De sceptische top 10 of: waarom klimaatsceptici ongeloofwaardig zijn (10)

Gastblogger Hans Custers behandelt “De 10 redenen waarom er geen klimaatcatastrofe komt” van Climategate.nl

10. Wiens brood men eet diens woord men spreekt ofwel follow the money

Als ergens uit blijkt dat de discussie over het klimaat een botsing van wereldbeelden is, dan is het wel dit argument. Niet alleen omdat ik niet het idee heb dat klimaatwetenschappers rijk worden van hun onderzoek, maar vooral omdat het totaal niet klopt met wat ik dagelijks in de wereld om mij heen zie gebeuren. De wereld van de klimaatsceptici is blijkbaar heel anders dan die van mij. In die wereld zijn politici dol op enorme problemen, die ingrijpende en bij een aanzienlijk deel van hun kiezers impopulaire maatregelen nodig maken. Daarom bestellen ze zo’n enorm probleem bij de klimaatwetenschap. Vervolgens stellen ze de benodigde maatregelen steeds weer uit, om op die manier een groot gebrek aan daadkracht uit te stralen. Daar zul je in de klimaatsceptische wereld wel verkiezingen mee winnen.

In diezelfde wereld zijn vrijwel alle klimaatwetenschappers gewetenloze egoïsten, die werkelijk alles doen – als het moet houden ze de hele wereld voor de gek –  om maar zo veel mogelijk geld binnen te slepen voor hun onderzoek. Behalve gewetenloos zijn ze trouwens ook nog behoorlijk dom. Want ze denken dat geld zeker te krijgen als ze tegen hun opdrachtgevers zeggen dat ze er wel zo’n beetje uit zijn; als ze de onzekerheden die er nog zijn zo veel mogelijk wegmoffelen. Hoe minder er nog onzeker is, hoe meer er overblijft om te onderzoeken, in deze vreemde, omgekeerde wereld.

Waar het op neerkomt is dat de klimaatsceptische logica zo goed als onvermijdelijk uitmondt in vergezochte ideeën over samenzwerende, liegende en bedriegende wetenschappers; duizenden en duizenden samenzwerende, liegende en bedriegende wetenschappers. Het is immers niet voor niets dat het overgrote deel van alle klimaatonderzoekers, en alle Academies van Wetenschappen en wetenschappelijke organisaties en verenigingen van enige betekenis, in elk geval in de westerse wereld, erkennen dat het klimaat verandert en dat de mens daar in belangrijke mate voor verantwoordelijk is. Vele, vele decennia aan onderzoek hebben voor duidelijkheid gezorgd, al mag je in de wetenschap nooit van zekerheid spreken; andere redelijke verklaringen voor de opwarming die we nu al tientallen jaren zien zijn er niet en – vanaf de andere kant bekeken – alle inzichten die we hebben over de werking van het klimaat wijzen op een grote invloed van broeikasgassen op de temperatuur. Wie dat wil blijven ontkennen vervalt onvermijdelijk tot een vorm van complotdenken, en dat mondt onvermijdelijk uit in allerlei beschuldigingen en verdachtmakingen aan het adres van wetenschappers die alleen maar hun werk doen. Precies wat we steeds weer, en in steeds heviger mate, zien gebeuren.

Eerdere delen van deze serie:

19 Reacties op “De sceptische top 10 of: waarom klimaatsceptici ongeloofwaardig zijn (10)

 1. Beste Hans,
  gefeliciteerd met deze reeks van blogs. Ik heb er veel aan gehad.

  Mijn dank aan de bloggers om het interessant te houden.

  Als ik de ontwikkeling van de wetenschap en de verandering van het klimaat over de laatste 18 maanden bezie dan vraag ik me af wie nu nog kan volharden in het ontkennen van de werkelijkheid.
  Ook kan ik niet begrijpen dat sommige sceptici de effecten en risico’s consequent lager inschatten. Hebben zij een soort vertrouwen van het valt wel mee! En dat zonder onzekerheden?

  Ik ben gealarmeerd!

  Pieter

  Like

 2. Het enige dat klimaatsceptici delen, is dat zij het er over eens zijn dat de rapporten van het IPCC eenzijdig en onvoldoende zijn. Verder zijn de klimaatsceptici net zo verdeeld als de oppositie van Assad in Syrie. De poging van Hans Custers om in 10 artikelen het klimaatscepticisme zwart te maken is dus ronduit lachwekkend, het is een zwart-wit karikatuur van de werkelijkheid.

  Follow the money, en je komt uit bij Greenpeace en goed betaalde onderzoeksgroepen. Het onderzoeksbudget voor klimaatonderzoek is sinds 1988 in de Verenigde Staten vertienvoudigd en dat ging ten koste van andere wetenschapstakken. zie ook http://motls.blogspot.nl/2012/05/is-follow-money-argument-correct.html

  Like

 3. De gemene deler bij klimaatsceptici lijkt volgens mij te zijn dat als iets wijst op een grote rol van CO2, het per definitie niet waar kan zijn (ongeacht de sterkte van de aanwijzingen). Als iets wijst op een grote rol van natuurlijke factoren, dan is het per definitie waar (ongeacht de zwakte van de aanwijzingen).

  De conclusie, dat het met de toekomstige opwarming a.g.v. uitstoot van broeikasgassen wel mee zal vallen, is in ieder geval altijd hetzelfde. Hoe die conclusie bereikt wordt, daar zit inderdaad een hele hoop variatie in. Creativiteit kan de klimaatsceptici in ieder geval niet ontzegd worden.

  Het NIPCC rapport is daarvan een goed voorbeeld.

  Like

 4. Inderdaad Bart, creativiteit. Vandaar ook al de data-miners, grafiekbouwers, curve-fitters, en mathturbators. Wat bij hen ver te zoeken is echter, is de scepsis…

  Like

 5. Hans Custers

  @ Hans Erren,

  Mensen zwartmaken doe je naar mijn mening met (onbewezen) beschuldigingen en verdachtmakingen. Daar heb ik me bij mijn weten niet schuldig aan gemaakt.

  Als je al zo oververhit reageert op deze serie, wat stel je je dan voor bij een serieuze, constructieve discussie? Of ben je daar gewoon niet in geïnteresseerd?

  Like

 6. Jan van der Laan

  Het onderzoeksbudget voor klimaatonderzoek is sinds 1988 in de Verenigde Staten vertienvoudigd en dat ging ten koste van andere wetenschapstakken.
  Het onderzoeksbudget voor AIDS is sinds 1980 in de wereld vervoudigd en dat ging ten koste van andere wetenschapstakken.
  Hadden ze niet moeten doen? Wat is je punt in deze?

  Like

 7. Wedden dat in dat budget van Hans Erren ook alle satellieten zitten van Nasa.

  Like

 8. Majava, dat zit inderdaad in het budget. Maar het overgrote deel is geld naar klimaat”technologie”. Da’s met name alternatieve energiebronnen. Geld naar het feitelijke klimaatonderzoek (hoe wat waar waarom) is vergelijkingsgewijs maar weinig toegenomen.

  Hans Erren probeert het te doen voorkomen dat meer geld wèl zorgt voor het naar de mond praten van degenen die het geld geven. Je vraagt je dan toch af waarom er in die 8 jaar Bush juist alleen maar méér alarmerende berichten uitkwamen…

  Like

 9. Het stuk op de climateplotters site waar Hans Erren medeauteur is heette toch echt “10 redenen waarom er geen klimaatcatastrofe komt” en was in feite een lovende boekrecentie. In de reacties daar is geen enkele septicus, ook Hans Erren niet, die ook maar enige kritiek had op die 10 redenen. Helemaal niemand van diegenen die zichzelf juist als de ‘ware skeptici’ bestempelen en anders zich nooit onbetuigd laten.

  Uit het gebrek aan enige kritiek van de septici en de felle reactie zodra er inhoudelijk naar gekeken wordt blijkt voor mij overduidelijk het eenzijdig-skepsis. Dat is precies wat Hans Custers hier aan de kaak stelt en Hans Erren bevestigd dit nog maar eens, zowel het gebrek aan skepsis op de climateplotter site als zijn alternatieve universum waarin de overheid of Greenpeace het probleem koopt van de klimaatwetenschappers. Zolang het maar anti-CO2 is vinden de septici het kennelijk allang prima.

  Wat moeten Tyndall en Arrhenius schatrijk geworden zijn toen zij het hele CO2-sprookje verzonnen in opdracht van de Engelse en Zweedse regering die in de 19e eeuw al de vooruitziende blik hadden dat ze mogelijk in de 21e eeuw veel geld zouden kunnen verdienen met CO2 belasting. Wat een geluk ook dat de aarde dit complot meespeelt door op het juiste moment op te warmen, water uit te zetten en ijs te smelten, wat zou de aarde daarmee winnen Hans? Of is het gewoon Hans E. die zo goedkoop auto wil rijden en zo weinig mogelijk belasting betaalt? Hoe was het ook alweer, oh ja: follow the money en hoe de waard is… toch Hans E.?

  Like

 10. @ ontspan

  het is werkelijk teveel eer om op die tien redenen van Hajo Smit in tegaan;
  ( http://climategate.nl/2012/10/15/10-redenen-waarom-er-geen-klimaatcatastrofe-komt/ )

  het begint al bij dat grafiekje aldaar, ‘ climate smoothing’

  merkwaardige ‘curve’ van de zonne-forcering mijnsinziens;

  maar misschien mis ik de humor…

  Like

 11. Ik geloof dat het voor Hajo Smit bloedserieus is. Zijn stukjes zouden zeer lachwekkend zijn als het onderwerp niet zo serieus was.

  Over ‘follow the money’ gesproken: de grote bank HSBC schrijft in een rapport dat de grote olie maatschappijen het risico lopen dat een deel van hun voorraden onverkoopbaar zullen worden nu landen steeds meer actie ondernemen om onder de 2C/450ppm te blijven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat zeker een derde van de bewezen reserves in de grond blijft waardoor de waarde van deze reserves kelderen en daarbij ook de waarde van hun eigenaar, de oliemaatschappijen.

  Like

 12. Geen van de landen die er toe doen (China, India, Brazilië) zijn van plan om de CO2-uitstoot drastisch te beperken.

  Voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, vakbewegingen en overheden zou het een ramp zijn als de reserves afgewaardeerd worden.
  En dus voor de burgers in het algemeen.

  Klimaatalarmisten zagen aan een tak waar ze zelf opzitten.

  Like

 13. Beste Boels,

  Aangezien uitstoot uit het verleden net zo zwaar meetelt als huidige en toekomstige emissies (CO2 accumuleert in de dampkring):

  * hebben de BRIC landen maar een minieme fractie uitgestoten van wat de geïndustrialiseerde ‘Annex I/II’ landen hebben uitgestoten;

  * en hebben voormalige ontwikkelingslanden zoals China, India en Brazilië dus nog ‘recht’ op een heleboel achterstallige emissies;

  * ook al heeft China zojuist Europa ingehaald qua emissies/capita;

  In werkelijkheid *dalen* de emissies/capita sinds 1990 in Europa, de VS en de voormalige Oostbloklanden. De ‘carbon intensity’ per eenheid product daalt in het Westen ook al sinds 1990, terwijl de economische groei juist *aanzienlijk* was. Landen als China, India en Brazilië zijn nog bezig met hun inhaalslag.

  Nog een feitje: in Nederland bezitten we zo’n 450 auto’s per 1000 inwoners, in India 18 auto’s per 1000 inwoners. In Nederland daalt het autobezit licht, in India zal het zeker nog stijgen maar men stapt daar steeds meer over op alternatieven zoals e-bikes (de Aziatische steden staan er vol mee, veel goedkoper daar dan auto rijden).

  Landen als China, India en Brazilië hebben nog ‘recht’ op heel veel groei terwijl wij in het Westen onze beurt al gehad hebben, en nu in een fase zitten (al sinds 1990) dat we emissies kunnen en moeten reduceren. De economische problemen in het Westen hebben vooral te maken met falende kapitalistische instellingen (banken), en met een nog te grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (de olieprijzen).

  Er ontstaan geheel nieuwe investeringsmogelijkheden in renewables, innovatie en energiebesparing die een contante waarde hebben vele malen groter dan de huidige investeringen in fossiele reserves. Er vindt dan ook geleidelijk een ‘divestiture’ plaats van investeringen uit de fossiele sector naar bijv. duurzame energie – een proces dat de komende decennia door zal gaan. Het afschrijven van fossiele reserves is dan een probleem voor de betreffende bedrijven geworden.

  Het bovenstaande is niets nieuws, serieuze investeringsmaatschappijen weten dit allang en stemmen hun portfolio af op de regelgeving en de politieke ontwikkelingen. Vandaar de paniek in de mijnbouw-sector bij verscherpte regelgeving – die doet op zichzelf geen pijn, wél het weglopen van investeerders naar nieuwe mogelijkheden.

  Like

 14. Hét artikeltje over dat onderwerp is natuurlijk Global Warming’s Terrifying New Math van Bill McKibben in Rolling Stone. Dat heeft de nodige aandacht getrokken:

  http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719

  Drie simpele getallen:

  2 °C – daarboven zijn consequenties onvoorspelbaar (0,8 °C achter de rug);

  565 Gton – CO2 nog uit te stoten voordat we deze grens gaan overschrijden (emissies bedragen nu ruim 32 Gton CO2 per jaar);

  2795 Gton – ingeboekte reserves aan olie, steenkool en gas (in CO2) al opgenomen in de beurswaarde van de diverse bedrijven. McKibben omschrijft het heel exact:

  This number is the scariest of all – one that, for the first time, meshes the political and scientific dimensions of our dilemma. It was highlighted last summer by the Carbon Tracker Initiative, a team of London financial analysts and environmentalists who published a report in an effort to educate investors about the possible risks that climate change poses to their stock portfolios. The number describes the amount of carbon already contained in the proven coal and oil and gas reserves of the fossil-fuel companies, and the countries (think Venezuela or Kuwait) that act like fossil-fuel companies. In short, it’s the fossil fuel we’re currently planning to burn. And the key point is that this new number – 2,795 – is higher than 565. Five times higher.

  Lees vooral het gehele artikel (zo is bijv. ‘shale gas’ nog niet meegenomen in deze berekeningen van PricewaterhouseCoopers).

  Dus beste Boels, hoogste tijd om je Koninklijke Olies te dumpen en eens in wat meer toekomstgerichte zaken te gaan investeren! 🙂

  Like

 15. Voordat ik verder ga lezen: je geeft een veeg (terecht) naar financiële instellingen en verwijst dan naar berekeningen van PWC op basis van gegevens van “environmentalists”.
  Gezien de rol van de accountancies in het financiële debacle lijkt mij enige terughoudendheid gerechtvaardigd.
  Over de rol van “environmentalists” denken wij beslist anders.

  Like

 16. Beste Boels,

  Zoals gebruikelijk dient men te lezen wat er staat, niet wat je denkt dat er staat:

  It was highlighted last summer by the Carbon Tracker Initiative, a team of London financial analysts and environmentalists who published a report in an effort to educate investors about the possible risks that climate change poses to their stock portfolios.The number describes the amount of carbon already contained in the proven coal and oil and gas reserves of the fossil-fuel companies, ..

  De gegevens komen dus van de financieel analisten. Zij hebben in kaart gebracht welke reserves er in de beurswaarde van fossil-fuel companies verwerkt zijn.

  Dat sommige accountants fouten maken bij het onderzoek naar het jaarverslag van sommige banken, wil niet zeggen dat alle financieel analisten ernaast zitten.

  Like

 17. @Bob Brand:
  Ik heb op afstand (VPN en traag) het artikel op mijn thuis-PC gezet in PDF.
  Zodra ik thuis ben reageer ik verder.

  Like

 18. Ik kwam een nogal zorgwekkende presentatie tegen over de plannen om de CO2 uitstoot te verminderen en het doel om onder de 2C te blijven.
  De presentator, die zelf ook emissie modellering doet, heeft nogal wat kritiek op de realiteit van de emissie scenario’s die er -volgens hem- vooral op zijn gestoeld om het voor de Westerse (Annex-1) landen positiever uit te laten zien dan dat het werkelijk is. Hij claimt dat de scenario’s zodanig opgebouwd zijn dat het lijkt dat deze landen nog wel de tijd hebben om hun emissies te verlagen om zodoende uiteindelijk onder de 2C te blijven maar dat we dit stadium allang voorbij zijn en dat we blij mogen zijn als we uiteindelijk onder de 4C weten te blijven. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.

  Like

 19. Hi Ontspan,

  Zojuist bekeken, een steengoede presentatie. Kevin Anderson is een echte ‘crack’ in de emissie-accounting, wel jammer van het foutje in de slide rond 8:30 waar ‘~ 5 GtCo2’ staat terwijl het 5000 Gigaton moet zijn. Hij verbetert dat natuurlijk tijdens de presentatie.

  Zijn totaal van 5000 Gt CO2 tot 2100 kan je vergelijken met de 565 Gton die Bill McKibben in het bovengenoemde artikel noemt – dat is wat er nog uitgestoten kan worden als we een redelijke kans (80/20) willen maken om onder de + 2 °C te blijven.

  En ja, dat is dus 9 x zoveel als wat we eigenlijk nog uit ‘mogen’ stoten. Van die 5000 Gt CO2 is ruim de helft, de bovengenoemde 2795 Gton, al opgenomen in de ‘proven reserves’ als beurswaarde van de fossil-fuel companies.

  Enkele van de aannames in zijn presentatie zijn te optimistisch: hij laat CO2 zien terwijl je eigenlijk met CO2-equivalenten zou moeten rekenen zodat ook methaan meegenomen wordt. En er zijn ook enkele te pessimistische aannames: de opwarming ijlt mogelijk ietsje langer na (grotere warmtecapaciteit) dan hij aanneemt – die temperaturen worden dan in 2150 of 2200 bereikt.

  Maar waar McKibben nog een factor 5 laat zien boven wat we uit ‘mogen’ stoten volgens Kopenhagen 2010, is het bij Anderson zelfs een factor 9 die eigenlijk al ‘locked in’ is.

  Ik heb nog wel wat meer commentaar, maar dat komt als ik ff tijd heb. 🙂

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s