Spencer’s Grafiekengoochelarij

Roy Spencer is een klimaatwetenschapper met een mening die nogal afwijkt van de mainstream wetenschap zoals die in de IPCC rapporten is te vinden. Daar zou natuurlijk niets mis mee zijn, als hij die mening met degelijke data en artikelen zou onderbouwen, om daar de wetenschappelijke strijd mee aan te gaan.

Spencer heeft een eigen blog en zijn posts worden vaak gereblogd op WUWT. Maandag 10 februari zag ik op het blog van Roy Spencer een grafiek met daarin een vergelijking tussen de CMIP5 modellen, HadCRUT4 en UAH temperaturen. De conclusie van de grafiek, weergegeven in mooie rode letters, geeft aan dat de metingen fout moeten zijn want die wijken dramatisch af van de klimaatmodeldata.

Figuur 1. Een vergelijking van HadCRUT4, UAH en de CMIP5 modellen met als referentieperiode 1986-2005.

Bovenstaande grafiek bevat een vergelijking van de UAH en HadCRUT4 jaardata met 82 CMIP5 RCP8.5 modelruns die zijn gedownload van de KNMI Climate Explorer. Het zal een ieder bekend zijn dat het modelgemiddelde sinds circa 2000 sneller stijgt dan de gemeten mondiale temperatuurdata, wat goed zichtbaar is via de Loess-smoothing. Het verschil tussen CMIP5 en UAH voor 2013 is 0.23 °C.

In klimaatmodellen zit niet de precieze timing van natuurlijke variaties zoals bijvoorbeeld El Niño’s en La Niña’s en als je naar het modelgemiddelde kijkt, zijn alleen de dips nog zichtbaar die veroorzaakt zijn door vulkanen. Zo is de temperatuurpiek van de El Nino van 1998 niet te zien in de modeldata en de La Nina’s van de laatste jaren zitten er ook niet in. Het verkrijgen van inzicht over deze korte termijn variaties is een actueel onderwerp in de klimaatwetenschap waar regelmatig artikelen over verschijnen. Bijvoorbeeld: Kosaka en Xie 2013, Balmaseda et al 2013, Trenberth & Fasullo 2013 en onlangs England et al 2014.

Figuur 2 hieronder bevat Roy Spencer’s grafiek met zijn vergelijking van HadCRUT4, UAH en de klimaatmodeldata.

Figuur 2. Een vergelijking van HadCRUT4, UAH en de CMIP5 modellen (bron: blog Roy Spencer)

Welke klimaatmodellen (bijv. RCP8.5 of RCP4.5) Spencer heeft gebruikt voor zijn grafiek, is niet weergegeven en verder valt direct op dat bij 1983 alles op 0 ligt. Daarnaast liggen de punten van UAH een stuk beneden de HadCRUT4 data en vooral de UAH lagere troposfeer data lijken inderdaad erg ver buiten de modelruns te vallen. Een laatst opvallend puntje is dat de blauwe lijn van UAH ook na 1998 een stijging laat zien en dat 2013 zowaar het warmste jaar is. De lijntjes in de grafiek zijn voortschrijdende gemiddelden, dus bij de UAH-data waren de afgelopen 5 jaar de warmste sinds de satellietmetingen zijn gestart. Een vraag die nu gesteld kan worden: waarom heeft Roy Spencer bij een bepaald jaar alles op 0 gelegd?

De grafiek van figuur 1 lijkt niet erg op Roy Spencer’s grafiek maar wat opvalt is dat bij 1983 zowel HadCRUT4 als UAH hoger dan het modelgemiddelde liggen. Roy Spencer heeft met een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar gewerkt en de volgende grafiek bevat de data uit figuur 1 met een middeling over 5 jaar. Het verschil tussen CMIP5 en UAH voor 2013 is nu 0.22 °C.

Figuur 3. Een vergelijking van HadCRUT4, UAH en de CMIP5 modellen, waarin de data voortschrijdende gemiddelden over 5 jaar zijn, gebaseerd op de anomalie data met als referentie periode 1986-2005.

De laatste stap in de reconstructie van Spencer’s grafiek bestaat uit het op 0 stellen van alle punten van 1983 van elke lijn in de grafiek van figuur 3. Het is dan natuurlijk geen wonder dat de observaties een eind naar beneden schuiven en sterk af gaan wijken van de modeldata, daar ze in 1983 een stuk boven het modelgemiddelde liggen. Zie onderstaande grafiek, daar is het verschil tussen CMIP5 en UAH voor 2013 opgelopen tot 0.33 °C, ongeveer een factor 1.5 groter dan in de grafieken waar geen verschuiving is doorgevoerd.

Figuur 4. Een reconstructie van Spencer’s grafiek; de vergelijking van HadCRUT4, UAH en de CMIP5 modellen, waarin de data een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar zijn en waarbij op 1983 alles op 0 is gesteld.

De dataverschuiving zorgt ervoor dat de afwijking tussen de meetdata en de modellen sterk wordt uitvergroot en het is moeilijk voor te stellen dat Roy Spencer  dat niet bewust heeft gedaan, of dat hij niet begrijpt dat hij zich hiermee totaal ongeloofwaardig maakt in de wetenschappelijke wereld. Moet deze grafische goochelarij nu ‘wetenschap’ voorstellen? Het heeft op deze wijze meer weg van propaganda, met als boodschap:
“Whether humans are the cause of 100% of the observed warming or not, the conclusion is that global warming isn’t as bad as was predicted. That should have major policy implications…assuming policy is still informed by facts more than emotions and political aspirations.”
Je komt dit natuurlijk vaak tegen: de opwarming van de aarde stelt weinig voor en we moeten vooral niets aan onze CO2 emissies doen.

Op het internet is meer te vinden over de misinformatie die Roy Spencer in het verleden heeft verspreid, SkepticalScience heeft inmiddels een lange lijst verzameld: zie “Climate Misinformer: Roy Spencer”.
De recente grafische kunsten van Roy Spencer waren Sou van HotWhopper ook al opgevallen, zie “Roy Spencer’s latest deceit and deception”.
Over Roy Spencer’s gewapper met een grafiek in de Amerikaanse Senaat en het misleidend verhaal over het warme MWP dat hij erbij vertelde, hebben wij eerder al bericht in “Spencer en Ljungqvist in de Amerikaanse Senaat”.

Ik probeer me een voorstelling te maken van de hoeveelheid posts (en de toon daarvan) die de ‘klimaatsceptische’ blogwereld zou genereren mocht Michael Mann op eenzelfde wijze data in een grafiek verschuiven. Het lukt me niet, ik ben blijkbaar niet zo creatief als Roy Spencer.

17 Reacties op “Spencer’s Grafiekengoochelarij

 1. S/spencer staat in zijn hemd. 😉

  Ofwel de grafiekengoochelaar ontgoocheld:

  Het is wel opvallend dat Roy Spencer uit zijn verschoven grafiekjes in één adem door politieke consequenties wil trekken. Dat geeft niet alleen zijn politieke motivatie aan maar het is ook een extreme vorm van ‘advocacy’.

  Tegen een publieke rol voor klimaatonderzoekers heb ik weinig bezwaar, mits men géén wetenschappelijke grafieken gaat verschuiven teneinde mensen een rad voor ogen te draaien. Waar blijft het onderzoek hiernaar door de Inspector General van de National Science Foundation?

  Like

 2. Dit is inderdaad wel een mooie testcase voor hoe skeptisch zogenaamde “skeptici” nu eigenlijk zijn. Op twitter wordt er aardig weggelopen met deze verschoven grafiek van Spencer. Terwijl een dergelijke grafiek bij de middelbare school natuurkunde genadeloos afgestrafd zou worden als zijnde prutswerk (in het positieve geval) of misleiding (als er sprake is van opzet om er een bepaald doel mee te bereiken).

  Like

 3. Hans Custers

  Ik vraag me wel eens af hoe je dit soort grafieken en blogjes van Spencer moet beoordelen. Net zoals Jos kan ik me niet voorstellen dat Spencer zich er niet van bewust is dat ze misleidend zijn. Maar dat is natuurlijk niet te bewijzen. Je zou kunnen zeggen dat hij daarom het voordeel van de twijfel moet krijgen, maar dat is in dit geval helemaal geen voordeel. Als Spencer werkelijk meent dat hij een degelijke analyse presenteert, dan is hij totaal ongeschikt voor het werk dat hij doet. Die constatering is minstens zo pijnlijk.

  Nog even een zijsprongetje over dat werk van Spencer; iets dat me al een tijdje bezighoudt. In een logje over de UAH, kondigen Spencer & Christy in september 2006 (!) hun UAH versie 6.0 aan: “it is released in a month or two“. Sindsdien is die v6.0 nog een paar keer beloofd, tot het in juni 2013 luidt: “Version 6.0 is still being developed as we had literally gone back to the drawing board on every processing step.

  Het heeft er alle schijn van dat ze met een groot probleem zitten, waar ze maar niet uitkomen. De heren schijnen in dit gestuntel geen enkele reden te zien voor enige bescheidenheid…

  Like

 4. Hi Hans,

  Uiteraard begrijpt Spencer wel wat hij doet met deze verschoven grafiekjes – hij is niet dom of zó incompetent. In 2011 zei prof. Andrew Dessler het als volgt:

  [This] paper is not really intended for other scientists, since they do not take Roy Spencer seriously anymore (he’s been wrong too many times). Rather, he’s writing his papers for Fox News, the editorial board of the Wall Street Journal, Congressional staffers, and the blogs. These are his audience and the people for whom this research is actually useful — in stopping policies to reduce GHG emissions — which is what Roy wants.

  Wolfgang Wagner, de vroegere hoofdredacteur van Remote Sensing, heeft over dat paper (Spencer en Braswell 2011) ontslag genomen bij het journal en voegde er na afloop aan toe:

  With this step I would also like to personally protest against how the authors and like-minded climate sceptics have much exaggerated the paper’s conclusions in public statements ..

  Ook daar was het specifiek gericht op de media en niet op professionele klimaatwetenschappers. Roy Spencer verscheen met dat broddelwerk bij Fox News temidden van een gigantische media-hype onder het etiket: “NASA show global warming lost in space?” Hierbij het laatste Editorial door Wolfgang Wagner:

  http://www.mdpi.com/2072-4292/3/9/2002/pdf

  Het was géén onderzoek door NASA, Spencer maakte alleen gebruik van Aqua AMSU data van NASA. Ik hou mijn hart vast wat er allemaal zal blijken als de UAH temperatuurreeks aan andere onderzoekers overgedragen gaat worden, áls het ooit lukt… Al sinds 2006 (?) wordt er aan Christy en Spencer gevraagd om hun correcties en programma’s openbaar te maken. Nog steeds niet gelukt.

  We kunnen er om lachen, maar het is niet goed voor het vertrouwen in de wetenschap.

  Like

 5. Onderzoekjes voor Fox News? Inderdaad:
  http://nation.foxnews.com/2014/02/12/report-95-percent-global-warming-models-are-wrong
  (OK, Fox Nation, en dan eigenlijk the Daily Caller, maar veel verschil maakt het niet).

  Wanneer zend er eens iemand een klacht naar UAH? Komt erg dicht bij scientific misconduct…

  Like

 6. Hans Custers

  @ Marco,

  Het komt inderdaad in de buurt van scientific misconduct. Waarbij er meer reden is om te twijfelen over het “scientific” deel, dan over de “misconduct”. Het lastige is natuurlijk dat types als Spencer, en zijn fans, zich indekken tegen klachten en beschuldigingen, door bij voorbaat de rol van slachtoffer te aan te nemen. Elke beetje kritiek is dan alleen maar “bewijs” van het grote complot van de groene communisten.

  Overigens had Tamino vandaag nog een onthutsend voorbeeld van list en bedrog, door Albert Parker / Alberto Boretti deze keer.

  Like

 7. Weet je zeker dat hij bij z’n grafiekjes niet de disclaimer “for entertainment purposes only” er bij schreef?

  Those were the days… 😉

  Like

 8. Beste Bart,

  Mr Spencer is de profeet van de natuurlijke variatie. Toch moeten wij hem in een ding gelijk geven; de grafieken van de modellen zijn over het gehele domein steiler dan die van UAH en HadCRUT4. De waarden van UAH en HadCRUT4 lopen vrijwel parallel. Blijkbaar schuilt daar een manco in de modellen. Nu is dat niet zo erg want het is een goed bedoelde poging. Wat natuurlijk wel bedenkelijk is, is dat op basis van deze ver van volwassen en nauwelijks getoetste modellen vergaande politieke beslissingen worden genomen. En nu is de geest uit de fles. Hoe krijg je hem er weer in. Was het niet verstandiger geweest de modellen eerst te verbeteren alvorens de politiek hiermee te confronteren. Mij bekruipt nu het gevoel dat alle onderzoek is ingegeven de modellen te rechtvaardigen.

  Like

 9. Hans Custers

  Wat zit de wereld toch lekker simpel in elkaar als je alleen in zwart-wit denkt. Zolang modellen niet perfect zijn, zijn ze waardeloos. Zolang de wetenschap niet alles weet, weet men niets. Zolang we geen absolute zekerheid hebben over klimaatverandering, hoeven we ons niets aan te trekken van eventuele risico’s.

  Fulco, om mij (en de meeste andere bloggers en reageerders hier) te overtuigen zul je om te beginnen wat beter je best moeten doen om onze argumenten te begrijpen. Het verhaaltje waar jij mee aankomt kennen we nu wel, en de tegenargumenten ook.

  Like

 10. Hoe zijn UAH en RSS rond de polen en dan met name de noordpool? Hebben de satellieten die ze gebruiken daar voldoende ‘zicht’?

  Like

 11. @Fulco

  Ik stel voor dat je box 9.2 van het IPCC AR5 rapport leest. Daar worden ALLE mogelijke oorzaken van het verschil tussen de modellen en observaties besproken: mogelijke modelafwijkingen, de radiatieve forcering die lager kan zijn dan vooraf is ingeschat en de door jou genoemde interne klimaatvariabiliteit. Deze laatste telt zeer zeker ook mee, zie de tekst in het blogstuk en de verwijzingen naar de studies. De timing van El Nino’s zit niet in de modellen en de La Nina’s, die afkoelend werken, van de laatste jaren ook niet.

  Een ander punt is dat de observaties niet 100% dekkend zijn, zo wordt in HadCRUT4 het Arctische gebied niet meegenomen, terwijl de opwarming daar het grootst is. Doe je dat wel, zoals Cowtan & Way gedaan hebben, krijg je al een ietwat ander beeld:

  Data via: http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/series.html

  Like

 12. Majava,

  In de datafile van UAH staat: 85S-85N bij ‘global’ en in die van RSS staat -70/82.5. Voor RSS kun je hier een idee krijgen: http://images.remss.com/msu/msu_data_monthly.html
  Daarnaast zijn de satelliettemperaturen veel gevoeliger voor ENSO dan de oppervlaktetemperaturen. Zie bijv. de uitschieter van UAH bij 1998 in figuur 1. Dat betekent dat ook de recente La Nina’s een grotere (afkoelende) invloed hebben dan bij de oppervlaktetemperaturen.

  Like

 13. Jos,
  Ik heb niets tegen de modellen, ik denk zelfs dat het nuttige studie objecten zijn waarmee we inzicht kunnen krijgen in de werking van het klimaat. Maar je bevestigd tevens dat er nog veel onzekerheden schuilen in de modellen, waarom anders zoveel modellen en niet een.
  Een uitdaging dus maar nog niet geschikt om vergaande politieke beslissingen op te baseren.

  Als je de temperatuur reeksen corrigeert voor de polen blijft er toch nog een fors gat van 1K/eeuw zitten tussen de metingen en de modellen.

  Ik blijf van mening dat de invloed van CO2 wordt overschat en de regulerende werking van waterdamp wordt onderschat.
  Ook de invloed van de Nina’s en Nino’s wordt overschat, zie het meer als oscillaties rond het evenwicht.

  En Hans, voordat je ontploft, ik begrijp alle argumenten maar modellen zijn studieobjecten geen politieke instrumenten, zeker niet in dit stadium, en ik ben zeker wel voor maatregelen om de aarde te beschermen.

  Like

 14. Hans Custers

  Fulco, de politieke afweging moeten we maken op basis van de kennis die er is. Met alle onzekerheden die daar bij horen, en waar de wetenschap ook niet geheimzinnig over doet. Vage en suggestieve en ongefundeerde kreten over “ ver van volwassen en nauwelijks getoetste modellen” helpen deze discussie absoluut niet vooruit, maar saboteren deze juist.

  Het is en blijft een simpel feit: alle kennis die er is wijst erop dat we een enorm risico nemen als we onze broeikasgasemissies de komende decennia niet aanzienlijk weten te verminderen. En daarbij vertrouw ik oneindig veel meer op de kennis van duizenden deskundige wetenschappers dan op de mening van ene Fulco.

  Like

 15. Beste Fulco,

  Als je uit een vliegtuig springt heb je een werkende parachute nodig, een precieze hoogtemeter is dan van secundair belang..

  Iedere klimaatsimulatie heeft een onzekerheidsmarge. De projecties van bijvoorbeeld het IPCC omvatten ál deze verschillende onzekerheidsmarges en worden gegeven als brede intervallen. Ook de schattingen van de klimaatgevoeligheid (die op een reeks onafhankelijke bewijslijnen gebaseerd zijn, niet alleen op klimaatsimulaties) zijn brede indicaties zoals 1,5 – 4,5 °C per verdubbeling CO2.

  Zélfs als je de allerlaagste projecties neemt en dus alleen uitgaat van de laagste (plausibele) klimaatgevoeligheid, gaat het mondiaal gemiddeld om ca. +3.2 °C boven pre-industrieel rond 2100 – bij ongewijzigd beleid. Pas wanneer je emissiescenario’s in de buurt van RCP4.5 of RCP2.6 zou volgen — in combinatie met die laagste waarde voor de klimaatgevoeligheid — kan je onder de +2 °C blijven.

  Echter, onze huidige emissies verlopen iets boven RCP8.5 en het is duidelijk dat alléén met een heel serieus klimaatbeleid het lukt om enigszins in de buurt te komen van RCP4.5 (laat staan lager). Ergo: niets doen aan klimaatbeleid/emissiereductie zal óók bij lage klimaatgevoeligheid grote risico’s opleveren. Een laissez-faire beleid zou betekenen: emissies zelfs nog boven het scenario RCP8.5.

  Voor beleidskeuzes is de nauwkeurigheid dus secundair: de onzekerheid zal nooit nul worden.

  Veel belangrijker qua beleid is de vraag HOE je de emissies effectief kan reduceren. Aangezien dat iets is van de lange adem (beleid op dit terrein levert pas na decennia resultaten op), zal je wél tijdig moeten beginnen en ook creatief te werk moeten gaan. Alles bij het oude laten werkt niet.

  Like

 16. PS: Overigens is dit off-topic. Het is ook irrelevant voorzover het over het onderwerp van de bovenstaande blogpost gaat: het verticaal verschuiven van wetenschappelijke grafiekjes teneinde mensen een rad voor ogen te draaien.

  Of de klimaatgevoeligheid nu hoog of laag uitpakt, klimaatsimulaties accuraat zijn of niet, het beleid RCP8.5 of RCP2.6 volgt of niet…. het verschuiven van grafiekjes levert géén positieve bijdrage. 🙂

  Sterker nog: die grafiekengoochelarij kan als onderzoeksfraude aangemerkt worden, ware het niet dat het slechts een blogpost is van Spencer en geen wetenschappelijk paper in een journal. In dat laatste geval zou het waarschijnlijk door de referees zijn opgemerkt en niet gepubliceerd zijn.

  Like

 17. Pingback: John Christy, Richard McNider and Roy Spencer trying to overturn mainstream science by rewriting history and re-baselining graphs | My view on climate change

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s