in de atmosfeer betekent een warmer klimaat. Dat is boven elke redelijke twijfel verheven. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat daarmee ook alles vast staat. Elk antwoord in de wetenschap levert weer een hele serie nieuwe vragen op. Ofwel: hoe meer kennis, hoe meer de wetenschappers beseffen wat ze allemaal nog niet weten. Er zijn dus zeker nog onzekerheden, maar onzekerheid is geen onwetendheid. En dat men niet alles weet, betekent ook weer niet dat men over alles in het duister tast.

Plaattektoniek en zwalkende bewegingen van de aarde

Dit zijn uiterst trage processen, die spelen op tijdschalen van tienduizenden tot miljoenen jaren. De veranderingen in het klimaat die we nu zien spelen op een veel kortere tijdschaal: decennia tot anderhalve eeuw. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hier dergelijke trage processen aan het spel zijn. Zulke theorieën afdoen als pure speculatie is eigenlijk nog te veel eer.

Smeltend ijs door verhevigde vulkanische activiteit

Mythe, in de wereld geholpen door de campagne tegen de klimaatwetenschap. Gebaseerd op een wetenschappelijk artikel waarin expliciet wordt gezegd dat er geen enkele aanwijzing is voor een effect van vulkanische activiteit op smeltend ijs, integendeel:

Currently, the WAIS [West Antarctic Ice Sheet – HC] may be undergoing another such wholesale retreat, as ice in the Pacific-facing sector has consistently been retreating from the time of the earliest aerial and satellite observations. We do not consider it likely that volcanism has played a significant role in triggering the current retreat

Iemand zei iets op Wattsupwiththat

Ja, op dat soort blogs wemelt het van de lieden die er lustig op los speculeren, de inhoud van wetenschappelijke artikelen verdraaien, of verhalen ophangen die al meermaals uitgebreid zijn weerlegd. Ad infinitum. Maar een serieuze wetenschappelijke visie is er niet te vinden. Als De Winter (of iemand anders) er in zou slagen om maar één enkele bron van “klimaatdissidente” informatie aan te wijzen waar eventuele steekhoudende argumenten niet zorgvuldig zijn verstopt tussen halve waarheden, hele onwaarheden, drogredenen en verdachtmakingen, zouden er ongetwijfeld veel klimaatwetenschappers bereid zijn om daar de discussie aan te gaan.

Hij sloot niet uit dat cyclische ontwikkelingen het klimaat beïnvloeden”

Iets niet uitsluiten is nog geen wetenschappelijk argument. Maar als er geen enkele aanwijzing voor is, is het niet meer dan speculatie. En een vage kreet als “cyclische ontwikkelingen” is dan ook geen wetenschappelijke verklaring.

De Kleine IJstijd

Het is nu warmer omdat het toen kouder was, een pseudosceptische favoriet. En een drogreden. De Kleine IJstijd is goed te verklaren op basis van precies dezelfde wetenschap die wijst op de risico’s van menselijke broeikasgasemissies. Dat is het fijne van klimaatwetenschap: het is geen onsamenhangende verzameling gelegenheidsargumenten zoals de column van De Winter, maar een consistent geheel.

Metingen zijn onzeker”

Dus De Winter weet wel zeker dat er in het verre verleden klimaatschommelingen waren, maar over wat er nu gebeurt moeten we ontzettend twijfelen? Terwijl we juist over het huidige klimaat veruit de meeste en de meest betrouwbare informatie hebben? Overigens, niet alleen metingen van de temperatuur bevestigen de opwarming, het wemelt van de aanwijzingen: smeltend ijs, de stijgende zeespiegel, migratie van soorten, om maar wat voorbeelden te noemen.

Geen versnelling in de zeespiegelstijging

Dat is aantoonbaar onjuist.

Nodig Lindzen uit”

Natuurlijk, we moeten luisteren naar die enkeling die roept wat De Winter graag wil horen. Want die heeft de waarheid en de wijsheid in pacht. Ik heb een beter idee. Laten we aan onze politici vertellen dat er in elke wetenschappelijke discipline wel een handjevol lieden rondloopt dat meent het allemaal veel beter te weten dan al hun collega’s. En dat er toch maar niet in slaagt die collega’s te overtuigen. Waarom zo iemand de overgrote meerderheid van de vakgenoten niet meekrijgt heeft bijna altijd dezelfde reden: een gebrek aan overtuigende argumenten en afwezigheid van antwoorden op kritiek.

Het heilige argument dat linkse activisten gebruiken om controle (…) af te dwingen

Een verzameling klimaatmythes kan niet zonder een vleugje complotdenken, zo blijkt. Zoals Leon de Winter eerder ook al eens liet zien.

31 Reacties op “Leon de Winter haalt oeroude klimaatmythes van onder het stof

 1. Een goed artikel. Het maakt heel duidelijk hoe de stand van zaken is. Slechts 1 punt waar ik moeite mee heb. En dat zijn de zo genoemde natuurwetten. Deze natuurwetten zijn net als gewone wetten door de mens verzonnen. De natuur heeft geen weet van het bestaan van deze wetten. De natuur volgt hoogstens zekere wetmatigheden. Onze natuurwetten beschrijven veelal zaken die alleen theoretisch kunnen bestaan zoals volmaakte stralers ook wel black bodies genaamd. In de echte wereld komen zulke dingen niet voor. We kunnen ze in laboratoria benaderen. En we kunnen met behulp van deze theorieën met een hoge mate van nauwkeurigheid verklaren waarom de Aarde en Maan zo warm zijn zoals ze zijn. Maar dat de science settled zou zijn is gelukkig voor alle wetenschappers beslist niet waar.

  Like

 2. Hans Custers

  Nee, Raymond, natuurwetten zijn niet door de mens gemaakt. Ze zijn door mensen ontdekt en beschreven, dat wel. En die beschrijvingen hebben hun beperkingen. Maar de wetten die onontkoombaar zijn voor de natuur bestonden al lang voordat er mensen waren.

  Like

 3. Henk Reitsma

  Er is mij nog steeds een belangrijk feit nog steeds niet duidelijk, ook niet door dit artikel.
  – Vanaf begin 1990 zijn de eerste Computermodellen toegepast en op grond daarvan zijn er heel wat voorspellingen gedaan door de klimaatwetenschappers. o.a. dat de zeespiegel in de komende jaren tussen de 4 en de 40 meter zou stijgen. Ik weet nog van een Leeraar in Drachten zijn huis verkocht en een ander huis kocht in Appelscha, zo,n 30 meter hoger gelegen en 30 kilometer van zijn werk af.
  – Nu zijn wij 25 jaar verder, met een beetje logica mag je toch verwachten dat de waterpeil aan de kost tussen de 1 meter tot 10 al gestegen is.
  – Dus niet. Compleet er naast, kennelijk kunnen de wetenschappers die in dit artikel genoemd worden niet goed rekenen.
  – Neem van mij aan dat als je in het leven niet kan rekenen, dan hoef je nergens op te rekenen, dus ook niet dat de komende 75 jaar het water drastisch gaat stijgen.
  Henk Reitsma

  Like

 4. Hans Custers

  Henk,

  Bij mijn weten is er geen enkele serieuze wetenschapper geweest die heeft beweerd dat de zeespiegel de komende jaren zoveel zou stijgen. De wetenschappelijke artikelen en rapporten die ik in de afgelopen decennia heb gezien komen veel en veel lager uit.

  De getallen die jij noemt komen in de buurt van de stijging die je zou krijgen als het ijs op Groenland of Antarctica vrijwel helemaal smelt. Dat is een kwestie van eeuwen of waarschijnlijk zelfs millennia. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat er nooit een serieuze klimaatwetenschapper is geweest die heeft beweerd dat dat binnen enkele jaren of decennia zou gebeuren.

  Like

 5. Henk Reitsma

  Wat ik bedoel zijn de klimaatmodellen van begin jaren 1990. Men ging er van uit dat de gemiddelde wereld temperatuur in 100 jaar ca. 4 tot 9 graden Celcius zou stijgen, als wij niets zouden doen aan de CO2 uitstoot. Dit aan de hand van de veronderstelde correlatie tussen de toename van de CO2 en de temperatuurstijging. De in die tijd berekende temperatuurverhogingen in de computermodellen en de nu gemeten werkelijk waarden liggen ca. 500% uit elkaar. Dus van correlatie kan je echt spreken of een nonsens-correlatie..
  – Dus je mag rustig concluderen dat de klimaatwetenschappers waar over gesproken wordt, toch niet zo goed waren, als verondersteld werd.
  – Neem van mij aan dat in elke productie proces waar een dergelijke afwijking zich zou voordoen, direct alle machines stopgezet zouden worden. En wat doen de genoemde wetenschappers, die confereren rustig door, net of er geen afwijking is geconstateerd, hoog uit passen zij hun computermodellen aan. (zolang het goed betaald wordt zullen ze dat ook blijven doen)
  Henk Reitsma

  Like

 6. Hans Custers

  Henk,

  Als je de temperatuurprojecties bedoelde, waarom had je het in je vorige reactie dan over de zeespiegel? Dat is toch echt wat anders.

  En waarom denk je nu al in staat te zijn om te zeggen of temperatuurprojecties over een periode van een eeuw uit de jaren 1990 wel of niet juist zijn? Het is immers nog lang geen 2090.

  Lees ook nog even goed wat je zelf over die projecties schrijft: “als wij niets zouden doen aan de CO2 uitstoot.” Er sinds de jaren ’90 best het een en ander gedaan om emissies terug te brengen, dus die zijn wat achtergebleven bij het meest pessimistische scenario uit die tijd. Best logisch dat de temperatuur dan ook wat achterblijft bij die projecties.

  Like

 7. Om maar even het First Assessment Report aan te halen:
  “Based on current models, we predict: under [BAU] increase of global mean temperature during the [21st] century of about 0.3 C per decade (with an uncertainty range of 0.2 to 0.5 C per decade).”

  Zelfs met de hoogste schatting (0.5 C per decade) kom je op zijn allerhoogst op 5 graden over 100 jaar.

  Misschien dat Henk Reitsma iets heeft gelezen met graden *Fahrenheit*.

  “…als wij niets zouden doen aan de CO2 uitstoot”, zegt Henk zelf. Laten we dat nou gedaan hebben (al is het te weinig)! Dan heb je dus een reden om niet zomaar de voorspellingen te vergelijken met de werkelijke metingen.

  En een diepe zucht volgt als Henk Reitsma stelt dat “zolang het goed betaald wordt zullen ze dat ook blijven doen”. Samenzweringsideatie. Zucht.

  Ben benieuwd of Henk Reitsma de doelpalen weer gaat verplaatsen, zoals hij deed nadat hij totale onzin over de zeespiegelstijging verkondigde.

  Like

 8. @Henk Reitsma

  “Dit aan de hand van de veronderstelde correlatie tussen de toename van de CO2 en de temperatuurstijging.”

  De correlatie tussen CO2 en de temperatuur kun je uitrekenen. Deze is niet vermeend maar is heel hoog. Zie bijv. het image hieronder. Meer info in:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

  Like

 9. Henk Reitsma

  Die toe name van de CO2 in de lucht, daar is het nu net waar het in mijn bewering om draait.
  Die is gestegen van (even ruw) van 300 naar 390, dat is ca.30% verhoging in de genoemde periodes. Als er een correlatie aanwezig is tussen de CO2 verhoging en de gemiddelde wereld temperatuur stijging, dan moet ook de temperatuur in gelijke pas gestegen zijn. En uiteraard de stijging van de zeespiegel door al het ijs wat extra gesmolten is. En dat is nu net niet het geval.
  Speciaal voor een verhaal voor de belasting betalers. Cees Veerman is door de klimaatwetenschappers voorgelicht over de stijging van de zeespiegel. Uit eindelijk is men tot de conclusie gekomen dat die in 2050 met ca. 1,70 meter zou stijgen. In ieder geval verantwoord om daarvoor meteen aan het werk te gaan en alvast meer dan 5 miljard euro te budgetteren, dat is ook gebeurd.
  Dus kennelijk was Cees Veerman en zijn adviseurs ook in de veronderstelling dat tot jaar 2100 de zeespiegel met 4 – 5 meter zou stijgen.
  Zo ziet men maar weer, als men ingewikkelde zaken niet duidelijk en eenvoudig weet uit te leggen, dat gaat het meteen miljarden kosten.
  Met advies zou zijn, wacht nog maar een aantal tiental jaren voor dat wij aan energietranssite en andere CO2 terug dringende maatregelen honderden miljarden uit gaan geven. Tijd genoeg om de dijken nog met 2 – 4 meter te verhogen en dat is volgens mij de enige bedreiging die er is.
  Want geregeld een Spaans zomertje is niet erg.
  Henk Reitsma

  Like

 10. Bob Brand

  Beste Henk Reitsma,

  Je zegt: “Vanaf begin 1990 zijn de eerste Computermodellen toegepast en op grond daarvan zijn er heel wat voorspellingen gedaan door de klimaatwetenschappers. o.a. dat de zeespiegel in de komende jaren tussen de 4 en de 40 meter zou stijgen. […] Wat ik bedoel zijn de klimaatmodellen van begin jaren 1990.

  S.v.p. een referentie naar een wetenschappelijke publicatie “begin 1990”, die voorspelde dat de zeespiegel “de komende jaren” tussen 4 en 40 meter zou stijgen?

  Die publicaties zijn er niet. Tenzij jij met “de komende jaren” soms (tien)duizenden jaren bedoelt…

  Ter info: klimaatmodellen die met computers doorgerekend worden (General Circulation Models) zijn er al langer dan sinds “begin 1990”. Deze computermodellen kwamen er in de jaren ’60. De temperatuurvoorspellingen van deze modellen zijn, grosso modo, uitgekomen. Zie hier een aantal modelprojecties sinds 1975, vergeleken met de mondiaal gemiddelde temperatuursverandering erna:

  Like

 11. Hans Custers

  Uit eindelijk is men tot de conclusie gekomen dat die in 2050 met ca. 1,70 meter zou stijgen.
  De zoveelste onzinbewering van Henk Reitsma. Zie hier.

  Volgens de Deltacommissie moet rekening worden gehouden met een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200 (inclusief bodemdaling).

  Je hebt nu wel voldoende duidelijk gemaakt dat de feiten je niet bijster veel interesseren, Henk. Ik stel voor dat we het daar maar bij laten. Of ga je nu de doelpalen weer verplaatsen?

  Like

 12. Bob Brand

  Beste Henk Reitsma,

  Als er een correlatie aanwezig is tussen de CO2 verhoging en de gemiddelde wereld temperatuur stijging, dan moet ook de temperatuur in gelijke pas gestegen zijn …

  Niet persé exact ‘in gelijke pas’. De CO2-concentratie is namelijk één van de factoren die de mondiaal gemiddelde temperatuur beïnvloedt. Nog enkele van deze factoren:

  – andere broeikasgassen zoals CH4 en de CFC’s;
  – grote vulkanische erupties;
  – natuurlijke en door de mens geproduceerde aërosolen, die een tijdelijk afkoelend effect hebben;
  – variaties in zonnesterkte;
  – El Niño en La Niña (ENSO);
  – korte-termijn fluctuaties (het weer).

  De correlatie tussen CO2-concentratie en de mondiaal gemiddelde temperatuur is echter zeer groot:

  Dit is de CO2-concentratie vs. T (HadCRUT4) vanaf 1958: een Pearson correlatiecoëfficiënt = 0.90.

  Like

 13. Lennart van der Linde

  Bovendien zit er een vertraging in het systeem waardoor de correlatie pas over een langere periode zichtbaar wordt.

  Like

 14. Henk Reitsma

  De vertraging is ook duidelijk te zien in de getoonde grafieken, eerst loopt de temperatuur op en dat volgt de stijging van CO2. Het oorzakelijke verband is net anders dan gedacht. Dus de opwarming van aarde heeft kennelijk als gevolg dat de CO2 concentratie toeneemt.
  Zonde van al de miljarden die men wil uitgeven om de CO2 te verminderen. Het lijkt mij voldoende om alleen de dijken 2 meter te verhogen. Het budget is al goed gekeurd door Cees Veerman
  Henk Reitsma.

  Like

 15. Beste Henk Reitsma,

  Tot nu heb je hier alleen aantoonbare onzin achtergelaten: over de zeespiegelstijging de komende 75 jaar, over het rapport van de Deltacommissie, over de temperatuurstijging deze komende eeuw en over de correlatie tussen CO2 en T. Daar gaat men in de reacties hier op in met de nodige onderbouwing. In plaats van daar op te reageren kom je weer met nieuwe onzin aangezet.
  Ben je eigenlijk wel geïnteresseerd in een serieuze discussie over deze materie?

  De nieuwe onzinriedel:
  “Dus de opwarming van aarde heeft kennelijk als gevolg dat de CO2 concentratie toeneemt.”
  De toename van de CO2 concentratie in de atmosfeer is veroorzaakt door de mens via het verbranden van fossiele brandstoffen. Zie hier wat info daarover:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

  Like

 16. Gert Visser

  Nagenoeg het enige wat de Alarmisten hier tegen Henk Retisma in kunnen brengen is het woordje “onzin” (7x).

  Like

 17. Hans Custers

  Gert,

  Nee hoor, dat is niet het enige. Want alle 7x is keurig met argumenten onderbouwd waarom het onzin is. Met andere woorden: de beweringen van Reitsma zijn aantoonbaar onjuist. Dat lijkt me zo ongeveer de definitie van onzin.

  Like

 18. Bob Brand

  Beste Henk Reitsma,

  De vertraging is ook duidelijk te zien in de getoonde grafieken, eerst loopt de temperatuur op en dat volgt de stijging van CO2.

  Dat is niet zo. De CO2-concentratie begon al in de eerste helft van de 19e eeuw toe te nemen, later volgde de temperatuurstijging.

  CO2 (bovenste curve):

  Temperatuur:

  Like

 19. Jack van Soest

  Wat een discussies … dit is voor mij voldoende:
  https://wattsupwiththat.com/2018/06/22/thirty-years-on-how-well-do-global-warming-predictions-stand-up/
  Samengevat:
  “The list of what didn’t happen is long and tedious,” say Michaels and Maue.
  “On the 30th anniversary of Mr. Hansen’s galvanizing testimony, it’s time to acknowledge that the rapid warming he predicted isn’t happening.”

  Like

 20. Hans Custers

  Voor wie een analyse van de presentatie van Hansen wil op basis van feiten en wetenschap, in plaats van op basis van retoriek, is dit een goed beginpunt: https://andthentheresphysics.wordpress.com/2018/06/22/no-hansen-wasnt-wrong/

  Met veel links naar andere stukken.

  Like

 21. Bob Brand

  Beste Jack van Soest,

  Het blogje WUWT — dat vele malen ontmaskerd is als ‘climate denial’ vanwege hun talloze verdraaiingen — als bron? Dat zegt inderdaad wel voldoende, maar eerder over jou. Baseer je op de peer-reviewed wetenschappelijke publicaties, hier samengevat:

  http://www.climatechange2013.org/report/full-report/

  De voorspelling van Hansen uit 1988 (het ‘scenario B’ dat het dichtst in de buurt kwam van de werkelijke CO2-emissies sinds 1988) is gewoon uitgekomen:

  Gedurende de jaren 2008-2014 leek de projectie van Hansen (dikke zwarte lijn) beduidend warmer te zijn geweest dan het verloop van de gemeten temperaturen (GISTEMP, HadCRUT, NOAA, Berkeley, Cowtan & Way). Echter… sinds 2015, 2016 en 2017 blijkt de projectie precies in lijn met de huidige temperaturen. Uiteindelijk zijn we dus op de temperatuurniveau’s beland die Hansen (volgens emissiescenario B) al berekend had.

  Het klimaatmodel van Hansen gebruikte als INPUT emissie-scenario’s waar nog géén rekening was gehouden met o.a. het terugdringen van de emissies van CH4, N2O en andere broeikasgassen. Daardoor lagen de emissiescenario’s te hoog v.w.b. andere (!) broeikasgassen dan CO2 (ook het ‘middle of the road’ scenario B). Zie voor meer info dit draadje:

  Afwijkingen zaten niet in het klimaatmodel… maar in de input voor dat model (de verwachtingen t.a.v. de uitstoot van CH4 etc. na 1988).

  Like

 22. Laten we ook maar eens een andere Tweet aanhalen:

  Misschien is dit het Jerry Taylor moment voor Jack van Soest? Ben bang van niet.

  Like

 23. Marco,

  https://www.theguardian.com/environment/planet-oz/2017/dec/19/checkmate-how-do-climate-science-deniers-predictions-stack-up

  Zodra ontkenners van klimaatopwarming door menselijk toedoen de wetenschap de maat proberen te nemen “vergeten” ze vaak hun eigen stellingen in het verleden. Wat ook grappig is dat ze een kleine serie (3) ‘predictions’ aangrijpen om duidelijk te maken dat 2 van de drie onjuist is gebleken. Het zou wonderbaarlijk zijn dat 2 van de 3 juist waren en het zou helemaal idioot geweest als alle drie correct waren.

  Like

 24. Hans Paijmans

  Bij de teksten van Henk en Gert vraag ik me altijd af welke argumenten en observaties zij zelf dan zwaar genoeg zouden vinden om hun mening te veranderen.

  Ik ben benieuwd naar hun antwoorden.

  Paai

  Like

 25. Ondertussen lezen 500K mensen de Winter zijn column en denken wellicht dat het wel meevalt met die opwarming. Het zou beter zijn als de vak experts ook tegenreactie geven buiten deze blog want ik kom wel erg vaak Kroonenberg, Crok en Labohm tegen als het over dit onderwerp gaat.

  Like

 26. gast128: het probleem hier is natuurlijk dat de Telegraaf weinig interesse heeft in het publiceren van columns van vakexperts. Misschien een ingezonden brief, verstopt tussen een paar andere op een pagina die de meeste mensen nooit lezen.

  Like

 27. Hans Paijmans

  @marco en Gast128: het is een illusie te denken dat er ooit overeenstemming zal komen op het gebied van klimaat en klimaatpolitiek, evenmin als over ongeacht welk ander vraagstuk waar mensen een mening over kunnen hebben. Maanlandingen, holocaust, platte aarde…

  Alles bij elkaar kon het erger, ook en vooral op het gebied van klimaat (alleen Hans Labohm is nog bontjassen en pelsmutsen aan het hamsteren voor de nieuwe ijstijd die over een paar jaar gaat uitbreken).

  Twee wereldoorlogen en een ontelbaar aantal kleinere conflicten hebben aangetoond dat de mens heel ver kan gaan in het opgeven van genoegens en comfort voor een ideaal, goed of slecht. Nog een paar van deze zomers en het inzicht is algemeen dat nu de tijd gekomen is.

  Paai

  Like

 28. Broeikaseffect werkt in een afgesloten box zonder compensatiemechanismen. Geen goede parallel te trekken met aarde.
  Klimaat moet ontrafeld worden tot lokale problemen (droogte, smog, plasticdump) die lokaal opgelost moeten worden door de markt en niet door overheden.

  Klimaatwetenschappers zitten te veel op de politieke stoel. Net als politici hebben ze geen verstand van economie.

  Dit leidt tot een beroving van de burger (verplichte belasting) met een Contraproductief resultaat. Dit is makkelijk aantoonbaar als met bijvoorbeeld Basic Economics van Thomas Sowell leest.

  En dan bedoel ik letterlijk contraproductief. De wereld wordt slechter achtergelaten (‘voor de kinderen!’) dan als de politiek zich er niet mee zou bemoeien.

  Nouja prima, ik wacht de parlementaire enquete over 20 jaar wel af ‘Klimaatbeleid NL koste 200 miljard, maar geen aantoonbaar effect op klimaat. Wel is de koopkracht 50% gedaald’

  Like

 29. Economen roepen al jaren dat de beste manier om CO2 emissies te verminderen…een carbon tax is. Maar laat me raden, daar is luutzen vast op tegen, ook al zijn het de experts op het gebied van economie die dat aanbevelen!

  Nothing beats ideology.

  Like

 30. Beste Luutzen,

  Op dit blog hebben we spelregels, waaronder: “Blijf bij het onderwerp: on-topic.”

  Het betekent dat een reactie betrekking dient te hebben op het specifieke blogstuk dat erboven staat. Natuurlijk kan men wel ’s wat afdwalen, maar als een reactie willekeurige ‘meningen’ ventileert zonder directe link met het blogstuk dan hoort het in de meest recente Open Discussie. Ik beantwoord dan ook dáár je reactie, s.v.p. daar verder:

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/04/25/open-discussie-voorjaar-2018/#comment-25908

  Like

 31. Pingback: Klimaat Alarm | Een duik in de actualiteit

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s