Een rare winter (2)

Een maand geleden schreef ik al een blog met deze titel. Dat was misschien wat voorbarig, omdat de winter toen immers maar net begonnen was. Aan de andere kant heeft de ervaring de laatste – pak ‘m beet – 5 jaar geleerd dat een rare winter, waarin wandelende polaire wervels, een meanderende straalstroom en hardnekkige blokkades de dienst uitmaken, niet zomaar van het ene op het andere moment heel gewoontjes wordt. En dat is dan ook niet gebeurd.

Hier in Nederland viel het wel mee. Daar was het in het grootste deel van de winter gewoon herfst, zoals dat in de meeste jaargetijden het geval is. Het lijkt er weliswaar op dat deze winter als eerste de statistieken in gaat met een Hellman getal van 0, maar daar haal je geen krantenkoppen mee. Aan de andere kant van de Noordzee gebeurde het nieuws. De Britten hebben, in meteorologische termen gezegd, sinds half december een zeer uitzonderlijk aantal diepe depressies over zich heen gekregen. Het gevolg is onder meer een enorme hoeveelheid neerslag in nagenoeg heel Groot-Brittannië, zoals een overzicht van de Met Office laat zien. Met nog een stukje winter te gaan komen de neerslagcijfers voor zowel het hele Verenigd Koninkrijk, als voor elk van de vier landen die er deel van uitmaken, in de buurt van die van de natste winters die sinds 1910 zijn gemeten. Dezelfde Met Office heeft een uitgebreide analyse (met dank aan reageerder Majava) uitgebracht van de stormen en overstromingen deze winter, waarin zowel gevolgen als oorzaken uitgebreid worden behandeld. De BBC had dan weer een serie “before and after” foto’s die een indruk geven van de kracht van de stormen die huishielden aan de kust. Het meest indrukwekkend is wel het verdwijnen van enkele kenmerkende, millennia oude rotsen.

_72125755_porthcothan_swns_976_72131315_pompomnew_976_stuartmorris_edited-1

Inmiddels lijkt het er op dat de stormen van vorige week die van begin januari in kracht benaderden of zelfs overtroffen, al duurt het waarschijnlijk nog even voordat alle informatie daarover beschikbaar is.

 

WACCyweather

De afbeelding hierboven van eind januari (afkomstig van Climate Reanalyzer van de University of Maine) is karakteristiek voor de winter in Noord-Amerika. Vooral het oosten van de VS had te maken met kou, sneeuw en ijzel. Verder naar het noorden was het dan weer veel warmer dan normaal. Dat bleef vooral in Alaska niet onopgemerkt. In California begint men zich grote zorgen te maken over de aanhoudende droogte. Vooral omdat de sneeuw, die voor een groot deel voor de watervoorziening van de staat moet zorgen, maar niet wil vallen. Zie de satellietfoto’s van NASA hieronder, die het verschil tussen 18 januari 2013 en 2014 laten zien. En dan gold 2013 ook als een droog jaar. Het bosbrandseizoen in California lijkt dit jaar geen winterpauze te houden. Vorig weekend kregen sommige delen van de staat eindelijk regen – en dat was dan vaak weer heel veel regen ineens; men spreekt van een “atmospheric river” – maar dat betekent niet dat de watervoorraad nu weer voldoende is. Dat watervoorraden niet zomaar weer zijn aangevuld weet men ook in delen van Texas, waar het water drie jaar na een periode van extreme droogte nog steeds schaars is. (Zie de site van NOAA voor een overzicht van alle extremen in de VS in januari.)

Sneeuw in California op 18 januari 2013 (links) en 2014 (rechts)

Sneeuw in de Sierra Nevada op 18 januari 2013 (links) en 2014 (rechts)

Op het zuidelijk halfrond is het geen winter, maar ook daar is het op sommige plekken extreem droog. In delen van Brazilië en Australië, bijvoorbeeld. Extreme hitte zorgt ook voor andere problemen in Australië, zoals bosbranden, waarbij het enige goede nieuws is dat het vorig jaar nog erger was. Bolivia kampt met overstromingen als gevolg van extreme regenval, evenals Burundi.

Het is onvermijdelijk dat de vraag over de rol die klimaatverandering zou spelen bij al dit extreme weer regelmatig de kop op steekt. Het is even onvermijdelijk dat de antwoorden op deze vraag in twee categorieën te verdelen zijn: de terughoudende, genuanceerde, soms zelfs sceptische antwoorden van degenen die serieus naar de wetenschap kijken en de absolute zekerheden van de zelfverklaarde sceptici. Natuurlijk zijn er binnen die categorieën nog wel nuanceverschillen, of verschillen in de mate van ongenuanceerdheid.

Wie rustig naar de feiten kijkt, kan niet om de indruk heen dat er de laatste jaren bijzonder veel berichten zijn over extreem weer, in allerlei delen van de wereld. Die constatering deed Lord Stern bijvoorbeeld, afgelopen vrijdag in The Guardian. Maar de echte scepticus realiseert zich ook dat de menselijke perceptie van ontwikkelingen op lange termijn niet bepaald betrouwbaar is. Omdat nauwkeurige data over extreem weer zeer schaars zijn – het komt immers niet zo veel voor – lukt het ook niet zomaar om zulke trends statistisch significant vast te stellen.

De echte scepticus weet ook dat we het klimaat niet kunnen splitsen in een antropogene en een natuurlijke component. Het klimaat is wat het is, en dat betekent dat het nu warmer is dan 50 of 100 jaar geleden. Dat is de context waarin alle weersverschijnselen zich afspelen. Dat in die context meer hittegolven voorkomen is evident. Dat er meer verdamping plaatsvindt, met als gevolg zowel extremere droogtes als extremere neerslag, ligt ook voor de hand. En er is ook geen reden te twijfelen aan het feit dat de gestegen zeespiegel bijdraagt aan de hoogte van een stormvloed. Op basis hiervan kunnen we dus stellen dat een toename van dit soort extreme weersverschijnselen te verwachten is in een warmer klimaat. Het grote aantal van dit soort extremen dat we daadwerkelijk zien geeft daarom op zijn minst te denken.

Dat meer energie in het klimaatsysteem meer krachtige ontladingen oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van zwaardere stormen is geen rare gedachte. Dat bijvoorbeeld de opwarming van de oceaan invloed heeft op stromingspatronen, waardoor stormdepressies een ander pad volgen dan in het verleden het geval was, is dat evenmin. Maar omdat tal van factoren een rol kunnen spelen in deze ontwikkelingen, is de wetenschap er terughoudend over. Men kan wel zeggen dat het niet hoeft te verbazen als we ontwikkelingen in deze richting zien.

Nog onzekerder wordt het als het gaat over de straalstroom, de polaire wervel en blokkades. Vorige maand schreef ik dat Jennifer Francis constateerde dat deze verschijnselen in overeenstemming zijn met haar ideeën en begin deze maand zette Ricky Rood van de University of Michigan wat zekerheden en onzekerheden op een rijtje op zijn blog bij Weather Underground. Uit een brief in Science (helaas achter hun paywall) blijkt dat sommige klimaatwetenschappers – onder wie Kevin Trenberth, die in de campagne tegen de klimaatwetenschap vaak als “alarmist” wordt afgeschilderd – vinden dat uitlatingen als die van Francis en Rood niet terughoudend genoeg zijn, hoe genuanceerd die ook zijn. Het laat maar weer eens zien hoezeer wetenschappers hechten aan zorgvuldigheid, en hoe groot hun afkeer is van speculatie en voorbarige conclusies. Zelfs als die met een groot voorbehoud gepresenteerd worden. Deze neiging tot terughoudendheid en zorgvuldigheid is prijzenswaardig,

Dat is bij de zelfverklaarde sceptici heel anders. Die grijpen een (vermeend) klein nuanceverschil gewoon aan om een totaal overtrokken verhaal over wetenschappelijke onenigheid te fabriceren. Sommigen (Spencer, Eschenbach, Morana) maakten het zichzelf nog makkelijker: zij gingen gewoon aan de haal met een onjuist citaat van John Holdren, Obama’s directeur van de Office of Science and Technology. Voor anderen staat het dan weer vast dat al dat extreme weer gewoon onderdeel is van de normale variatie in het klimaat. Voor die opvatting is nog wel iets te zeggen: het heeft er immers alle schijn van dat extreem weer dat in het verleden zeer uitzonderlijk was, steeds meer bij de normale natuurlijke variatie gaat horen. Maar dat is niet wat ze bedoelen. Wat ze met die bewering wel proberen te doen, is de afwezigheid van (sluitend) bewijs verdraaien tot (sluitend) bewijs van afwezigheid. Waarbij ze – en dat is misschien wel de grootste denkfout – alle onzekerheid die er nog is, de door hen gewenste kant op interpreteren. Dat er nog veel onzeker is, is niet te ontkennen. Dat dat in zou kunnen houden dat toeval een aanzienlijke rol speelt bij al dat extreme weer is daarom een mogelijkheid waar we serieus rekening mee moeten houden. Maar de onzekerheid heeft ook een andere kant: de mogelijkheid dat de opwarming van de afgelopen eeuw juist een grotere rol speelt dan tot nu toe wordt aangenomen. Met die mogelijkheid moeten we ook serieus rekening houden. De vraag die we ons vooral zouden moeten stellen: als we nu, bij een opwarming van nog niet de helft van de acceptabel geachte 2 °C, mogelijk al zo’n toename van extreem weer zien, welke risico’s nemen we dan voor de toekomst?

74 Reacties op “Een rare winter (2)

 1. Hans Custers

  En dan is er nog dit: Climate change and its risks are not going away, Mr Cameron, door professor Richard Ashley, die de Britse regering 7 jaar geleden adviseerde over overstromingsrisico’s. Waarom veel van die aanbevelingen nog niet uitgevoerd zijn?

  First, many in government either don’t believe, or don’t wish to upset those who don’t believe, that the climate is changing.

  Like

 2. De vraag die we ons vooral zouden moeten stellen: als we nu, bij een opwarming van nog niet de helft van de acceptabel geachte 2 °C, mogelijk al zo’n toename van extreem weer zien, welke risico’s nemen we dan voor de toekomst?

  Het antwoord weet ik niet, maar ik weet wel dat alle nepskeptici, de grote en de kleine, de betaalde en de goedgelovige, hun uiterste best gaan doen om die risico’s te maximaliseren en de transitie naar iets beters met alle macht zullen bemoeilijken. Zoals het blanke, oude mannen betaamt.

  Ik ben op het moment erg benieuwd wat het komende smeltseizoen brengen gaat. Het zal wel iets tussen 2012 en 2013 worden. Kortom, niet best.

  Like

 3. De Engelse regering moet kiezen tussen aangemeten overstromingsbeleid (George Monbiot schrijft er allemaal interessante dingen over, zoals hier) of geld naar boeren blijven schuiven voor het kaal maken of houden van zoveel mogelijk landbouwgrond zodat de economie blijft groeien, met als gevolg dat water niet meer de grond in verdwijnt, maar met een noodgang de zwaartekracht volgt langs de kale, harde oppervlakte en alle humus meetrekt.

  Gezien de eisen van het systeem, is het antwoord simpel: het laatste. Wil je het eerste doen, dan zal het systeem eerst moeten veranderen.

  Like

 4. Het grootste probleem in de Somerset Levels is dat er geen nederlandse stijl waterschap is waar de ingelanden stemrecht hebben en belasting betalen voor hun eigen waterbeheer. Verder zijn nu de stormen en de kou in de VS natuurlijk weer “in overeenstemming met” de verwachtingen, maar ja dat was de sheeuw vorig jaar ook. Zoals de wind waait, waait mij jasje.

  Maar het 17-jarig hiaat wordt tenminste niet meer ontkent, het is nu “in overeenstemming met” de verwachtingen, natuurlijk.

  We wachten rustig af, en in Somerset is natuurlijk ruimte nodig voor de rivieren, net als in Nederland, en een fatsoenlijk waterbeheer, net als in Nederland.

  Like

 5. Hans Custers

  @ Hans Erren,

  Het is nu eenmaal zo dat hoe meer kennis er over iets is, hoe meer de waarnemingen in overeenstemming met die kennis zijn. Zelfs als die waarnemingen paradoxaal zijn. Een vallende steen en een opstijgende heliumballon zijn beide in overeenstemming met de zwaartekracht.

  Bij mijn weten heeft overigens niemand beweerd dat de kou in de VS in overeenstemming met “de verwachtingen” is. Jennifer Francis heeft gezegd dat het in overeenstemming met haar hypothese is, dat is iets heel anders. Ook over het “hiaat” zegt bij mijn weten dat het in overeenstemming met verwachtingen zou zijn. Wel dat men steeds beter inzicht krijgt in waar de energie, die zich nog steeds ophoopt in het klimaatsysteem, blijft. Blijkbaar gaat dit soort nuanceverschillen het bevattingsvermogen van de meeste zelfverklaarde sceptici te boven.

  Een van de problemen in het Verenigd Koninkrijk is dat mijn veel aanbevelingen van deskundigen, die waarschuwden voor de toenemende overstromingsrisico’s. Onder meer omdat zelfverklaarde sceptici zulke waarschuwingen steeds weer overtrokken vonden. Hetzelfde zou in Nederland gebeuren, als we teveel zouden luisteren naar degenen die (bijvoorbeeld) de aanbevelingen van de delta-commissie steeds weer proberen te bagatelliseren of zelfs belachelijk te maken. Alleen maar omdat die commissie veel aandacht heeft voor worst-case scenario’s. Terwijl bij overstromingsrisico’s alles juist om die worst-case scenario’s draait. Als je je dijken ontwerpt op een gemiddelde storm, of een gemiddelde waterhoogte kun je bijna net zo goed niets doen.

  Like

 6. Even ter versterking van Hans C.’s laatste alinea, uit het eerder gelinkte stuk van Monbiot:

  Under the worst environment secretary Britain has ever suffered, there seems little chance that much of this will change. In November, in response to calls to reforest the hills, Paterson told parliament: “I am absolutely clear that we have a real role to play in helping hill farmers to keep the hills looking as they do.” (Bare, in other words.) When asked by a parliamentary committee to discuss how the resilience of river catchments could be improved, the only thing he could think of was building more reservoirs.

  But while he is cavalier and ignorant when it comes to managing land to reduce the likelihood of flooding, he goes out of his way to sow chaos when it comes to managing rivers.

  Many years ago, river managers believed that the best way to prevent floods was to straighten, canalise and dredge rivers along much of their length, to enhance their capacity for carrying water. They soon discovered that this was not just wrong but also counterproductive. A river can, at any moment, carry very little of the water that falls on its catchment: the great majority must be stored in the soils and on the floodplains.

  By building ever higher banks around the rivers, reducing their length through taking out the bends and scooping out the snags and obstructions along the way, engineers unintentionally did two things. They increased the rate of flow, meaning that flood waters poured down the rivers and into the nearest towns much faster. And, by separating the rivers from the rural land through which they passed, they greatly decreased the area of functional floodplains.

  The result, as authorities all over the world now recognise, was catastrophic. In many countries, chastened engineers are now putting snags back into the rivers, reconnecting them to uninhabited land that they can safely flood and allowing them to braid and twist and form oxbow lakes. These features catch the sediment and the tree trunks and rocks which otherwise pile up on urban bridges, and take much of the energy and speed out of the river. Rivers, as I was told by the people who had just rewilded one in the Lake District – greatly reducing the likelihood that it would cause floods downstream – “need something to chew on”.

  There are one or two other such projects in the UK: Paterson’s department is funding four rewilding schemes, to which it has allocated a grand total of, er, £1m. Otherwise, the secretary of state is doing everything he can to prevent these lessons from being applied. Last year he was reported to have told a conference that “the purpose of waterways is to get rid of water”. In another speech he lambasted the previous government for a “blind adherence to Rousseauism” in refusing to dredge. Not only will there be more public dredging, he insists, but there will also be private dredging: landowners can now do it themselves.

  After he announced this policy, the Environment Agency, which is his department’s statutory adviser, warned that dredging could “speed up flow and potentially increase the risk of flooding downstream”. Elsewhere, his officials have pointed out that “protecting large areas of agricultural land in the floodplain tends to increase flood risk for downstream communities”.

  The Pitt Review, commissioned by the previous government after the horrible 2007 floods, concluded that “dredging can make the river banks prone to erosion, and hence stimulate a further build-up of silt, exacerbating rather than improving problems with water capacity”. Paterson has been told repeatedly that it makes more sense to pay farmers to store water in their fields, rather than shoving it off their land and into the towns.

  But he has ignored all this advice, and started seven pilot projects in which farmers will be permitted to drag all that messy wildlife habitat out of their rivers, to hurry the water to the nearest urban pinchpoint. Perhaps we shouldn’t be surprised that Paterson has demanded massive cuts at the Environment Agency, including many of the staff responsible for preventing floods.

  Die Paterson is een eersteklas klimaatontkenner. Als je eersteklas klimaatontkenners een rol geeft in beleid, gaat er steeds minder geld naar fatsoenlijk waterbeheer. En dan krijg je blanke, oude mannen-oplossingen: dredgen, dredgen, dredgen! Kortom, symptoombestrijding, en als het misgaat komt het allemaal door die milieuterroristen met hun “blind adherence to Rousseauism”. Een beetje eng dat mensen zo kunnen denken.

  Is het nu trouwens eindelijk voorbij met dat gestorm in Groot-Brittannië?

  Like

 7. Neven,

  Ik heb het al eerder naar voren gebracht hier: menselijke ingrepen in het stroomgebied zijn in grote mate bepalend voor het overstromingsrisico. Ingrepen bestaan in het algemeen uit: verstedelijking, kanalisatie van rivieren, aanleg van dammen, ontbossing en gewijzigd landgebruik.

  In Somerset is vooral dat laatste – landgebruik – van belang. Ik had het artikel van George Monbiot al gelezen; heldere analyse. Hier nog een recenter artikel http://bit.ly/1m26MPJ Hij noemt de massale omschakeling naar intensieve maïsteelt als boosdoener. Maïs laat – na de oogst – de bodem onbeschermd achter, waardoor de bodem erodeert en het slib de watergangen verstopt. Hydroloog Paul Bates memoreerde het ook al http://bit.ly/1hbYPZG : “In other words, some of these floods are the consequence of subsidised agriculture – and by extension the low prices we demand for our UK-produced food”. Maïs, dus. Als veevoer om de UK-biefstuk concurrerend te houden. En – paradoxaal genoeg – maïs voor biofuels om CO2-emissies te beperken.

  De overstromingen volgden op een excessieve neerslag in januari (in combinatie met bovengemiddelde neerslag in december). Maar dat deze regens tot zo’n grote overstroming leidden, is het gevolg van de gewijzigde intensieve gemechaniseerde landbouw. Dat het zover heeft kunnen komen, heeft mede te maken met de wijze waarop men in de UK omgaat met watermanagement en flood protection. Zie ook http://bit.ly/1msEYYw Men had de gevolgen van het mismanagement van land use overigens relatief eenvoudig kunnen compenseren met een uitlaatwerk benedenstrooms van Bridgwater. Plus wat onderhoudsbaggerwerk. Maar dat paste niet in het financiële plaatje.

  Like

 8. Lees ik dat nou goed, dat Bert Amesz zegt zich te kunnen vinden in het artikel van Monbiot waarin deze schreef dat baggeren de zaak verergert, en vervolgens reageert met “Plus wat onderhoudsbaggerwerk. “?

  Het VK laat zien waarom over klimaat geen politieke afwegingen zouden moeten worden genomen. Alles kan en mag als het voor de boeren (politieke spin: ons voedsel), de bouw (politieke spin: de werkgelegenheid), of de stedelijke planning is (politieke spin: onze kinderen). Kom je aanzetten met klimaat, dan ben je kansloos. De onderbuik kent bij het klimaat geen positieve politieke spin. Dat het geld gaat kosten is de eerste gedachte en de eerste gedachte is waar het bij stopt. Ik doe dan ook een “Kampertje” en zeg laat ze het dan maar voelen.

  Ook in Finland een rare winter overigens. Niemand in mijn omgeving die ik er naar vraag heeft een winter meegemaakt die zo slap is als deze. Januari had een paar weken felle koude. Ervoor was het wekenlang donker, mistig, net boven nul. Die paar weken koude waren allen met prachtig zonnig weer, geen wind en geen neerslag. Terwijl ik midden in die periode normaal zo’n 20-30 cm sneeuw had moeten hebben, lag er slechts 3 cm. Nu dan weer terug naar eentonig grauw weer net boven of net onder het vriespunt. Sneeuw is verdwenen. De vooruitzichten voor de komende 15 dagen; elke dag hetzelfde weer als vandaag. Geen winter, wel eentonigheid. Niet normaal als je het mij vraagt, maar de statistiek zal het wel aantonen aan het einde van deze ‘winter’. Nu kan ik alleen wel het verschil laten zien in ijsbedekking in de Oostzee: http://www.itameriportaali.fi/fi/itamerinyt/fi_FI/jaatilanne/

  Like

 9. Hans Custers

  Bert,

  Hoe krijg je het voor elkaar? Eerst roem je de “heldere analyse” van Monbiot, en vervolgens kom je aan met een conclusie die precies het tegenovergestelde is van die van Monbiot, Als Monbiot iets duidelijk probeert te maken is het juist dat maatregelen die alleen gericht zijn op het sneller afvoeren van het water – zoals een “uitlaatwerk benedenstrooms” of “wat onderhoudsbaggerwerk” – absoluut geen oplossing zijn. Misschien moet je die stukken van Monbiot nog een keer lezen, Bert.

  Like

 10. Tjonge, lekker genuanceerd weer Hans. Misschien moet je beginnen mijn bijdragen eens goed te lezen.

  Ik stelde dat ik Monbiot’s analyse deelde betreffende de oorzaak: menselijke ingrepen in het stroomgebied, met name de farming practices. De oorzaken zijn dus duidelijk.

  Dat gezegd hebbende, moet je nadenken over oplossingen. Die kunnen grofweg bestaan uit:
  1. Niks doen (kennelijk is/was dat het huidige beleid; de gevolgen zijn duidelijk);
  2. Oorzaken zoveel mogelijk wegnemen (preventief, ingrijpende herinrichting van het stroomgebied);
  3. Iets doen om de gevolgen (inundatie) te verminderen (correctief).

  Optie 2 verdient de voorkeur, maar is tevens lastig, kostbaar en langdurig. Floodplains ontruimen, rivieren weer de ruimte geven, bovenstroomse berging creëren, kleinschalige farming practices, noem maar op. Helemaal terug naar vroeger is echter een illusie. Dus zul je óók iets in categorie 3 moeten doen.

  Een uitlaatwerk in de Parret River, in combinatie met verruimen doorstroomprofiel, past in categorie 3. Het uitlaatwerk voorkomt het landwaarts binnendringen van tidal floods bij storm surges. Verruiming doorstroomprofiel versnelt vervolgens de afvoer van de fluvial floods bij laagwater. Zo houden we Nederland ook droog. Mobiele noodpompen – zoals in Nederland gebruikelijk en nu ingezet in de UK – willen ook wel eens helpen.

  Like

 11. Hans Custers

  Ik stelde dat ik Monbiot’s analyse deelde betreffende de oorzaak: menselijke ingrepen in het stroomgebied, met name de farming practices

  Nee Bert, je schreef gewoon dat je de analyse van Monbiot helder vond. Zonder voorbehoud. En je verwees naar een tweede stuk van hem waarin hij tot dezelfde conclusie komt: dat het aanpakken van de oorzaken de enige oplossing is. En dat het beleid dat op dat gebied door de vorige regering in het VK is ingezet, door de huidige “worst environment secretary Britain has ever suffered” (die meent dat je het water vooral snel af moet voeren, en dat het allemaal wel meevalt met de klimaatverandering, en dus helemaal op jouw lijn lijkt te zitten) volledig om zeep is geholpen. Als je het met die analyse eens ben, kun je onmogelijk met de conclusie aankomen die jij trok: “Men had de gevolgen van het mismanagement van land use overigens relatief eenvoudig kunnen compenseren…” Monbiot stelt nu juist dat mismanagement van land use onmogelijk te compenseren is door water snel af te voeren.

  Like

 12. Reactie op bovenstaande puntjes 1-3:
  1. Nee. Niks doen was niet het huidige beleid. Het niet willen ophouden met wat je in punt 2 noemt is dat en dat vervolgens willen oplossen met punt 3, al dan niet verschraald was het beleid.
  2. Correct. Maar als je naar Paul Bates luistert, wat je mij aanbeval te doen (overigens ten overvloede, want ik was al bekend met zijn visie), dan weet je dat daar het meest ‘voordeel’ is te halen.
  3. Ben niet expert genoeg om te kunnen zeggen of wat je daarover in je laatste alinea schrijft voldoende is, maar het zal ook kostbaar zijn. Met dat verschil dat je naar alle waarschijnlijkheid je er de mensen die willens en wetens niets van punt 2 willen weten (de boeren, gebruikers en bewoners uit de flood plains) mee uit de wind houdt en dat het een lapmiddel is.

  En om even aan te tonen dat men eigenlijk altijd -net als Bert- alleen maar kijkt naar de uitgaven die je op korte termijn moet doen om zinnige dingen te diskwalificeren, even deze link (met name de alinea Artificial lagoon): http://www.newscientist.com/article/dn25030-dredging-would-not-have-stopped-massive-uk-floods.html

  Like

 13. Met uitsluitend baggeren los je het probleem inderdaad niet op. Want je loopt dan de kans dat de stormvloed vanaf zee gemakkelijker landinwaarts dringt en over de embankment slaat. Dat is ook de mening van Paul Bates. Daarom stelde ik: profiel verruimen in combinatie met een uitlaatsluis die het hoogwater keert. Let wel: het gaat om de combinatie van die twee. Ik doel dan op een eenvoudige sluis, benedenstrooms van Bridgwater. De artificial lagoon waar majava aan refereert, is van een ander orde: een multi purpose tidal reservoir waarmee je tevens energie opwekt.

  Optie 2 verdient de voorkeur. Vooral mee beginnen/voortzetten. Maar ik stel vraagtekens bij de praktische haalbaarheid alsmede het te bereiken effect. Dus zijn correctieve maatregelen óók nodig. Lapmiddel? Misschien. Maar jij slikt toch ook wel eens een aspirientje als je hoofdpijn hebt? Ik denk dat de bewoners van de flood plains best blij zouden zijn.

  O ja, Hans. Als ik iets kwalificeer als een ‘heldere analyse’, dan bedoel ik – verrassend genoeg – dat de analyse helder is. Dat wil niet zeggen dat ik hem automatisch op alle punten deel.

  Like

 14. Hans Custers

  @ Bert,

  Ah, dus je was het op het meest essentiële punt niet eens met die “heldere analyse“, maar je vond het niet nodig om dat te melden? Tja…

  Bert. laat ik het nog maar een keer proberen: het centrale punt van Monbiot is de grote denkfout dat je de problemen als gevolg van (verandering in) landgebruik “relatief eenvoudig” zou kunnen “compenseren” (jouw woorden) door water sneller af te voeren. Dat is namelijk een van de uitgangspunten van het beleid van Paterson, dat volgens Monbiot totaal verkeerd is. Jij gaat simpelweg volledig voorbij aan die kern van de “heldere analyse“.

  Monbiot kaart nu juist de mentaliteit aan die, als het over overstromingen gaat, als eerste reflex denkt aan “baggeren”, “verruimde stroomprofielen” of “uitlaatwerken benedenstrooms“. Omdat je met die mentaliteit op lange termijn niets oplost, maar de problemen juist erger maakt. En die mentaliteit, Bert, spat er vanaf in jouw reacties.

  Like

 15. Het gaat om én/én, Hans. Preventief én correctief. Uitsluitend preventief (complete herinrichting stroomgebied) is een vorm van wensdenken waar de burger niks mee opschiet.

  Wat mij overigens opvalt, is dat jij kennelijk Monbiot’s analyse van oorzaken volledig omarmt. Ik heb eerder hier op deze site – en elders – de stelling geponeerd dat niet klimaatverandering maar wijzigend landgebruik verreweg de belangrijkste factor bij overstromingen. Ontbossing, kanalisatie, verstedelijking, bodemdaling, landbouw, erosie, etc. Bijvoorbeeld n.a.v. de hydrological events van Munich RE. Mijn stelling werd hier te vuur en te zwaard bestreden. Want mijn visie stond haaks op de gedachte ‘blame the global warming’. Mag ik nu uit jouw reactie opmaken dat je me toch wel een beetje gelijk geeft?

  Like

 16. Hans Custers

  Bert,

  Niemand, ook ik niet, heeft hier ooit beweerd dat klimaatverandering de enige oorzaak, of de hoofdoorzaak van overstromingen is. Dat hebben we je inmiddels ik weet niet hoe vaak duidelijk te maken. Ik zou dus niet weten waarom ik je nu ineens een beetje gelijk zou moeten geven.

  Klimaatverandering is wel een factor die inmiddels lijkt bij te dragen aan de risico’s, en die dat in de toekomst in toenemende mate zal doen. En het is daarmee een belangrijke reden waarom de filosofie van “baggeren”, “verruimde stroomprofielen” en “uitlaatwerken benedenstrooms“ – ofwel; proberen steeds meer water tegelijk door rivieren naar de zee te jagen – achterhaald is.

  Like

 17. Bert Amesz, je ressentiment jegens de wetenschappelijke attitude spuit de gaten uit, om het zo maar eens te zeggen. Jou zijn in de draadjes van diverse postings alhier uitgebreid de oren gewassen over de onzinnigheid van het idee ‘belangrijkste factor.’ Je hebt daar nooit een reactie op gegeven. Nooit. En nu laat je de naald weer in dezelfde ‘belangrijkste factor’-groef zakken:

  “Ik heb eerder hier op deze site – en elders – de stelling geponeerd dat niet klimaatverandering maar wijzigend landgebruik verreweg de belangrijkste factor bij overstromingen.”

  Dat zal op de blogs van Boskalis en de waterschappen ongetwijfeld voldoende verklaring zijn van wateroverlast maar niet hier. Laat ik het eens omdraaien, zou je dat citaat als minister van E&I (energie en infra-structuur) durven herhalen? En voor alle duidelijkheid, dat is geen retorische vraag.

  Like

 18. Hans,

  ” En het is daarmee een belangrijke reden waarom de filosofie van “baggeren”, “verruimde stroomprofielen” en “uitlaatwerken benedenstrooms“ – ofwel; proberen steeds meer water tegelijk door rivieren naar de zee te jagen – achterhaald is”

  Voor de betrokken bewoners hoop ik van niet. Want het is niet uitgesloten dat zo’n extreme neerslag als die van januari – natuurlijke variabiliteit dus – zich nog wel eens gaat voordoen. Met preventieve maatregelen in het stroomgebied kun je de pieken afvlakken, maar het water kan uiteindelijk maar één kant op: naar zee. De elementaire wetten van de hydraulica vereisen dan een adequaat afvoersysteem. Én/én dus, Hans.

  Like

 19. Goff Smeets,

  ” zou je dat citaat als minister van E&I (energie en infra-structuur) durven herhalen?”

  Reken maar van ‘yes’. Sterker nog: het is staand beleid van – zo heet dat al enige tijd – I&M (Infrastructuur en Milieu).

  Like

 20. Als je het systeem niet verandert (waarin boeren beloond worden om zoveel mogelijk kaalheid en monocultuur te creëren zodat de economie kan groeien, groeien, groeien), ga je de overstromingsproblematiek nooit kunnen oplossen. Nooit. Want het systeem zegt: volgens kosten-batenanalyses is het economisch voordeliger om er niet veel aan te doen, net als het afzwakken van de risico’s van toekomstige klimaatverandering.

  Kortom: het systeem is het probleem. Een arbitraire definitie van wat wij als samenleving als succes aanmerken (BNP), is van middel tot doel verworden, een altaar waarop alles geofferd moet worden: natuur, klimaat, volksgezondheid, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Alles is ondergeschikt gemaakt aan de groei van die arbitraire definitie.

  Overigens – om op de valreep toch nog even on-topic te gaan – een van de bezoekers van het Arctic Sea Ice Blog heeft op z’n eigen blog uitgelegd dat 4 van de 10 natste zomers in de UK sinds 1910 hebben plaatsgevonden in de laatste 7 jaar. Volgens zijn berekeningen is de kans dat dit door natuurlijke variatie komt 0,14%.

  Like

 21. ” En het is daarmee een belangrijke reden waarom de filosofie van “baggeren”, “verruimde stroomprofielen” en “uitlaatwerken benedenstrooms“ – ofwel; proberen steeds meer water tegelijk door rivieren naar de zee te jagen – achterhaald is”

  Hans, ga je Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen in Nederland vertellen, dat hun “Ruimte voor de Rivieren” achterhaald is?
  Maar inderdaad, urbanisatie heeft er voor gezorgd dat bovenstroomse infiltratie afneemt, waardoor het water sneller over het oppervlak wegstroomt: een verschijnsel waar we in Nederland ook te maken hebben nu steeds meer gazons vervangen worden door tegeltuinen. “Discharge delay” is dan ook bovenstrooms een noodzaak. Zie de ideeën die in Leeds zijn uitgewerkt;

  Klik om toegang te krijgen tot 12.%20Surface%20water%20run-off.pdf

  Dus: Benedenstrooms versneld afvoeren, hoogwaterbergingen en terpen aanleggen en bovenstrooms afvoer vertragen en infiltratie bevorderen.
  Het waterschap Delfland heeft afgelopen jaren van mijn waterschapsbelasting de capaciteit van het uitwateringsgemaal vergroot en tegelijkertijd hoogwaterbergingspolders aangelegd. Zo kan het dus ook.

  Like

 22. Hans Custers

  Ach ja, blijkbaar had ik expliciet moeten zeggen dat er natuurlijk wel voldoende afvoercapaciteit moet zijn…

  Maar zo blijven we natuurlijk om de kern van de heldere analyse van Monbiot heendraaien: proberen de afvoercapaciteit steeds verder op te voeren is niet de oplossing voor toenemende overstromingsrisico’s als gevolg van veranderend landgebruik én klimaatverandering. Britse regeringen hebben, na overstromingen in 2000 en 2007, die les nog onvoldoende geleerd (dat had Richard Ashley ook al geconstateerd) en het beleid van de huidige regering – dat gebaseerd is op de filosofie dat al het water zo snel mogelijk weg moet – is in dat opzicht rampzalig. Verder heb ik de indruk dat Monbiot zeker niet vindt dat de huidige problemen voorkomen hadden kunnen worden met wat onderhoudsbaggerwerk en een uitlaatwerk benedenstrooms.

  Gelukkig hebben we in Nederland wel geleerd van wat er in 1995 gebeurde. Met “Ruimte voor de Rivier” werd afgerekend met het oude beleid van alleen maar zoveel mogelijk water zo snel mogelijk af voeren, maar creëert men daarnaast: ruimte voor rivieren.

  Like

 23. Hans,

  “Ach ja, blijkbaar had ik expliciet moeten zeggen dat er natuurlijk wel voldoende afvoercapaciteit moet zijn…”

  Precies, Hans: want dát is de kern van de zaak. Want al dat water moet uiteindelijk één kant op: naar zee.

  De overstroomde gebieden liggen enkele meters boven MSL. http://bit.ly/1ftB1cR De beschikbare hydraulische gradiënt is dus beperkt. Die moet je dan zo goed mogelijk benutten. De relatie verhang/afvoer is niet lineair, hetgeen vraagt om een zo constant mogelijke afvoer. Dat kan door pieken af te vlakken door retentie te creëren in de bovenstroom: rivier weer de ruimte teruggeven (benutten van de oxbows), overstroomgebieden aanwijzen, flood plains vrijmaken, infiltratie versterken, etc. Dat is wat Mobiot bedoelt in zijn ‘heldere analyse’. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn.

  Dan de afvoercapaciteit. Probleem met de Parret River is dat de floods van twee kanten komen: (i) zware regenval in de bovenstroom en (ii) vanuit zee bij hoogwater (storm surge, springtij). Bij eb moet nu eerst de landinwaarts gestroomde tidal flood afstromen, pas daarna is de fluvial flood aan de beurt. Congestie dus. Die is te voorkomen met een eenvoudig uitlaatwerk die de storm surge tegenhoud. Op die manier maak je een beter gebruik van het beschikbare verhang. Misschien is (ingrijpend) baggeren dan niet eens meer nodig. Bijkomend probleem in Somerset is dat de bodem zakt (inklinking + postglaciale effect) waardoor het toch al geringe beschikbare hydraulisch verhang geleidelijk steeds minder wordt.

  Het bijkomend voordeel van zo’n uitlaatwerk is dat je kunt besparen op de rivierdijken landinwaarts in de tidal zone. Dat was o.a. de basisgedachte achter de Deltawerken.

  Het idee om “proberen steeds meer water tegelijk door rivieren naar de zee te jagen” is al lang achterhaald, Hans. Maar dat heb je zelf inmiddels ook geconstateerd. Hans Erren noemde al wat voorbeelden van Delfland. Ik woon bij de Rotte, in een polder. Daar is door Schieland nu een prachtig overstroomgebied gerealiseerd in combinatie met een roeibaan en een soort ‘wetlands’ recreatie. Maar gelukkig bezondigt Schieland zich ook nog aan ‘ouderwetse’ maatregelen. De dijken van de Rotte zijn versterkt/verhoogd om de bodemdaling te compenseren. En zo nu en dan jagen ze een zandzuigertje door de Rotte om slib te verwijderen. Dat bedoelde ik met ‘én/én’, Hans: een gebalanceerde mix van maatregelen.

  Tenslotte een opmerking over ‘ruimte voor de rivier’. In Somerset hebben ze dat zelf in de hand. In Nederland zijn we afhankelijk van wat men in de bovenstroom van Rijn en Maas uitspookt. Als men in Keulen besluit de Rijnkades te verhogen om de stad te beschermen, hebben wij daar last van.

  Like

 24. Bert Amesz, het ministerie I & M (infrastructuur en millieu) en zijn staand beleid is me bekend. Ik had het uitdrukkelijk over jou als minister van E & I (energie en infra-structuur). Dat is uiteraard als gedachten-experiment bedoeld en daar had ik kennelijk duidelijker over moeten zijn. Dus we doen het over. Jij geeft hier te kennen:

  “Ik heb eerder hier op deze site – en elders – de stelling geponeerd dat niet klimaatverandering maar wijzigend landgebruik verreweg de belangrijkste factor bij overstromingen.”

  Mijn vraag is of je dat citaat als baas van een ministerie, waarin beleid inzake infra-structuur en energiehuishouding (incl. CO2 emissies) uitdrukkelijk gekoppeld zijn, durft te herhalen? En ook nu weer, dit is geen retorische vraag.

  Like

 25. Hans Custers

  Bert,

  Je laatste alinea slaat de spijker helemaal op z’n kop: in Nederland moeten we al dat water dat we uit Duitsland, Frankrijk en België krijgen maar zien te verwerken. De Britten hebben het helemaal zelf in de hand. Zij kunnen er dus zelf voor zorgen dat de pieken die rivieren te verwerken niet steeds groter worden. Dat is wat Monbiot bedoelt. De opmerking uit jouw eerste reactie, dat al dat extra aanbod van water “relatief eenvoudig gecompenseerd had kunnen worden, staat daar haaks op. Relatief eenvoudige maatregelen om meer water af te voeren zijn namelijk de kern van het beleid van Paterson, en Monbiot maakt er geen geheim van dat hij dat wanbeleid vindt.

  Overigens neem ik aan dat de Britten alle factoren die een rol hebben gespeeld bij de overstromingen nog uitgebreid zullen onderzoeken, zoals ze dat ook in 2000 en 2007 hebben gedaan. Ik ben benieuwd of uit die onderzoeken volgt wat jij al zo zeker lijkt te weten.

  Like

 26. Goff Smeets, ik ga je eerst een tegenvraag stellen. Mijn vraag is n.a.v. twee kwalificaties in mijn richting:

  “Bert Amesz, je ressentiment jegens de wetenschappelijke attitude spuit de gaten uit, om het zo maar eens te zeggen”

  En op de NRC-blog:

  “Types als Matthijssen, Vruggink, Zuidema, Bakker, Erren en Amesz verspreiden niet bewust mis-informatie. In tegendeel, ze zijn slecht geïnformeerd door hun onverholen ressentiment jegens het serieuze werk”

  Graag een reactie op het volgende:
  1. Op welke van mijn bijdragen c.q. passages is jouw oordeel gebaseerd?
  2. Waaruit blijkt, in die bijdragen/passages, dan mijn ‘ressentiment jegens de wetenschap’?

  Bij de beantwoording van punt 2 verzoek ik je je nadrukkelijk te baseren op je eigen inzicht in de betreffende materie en je niet te beroepen op de mening van anderen.

  Ook mijn vragen zijn niet ‘retorisch bedoeld’. Gezien de ernst van de kwalificaties verwacht ik een inhoudelijk beargumenteerd antwoord.

  Like

 27. Het idee om “proberen steeds meer water tegelijk door rivieren naar de zee te jagen” is al lang achterhaald,

  Ik twijfel daaraan als ik zie wat de klimaatskeptische Paterson daar allemaal over heeft gezegd. Hij vindt al het andere maar een blind adherence to Rousseauism. En dat is dan Secretary of Environment.

  Like

 28. Hans,

  ” Monbiot maakt er geen geheim van dat hij dat wanbeleid vindt”

  Heeft Monbiot zich dan uitgesproken over het volgende idee (als onderdeel van een mix van preventieve en correctieve maatregelen):

  ” Die [congestie] is te voorkomen met een eenvoudig uitlaatwerk die de storm surge tegenhoud. Op die manier maak je een beter gebruik van het beschikbare verhang. Misschien is (ingrijpend) baggeren dan niet eens meer nodig”

  Waar heeft Monbiot zich hier tegen verzet?

  Like

 29. Hans Custers

  De laatste “rainfall update” van de Met Office.

  These provisional rainfall statistics for the winter so far (from 1 December 2013 to 19 February 2014) show new records for the UK, Wales, east Scotland, southwest England & south Wales alongside the record already set for southeast & central southern England.

  Like

 30. Hans Custers

  Bert,

  Monbiot verzet zich met hand en tand tegen de opvatting dat verkeerd landgebruik “relatief eenvoudig” te compenseren zou zijn door het verhogen van de afvoercapaciteit. Dat is de denkwijze van Paterson, die Monbiot zo verfoeit. Hij vindt die denkwijze achterhaald.

  Like

 31. Hans,

  “Monbiot verzet zich met hand en tand tegen de opvatting dat verkeerd landgebruik “relatief eenvoudig” te compenseren zou zijn door het verhogen van de afvoercapaciteit. Dat is de denkwijze van Paterson, die Monbiot zo verfoeit. Hij vindt die denkwijze achterhaald”

  Nee, de denkwijze van Paterson is ‘dredging’. Maar alleen maar baggeren helpt niet. Ik heb het over een ‘uitlaatsluis’. Dat is heel wat anders. Een uitlaatsluis voorkomt juist flooding (vanuit zee). Bovendien verhoog je de afvoercapaciteit ZONDER te hoeven baggeren. Zie mijn vorige bijdrage.

  Like

 32. Hans Custers

  Bert,

  Twee uitspraken van Paterson, uit het stuk van Monbiot dat Neven aanhaalde:

  “I am absolutely clear that we have a real role to play in helping hill farmers to keep the hills looking as they do.” (Bare, in other words.)

  “the purpose of waterways is to get rid of water”

  De filosofie is overduidelijk: inzetten op “relatief eenvoudige” maatregelen om al het water snel af te voeren, zodat je het probleem niet aan de bron aan hoeft te pakken. En een uitlaatsluis kan natuurlijk onmogelijk een oplossing zijn voor het afvoeren van extra water door de toename van neerslag en veranderend landgebruik. Dat is waar we het over hebben. Bescherming tegen (de stijgende) zee is ook belangrijk, maar een ander onderwerp.

  Like

 33. Hans, ik weet langzamerhand niet meer waar onze discussie over gaat. Voor zover ik het kan overzien onderschrijven wij beide de visie van Monbiot inzake oorzaak en benodigde aanpak. Ik heb daar één nieuw element aan toegevoegd waar Monbiot zich niet over uitspreekt: een uitlaatsluis. Ik heb getracht duidelijk te maken hoe zo’n ding werkt en hoe die kan bijdragen aan het beperken van zowel de fluvial als tidal flooding. Om een of andere reden zie jij dat niet zitten, maar je motiveert je afwijzing niet. Het lijkt me dan beter om de discussie te beëindigen.

  Like

 34. Hans Custers

  Bert,

  Als jij weer dingen begint te lezen die ik helemaal niet schijf, is verder discussiëren inderdaad zinloos. Ik heb helemaal nergens beweerd dat ik een uitlaatsluis wel of niet zie zitten. Ik pretendeer namelijk helemaal niet te weten welke precieze maatregelen in welke Britse regio nodig zijn.

  Ik probeer je alleen maar duidelijk te maken dat Monbiot het hartgrondig oneens is met de achterliggende denkwijze, In Nederland hebben we na 1995 een duidelijke omslag gemaakt in het denken over waterveiligheid. De huidige Britse regering heeft daarentegen nog niets geleerd van eerdere overstromingen in 2000 en 2007. Ik denk niet dat Monbiot bestrijdt dat ingrepen aan waterwegen nodig kunnen zijn. Maar het lijkt me ook duidelijk dat hij de gedachte verafschuwt dat dergelijke ingrepen de werkelijke oorzaken van toenemende overstromingsrisico’s “relatief eenvoudig kunnen compenseren.” Het idee dat het te compenseren zou zijn, is namelijk het excuus dat men gebruikt om de werkelijke oorzaken niet aan te pakken. Terzijde: dat Paterson één van de oorzaken – klimaatverandering – ontkent of ernstig bagatelliseert helpt natuurlijk ook niet.

  Like

 35. ” In Nederland hebben we na 1995 een duidelijke omslag gemaakt in het denken over waterveiligheid.”

  Vreemd, daar heb tijdens mijn werk bij twee waterschappen weinig van gemerkt. Wat ik wel weet dat in 1993, toen ik in Berkshire woonde, de Thames Valley blank stond en de Maas hoogwater had. Nu, 20 jaar later, staat de Thames Valley weer blank maar in Nederland hebben we de Ruimte voor de Rivieren gegeven, uitwatergemaalcapaciteit uitgebreid, rivierdijken verhoogd en overloopgebieden aangelegd. In the Thames Valley is een (1) bypass gegraven (Jubilee River) die de kostschooljongetjes van het prestigieuze Eton wel droge voeten geeft maar die vlak voor het dorp Wraysbury ophoudt, dat nu dus prompt onder loopt.

  Denk je nu echt dat dit alleen met mitigatie binnen 20 jaar is op te lossen?

  Like

 36. Hans Custers

  @ Hans Erren.

  Vreemd, daar heb tijdens mijn werk bij twee waterschappen weinig van gemerkt

  Inderdaad heel vreemd dat je daar niks van hebt gemerkt. Het is namelijk wel degelijk gebeurd. De aanleg van overloopgebieden en waterbergingen vloeit voort uit die omslag in het denken.

  Denk je nu echt dat dit alleen met mitigatie binnen 20 jaar is op te lossen?

  Nee, dat denk ik niet en dat heb ik dan ook nergens beweerd.

  Like

 37. Helder

  Ik heb vanavond met groot gevaar voor mijn geestelijke gezondheid de stukken van Bert Amesz hier gelezen:
  – Ik had het artikel van George Monbiot al gelezen; heldere analyse.
  – Een heldere analyse wil het volgende zeggen: “Dat wil niet zeggen dat ik hem automatisch op alle punten deel.
  – Dat kan door pieken af te vlakken door retentie te creëren in de bovenstroom: rivier weer de ruimte teruggeven (benutten van de oxbows), overstroomgebieden aanwijzen, flood plains vrijmaken, infiltratie versterken, etc. Dat is wat Mobiot bedoelt in zijn ‘heldere analyse’. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn.
  – Voor zover ik het kan overzien onderschrijven wij beide de visie van Monbiot inzake oorzaak en benodigde aanpak.

  Een heldere analyse betekent dat deze helder is en niet dat je het op alle punten met de heldere analyse eens bent. Heel veel punten zijn echter dermate helder dat ‘we’ het daar wel over eens zijn. Een visie die helder is, maar die niet overal klopt kan toch door velen onderschreven worden.

  Alles wordt met zoveel mogelijk mist omgeven zodat datgene wat nog een heel klein beetje zichtbaar is tot ‘helder’ kan worden bestempeld.

  Waaruit blijkt, in die bijdragen/passages, dan mijn ‘ressentiment jegens de wetenschap’?

  Bert Amesz is iemand met een mening die afwijkt van de mainstream klimaatwetenschap, die denkt het beter te weten en er eigen hypotheses over de oorzaak van de opwarming op na houdt. Een greep uit zijn woordgebruik van de laatste maand:
  Mann’s werk is achter de rodendendrons gekieperd, er heerst een taboe op het MWP, Mann’s hockeystick is mogelijk frauduleus
  en richting het IPCC: tunnelvisie, group think, confirmation bias en angst voor gezichtsverlies.
  De insteek van Bert in de klimaatdiscussie lijkt me helder.

  Hans, ik weet langzamerhand niet meer waar onze discussie over gaat.
  Ik ben het niet zo vaak met Bert eens echter bovenstaande heldere zin onderschrijf ik volledig en ik ben het met alle niet-heldere (=zwarte) pixels in de letters van die zin eens.

  Like

 38. Terug naar de rare winter.
  Het Amerikaanse NOAA geeft halverwege de maand altijd een uitgebreid overzicht van het klimaat van de maand ervoor voor de VS en de gehele wereld. De laatste is sinds vandaag te bekijken:
  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2014/1

  Like

 39. Bert Amesz, vanwaar de tegenvraag waarop je het antwoord immers weet? Antwoord door mij gegeven op 19 febr. 19.40 uur:

  “Jou zijn in de draadjes van diverse postings alhier uitgebreid de oren gewassen over de onzinnigheid van het idee ‘belangrijkste factor.’ Je hebt daar nooit een reactie op gegeven. Nooit. En nu laat je de naald weer in dezelfde ‘belangrijkste factor’-groef zakken.”

  Ik onderstreep dat je m.n. in de reacties volgend op ’10 drogredeneringen over risico’s’ uitgebreid geïnformeerd bent over je toepassing van drogredeneringen, waarvan ‘belangrijkste factor’ er ook een was. Kwestie van scientific basics, het is je allemaal uitgebreid voorgelegd en toegelicht. En nu besta je het om de basics opnieuw in de wind te slaan door een her-opvoering van de ‘belangrijkste factor’ drogredenering. Dat is demonstratief zuigen, ressentiment jegens de wetenschap.

  Terug dus naar het gedachtenexperiment n.a.v. jouw opmerking

  “…niet klimaatverandering maar wijzigend landgebruik is verreweg de belangrijkste factor bij overstromingen.”

  Zou je die opmerking durven herhalen als je minister van Infrastructuur & Energie (incl. CO2 emissies) was?

  Like

 40. Smeets, tot mijn grote vreugde voldoet jouw antwoord aan mijn verwachting. Die was namelijk niet al te hoog gespannen. Want afgezien wat – nogal pedant ogend – epistemologisch geneuzel, is jouw inhoudelijke bijdrage aan de discussie nul-komma-nul. Ook nu verschuil je je weer achter anderen. Ik neem je je gebrek aan relevante kennis niet kwalijk. Het zou je er echter van moeten weerhouden om andersdenkenden de maat te nemen dan wel te beschuldigen van antiwetenschappelijk gedrag.

  Like

 41. Jos, aardig van je dat je Smeets te hulp schiet. Maar jouw reactie gaat over de vorm, niet over de inhoud. Zou je overigens willen aangeven waar ik me op het gebied van ‘hydrology en watermanagement’ buiten de mainstream wetenschap plaats?

  Like

 42. Bert Amesz, Bingo!

  “Epistemologisch geneuzel” zeg je, zonder ook maar 1 argument, behalve dat je het ‘pedant’ vindt ogen – over ressentiment gesproken.
  “…jouw inhoudelijke bijdrage aan de discussie [is] nul-komma-nul” zeg je. Het punt is dat de inhoud van de discussie uiteraard ook drogredeneringen betreft als die zich voordoen. En die doen zich in jouw bijdragen hardnekkig voor. En ja, daar neem ik ook jou de maat mee, dat is mijn welbewust beperkte bijdrage aan zindelijke gedachtenwisselingen.
  “Ik neem je je gebrek aan relevante kennis niet kwalijk” zeg je. Oeps, over mijn (klimaat)wetenschappelijke kennis weet jij helemaal niks.

  Ik neem jouw de maat zoals ook jij mij de maat neemt. Overigens: ik heb je niet beschuldigd van antiwetenschappelijk gedrag (jouw woorden) maar je ressentiment jegens de wetenschap onder de neus gewreven. Waarvan acte.

  Blijft dus over je INHOUDELIJKE antwoord op de vraag die ik je voorlegde.

  Like

 43. “Ik neem je je gebrek aan relevante kennis niet kwalijk. Het zou je er echter van moeten weerhouden om andersdenkenden de maat te nemen dan wel te beschuldigen van antiwetenschappelijk gedrag.”

  Kom daarmee eens aan op o.a. de site van de klimaatplottertjes… 😀

  Like

 44. Voor de blogmoderators nog even het volgende. Geheel on-topic heb ik, bij wijze van gedachtenexperiment, Amesz de vraag gesteld of hij zijn stelling dat “…niet klimaatverandering maar wijzigend landgebruik verreweg de belangrijkste factor [is] bij overstromingen” zou durven herhalen als denkbeeldige minister van Infrastructuur & Energie (incl. CO2 emissie). In plaats van een antwoord daarop te geven stelt Amesz een tegenvraag. Die heb ik netjes beantwoord en tevens mijn oorspronkelijke vraag herhaald om on topic te blijven. Daarop komt een handvol opmerkigen over geneuzel mijnerzijds, nul-komma-nul inhoudelijke bijdrage mijnerzijds, gebrek aan relevante kennis mijnerzijds, en zo nog wat meer – zonder ook maar 1 drogvrij argument. En ook daarop heb ik netjes gereageerd.
  Ik wacht intussen op een on topic antwoord op mijn on topic vraag aan Amesz.

  Like

 45. Goff Smeets,

  Nu we elkaar even de ‘oren gewassen hebben’, is de kou hopelijk even uit de lucht. Mijn antwoord op je vraag was ‘ja’. Maar je zit uiteraard te wachten op een inhoudelijke toelichting. In het kort dan:

  Aangaande het onderwerp ‘energie en emissies’ constateer ik dat Nederland weinig vrije beleidsruimte heeft omdat we ons conformeren aan het EU-beleid. Ook ik ben voorstander van beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen (niet alleen vanwege CO2). Mits de reductie maar met verstand geschiedt, en daar heb ik mijn twijfels over. Ik zou de huidige plannen daarom nog eens kritisch onder de loep nemen. Bovendien besef ik dat de EU verantwoordelijk is voor slechts 11% van de mondiale uitstoot. Via de EU zou ik er derhalve op aansturen dat ook andere landen hun verplichtingen nakomen, anders werkt het niet.

  Vervolgens zou ik, al dan niet via de EU, andere landen wijzen op het feit dat de toename in ‘hydrological events’ – floods en land slides – niet of nauwelijks te maken heeft met de opgetreden klimaatverandering in de afgelopen decennia. Integendeel: ze zijn veroorzaakt door wat ik even samenvat als ‘gewijzigd landgebruik’ in stroomgebieden, waarbij inbegrepen ontbossing, verstedelijking van flood plains, kanalisatie, landbouwpraktijken, aanleg van reservoirs, bodemdaling, verstopte urban drainage. Ook zou ik hen wijzen op het feit dat – indien met niet bereid of in staat is deze trends te keren – het overstromingsrisico in de toekomst schrikbarend zal toenemen. En dat men zich niet kan verschuilen achter ‘climate change’.

  Voor wat betreft de Nederlandse waterveiligheid zou ik constateren dat het spoor dat nu bewandeld wordt, aardig in orde is. Om dat zo te houden, zou ik met enige regelmaat een indringend gesprek hebben met de Deltacommissaris (valt nu rechtstreeks onder de MP).  

  Like

 46. Hans Custers

  We kunnen constateren dat “minister Amesz” weigert om één van de uitgangspunten van “Ruimte voor de Rivier” te erkennen. Of dat hij het op zijn minst bagatelliseert.

  Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken.

  Het beleid van deze minister zal dan mogelijk ook onvoldoende rekening houden met een toename van het overstromingsrisico, als gevolg van klimaatverandering. Waarmee hij de fout maakt die de Britten het afgelopen anderhalve decennium ook gemaakt hebben, volgens Monbiot en Richard Ashley:

  First, many in government either don’t believe, or don’t wish to upset those who don’t believe, that the climate is changing.

  Waarmee maar weer eens aangetoond is hoe riskant de opvattingen van klimaatsceptici zijn. Ze zijn niet alleen tegen mitigatie, ze vinden ook adaptatie niet nodig. Misschien is het geen toeval dat juist de Angelsaksische wereld, waar de klimaatscepsis welig tiert, op dat vlak achterblijft. Zie wat er nu in het VK gebeurt. Of zie hurricane Sandy: James Hanssen is een kwarteeuw uitgelachen omdat hij al in 1988 (als ik me niet vergis) aangaf dat het risico op een dergelijk scenario toe zou nemen. Terwijl men in die kwart eeuw ook een aantal vrij simpele maatregelen had kunnen nemen om de ellende te beperken: noodaggregaten van ziekenhuizen niet in de kelder plaatsen in plaats van op hogere verdiepingen, maatregelen die er voor zorgen dat metrotunnels niet zomaar vol kunnen lopen, etc. De campagne tegen de klimaatwetenschap ondermijnt het gevoel van urgentie voor zulke maatregelen en is dus medeverantwoordelijk voor de schade. Maar dat zullen ze natuurlijk nooit erkennen. Juist daarom staan al die zelfverklaarde sceptici nu al, terwijl het water nog niet weggepompt is en de echte onderzoeken naar alle factoren die een rol hebben gespeeld nog moeten beginnen, te dringen om een zondebok aan te wijzen.

  Like

 47. Amesz, ik zie niet waar, wanneer of op welk onderwerp je mij de oren hebt gewassen, zoals je stelt. En of de kou uit de lucht is, zoals je zegt te hopen, is wat mij betreft niet ter zake tenzij ik aan (de borrel)tafel zit, en dat is hier niet het geval: opgeschreven argumenten is het enige waar we het mee moeten doen en die we over en weer kunnen beoordelen.

  Ik heb je antwoord op het door mij voorgestelde gedachtenexperiment gelezen en het deed me ergens aan denken:

  Februari 1953, ik kon net nog niet lezen maar wel goed kijken en luisteren. De ramp in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt in het hele land besproken en verwerkt: hoe kon dit gebeuren? De regering gaat met geen woord in op een verzoek uit de Tweede Kamer tot het instellen van een parlementaire enquêtecommissie. Minister-president Drees antwoord desgevraagd dat de regering wel degelijk in actie kwam. Minister Algera van Verkeer & Waterstaat wordt ook aan de tand gevoeld. Volgens hem (overtuigd calvinist) was het voorkómen van de overstroming toch niet mogelijk geweest want “Wie kan keren de hand des Heren?” Maar de dijk-experts hadden toch al jaren daarvoor gewaarschuwd! luidt de riposte in de Tweede Kamer. Algera: “De regering kende uit wetenschappelijke waarnemingen de mogelijkheid dat hogere stormvloeden konden vóórkomen. De regering beraamde plannen, maar zij werd door de vijand, de zee, overlopen voordat haar verdedigingslinie gereed was.” [Voor details zie: Kees Slager, De Ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953. Olympus 2009)

  We zijn nu 60 jaar verder en de lokale dijk-experts hebben hulp gekregen van klimaat-experts, duizenden klimaat-experts wereldwijd. Die hebben gesproken en hun bevindingen zijn uiterst conscientieus gewogen (IPCC-rapportage) door tientallen experts in risico-analyse. Ongevraagd advies, ‘minister’ Amesz: let vooral op de risico-analisten, houdt de klimaat-experts in de smiezen, en zorg dat de lokale dijkgraaf met familie en buren de CO2 uitstoot drastisch kan verminderen.

  Like

 48. Bert Amesz, wat mij betreft is het ‘what if’ experiment afgerond. Ik concludeer
  a) dat volgens jou de factor klimaatverandering niet of nauwelijks relevant is voor begrip en inschatting van overstromingsrisico’s;
  b) dat jij welbewust wetenschappelijke aanwijzingen voor die relevantie naast je neerlegt en dat rationaliseert met de ondeugdelijke ‘belangrijkste oorzaak’- redenering;
  c) dat jij fundamentele kritiek op genoemde ondeugdelijkheid naast je neerlegt zonder ook maar 1 argument.

  Je ressentiment jegens de wetenschap spuit de gaten uit, met die opmerking heb ik je aangesproken, inclusief argumenten. Niks maar dan ook helemaal niks heb je er tegen ingebracht, Behalve ressentimentele opmerkingen als ‘epistemologisch geneuzel’, ‘pedant ogend’, ‘gebrek aan relevante kennis’ – en dat alles zonder ook maar 1 argument.
  Het punt, Bert Amesz, is dat ook jij over de relevante kennis beschikt en dat je die kennis willens en wetens in je bijdragen bagatelliseert. Zonder ook maar 1 argument.

  Like

 49. “De aanleg van overloopgebieden en waterbergingen vloeit voort uit die omslag in het denken.”
  De schouw op watergangen hoort nog steeds tot de hoofdtaken van een waterschap, en als je niet baggert kun je (in Nederland) nog steeds een vette bekeuring van de inspectie verwachten. In Nederland ging de aanleg van overloopgebieden gepaard met dijkverhogingen en verhoging van de afvoercapaciteit. In Engeland zijn de laatste twee achterwege gebleven en werden constructieactiviteiten nagelaten, met de huidige gevolgen. Dat krijg je als je ecologen het waterbeheer laat doen zoals in Engeland: ‘for instant wildlife, just add water’.

  Like

 50. Smeets.
  De angst in Engeland was verdroging, er was een actief vernattingsbeleid in de Environmental Agency sinds 1996. Nog in november werd vanwege de verwachte droogte alvast geïnundeerd. Veiligheid staat in Engeland op de tweede plaats ten opzichte van natuur”beheer”. Beheer dat in de praktijk neerkomt op: Gods water over Gods akker laten lopen.

  Regionale klimaatmodeleen hebben bewezen geen enkele voorspellende waarde en zijn derhalve waardeloos bij de planning van echt waterbeheer.

  Like

 51. Hans Custers

  @ Hans Erren,

  En hoezo zou dat in tegenspraak zijn met iets dat ik heb beweerd?

  Overigens herhaal ik het citaat van Ashley – die de Britse regering adviseerde na vorige overstromingen – dat ik eerder al gaf nog maar eens:

  First, many in government either don’t believe, or don’t wish to upset those who don’t believe, that the climate is changing.

  Hij meent dus dat het grootste probleem is dat Britse regeringen teveel naar klimaatsceptici hebben geluisterd.

  Wie er gelijk heeft weet ik niet. Maar ik sta wel enigszins sceptisch tegenover mensen die vanachter hun computertje hier in Nederland onmiddellijk en absoluut zeker lijken te weten waar het fout is gegaan.

  Like

 52. Hans Custers

  Regionale klimaatmodeleen hebben bewezen geen enkele voorspellende waarde en zijn derhalve waardeloos bij de planning van echt waterbeheer.

  Regionale modellen zijn inderdaad nog niet zo nauwkeurig. Dat neemt niet weg dat het zeer waarschijnlijk is dat in een warmer klimaat droge perioden droger worden en natte perioden natter. Volledig terecht dus dat men ook met het risico van verdroging rekening houdt. Dat is in elk geval veel verstandig dan hardnekkig volhouden dat er niets met het klimaat aan de hand is, terwijl zoveel signalen op het tegendeel wijzen.

  Like

 53. Hans Erren, je maakt dezelfde manoeuvre als Amesz: die van de water-ingenieur die risico-analyse verwisselt met voorspelling. Ik had toch duidelijk gemaakt dat we sinds 1953 inmiddels zestig jaar verder zijn?

  Like

 54. “Hij meent dus dat het grootste probleem is dat Britse regeringen teveel naar klimaatsceptici hebben geluisterd. ”

  Dat mag hij wel menen, maar in 1993 was climate change nog helemaal geen hot topic in Europa. Toen in Nederland zwaar aan de rivierafvoerverbetering werd gewerkt, deed men in Engeland niets noemenswaardigs, wel waren regelmatig beelden van overstromingen te zien. Het was de Environmental Agency die zich van 1997 onder Labour aktief ging inzetten voor wetlands.

  Smeets, welke expertise breng jij eigenlijk in, ik zie er geen? Als je iets inhoudelijks te melden hebt, dan hoor ik dat graag.

  Nog even de hydrologische situatie in de Somerset Levels: Bridgwater vormt een flessenhals in de afvoer van Somerset Levels Nature Reserve. Bij de sterke wateraanvoer werden de Levels onder water gezet om Bridgwater te sparen, nadat al preventief in december wegens de verwachte droogte water in de Levels was ingelaten vanuit de rivier. Het niveau in de Levels werd dus te hoog.

  Het “behoud” van de wetlands had de laatste twintig jaar altijd prioriteit boven veiligheid, ondanks de hoge frequentie van overstromingen in Engeland. Er was nooit aan gedacht om een extra bypass te maken om overtollig water uit de Levels te kunnen lozen, of om huizen op terpen te zetten.

  Opvallend is dat vroeger men dat wel in de gaten had: in Burrow Bridge ligt een heuvel (Burrow Mump) met een lange bewoningsgeschiedenis, maar met nu slechts een ruïne bovenop…

  Like

 55. Hans Custers

  @ Hans Erren,

  Dat mag hij wel menen, maar in 1993 was climate change nog helemaal geen hot topic in Europa.

  Ten eerste: so what? Tot op heden ben jij de enige die in deze discussie het jaartal 1993 heeft genoemd.
  Ten tweede is het nog onjuist ook. Het IPCC is in 1988 opgericht, het eerste Nationaal Milieubeleidsplan van Nederland uit 1989. Klimaatverandering werd toen ook al als een risicofactor beschouwd waar rekening mee gehouden moest worden.

  Wat je schrijft over Somerset komt in grote lijnen overeen met wat Richard Ashley schrijft: dat men te weinig aandacht heeft gehad voor toenemende overstromingsrisico’s, onder meer als gevolg van opwarming van het klimaat. Overigens: je kan hoog of laag springen, het blijft een feit dat de overstromingen natuurlijk eerst en vooral het gevolg zijn van extreme neerslag.

  Like

 56. Hans Erren, je spreekt me aan met de vraag welke expertise ik inbreng. Wel, argumenten breng ik in, dat is het enige wat telt. Hoe zit het trouwens met de verwisseling tussen risico-analyse en voorspelling die ik je heb aangewreven? Dat laat je liggen – is dat jouw expertise? De mijne is dat ik dingen opmerk en er verslag van doe.

  Like

 57. Hans Custers

  @ Hans Erren,

  Nog een puntje van orde. Op dit blog stellen we het op prijs als reageerders proberen een serieuze discussie te voeren: een uitwisseling van inhoudelijke argumenten en informatie. Daartoe is het van belang dat men:

  1. Kennis neemt van de argumenten van anderen.
  2. Argumenten of vragen van anderen beantwoordt.
  3. De eigen argumenten onderbouwt met bijvoorbeeld links of andere bronverwijzingen.

  Wie dat niet doet, komt niet verder dan het afvuren van losse flodders, die een discussie niet verder brengen. Zou je hier s.v.p. rekening mee willen houden?

  Like

 58. Lezen: http://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/zweitwaermster-winter-der-messgeschichte

  Ik gooi die link even deze kant op, want hij gaat immers over deze rare winter. Ik vond het gevalletje Oostenrijk wel aardig omdat het de 2 dingen combineert die ontkenners in een onmogelijke spagaat brengen; flink warmer dan normaal met tegelijk enorm meer sneeuwval dan normaal.

  Like

 59. Terzijde -sorry Hans: ik vind de bijdragen van G.J. overigens wel interessant en relevant. Hij doet wat ik voor mezelf ook vaak doe en dat is beschouwend kijken hoe men de discussie voert. Het gaat namelijk niet alleen om inhoudelijke argumenten over klimaatwetenschap. Het gaat vaak ook om details, om de omschrijving; de “frame”. Een ander is vaak te druk bezig om met genoeg feiten alles in een antwoord te weerleggen, terwijl de ontkenners er niet alleen totaal niet geïnteresseerd in zijn, het was ze in eerste instantie alleen maar te doen om de verwarring of de frame op zich. Smeets ziet dat en is dus in elke discussie op z’n plaats. Hans Erren voelde zich terecht in de kaarten gekeken. 🙂

  Like

 60. Hans Custers

  @ majava,

  Helemaal mee eens. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat de zelfverklaarde sceptici de discussie over het rare weer op allerlei plekken op aarde proberen te verengen tot dat hele kleine gebiedje: Somerset. Op een of andere manier hebben ze besloten dat “milieu-activisten” (of zoiets) daar de zondebok zijn. En als ze dat eenmaal besloten hebben, hoeven ze het blijkbaar niet meer te hebben over het feit dat heel veel andere delen van Engeland én Schotland én Wales én Ierland extreme neerslag én meerdere extreem zware stormen over zich heen hebben gehad. De rest van de wereld is blijkbaar al helemaal niet interessant. Als het om extreem weer gaat, is Somerset op dit moment de wereld volgens onze sceptici. En Amerika natuurlijk, dat wil zeggen: het deel van Amerika waar het deze winter regelmatig nogal koud was.

  Wat ik nog het minst begrijp, is dat ze zelf niet doorhebben hoezeer ze daarmee de “confirmation bias” kramp laten zien, waar ze in vastzitten.

  Like

 61. Hier een filmpje over de UK storms dat vandaag is geupload door Peter Sinclair. Daarin vertelt een glacioloog die in Cornwall woont over de serie van 100-150 year storms.

  Op naar het volgende extreme weer dat gebagatelliseerd moet worden…

  Like

 62. Polderen is een Nederlands werkwoord, het betekent beleid uitstippelen rekening houdend met alle belanghebbenden.

  Intuissen is dat precies wat de Parrett Internal Dranaige Board onder druk van de ingezetenen op 31 januari heeft besloten, waarbij alle maatregelen die Bert Amesz hierboven opperde ook gelijk worden ingevoerd:

  Drainage Board’s 10-point Plan to Beat Flooding on the Levels
  •Maximise the conveyance of the lowland rivers in Somerset and maintain them.
  •Construct a tidal exclusion sluice on the River Parrett as already exists on other rivers in Somerset.
  •All land and property owners in Somerset to contribute to the funding of flood risk management work within their catchments.
  •Increase soil infiltration and store more flood water in the upper catchments.
  •Reduce urban run-off.
  •Promote flood resilience and property level protection in the whole catchment.
  •Promote and assist the relocation of very flood vulnerable households out of the floodplain.
  •Acknowledge and provide assistance to land owners on moors identified as flood storage areas.
  •Provide assistance to farmers and others to adapt their businesses in areas used for flood storage.
  •Assist farms in flood storage moors to become resilient to flooding and provide assistance to relocate intensive farming activities out of the floodplain with assisted land swops.

  Op 14 februari kon het regionale Somerset Drianage Booards Consortium niet achterblijven:

  Somerset Levels and Moors 20 year Action Plan
  Following the publication of the Boards ten point plan, Somerset County Council have released details of the work being undertaken to produce a 20 year action plan for managing flooding on the Somerset Levels and Moors.

  Updated 24/02/14 – We have had an excellent response to our request for your ideas: two hundred and twenty four individuals shared their ideas by midnight on Friday 21st February – thank you. We are collating all the responses into a single document that will be made available from this page this week. The draft plan will be available for comment as soon as is possible – we hope no later than Friday 28th February.

  What we have to do
  The Environment Secretary, Owen Paterson has asked for a single, overarching plan that will guide water and land management policies and investment on Somerset’s Levels and Moors for the next twenty years. The plan’s production is being co-ordinated by Somerset County Council and overseen by an Executive Group of Somerset’s local authorities and agencies, chaired by Defra, and has to be submitted by Friday 7th March 2014. As David Cameron said on 13th February, “We cannot let this happen again.”

  http://somersetnewsroom.com/2014/02/13/the-somerset-levels-and-moors-20-year-action-plan/

  Dus er komt 20 jaar na 1993 eindelijk een twintigjarenplan, dat het Nederlands beleid volledig kopieert. Thames Valley heeft overigens geen drainage board.

  De jaren 60-90 waren ongewoon droog.

  Tenslotte waren de jaren 60-90 ongewoon droog. en kan het IPCC geen link leggen tussen rivieroverstromingen en CO2 toename.

  “Projected precipitation and temperature changes imply possible changes in floods, although overall there is low confidence in projections of changes in fluvial floods.”

  Like

 63. Hans Custers

  @ Hans Erren,

  Tja, ik zou nu uitgebreid kunnen beargumenteren dat nogal wat Britse deskundigen, die zich al jaren bezighouden met deze materie, zich afvragen of die inderhaast in elkaar getimmerde twintigjarenplannen nu wel de beste oplossing zijn. Of dat het de vraag is of het wel verstandig is het Nederlandse beleid volledig te kopiëren in gebieden die in bepaalde opzichten nogal wat van Nederland verschillen. Of dat er wel degelijk eerdere lange termijn plannen zijn gemaakt (er was zoiets als “Making Space for Water”; dat doet wel een beetje denken aan “Ruimte voor de Rivier”, niet?), maar dat de uitvoering daarvan wel wat daadkrachtiger had gekund. En dat vooral de huidige regering daar weinig prioriteit aan heeft gegeven.

  Ik zou kunnen benadrukken hoe merkwaardig het is dat juist degenen die ontkennen dat overstromingsrisico’s toenemen door klimaatverandering nu zo hard roepen dat het allemaal zo simpel te voorkomen zou zijn geweest. Volgens mij is het het één of het ander: ofwel vind je het weer van de afgelopen maanden in het VK zo extreem en uitzonderlijk dat je de Britse overheid niet mag verwijten dat men er niet op voorbereid was, ofwel erken je dat men niet heeft ingespeeld op de verwachte gevolgen van klimaatverandering.

  Ik zou nog een keer kunnen herhalen dat afwezigheid van bewijs geen bewijs van afwezigheid is. En dat het IPCC inderdaad terughoudend is met het doen van claims, zolang ze niet statistisch significant bewezen kunnen worden.

  Maar de ervaring leert inmiddels dat het zinloos is om je uitgebreid van repliek te dienen. Je reageert immers toch niet op tegenargumenten. Ik weet dat klimaatsceptici deze “trial and error” discussiemethode (eindeloos nieuwe argumenten opwerpen, in de hoop dat er eentje niet onderuit wordt gehaald) eindeloos vol kunnen houden. Maar ik vind het een zwaktebod. Vooral als je stelselmatig weigert in te gaan op tegenargumenten, en dus weigert te erkennen dat je beweringen weerlegd zijn.

  Like

 64. Hans Erren, je legt een lap geciteerde tekst voor zonder duiding of interpretatie erbij te voegen. En eindigend met een suggestief knip & plak ding (van wie vermeld je niet) over ‘…low confidence in projections of changes in fluvial floods.’ Effe ter herinnering: de onderhavige blogpost van Hans Custers eindigde met:
  “De vraag die we ons vooral zouden moeten stellen: als we nu, bij een opwarming van nog niet de helft van de acceptabel geachte 2 °C, mogelijk al zo’n toename van extreem weer zien, welke risico’s nemen we dan voor de toekomst?”
  En jij bestaat het om te stellen dat het IPCC geen link kan leggen tussen ‘likelyhood of fluvial floods’ en de vastgestelde antropogene CO2 toename. Die link is wel degelijk gelegd; daarover is in de onderhavige blogpost uitgebreid gerapporteerd.

  Like

 65. Majava, dank voor je erkening maar toch effe de punt op de i : het is niet beschouwend (jouw woorden) maar analytisch wat ik doe. Simpele analyse. Uiteraard heb ik daar beschouwingen bij maar die houd ik voor mezelf en die wil je niet weten! : )

  Like

 66. Hans Custers schreef:
  “ofwel vind je het weer van de afgelopen maanden in het VK zo extreem en uitzonderlijk dat je de Britse overheid niet mag verwijten dat men er niet op voorbereid was, ofwel erken je dat men niet heeft ingespeeld op de verwachte gevolgen van klimaatverandering.”

  Want Hans Erren schrijft -zoals Smeets terecht opmerkt- niet duidelijk wat het punt is dat hij wil maken.

  Ik denk zelf echter dat Erren nog een derde mogelijkheid ziet, naast die 2 van hier boven en dat is dat alles zo sterk verwaarloost werd of op z’n beloop is gelaten dat het nu mis gaat bij wat hardnekkige regenval. Uiteraard niet gerelateerd aan klimaatverandering, want is het ooit eerder gebeurt, dan kan het nooit deze klimaatverandering zijn. <-u ziet mij schaterlachen… En dan nog iets over droogte waar de Britten alleen maar rekening mee zouden houden.

  Je zou toch denken dat Hans dan met wat materiaal zal komen waaruit blijkt dat men zo met de handen in de zij stond te niksen al die jaren. Materiaal waar ik Amesz ook al eens om gevraagd heb. Hoeveel werd er dan (niet) uitgegeven aan management en hoe treurig lag alles er dan bij? Dat moet toch uit te zoeken zijn?

  Nu kan ik zelf ook aardig Googlen, maar ik vond niet echt waar ik naar zocht. Dat wat Erren beweert. Ik heb wat cijfers over 1999 tot aan vorig jaar kunnen vinden en dat is dat er elk jaar ten minste 400 miljoen pond werd besteed aan onderhoud en aan nieuwe waterwerken. Klinkt niet als weinig. Maar misschien was er geen goede visie. Dat lees ik o.a. in dat elk jaar na een flinke overstroming de uitgaven weliswaar stegen, maar de jaren erna, die zonder problemen het weer terugzakte tot die ca. 400 miljoen. Een quote:

  "After the autumn floods of 2000, spending by the Labour government did go up but the increase was less than some advisers recommended.
  According to a report by the Parliamentary Office of Science and Technology in 2001, consultants then for the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) estimated that the funding would need to increase by £30m to £60m per year to maintain current levels of protection in the face of a changing climate.
  Before the floods in 2007, funding had increased to £500m, but was still below the recommended level.
  In the wake of 2007, there was another surge of spending that brought cash allocated up to a high point of £670m in 2010-11."

  Het is jammer dat ik niks weet van opmaak in commentaren, anders had ik die zin "… to maintain current levels of protection in the face of a changing climate." in vet afgedrukt. Let je op, Hans Erren. Het jaar is 2001 en er wordt gewaarschuwd! Niet voor de droogte waar jij hier mee aankomt.

  Verder dan. En dat is ook wel goed om te weten: "The coalition government cut flood spending as an austerity measure; it scrapped a cabinet flooding committee; and Environment Secretary Owen Paterson removed flood protection from his department's key priorities." Ja, die coalitieregering is de huidige rechtse regering onder Cameron. En Owen Paterson is een klimaatontkenner. Ziet u een verband?

  Hans Erren komt nu wel heel erg in het nauw, want het zijn juist regeringen met klimaatalarmistische partijen aan de linkerzijde van het Engelse politieke spectrum die de uitgaven hebben verhoogd terwijl z'n collega-ontkenners onder de bewindslieden totaal niet doen wat hij nu zelf zegt dat zou moeten gebeuren. De daden zijn weer heel anders dan de woorden.

  Zeg het maar, Hans Erren. Wat is eigenlijk je punt en hoe praat je je hier weer onder vandaan?

  Like

 67. @G.J.: verbeter me maar. Geen enkele moeite mee. Het Nederlands wordt ook steeds moeilijker voor me omdat ik het bijna niet meer spreek of hoor. Ik lees het wel nog dagelijks en schrijf wat commentaar hier en daar, maar dat is niet voldoende. Ooit kon ik schrijven met veel meer samenhang… Nu moet ik zelf vaak 2 keer lezen wat ik zelf schrijf om het te kunnen begrijpen. 😉

  Like

 68. Majava, troost je, als collega-expat lees ik net als jij 2 x wat ik zelf schrijf. En dat zouden meer mensen moeten doen : )
  Je hebt een punt met je vraag aan Hans Erren wat zijn punt is. We wachten het af.

  Like

 69. P.s. ik zit op N: 40. 43. en nog wat; en O: 17. 27 en nog wat. Als jij dat plot met je eigen geografische co-ordinaten plus de polder-positie van Hans Erren dan komen we er wel uit : )

  Like

 70. De winter was in Nederland de op een na warmste in 300 jaar. Het record is van 2007:
  http://www.knmi.nl/cms/content/118252/winter_een_van_de_zachtste_in_300_jaar

  Like

 71. Bob Brand

  Het aantal extremen blijft toenemen:

  http://www.climatecentral.org/news/climate-change-is-increasing-extreme-heat-globally-17120

  “This study shows that the frequency of hot extremes over land has continued to increase in the last 15 years, despite an apparent stabilization of the global mean temperature,” study lead author and ETH Zurich researcher Sonia Seneviratne said in an email.

  Zie Nature Climate Change: No pause in the increase of hot temperature extremes.

  Like

 72. G.J. Smeets

  Jos, je KNMI-link zegt:

  “De oorzaak van het zachte winterweer vinden we terug op de weerkaart. Voortdurend trokken diepe depressies over de Atlantische Oceaan naar de Britse eilanden, waardoor de luchtdruk bij Schotland gemiddeld over de hele winter uitzonderlijk laag was. Het vrijwel permanente lagedrukgebied bij Schotland leidde boven onze omgeving tot hardnekkige zuidenwinden waarmee voortdurend zeer zachte lucht van zuidelijke breedten werd aangevoerd.”

  Is er een verklaring voor die diepe depressies boven de oceaan?

  Like

 73. Goff,

  Begin februari schreef het KNMI er dit over: http://www.knmi.nl/cms/content/118066/zachte_winter_door_diepe_depressies

  In de Volkskrant van vandaag staat een artikel over de ‘Geschifte winter’ en daar komen Geert Jan van Oldenborgh en Rein Haarsma van het KNMI aan het woord. Er staat te lezen: “Waarom de patronen deze winter zo anders liggen, weten we eigenlijk niet. Vermoedelijk is het gewoon toeval. Soms gebeurt er iets raars.” .
  Over de winter van 2013-2014 hier in Nederland zegt van Oldenborgh in het stuk: “Deze warme winter is extreem gelijkmatig geweest, een situatie die je minder dan eens in de 35 jaar verwacht. Dat lijk heel weinig, maar halverwege de vorige eeuw was zo’n warme winter statistisch vrijwel ondenkbaar.”.

  De klimaatverandering zit in de statistitiek; koude winters zoals in de VS blijven voorkomen, alleen de kans er op neemt af, tegelijk neemt de kans op warme winters toe.

  Like

 74. G.J. Smeets

  Overigens, ook hier in ITA is de winter zeer zacht geweest, de derde zachtste in 200 jaar. En met extreem veel regen in januari, ofschoon dat in mijn regio (Puglia) erg meeviel. Uit eigen waarneming kan ik vaststellen dat de winters in de loop van de laatste 12 jaar hier lokaal aanmerkelijk warmer zijn geworden – en nagenoeg zonder vorst & sneeuw. Voor de agricoltura (druif, olijf, fruit) is dat laatste niet best vanwege verhoogd risico van planteninfecties. Dit jaar liggen de planten een kleine drie weken vóór op het normale schema. M.n. de druiven staan al in de knop en de nachtmerrie van de telers is dat er nog een keer regulier nachtvorst komt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s