Klimaatgevoeligheid

Lewis_Crok_IPCC_ECS_1S

27 Reacties op “Klimaatgevoeligheid

 1. hugo matthijssen

  Gooi de uikomsten op een hoop bereken het gemiddelde en je hebt een uitkomst is dat wetenschap?

  Like

 2. Bob Brand

  Gooi van de 51 studies er 48 weg met een gemiddelde of hogere klimaatgevoeligheid, zodat je de 3 overhoudt met de laagste klimaatgevoeligheid.

  En claim vervolgens dat het IPCC de studies “verborg”… terwijl je er zelf 48 van de 51 hebt weggegooid?

  Is dat wetenschap? 🙂

  Like

 3. heijdensejan

  http://www.climate-lab-book.ac.uk/2014/gwpf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gwpf

  Commentaar van Piers Forster (en nog een paar andere)

  Lewis & Crok perform their own evaluation of climate sensitivity, placing more weight on studies using “observational data” than estimates of climate sensitivity based on climate model analysis. These studies, which employ techniques developed by us over a number of years (Gregory et al., 2002; Forster and Gregory, 2006; Gregory and Forster, 2008), have proven useful analysis techniques but, as discussed in the papers, are limited by their own set of assumptions and data issues, making them not necessarily more trustworthy than other techniques. Lewis & Crok suggest a lower estimate for climate sensitivity than the IPCC, but the IPCC did not make such a value judgment about the different methods of evaluating climate sensitivity.

  Like

 4. Bob, met alle respect maar ik denk dat dit een gemiste kans is waarmee je de polarisatie weer vergroot. In mijn optiek is het werk van Crok en Lewis behoorlijk constructief.

  Allereerst, helemaal terecht dat je erop wijst dat zelfs “hun” klimaatgevoeligheid tot forse opwarming gaat leiden bij ongewijzigd beleid. In hun persbericht staat het zo: “Bij de twee middelste scenario’s van het IPCC blijft de opwarming in 2100 op of zelfs onder de internationale tweegradendoelstelling”. Ik hoop dat ze er bij vertellen dat die twee scenario’s van mitigatie uitgaan, ook ik doe in ieder geval mijn best bij de pers in deze. Dit zou je bijna een revolutie kunnen noemen, veel diehard skeptici zullen hun mening moeten herzien!

  Maar het wringt bij mij als je zegt dat zij cherry picken uit de literatuur. In het plaatje van het IPCC dat je gebruikt staan veel studies die van verouderde data uitgaan of waar anderen mankementen in zitten. Als je al deze “instrumental” studies gaat herhalen met de IPCC AR5 forceringen kom je relatief laag uit.

  De boodschap van Crok en Lewis dat klimaatgevoeligheid op basis van instrumentele data lager is dan in het algemeen wordt aangenomen is m.i. dan ook robuuster dan jij doet voorkomen. Wat mij betreft betekent dat nog niet dat “de modellen” en “de paleodata” nu niet meer kloppen, er begint veel literatuur te verschijnen die de verschillen tussen instrumenteel aan de ene kant en modellen / paleo aan de andere kant proberen te verklaren. Laten we op die discussie focussen en de dialoog aangaan, dat is denk ik productiever dan op de man te spelen.

  Like

 5. Bob Brand

  Hallo Guido,

  Er dreigt een één-dimensionale schaal te ontstaan: rond het nulpunt alle ‘klimaatsceptici’ die het versterkte broeikasgas-effect en de menselijke rol in de klimaatverandering ontkennen. Een stukje verderop heb je degenen die schokschouderend wel een ondergeschikte menselijke rol erkennen, iets verder en je hebt met ‘lukewarmers’ te maken… nog wat verder en je komt op serieus terrein: publicerende klimaatonderzoekers.

  Het IPCC zit op deze schaal ergens in het midden: hun brede onzekerheidsmarges omvatten 66% á 90% van het wetenschappelijk onderzoek. Ga nog verder langs die schaal en je vindt ook mensen die menen dat de mensheid al ten dode is opgeschreven (nee, ik niet). Het werkt een soort van politiek ‘negotiating process’ in de hand: een één-dimensionale schaal om ‘compromissen’ te gaan sluiten tussen die fracties.

  Zo’n politiek proces heeft echter niets met waarheidsvinding en wetenschappelijk onderzoek van doen.

  In dat geval gaat men aan ‘pandering’ doen: je mag, zoals jij zegt, “blij” zijn als een klimaatscepticus het over zijn hart verkrijgt om althans het effect van extra GHG’s niet te ontkennen? De scepticus verdient “lof” daarvoor? Toegegeven: Lewis en Crok zijn te intelligent om dat te ontkennen.

  Echter, wat Crok en Lewis wél doen is zelf 48 van de 51 relevante publicaties en 3 van de 4 bewijscategorieën straal negeren. Sterker nog: zij hangen een samenzweringstheorie op waar nota bene het IPCC wordt beschuldigd van het “verbergen” van studies.

  Feitelijk zijn C&L degenen die ruim 90% van de studies uitsluiten – zij selecteren een miniem deel van wat het IPCC al ‘assessed’ heeft, en zij gaan daarmee aan de haal. Alléén studies die ‘in de smaak vallen’ worden door Marcel en Nic meegenomen i.p.v. de relevante onderzoeksliteratuur.

  Guido, ik vind niet dat dit “lof” verdient. Vandaar de duidelijke animatie. 🙂

  Guido, er is WEL DEGELIJK plaats voor politieke compromissen en voor het uitknobbelen van een beleid dat zoveel mogelijk mensen achter zich verenigt, dat voor velen acceptabel is en recht doet aan uiteenlopende waarden. Echter, zo’n compromis dient in de POLITIEK bereikt te worden en NIET door in de wetenschappelijke waarheidsvinding alvast toegeeflijk te gaan worden aan “een partij” omdat je hen niet tegen het hoofd wil stoten.

  (Sorry voor de hoofdletters, maar ik wou dit even benadrukken)

  Like

 6. Bob Brand

  Guido,

  Dan nog even verder over wat je naar voren brengt:

  Ik hoop dat ze er bij vertellen dat die twee scenario’s van mitigatie uitgaan ..

  Inderdaad, zo zeggen Marcel en Nic rond tabel 3 terloops het volgende:

  The GCMs overestimate future warming by 1.7–2 times relative to an estimate based on the best observational evidence. On the RCP6.0 scenario and using the observational TCR-based method, total warming in 2081–2100 would still be around the international target of 2 °C, with a rise of 1.2 °C from 2012 rather than the 2 °C rise projected by the GCMs.

  Het realiseren van het RCP6.0 scenario zal echter een *aanzienlijke* emissiereductie vergen, niet een klein beetje. We zitten nu boven RCP8.5 zoals jij natuurlijk perfect weet. Wat stomweg onjuist is:

  – die factor 1.7 – 2;
  – want in werkelijkheid is de TCR van de GCMs 1.8 °C en volgens Lewis en Crok 1.35 °C.
  – ergo een factor 1.33, niet 1.7 en zeker niet 2;
  – dat wordt weggemoffeld o.a. via een ‘allowance’ genoemd op pagina 26;
  – die nergens onderbouwd wordt….
  – behalve in voetnoot 43 waar NOTA BENE een ‘two-box’ klimaatmodel als bewijs wordt opgevoerd!

  Hoe zit dat? Wat is daar ‘observational’ aan?

  In het plaatje van het IPCC dat je gebruikt staan veel studies die van verouderde data uitgaan of waar anderen mankementen in zitten.

  Guido, deze studies zijn allemaal van de laatste jaren. Bij hun ‘cherry-picking’ van uitsluitend studies met een lage klimaatgevoeligheid gooien zij 3 van de 4 bestaande bewijscategoriën volledig overboord. Er is voor het type studie dat Lewis selecteert zelfs amper reden om te denken dat die iets zinnigs over de ECS kan zeggen.

  Er zijn JUIST recente publicaties waaruit blijkt dat methode Gregory 2002 ongeschikt is om een ECS te bepalen, hooguit een indicatie van de TCR. Zie ook de opmerkingen van de uitvinders zélf, Jonathan Gregory en Piers Forster:

  http://www.climate-lab-book.ac.uk/2014/gwpf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gwpf

  Door de extreme ‘cherry-picking’ ontdoen C&L zichzelf van de ‘independent lines of evidence’ die nodig zijn voor een redelijke schatting. Alles wat er overblijft is de persoonlijke hobby-horse van Lewis, het type onderzoek waar hij zelf incidenteel aan (mee)gewerkt heeft.

  Like

 7. Guido,

  Wat ik niet zo goed snap is waarom het niet wringt als mensen 90% vd estimates overboord gooien en alleen 10% behouden (met ‘toevallig’ lage waarden, en terwijl alle methoden hun voors en tegens hebben), en waarom het wel wringt als een ander dat cherrypicken noemt?

  Hun rapport komt persuasief over, maar het gaat wel heel kort door de bocht en is zeer eenzijdig (zoals Hans Custers terecht aangeeft in zijn blogpost). Ik kan het met de beste wil vd wereld niet wetenschappelijk constructief noemen.

  Ik ben in het algemeen wars van polarisatie, maar aan de andere kant mag een spade ook een spade genoemd worden.

  Like

 8. G.J. Smeets

  Bob, goede observatie over de 1-dimensionale schaal in je reactie (maart 6, 2014 om 10.25) en je zeer relevante scheiding van politieke besluitvorming en wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek heeft overigens met waarheidsvinding niets te maken, zoals je lijkt te suggereren. Kennis en inzicht in het klimaat en de klimaatverandering heeft met waarheid helemaal niks te maken. En ik vermoed dat Lewis en Crok precies dat onderscheid niet maken.

  Like

 9. Guido van der Werf

  Bob, Bart,

  Bedankt voor jullie reactie. Bijna overal mee eens, behalve een cruciaal iets: als ik het goed begrijp zouden jullie alle ‘instrumental’ studies middelen, of de range nemen, om een beste schatting + onzekerheid van de gevoeligheid te krijgen voor deze categorie. Aangezien C&L dat niet doen zouden ze cherrypicken.

  De reden dat ze het niet doen is beschreven in hun rapport en verwijst naar deze link. Inderdaad, niet alles is gepubliceerd maar ik kan me goed in hun kritiek op eerdere studies vinden en hecht zelf de meeste waarde aan de meer recente studies die nieuwere inzichten meenemen. Als jullie echter kunnen aantonen dat de kritiek van Lewis op de “hogere” studies niet klopt dan zitten we weer helemaal op een lijn.

  Oftewel, voor zover ik het kan inzien is dit geen kersenplukken maar eerder gezond verstand gebruiken, en denk dat -met de huidige inzichten- ECS of TCS op basis van de meetreeksen lager is dan die van klimaatmodellen. Al is het verschil inderdaad minder dramatisch dan C&L doen voorkomen.

  Als ik ergens mijn geld op zou moeten zetten dan geloof ik de metingen liever dan de modellen (ik ben modelleur), hoewel ik voor de zekerheid ook wat geld op de modellen en paleo data uitkomsten zou willen zetten… Misschien dat we over een jaar weer nieuwe inzichten hebben en dan pas ik graag mijn mening aan, ik zal vanavond de link naar het verhaal van Gregory lezen, bedankt daarvoor.

  Like

 10. Guido,

  Ik vind het onterecht om de andere categorieen categorisch af te wijzen. Elke methode heeft pros en cons (en ook wat zij “observational” noemen is deels gebaseerd op een simplistisch model), en Marcel en Nic stellen het zwart-wit: Een bepaalde methode is perfect en alle andere waardeloos. Beiden is onwaar en die benadering is onwetenschappelijk. De reactie van Piers Forster is veelzeggend.

  Like

 11. De animated Gif is overigens gewoon briljant, want een betere samenvatting is niet te maken.

  Like

 12. Bob Brand

  Hi Majava,

  Het animated Gif plaatje is overigens gemaakt door Jos, dus alle eer voor hem! Ik heb het alleen even on-line gezet. 🙂

  Like

 13. Guido van der Werf

  Bart, daar zijn we het wel over eens denk ik. Misschien dat de paleo-gegevens bijvoorbeeld beter de lange termijn processen pakken en dat een aantal feedbacks domweg nog niet in de observaties tot uiting komen, bijvoorbeeld klimaat-koolstof feedbacks. Op het moment dat de CO2 airborne fraction omhoog gaat kan je makkelijk beredeneren dat klimaatgevoeligheid er bijna niet meer toe doet.

  Maar gaat dat gebeuren of niet, en zoja, over 10 of over 1000 jaar? Feit is dat we het (nog) niet in de data zien en ik hecht daar nu eenmaal de meeste waarde aan, wat niet hetzelfde is als de andere categorie bewijslast totaal af te serveren. Misschien dat ik wat dat betreft tussen jullie en Marcel in zit.

  Like

 14. Hi Guido,

  Eens. Wel denk ik dat Marcel een “false dichotomy” poneert tussen observaties en modellen. De methode die zij gebruiken is ook deels gebaseerd op een (zeer simpel) model, terwijl bij paleo-estimates en climatological constraints ook deels op (indirecte) waarnemingen berusten. Die tweedeling is er dus lang zo zwart-wit niet zoals zij het voorstellen.

  Ik vat het klimaatvoeligheids-plaatje soms als volgt samen: De instrumental constraints maken een hoge waarde voor klimaatvoeligheid onwaarschijnlijk; de paleo-gegevens en fysisch gebaseerde modellen maken een lage waarde onwaarschijnlijk.

  Interessante vragen hierbij zijn volgens mij:
  – Hoe verklaar je met een klimaatvoeligheid van 1.5 dat het zo koud was tijdens de ijstijden? Of zo warm tijdens het PETM?
  – Waarom is er geen fysisch gebaseerd klimaatmodel met een dermate lage klimaatvoeligheid?

  Like

 15. Als ik ergens mijn geld op zou moeten zetten dan geloof ik de metingen liever dan de modellen

  Bedoel je de metingen die de versnelde opwarming in het Arctische gebied structureel negeren? Hoe ziet dat verhaal van Lewis en Crok eruit met data van BEST of, beter nog, van Cowtan en Way?

  In hoeverre wordt de berekening van klimaatgevoeligheid op basis van observaties overigens beïnvloed door de recente vertraging in de snelheid van opwarming? Veranderen de getallen als de zon weer actiever wordt, de PDO positief, India en China hun energieproductie opschonen, en La Niña minder domineert?

  Like

 16. Guido van der Werf

  Neven – het is een lineaire methode, als de data van Cowtan bijvoorbeeld 10% meer opwarming geeft over de afgelopen eeuw dan gaat de gevoeligheid ook 10% omhoog. Er wordt rekening gehouden met de inactieve zon, niet direct met de PDO en ENSO, er wordt ervan uitgegaan dat die over langere tijdperiodes uitmiddelen. Op het moment dat die weer “warm” worden zal de berekening weer iets hoger uitvallen. Tegelijk kan je aanvoeren dat dan de AMO misschien weer wat naar beneden gaat wat de andere kant zou opwerken.

  Vandaag trouwens interessant stuk in The Economist over het grote aantal verklaringen voor de afvlakking van de temperatuur.

  Like

 17. Bob Brand

  Hallo Guido,

  De methode van Gregory en Forster en in Otto 2013 bevat een lange reeks aannames en gaat ook uit van een model – een extreem versimpeld model dat alléén uit de uniforme compartimenten oceaan en troposfeer bestaat. Een dergelijk model stelt de aarde voor als een bak water met een laag gas erboven en verder niets – geen cryosphere, geen landijs of zeeijs, geen koolstofcyclus, geen oscillaties zoals IPO of ENSO (die een enorme invloed hebben op het korte-termijn temperatuurverloop). Ook geen vulkanen, afgezien van een lineaire aanname t.a.v. het effect van aerosolen.

  Als back-of-the-envelope berekening om een ‘ballpark’ benadering te krijgen van de huidige Transient Climate Response is het wel bruikbaar. Ook dan omvat het zeer grote onzekerheden:

  – de verandering in de mondiale stralingsforcering is niet precies bekend en je kan hier zeer uiteenlopende keuzes in maken;
  – de toename van de Ocean Heat Content is over de afgelopen decennia redelijk bekend over 0-700m en in mindere mate voor 0-2000m. Ook daar zie je dat de meer recente metingen en re-analyses steeds grotere toenames laten zien. Vóór het jaar 1957 is het koffiedik kijken;
  – de negatieve forcering door (extra) aerosolen omvat aanzienlijke onzekerheden op de tijdschaal van 50 jaar en is een slag in de lucht als je met 150 jaar gaat rekenen.

  Het meenemen van AL die onzekerheden tot aan het eindresultaat is essentieel.

  In het verhaal van C&L zie je dat er keuzes gemaakt worden (in essentie op basis van subjectieve meningen) en dat die onzekerheden één voor één sneuvelen en uit de calculatie verdwijnen. Ze worden steeds minder prominent vermeld en vervangen door ‘keuzes’ en een ‘best estimate’ op subjectieve gronden. Naarmate je naar die tabel 3 toe gaat, zijn ze zelfs volledig verdwenen!

  Eindresultaat bij C&L is dan tabel 3 waar met TCR = 1,35 °C gerekend wordt, alsof die ‘zeker’ is (er worden dan helemaal geen onzekerheids-intervallen meer vermeld, die zijn onderweg allemaal weggemoffeld). Op pagina 26 staat er een ‘allowance’ die even stiekem wordt meegerekend in de projecties van tabel 3, maar waar een wereld aan verborgen aannames achter zit. Die projecties stoppen trouwens bij 2081-2100.

  Oké, wat hebben we dan? Een slag in de lucht t.a.v. de TCR die gewoon binnen de range van het IPCC valt.

  Crok & Lewis: TCR = 1,35 °C
  IPCC AR5: TCR = 1,0 — 2,5 °C (17–83% probability)

  Wat het IPCC echter wél doet is rekening houden met alle onzekerheden.

  Like

 18. @Guido

  “het is een lineaire methode”
  Inderdaad, het is niet meer dan een sommetje met daarin het verschil in de forcering, de warmteopname van de oceanen en de temperatuurstijging tussen nu en circa 1870. Een complex systeem als het klimaat teruggebracht tot 3 parameters. Geen van deze factoren is echter keurig lineair gestegen vanaf 1870. Bijv. de forcering is eerder een kwadratische kromme met allerlei dips door de vulkaanuitbarstingen.
  Het lijkt mij je dat je erg voorzichtig moet zijn met de uitkomsten van een lineaire methode als de input zeker niet lineair is.

  C&L verklaren 4 studies, waar bij 2 ervan de naam van Lewis is verbonden, tot ‘gouden standaard’. Zoals Bob al schrijft, in Otto et al staat het volgende:
  “Equation (1) [de ECS formule] provides a lower bound to the fully equilibrated sensitivity, because delayed ocean warming at high latitudes can mask the impact of local positive feedbacks.”.
  Deze methode levert dus niet meer dan een ondergrens op. Op het blog van Hawkins schrijft Piers Forster: “..adding a few years of data also makes a big difference, which really adds to the evidence that these techniques are not that robust”.
  Hoezo ‘gouden standaard’?
  Het onlangs verschenen artikel van Rose et al zet ook al vraagtekens bij zo’n ECS bepaling:
  “Results imply that global and regional warming rates depend sensitively on regional ocean processes setting the OHU pattern, and that equilibrium climate sensitivity cannot be reliably estimated from transient observations.”.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL058955/abstract

  Het heilig verklaren van een paar studies met zo ongeveer alleen het Lewis-keurmerk en het afbranden van alle anderen vormen van bewijs met veel teksten van het type ‘wij-vinden’, kan er bij mij niet in.
  De studies gebaseerd op de instrumentele periode zijn belangrijk, maar net zo goed de andere studies. En dat is wat je bij het IPCC kunt vinden.

  Like

 19. Guido van der Werf

  Jos, Bob – volgens mij praten we volledig langs elkaar heen. Elke categorie heeft zijn voors en tegens, dat lijkt mij duidelijk. En het is prima als jullie meer waarde hechten aan de modellen en de paleo data en ik meer aan de instrumentele data. Maar waar het m.i. fout gaat is dat jullie (nog steeds) pretenderen dat Lewis en Crok een paar studies hebben genomen die in hun straatje passen.

  Dat is volgens mij niet zo en dat was ook mijn kritiekpunt op deze blog. Ze laten voor een hele bewijscategorie zien dat de klimaatgevoeligheid voor die categorie relatief laag is. Als je het daar niet mee eens bent dan zou het fijn zijn als je kan aangeven waar hun kritiek op de studies die in de ‘instrumental’ categorie zitten niet klopt, niet met allemaal redenen komen waar het aan schort bij die categorie. Dat geen van de categorien heilig is en dat de onzekerheid groter is dat Lewis en Crok beweren daar zijn we het wel over eens.

  Like

 20. Hallo Guido,

  Inderdaad praten we vermoedelijk langs elkaar heen. En ik geloof niet dat ik ergens beweer dat ik meer waarde hecht aan modellen en paleoklimatologie studies. In mijn vorige reactie gaf ik aan dat er ook onzekerheden omtrent de ‘Instrumental’ categorie zijn, zoals je zelfs in Otto et al kunt lezen. Deze onzekerheden worden m.i. door C&L niet genoemd.

  Het punt dat ik verder kwalijk vind, is dat de heren Lewis en Crok schaamteloos cherry-picken door zich te beperken tot enkele studies uit de categorie ‘Instrumental’ en alle andere categorieën en studies wegzetten als waardeloos. Dat kan er bij mij niet in. Alle studies zijn belangrijk en daarom worden ze allemaal door het IPCC meegenomen.
  Dat is ook wat de animatie probeert te vertellen. Dus niet dat ze zich beperken tot enkele studies uit de categorie ‘Instrumental’, maar dat ze alle andere categorieën negeren. Als jij vindt dat ze dat niet doen, begrijp ik dat eerlijk gezegd niet.

  Dat de bewijscategorie ‘Instrumental’ een lagere klimaatgevoeligheid oplevert is trouwens geen verrassing dat was in AR4 ook al zo. Zie de rode lijntjes in dit overzichtsplaatje van Knutti & Hegerl 2008:

  Ik ben het ook helemaal eens met je laatste zin. Volgens mij zijn wij het eigenlijk over de meeste zaken wel eens, alleen kijken we anders tegen dit soort pr-praktijken aan. De tweede titel van het rapport bijv. is feitelijk een grote beschuldiging: het IPCC probeert de boel te belazeren. Ik heb bar weinig respect voor dat cherry-picken en beschuldigen. Jij bent wellicht veel toleranter daarin en dat is natuurlijk je goed recht.

  De animatie laat ook zien dat de conclusie van C&L duidelijk aangeeft dat doorgaan op de huidige weg met onze broeikasgasemissies tot een forse opwarming kan leiden. Ik vermoed dat de meeste ‘sceptici’ dat nog niet beseffen.

  Like

 21. G.J. Smeets

  Guido, je stelde:
  “Maar waar het m.i. fout gaat is dat jullie (nog steeds) pretenderen dat Lewis en Crok een paar studies hebben genomen die in hun straatje passen. Dat is volgens mij niet zo en dat was ook mijn kritiekpunt op deze blog.”

  Nee Guido, het is geen kwestie van ‘pretenderen’, dat is een een stemmingmakende framing waar ik tegen protesteer. Het rapport van L&C is aantoonbaar methodologisch knoeiwerk. Jos en Bob hebben het uitgespeld. En in de paralel-post “Lewis en Crok over klimaatgevoeligheid” is het uitgediept inclusief een link naar het vernietigende commentaar van de methodologen waarop L&C zich grotendeels baseren.

  Het gaat hier niet om pretenties, het is helder geformuleerde kritiek op de methodologie van L&C. Zou je kunnen/willen uitleggen waarom je dat als ‘pretenties’ kwalificeert?

  Like

 22. Guido van der Werf

  Smeets – in de animatie hierboven staan voor de drie belangrijkste methodes om de ECS te bepalen een aantal studies. Lewis en Crok hebben naar de eerste categorie gekeken en uitgezocht wat op basis van de laatste inzichten de beste waardes zijn in deze categorie. Ze onderbouwen dat helder en ik kan me goed in die onderbouwing vinden en vind het daarom ook logisch dat ze verouderde studies danwel studies waar andere fouten in zitten niet meenemen.

  Als je zonder deze kennis naar de animatie kijkt dan lijkt het dat Lewis en Crok alleen de studies gepakt hebben die laag uitkomen, ook binnen de ‘instrumentele’ categorie. Maar dat laatste is dus niet zo. Misschien een nuance verschil, maar wat mij betreft wel een belangrijke.

  Like

 23. @Guido

  “Lewis en Crok hebben naar de eerste categorie gekeken en uitgezocht wat op basis van de laatste inzichten de beste waardes zijn in deze categorie.”
  Toch raar dat die andere studies uit de categorie ‘Instrumental’ gewoon in het IPCC rapport staan. Zijn de inzichten sinds september zodanig gewijzigd dat die studies plotseling geen waarde meer hebben?

  “Als je zonder deze kennis naar de animatie kijkt dan lijkt het dat Lewis en Crok alleen de studies gepakt hebben die laag uitkomen, ook binnen de ‘instrumentele’ categorie.”
  Ik ben dit niet met je eens. Het gaat overduidelijk over het feit dat ze ALLE andere studies negeren. Je hebt daar tot nu toe trouwens geen uitspraak over gedaan en dat vind ik vreemd.
  Vind jij het terecht dat L&C zomaar alle andere bewijscategorieën als totaal waardeloos wegzetten?
  En dat men het IPCC op deze wijze beschuldigt?

  Like

 24. Guido van der Werf

  Jos – die andere studies maken o.a. nog niet gebruik van de lagere inschatting van de koelende werking van aerosolen van het IPCC. Maar L&C hebben keurig aangegeven wat de manco’s waren, en daar schrok ik trouwens wel van. Ik denk dat het IPCC wel zal oppassen om te sterk stelling te nemen trouwens, dat is hun mandaat niet.

  Wat het weglaten van de studies in de andere categorien zitten we op een lijn, maar ik vind het vooral enorm interessant om te zien waarom de verschillen er zijn. Het is wat makkelijk om ze weg te wuiven en daar schiet ook niemand wat mee op. De beschuldiging aan het adres van het IPCC had voor mij zeker niet gehoeven (heb trouwens meegeschreven aan AR5).

  Like

 25. Guido,

  De opmerkingen van Lewis over die andere studies uit de ‘Instrumental’ categorie zijn niet getoetst in de wetenschappelijke wereld en dat is toch veruit te prefereren boven het schrijven van zo’n pr-stuk.

  Buiten dat is het inderdaad veel beter om naar alle categorieën te kijken, je af te vragen waar de verschillen vandaan komen en dat te onderzoeken. Dat heet wetenschap en dat is beter dan het uitroepen van één methode tot ‘gouden standaard’.

  De uitspraak van Bart hierboven vind ik erg goed. De ‘instrumental’ categorie geeft aan dat een hoge klimaatgevoeligheid onwaarschijnlijk is en de paleodata en klimaatmodellen geven aan dat een lage klimaatgevoeligheid onwaarschijnlijk is. De vele onderzoekers die meegeschreven hebben aan het IPPC rapport (zoals jij) komen niet voor niets met een range van 1.5 en 4.5 °C aangezet. Met de onzekerheid die in deze range opgesloten zit, zullen we het helaas voorlopig moeten doen.

  Like

 26. Ik begrijp echt niet waarom er waarde wordt gehecht aan de modellen qua klimaatgevoeligheid. Alle fysica die we kennen zit er in wordt er gezegd….. Terwijl als er ook maar iets klopt dan rolt er een waarde uit die niet veel met de realiteit te maken heeft.

  Like

 27. Hans Custers

  Jeroen,

  Klimaatwetenschappers kunnen heus ook zelf wel nadenken. En dus houden ze zelf al rekening met mogelijke fouten en met de onzekerheden die er zijn. Ze gaan bijvoorbeeld niet blindelings af op de resultaten van één model of één simulatie, maar er zijn in de loop der tijd tientallen modellen ontwikkeld waarmee honderden simulaties worden gedaan. De resultaten van die berekeningen worden op allerlei manieren weer getoetst aan waarnemingen. En er wordt keurig rekening gehouden met de onzekerheden die er nog zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s