De beïnvloeding van het klimaat door de interactie tussen aerosolen en wolken lijkt eenvoudiger dan gedacht

Eruptie van de Holuhraun in IJsland in het najaar van 2014 (Bron: Flickr/Sparkle Motion)

De invloed van aerosolen (microscopisch kleine deeltjes of druppeltjes in de atmosfeer) op het klimaat is complex. Aerosolen kunnen een afkoelend effect hebben op het oppervlak, omdat ze zonlicht reflecteren, maar ook een opwarmend effect op de atmosfeer als de deeltjes zonlicht absorberen. Het netto-effect hangt af van tijd, plaats, hoogte en de precieze eigenschappen van de aerosol-deeltjes. En alsof dat al niet genoeg is, spelen aerosolen ook nog eens een belangrijke rol bij het ontstaan van bewolking. Met alle mogelijke klimaateffecten van dien. De invloed van aerosolen op bewolking wordt wel het indirect aerosol-effect genoemd.

Het zit zo. Als lucht afkoelt en daardoor oververzadigd raakt met waterdamp, condenseert die waterdamp op de aanwezige aerosoldeeltjes. Zonder de “hulp” van die zogenaamde condensatiekernen zou de luchtvochtigheid op kunnen lopen tot wel vier maal het verzadigingspunt, voordat de condensatie van waterdamp op gang komt. Met als gevolg, zo stel ik me in elk geval voor, dat er ineens een enorme plens water uit een totaal onbewolkte lucht zou vallen als die condensatie eenmaal op gang zou komen.

Dat zal in werkelijkheid nooit gebeuren, omdat de aardse atmosfeer nooit helemaal stofvrij is. Er zit vulkanische as in de lucht, woestijnstof, zeezout en roet dat ontstaat bij natuurbranden. En wij mensen voegen daar nog van alles aan toe. Misschien nog belangrijker is dat er door chemische processen in de atmosfeer ook aerosolen ontstaan. Daarbij spelen diverse organische stoffen en zwaveldioxide een grote rol. Die stoffen belanden door zowel natuurlijke processen als menselijke activiteiten in de atmosfeer. Vulkanen zijn een belangrijke natuurlijke bron van zwaveldioxide. Menselijke emissies zijn vooral het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. De concentratie zwaveldioxide is van grote invloed op de vorming van aerosolen.

Omdat er vrijwel altijd al voldoende aerosolen aanwezig zijn, zorgen extra deeltjes er niet of nauwelijks voor dat bewolking eerder of gemakkelijker ontstaat. De hoeveelheid water die condenseert neemt meestal ook niet toe als er meer deeltjes zijn; als de waterdampconcentratie beneden het verzadigingspunt komt condenseert er niets meer. Maar als er meer deeltjes zijn die als condensatiekern kunnen fungeren ontstaan er wel meer druppeltjes (of ijskristalletjes), die dan ook kleiner zijn. En dat heeft invloed op de eigenschappen van een wolk, op twee verschillende manieren:

 1. Het eerste indirecte aerosol-effect, of cloud-albedo-effect .Wolken met meer en kleinere druppeltjes reflecteren meer zonlicht dan wolken met minder en grotere druppels: ze worden witter.
 2. Het tweede indirecte aerosol-effect, of cloud lifetime effect. Naarmate ze kleiner zijn vloeien druppeltjes ook minder gemakkelijk samen tot druppels die groot genoeg zijn om naar beneden te vallen, waardoor het langer kan duren totdat een wolk uitregent. Natuurlijke en menselijk aerosol-emissies zouden dus de levensduur van wolken kunnen verlengen, waarbij de wolken aan het eind van hun leven ook nog eens meer water bevatten.

Het gevolg van dit alles is dat het effect van aerosolen op wolken een afkoelende invloed op het klimaat heeft. De vraag is hoe groot die invloed is. In het overzicht uit het laatste IPCC-rapport van factoren die de temperatuur van de aarde hebben beïnvloed (ofwel: klimaatforceringen) sinds 1750 is dit de meest onzekere. Het effect van menselijke aerosol-emissies op wolken zou zo goed als verwaarloosbaar kunnen zijn, maar het zou ook een aanzienlijk deel van de opwarming door broeikasgasemissies kunnen maskeren.

Stralingsforceringen sinds 1750 volgens IPCC AR5

De oorzaak van die grote onzekerheid zal liggen in het feit dat er niet zo veel gelegenheden zijn om de theorie te toetsen aan waarnemingen. Het komt niet zo vaak voor dat er ergens op aarde een grote verandering optreedt in de hoeveelheid aerosolen, terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven. Het wekt dan ook geen verbazing dat een kleine buslading wetenschappers zich op de gegevens stort wanneer dat een keer wel gebeurt. Dat blijkt dan een artikel in Nature op te leveren met 34 auteurs, als ik tenminste goed heb geteld: Strong constraints on aerosol–cloud interactions from volcanic eruptions van Malavelle et al.. Op het blog van Ed Hawkins is een toelichting op het onderzoek te vinden van een van die 34: Richard Allan.

Het buitenkansje waar al die wetenschappers zich over bogen was een zogenaamde effusieve (niet-explosieve) eruptie van de IJslandse vulkaan Holuhraun in het najaar van 2014. Bij die eruptie kwam een grote hoeveelheid zwaveldioxide vrij. Analyse van gegevens over de bewolking boven een groot gebied rond IJsland in september en oktober 2014 liet zien dat de druppeltjes in wolken toen inderdaad kleiner waren dan in dezelfde maanden in andere jaren en dat ze daardoor meer zonlicht weerkaatsten. Maar “nattere” wolken, die het gevolg zouden zijn van een langere levensduur, werden niet gevonden.

Waargenomen afwijking van de grootte van wolkendruppels (boven) en “natheid” van wolken (onder) in oktober 2014 t.o.v. het gemiddelde in oktober (2002 – 2013)

Meteorologische omstandigheden of andere factoren die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden werden niet gevonden. En dus lijkt het er op dat er van de twee mogelijke indirecte aerosol-effecten er in de praktijk maar eentje een rol van betekenis speelt en dat daardoor de hoogste schattingen van het totaaleffect van tafel kunnen. In elk geval in het najaar en op deze plek op aarde. De onderzoekers spreken – heel voorzichtig – het vermoeden uit dat dit ook wel eens op andere plaatsen en tijdstippen het geval zou kunnen zijn. Een aanvullende analyse die van een periode in 2008 toen de vulkaan Mount Kilauea op Hawaii veel zwaveldioxide uitstootte bevestigt dit vermoeden. Bovendien blijken klimaatmodellen die de situatie rond IJsland in 2014 het meest accuraat simuleerden ook in algemene zin een relatief klein indirect aerosol-effect te vinden.

Het lijkt er dus op dat de waargenomen verschijnselen niet alleen van toepassing zijn onder de specifieke omstandigheden in het najaar van 2014 in de buurt van IJsland. Dat zou betekenen dat de bovengrens van het waarschijnlijkheidsinterval voor schattingen van het indirect aerosol-effect naar beneden bijgesteld kan worden. En daarmee wordt een mogelijke zware tegenvaller in de toekomst minder waarschijnlijk: een flinke dot extra opwarming die nu nog gemaskeerd wordt door het effect op bewolking van menselijke aerosol-emissies. Goed nieuws dus. Een beetje. Met wat slagen om de arm.

15 Reacties op “De beïnvloeding van het klimaat door de interactie tussen aerosolen en wolken lijkt eenvoudiger dan gedacht

 1. Marcel Crok

  Goed dat jullie hier aandacht aan besteden. Het is een belangrijke paper. Het kreeg vrijwel geen aandacht in de media terwijl het toch om een Nature-artikel gaat.

  Like

 2. Bob Brand

  Het belang van dit paper zou ik ook weer niet overschatten, omdat het om regionale bevindingen over een korte periode gaat (alleen na de eruptie van Holuhraun en in de omgeving van IJsland).

  Hoofdauteur Richard Allan zegt dan ook:

  A further caveat is that the findings primarily apply for sulfate aerosol interaction with low altitude clouds in the North Atlantic. How generally the results apply globally to contrasting cloud and aerosol types is questionable.

  Het is wel zo dat de meer extreme schattingen van de koeling door het indirecte aërosol-effect nu minder waarschijnlijk lijken.

  Zie: http://www.climate-lab-book.ac.uk/2017/volcano-reveals/

  Ook Ed Hawkins en collega’s besteden er dus aandacht aan.

  Like

 3. Ik mis in dit stuk totaal de beslissende invloed van ruimtestraling op het ontstaan van wolken door aerosols. Zie het “cloud” experiment door CERN.
  René Bakers

  Like

 4. Hans Custers

  René,

  Die “beslissende invloed” van ruimtestraling op bewolking is bijzonder speculatief, zie hier.

  Like

 5. Als aanvulling op wat Hans al zegt, het CLOUD experiment van CERN heeft nou juist opgeleverd dat:

  — de rol van kosmische straling (Galactic Cosmic Rays) bij het ontstaan van wolken zeer beperkt is;

  — en dat de zogeheten VOC’s (Volatile Organic Compounds) een veel grotere rol spelen, soms een factor 100 meer. Deze VOC’s zijn organische stofjes die o.a. door menselijke activiteit (bosbouw, kappen van bos, bewerken van de grond) in de lucht gebracht worden, maar ook van nature al boven bossen ontstaan.

  Zie de meest recente artikelen over het onderzoek van Kirkby en collega’s (CERN):

  http://www.nature.com/news/cloud-seeding-surprise-could-improve-climate-predictions-1.19971

  https://www.theverge.com/2016/5/25/11748720/pine-tree-study-rain-climate-change-global-warming

  Like

 6. Over het eventuele effect van kosmische straling op wolkenvorming schreef ik een aantal jaar geleden dit stuk: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/04/aerosol-effects-and-climate-part-ii-the-role-of-nucleation-and-cosmic-rays/langswitch_lang/po/

  Ik was in het beginstadium bij CLOUD betrokken en herinner me nog dat Jasper Kirkby uitriep bij het zien vd resutaten vh effect vd ioniserende straling op aerosolvorming: “completely underwhelming!”. En dat is bij lange na niet de zwakste schakel in de oorzaak-gevolg keten.

  Like

 7. Terecht eindelijk meer aandacht voor belangrijke rol van Aerosols, met inderdaad hun nogal wisselende sterke invloed op klimaat en local conditions. Probleem is alleen dat je met aandacht voor Aerosols nauwelijks geld kan verdienen en je geen “Aerosol rechten” kan verhandelen zoals nu met CO2, terwijl hun invloed op global warming waarschijnlijk vele malen groter is dan die van CO2 toename door menselijk handelen.

  Alleen het feit al dat er zoveel commerciële belangen en reputaties bij de “oorlog” tegen CO2 op het spel staan geeft te denken. Men gaat dan praten vanuit zijn /haar portemonnee. O jee! Ook het feit dat je meteen gebrandmerkt wordt als je uitlegt dat je in de Google zoektocht naar HARDE bewijzen van de ECHTE substantiële invloed van CO2 op global warming nog steeds niets anders gevonden hebt dan “97% van de wetenschappers gelooft erin” geeft te denken; Wat heeft men te verbergen? Het is duidelijk dat er nu zoveel financiële belangen zijn, dat men “niet meer terug kan” maar erg overtuigend is het allemaal niet…

  Overigens, dat getal van 97% is onder nogal niet-wetenschappelijke omstandigheden tot stand gekomen, en toch beroepen vele wetenschappers zich nu ineens op deze “waarheid”. Waarom moet dat toch allemaal zo sjoemelig?

  Zijn we nu met zijn allen ongemerkt de 3e Wereld-Oorlog in gesjoemeld “tegen” de gezamenlijke vijand CO2? Daar lijkt het wel op? Feit is dat onze “Klimaat Guru” All Gore er zelf niet slechter van geworden is. Zo heeft elke oorlog zijn winnaars en verliezers.

  Voorlopig ben ik (als bescheiden aardwetenschapper, o.a. met veel interesse klimatologie en milieu gedaan op de VU) helaas niet overtuigd, integendeel, als je echt 100% objectief kijkt naar wat er nu officieel bekend is, kan je niets anders concluderen dat:

  1, ja, in het algemeen wordt de aarde wat warmer, op de ene plek wat meer dan op de andere, op sommige plaatsen koelt het zelfs af, dat is altijd al zo geweest, dus waar hebben we het over?
  2, We weten helaas nog steeds niet echt wat daarin nu de meest relevante aardse factoren zijn (naast de vele invloeden die de zon etc. hierop heeft), wel dat er lokale verschillen zijn, en dat de rol van de oceanen waarschijnlijk de grootste is, maar verder er is geen enkel bewijs dat er nu ineens iets “globaal” aan de orde is, laat staan dat we daar als mens wat aan kunnen doen, het zijn allemaal (vaak emotionele) aannames zonder bewijs;
  3. CO2 neemt toe (en af…), dat is eerder gebeurt toen er nog geen mensen water, wat altijd al een gunstig meetbaar effect heeft op plantengroei, dus dat is positief voor de voedselzekerheid, dat is iets wat wel zeker is, maar dat mag je niet teveel onder de aandacht brengen…??
  4. Bomen planten “tegen” CO2 werkt op de meeste plaatsen juist mee aan de opwarming door albedo verandering, da’s jammer voor de CO2 business die graag overal (tegen forse betaling) boompjes plant, daarom wordt ook dat een beetje onder tafel geveegd??
  5. Er is geen enkel hard bewijs dat de miljarden aan CO2 bestrijding op een global scale enig relevant effect /c.q meetbaar effect heeft op de CO2 uitstoot, laat staan op het verminderen van de opwarming. Het is “dikke duim” wetenschap, en dus zolang dat onzeker is, kunnen deze miljarden eel beter besteed worden aan duurzame energie, armoede bestrijding en gezondheidszorg, daar kan je nl. wel een evidence based impact bereiken.
  6. De oorlog tegen CO2 levert steeds meer goed betaalde baantje op en kost vele miljarden die moet worden opgebracht door iedereen, da’s fijn voor de Grachten Gordel en Groen Links intellectuelen, maar het betekent dat we er dus allemaal op achteruit gaan zonder er iets voor terug te krijgen, de minst draagkrachtigen nog het meest. Da’s lekker, goed te weten dat onze overheid zich emotioneel laat meeslepen en aan “onze” toekomst denkt, maar daarbij het heden voor het gemak even vergeet.

  Met excuses dat ik eventueel op lange tenen gestaan hebben met deze kritische noot, maar af en toe moet dit toch gezegd worden, niet iedereen vindt de nieuwe kleren van de CO2 Keizer namelijk goed staan….

  Ik heb al teveel gezegd, en daarmee weer veel te veel CO2 de wereld in geblazen van mijn 0,8 kg CO2 per dag wat ik produceer. Ik hou dus maar mijn adem verder in van verbazing over de vele CO2 non-wetenschap die ik nog steeds overal moet horen.

  Like

 8. Hans Custers

  Fair’Water,

  Enkele feiten:

  1. De invloed van aerosolen op het klimaat wordt al decennia onderzocht. De wetenschappelijke onzekerheid over dit onderwerp heeft alles te maken met de complexiteit van het onderwerp en niets met “commerciële belangen” die dat onderzoek tegen zouden werken, of iets dergelijks.
  2. Veranderingen in aerosol-concentraties zijn grotendeels het gevolg van menselijke activiteiten. Als je invloed van aerosolen tegenover menselijke invloed plaatst creëer je dus een valse tegenstelling.
  3. Het getal van 97% is niet gebaseerd op “wat wetenschappers vinden”, maar op een uitgebreide analyse van de wetenschappelijke literatuur. Dus of je het nu wel of niet eens bent met dat precieze getal, het is hoe dan ook gebaseerd op vele honderden wetenschappelijke artikelen die de menselijke invloed op het klimaat bevestigen.

  Overigens houden we discussies hier graag on-topic. Het gaat hier over aerosolen, dus een vriendelijk verzoek om het daar bij te houden. Dat verzoek geldt ook voor degenen die op alle off-topic beweringen van FairWater in willen gaan: doe dat s.v.p. in de open discussie.

  En nog iets, we houden het hier graag inhoudelijk, Zou je de insinuaties en verdachtmakingen in eventuele vervolgreacties achterwege willen laten?

  Like

 9. Beste meneer Fairwater,

  Wat een onzin pen je hierboven neer. Jos en Hans hebben al e.e.a. beantwoord, voor de volledigheid nog even:

  Probleem is alleen dat je met aandacht voor Aerosols nauwelijks geld kan verdienen en je geen “Aerosol rechten” kan verhandelen zoals nu met CO2, terwijl hun invloed op global warming waarschijnlijk vele malen groter is dan die van CO2 toename door menselijk handelen.

  Aërosolen hebben voornamelijk een KOELEND effect op het klimaat en hun invloed is geen ‘global warming’ maar een relatief kortdurende ‘global cooling‘. Grote vulkanische erupties zijn daar een voorbeeld van — enkele jaren lang koelen die het mondiale klimaat.

  Extra, door de mens geproduceerde, aërosolen in de dampkring maskeren daardoor — op de korte termijn — een deel van de ‘global warming’ door toename van broeikasgassen. Zie de negatieve (blauwe) balkjes onder ‘Aerosols and Precursors’ in Figuur 8-17 van IPCC AR5, waar dit koelende effect gekwantificeerd is:

  Verder zeg je: “Probleem is alleen dat je met aandacht voor Aerosols nauwelijks geld kan verdienen en je geen “Aerosol rechten” kan verhandelen zoals nu met CO2

  Dat is volledig onjuist. Zo is er een intensieve ‘cap-and-trade’ handel in emissierechten voor zwaveldioxiden die de voornaamste oorzaak zijn van extra aërosolen, luchtvervuiling en ‘acid rain’:

  http://voxeu.org/article/lessons-climate-policy-us-sulphur-dioxide-cap-and-trade-programme

  Instead, with a phase-in beginning in 1995 and culminating in 2000, the statute capped aggregate SO2 emissions at the nation’s 3,200 coal plants and created a market for firms to buy and sell government-issued allowances to emit SO2.

  Er is dus een intensieve handel in “Aërosol rechten” en dat programma is UITERMATE effectief gebleken in het terugdringen van de zwaveldioxide-emissies en luchtvervuiling. Je andere opmerkingen zijn inmiddels al door Hans en Jos beantwoord. Ik raad je aan om onze eerdere blogstukken te gaan lezen en ook IPCC AR5 WG I:

  http://www.climatechange2013.org/report/full-report/

  Like

 10. In de eerste plaats, hartelijk dank voor je reactie, ook al is die dan wat heetgebakerd, ik leer daar weer wat van hoe men denkt, prima!

  Maar laten we het hoofd koel en de voeten warm en bij de inhoud blijven en de discussie diagnostisch houden, dus gewoon over van wat je kan zien en controleren. Ik heb er verder geen belangen in, niet voor en tegen, geef alleen weer wat me opvalt.

  Dan stel ik gewoon vast, over de aerosolen, dat ik helemaal niet suggereer dat het onderzoek naar aerosolen wordt “tegengewerkt”, integendeel, ik wijs er alleen op dat met dat onderzoek niet of nauwelijks zulke enorme commerciële belangen zijn gediend omdat je aan aerosolen niet zo goed kan verdienen als aan CO2 studies.

  Dat vind ik jammer, omdat ik denk dat de aerosolen (en dus cloud cover, albedo en waterdamp volgens mijn college klimatologie destijds) een veel grotere rol spelen in de global warming dan CO2. Dus m.i. zou er juist veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar aerosolen, en hoe we dat zouden kunnen minderen en gebruiken tegen global warming en hurricanes.

  Ik denk dus, dat we (men) op het verkeerde CO2 paard wedden, laten we meer naar de aerosolen (en de luchtkwaliteit in het algemeen, ook in de steden) kijken, het zou best eens kunnen dat de aandacht teveel naar CO2 gaat omdat dat een makkelijke “scapegoat” is, een universele vijand waar we dus makkelijk met zijn allen tegen kunnen zijn, zonder het naadje van de kous te (willen) weten.

  Maar dat soort kritiek moet je dus kennelijk mondjesmaat en heel voorzichtig brengen, omdat je anders de CO2 believers onmiddellijk op hun achterste benen staan. Het lijkt inderdaad steeds meer op een soort religie, zoals ik sommige kritische mensen (zoals o.a. door oprichter van Green Peace die ook zijn twijfels heeft) suggereerde. Ik vind dat zo jammer en ook niet zo wetenschappelijk.

  Het is nu eenmaal een feit dat er aan het hele CO2 verhaal, of het nu waar is of niet, erg veel wordt verdiend door deze en gene, zonder dat men echt duidelijk kan maken dat dit wetenschappelijk verantwoord is en wat daar nu de resultaten van zullen zijn. Vaak is het zo: Follow the Money, en je komt uit bij wie er baat bij heeft; “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”.

  Dat kan men dan geen leuke conclusie of constatering vinden, maar is wel een feit. Net zoals de vraag of sommige medicijnen nu wel of niet werken, of vooral op placebo effect drijven. Je betaald er wel voor.

  Ik denk ook niet dat ik aan “verdachtmakingen” doe, ik stel alleen objectief vast dat er dus veel commerciële belangen zijn en dat we wel degelijk een grote CO2 economie is ontstaan waar vele mensen in werken, en dat dit de manier waarop er met feiten wordt omgegaan sterk kan beïnvloeden. Zie o.a. ook hoe we destijds met verkeerde “bewijzen” de Golf oorlog ingesjoemeld zijn.

  En die 95%? Ach, je weet net zo goed als ik dat de meeste artikelen die daarover gaan allemaal hetzelfde zeggen, vaak gesubsidieerd, dus een beetje goochelen met getallen zegt me niets. Men doet nu eenmaal graag mee met de meute, vooral als dat geld oplevert, zo gaat dat gewoon, ook helaas in de wetenschap. Zo was eerst ook iedereen ervan overtuigd dat de aarde plat was, dat de eerste trein veel te snel reed, dat vliegen nooit mogelijk was, dat veiligheidsgordels niet nodig waren, dat handen wassen bij operaties niet nodig was, etc. Allemaal wetenschappers die het uiteindelijk bij het verkeerde eind hadden. Het stelselmatig verschuilen achter een meerderheid roept bij mij juist MEER vragen op. Een wetenschapper zou juist geen populist moeten zijn, maar de algemene mening zwaar moeten ondervragen, lijkt me.

  Het feit dat er nog zoveel, niet-gesubsidieerde tegenwind is tegen de “officiële” lezing geeft m.i. veel meer aan dat er kennelijk toch wat aan de hand is? Dat zijn veelal mensen die gewoon ECHT willen weten hoe het zit en goede argumenten hebben en daarom niet zo heetgebakerd reageren.

  Tot zover dan maar, keep smiling!

  @:) cheers

  Like

 11. Hans Custers

  omdat ik denk dat de aerosolen (en dus cloud cover, albedo en waterdamp volgens mijn college klimatologie destijds) een veel grotere rol spelen in de global warming dan CO2.

  Wat jij denkt is niet bijster interessant, zolang je er geen wetenschappelijke onderbouwing bij geeft.

  dat ik helemaal niet suggereer dat het onderzoek naar aerosolen wordt “tegengewerkt”

  Je vorige reactie puilde uit van de suggestieve kreten: “eindelijk meer aandacht voor belangrijke rol van Aerosols”, “Probleem is alleen dat je met aandacht voor Aerosols nauwelijks geld kan verdienen en je geen “Aerosol rechten” kan verhandelen zoals nu met CO2”, “dat er zoveel commerciële belangen en reputaties bij de “oorlog” tegen CO2 op het spel staan” ,”Men gaat dan praten vanuit zijn /haar portemonnee.”

  Dus m.i. zou er juist veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar aerosolen

  Zoals al gezegd, er is en wordt een hele onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Maat het is simpelweg bijzonder complex en dus blijft er nogal wat wetenschappelijke onzekerheid over.

  Maar dat soort kritiek moet je dus kennelijk mondjesmaat en heel voorzichtig brengen, omdat je anders de CO2 believers onmiddellijk op hun achterste benen staan

  We wijzen je er alleen maar op dat je reacties helemaal vol zitten met aantoonbare onjuistheden, drogredenen en insinuaties. Dat heeft niks met “op achterste benen staan” te maken.

  Herhaald verzoek om off-topic opmerkingen en insinuaties en verdachtmakingen achterwege te laten. Deze draad gaat over klimaatinvloed van aerosolen en niets anders.

  Like

 12. Beste Fairwater,

  Dan stel ik gewoon vast, over de aerosolen, dat ik helemaal niet suggereer dat het onderzoek naar aerosolen wordt “tegengewerkt”, integendeel, ik wijs er alleen op dat met dat onderzoek niet of nauwelijks zulke enorme commerciële belangen zijn gediend omdat je aan aerosolen niet zo goed kan verdienen als aan CO2 studies.

  Dat is onjuist en hierboven al beantwoord. Er is in werkelijkheid een intensieve emissiehandel in “aerosolen”, namelijk in de emissierechten voor zwaveldioxide en ook NOx:

  EPA – Clean Air Markets
  The US sulphur dioxide cap and trade programme
  Economics of Pollution Trading for SO2 and NOx

  Dat vind ik jammer, omdat ik denk dat de aerosolen (en dus cloud cover, albedo en waterdamp volgens mijn college klimatologie destijds) een veel grotere rol spelen in de global warming dan CO2.

  Dan is dat extreem verouderd. De actuele stand van de wetenschap kan je o.a. in de IPCC rapporten lezen.

  Het is nu eenmaal een feit dat er aan het hele CO2 verhaal, of het nu waar is of niet, erg veel wordt verdiend door deze en gene […] ik stel alleen objectief vast dat er dus veel commerciële belangen zijn

  Objectief kan je vaststellen dat de commerciële belangen bij het doorgaan met de winning en verkoop van fossiele brandstoffen VEEL groter zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld de omvang van het Europese Emissions Trading System in het niet. Juist de invloedrijke landen zoals de VS, Rusland, Saoudi-Arabië, Canada etc. zijn dan ook, in financiële zin, maximaal gemotiveerd om zoveel mogelijk van hun fossiele voorraden te verkopen.

  Daar valt véél meer aan te verdienen.

  Men doet nu eenmaal graag mee met de meute, vooral als dat geld oplevert …

  Er is oneindig veel meer geld te verdienen door te schrijven wat de fossiele bedrijven (en hun institutionele en private aandeelhouders) bij voorkeur zouden horen. Dus nu terug naar de inhoud:

  — de koelende invloed van aërosolen en van (extra) wolkbedekking door (extra) aërosolen.

  Like

 13. @Fairwater

  “..ik denk dat de aerosolen (en dus cloud cover, albedo en waterdamp volgens mijn college klimatologie destijds) een veel grotere rol spelen in de global warming dan CO2.”

  Het tweede image in het blogstuk laat direct zien dat je “ik denk” simpelweg onjuist is. Hieronder de radiatieve forcering over 1750-2011 (IPCC AR5 Fig 8.16), de (positieve) bijdrage van broeikasgassen wordt groter ingeschat dan de (negatieve) bijdrage van aerosolen. Als je betere gegevens hebt, geef een referentie.

  Like

 14. Ik weet dat het hier over aerosolen moet gaan, daarom zometeen een tweede reactie op FairWater in the Open Discussie.

  Maar hier wil ik toch wel even wijzen op de ironie dat FairWater reageert onder een verhaal dat expliciet over de invloed van aerosolen op het klimaat gaat. En daarbij dan blijkbaar niet door heeft dat we inderdaag graag aerosolen willen verminderen (luchtkwaliteit!), maar dat dat hoogstwaarschijnlijk wel tot verdere opwarming gaat leiden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s