Het Nederlandse advies over het IPCC; wat staat er wel en wat staat er niet in?

Gastblog van Hans Custers

Enkele maanden geleden nodigde het IPCC de regeringen van alle deelnemende landen uit om zich kritisch te buigen over de huidige gang van zaken en op basis daarvan met adviezen voor de toekomst te komen. Een prima plan, want in een complexe organisatie die zich bezighoudt men een – op alle fronten – zo complex onderwerp gaat nooit alles perfect. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, maar dat maakt het streven naar verbetering niet minder belangrijk. Maar, omdat het om het IPCC gaat, heeft dit ook een keerzijde: hoe de adviezen van de regeringen ook uitvallen, het is altijd koren op de molen van de anti-IPCC en anti-klimaatwetenschapscampagne. Dat stond bij voorbaat vast. Kritiek op het IPCC zal opgeblazen worden tot enorme proporties, als “bewijs” dat er tot op heden helemaal niets deugde van het IPCC en in het verlengde daarvan nagenoeg de volledige klimaatwetenschap. En mochten de adviezen, om dit soort reacties te voorkomen, terughoudend blijven, dan bewijst dat in de ogen van de klimaatsceptici natuurlijk weer dat iedereen kritiekloos achter het klimaatpanel van de VN – het grote klimaatcomplot – aan loopt.

Het Nederlandse advies is inmiddels af, en openbaar (pdf). Gelukkig en terecht lijken de Nederlandse betrokkenen ervoor gekozen te hebben om gewoon een rechttoe-rechtaan advies uit te brengen, zonder vooraf rekening te houden met de onvermijdelijke klimaatsceptische “spin”. Die onvermijdelijkheid bleek afgelopen vrijdag al, vrijwel onmiddellijk nadat het advies was gepubliceerd op de site van het KNMI. De passage die sindsdien te pas en (vooral) te onpas opduikt in elke internet-discussie over het klimaat is deze:

The IPCC needs to adjust its principles. We believe that limiting the scope of the IPCC to human-induced climate change is undesirable, especially because natural climate change is a crucial part of the total understanding of the climate system, including human-induced climate change. The Netherlands is also of the opinion that the word ‘comprehensive’ may have to be deleted, because producing comprehensive assessments becomes virtually impossible with the ever expanding body of knowledge and IPCC may be more relevant by producing more special reports on topics that are new and controversial.

Sommigen menen dat hier wordt gezegd dat het IPCC, of zelfs de klimaatwetenschap, in het verleden onvoldoende aandacht heeft besteed aan natuurlijke factoren die het klimaat beïnvloeden en aan omstreden (klimaatsceptische) opvattingen, en dat de betrokken Nederlandse partijen vinden dat dat moet veranderen. Wie dat denkt ziet enkele feiten over het hoofd.

Ten eerste voert het IPCC zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, heeft het geen onderzoekers in dienst, geeft het geen onderzoeksopdrachten en beïnvloedt het de wetenschap op geen enkele andere manier inhoudelijk. Het is natuurlijk ook ondenkbaar dat duizenden en duizenden wetenschappers zich zouden laten sturen door een organisatie met hooguit twee handjesvol personeelsleden op de loonlijst. De opstellers van het advies weten dit. Het advies kan dus onmogelijk een inhoudelijke kritiek op de breed gedragen wetenschappelijke opvattingen over de menselijke invloed op het klimaat zijn.

Ten tweede worden in de IPCC-rapporten, zeker die van werkgroep 1 (afgekort tot WG1; deze werkgroep kijkt naar de natuurwetenschappelijke basis), de natuurlijke factoren al uitgebreid behandeld. Dat kan ook niet anders en de reden daarvoor wordt in het advies gegeven: het is onmogelijk om de menselijke invloed te bestuderen zonder ook natuurlijke factoren mee te nemen. In het klimaat hangt alles met alles samen, verdieping van het wetenschappelijk inzicht kan alleen door de kennis van alle factoren te vergroten. De wetenschappers die op verzoek van het IPCC de rapporten samenstellen zijn zich hier van bewust, het gevolg is dat de rapporten al het hele spectrum aan invloedsfactoren meenemen. Het advies kan dus ook geen inhoudelijke kritiek op de Assessment Reports van het IPCC zijn.

Wat wordt er dan wel bedoeld? De beste manier op daar achter te komen is het te vragen aan de opstellers van het advies. Ik heb daarom een mailtje gestuurd aan Rob van Dorland van het KNMI en ontving een glashelder antwoord:

In het mandaat van het IPCC (principles governing IPCC work) staat:

“2. The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of *risk of human-induced climate change*, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.”

Hier wordt dus alleen (expliciet) gesproken over de antropogene component. Wij (NL) vinden het belangrijk dat de scope wat breder getrokken wordt, namelijk dat ook natuurlijke variabiliteit expliciet in het mandaat van het IPCC genoemd wordt.

In de praktijk gaan de IPCC rapporten (WG1 en 2) over klimaatverandering door natuurlijke en antropogene factoren, simpelweg vanwege het feit dat de menselijke factor pas gewicht krijgt als dit afgezet/vergeleken wordt tegen natuurlijke veranderingen. De facto zal er dus in de focus van de assessments weinig veranderen.

Met de door NL voorgestelde wijziging is het mandaat van het IPCC veel beter in lijn met wat ze al jaren doet.

De Principles governing IPCC work zijn hier (pdf) te vinden.

De rest van de gewraakte paragraaf lijkt me helemaal duidelijk. Volledigheid is een loffelijk maar ook onmogelijk streven en dan is realisme op zijn plaats. En in de aanbeveling over de “special reports” gaat het expliciet over zaken die nieuw en controversieel zijn, en dus niet over wat 30 of 50 jaar geleden controversieel was. Nagenoeg het volledige repertoire aan klimaatsceptische argumenten valt daarom af. Dat er controversiële onderwerpen zijn staat als een paal boven water: dat geldt immers voor elke levende wetenschappelijke discipline. Op dit moment woedt er bijvoorbeeld een stevige discussie over de invloed van het smelten van het  arctisch zee-ijs op extreme weersverschijnselen op het Noordelijk halfrond.

Genoeg over die ene paragraaf; laten we eens naar het geheel kijken. De hoofdlijnen zijn als volgt geformuleerd:

Proposal

 • The IPCC should adjust its focus and organisation to policy and societal needs.
 • The IPCC needs to adjust its principles.
 • The IPCC needs more transparent, focused and up-to-date assessments.
 • The IPCC should focus more on interactions with societies.
 • The IPCC should reconsider the regionalisation of the assessments, aiming for an efficient division of work among relevant organisations.
 • A task group needs to be formed on the future of the IPCC.

Laat ik eens zo brutaal zijn om – misschien wat gechargeerd, maar dat is goed voor de discussie – een nog veel kortere interpretatie te geven, in drie woorden: sneller, flexibeler en toegankelijker. Daar zou de organisatie op ingericht moeten worden (wat door sommigen dan weer opgevat wordt als een aanval op de persoon van de huidige IPCC voorzitter). Waar WG1 nu inhoudelijk al onafhankelijk van de meer maatschappelijk en beleidsmatig gerichte werkgroepen 2 en 3 opereert, zou ook op organisatorisch vlak een heldere scheiding gemaakt kunnen worden. WG1 zou dan, in eigen tempo, wanneer de situatie daar om vraagt, rapporten kunnen updaten of volledig vernieuwen, of speciale rapporten uit kunnen brengen.

Dit voorstel laat zien dat de Nederlandse opstellers werkelijk voorstanders zijn van maximale onafhankelijkheid van de wetenschappelijke rapportages van het klimaatpanel. Ik zou wel eens een “fly on the wall” willen zijn bij het internationale overleg hierover, om te zien of er ook landen of partijen zijn die minder enthousiast zijn over zoveel geformaliseerde onafhankelijkheid.

44 Reacties op “Het Nederlandse advies over het IPCC; wat staat er wel en wat staat er niet in?

 1. Sneller lijkt me geen goed idee. De suggestie van het advies, dat een internet versie goed is omdat je het steeds kan actualiseren, kan al snel ten koste gaan van de kwaliteit.

  Peer review van een artikel maakt uit een idee nog geen wetenschap. Het is een eerste kleine stap richting geloofwaardigheid.

  Pas als meerdere wetenschappers een probleem en detail hebben gestudeerd wordt het echt solide. Het IPCC bericht moet niet vergelijkbaar worden met het wetenschapsdeel in de NRC of een blog als StaatVanHetKlimaat. Die focusseren graag op één nieuw artikel met een geweldige doorbraak. Een paar jaar later is daarvan meestal niet meer veel van over.

  Like

 2. Ik vrees dat het IPCC geen boodschap aan heeft aan deze Nederlandse reactie, de motie Nepperus heeft geleid tot geld over de balk gooien,

  Like

 3. Bob Brand

  Hallo Victor Venema,

  Helemaal met je eens.

  Het kan niet goed zijn als het IPCC een soort ‘blog of the week’ zou worden waar elke week een nieuw ‘paradigma’ of ‘wereldschokkende doorbraak’ wordt besproken, inclusief de gebruikelijke flame-wars. Dat heeft wel een hoge amusementsfactor en het trekt bekijks, maar heeft bitter weinig te maken met wetenschap. Zelfs de betere blogs (Realclimate, Andy Revkin) zijn ongeschikt om er een ‘assessment’ op te baseren, ze volgen alleen de actualiteit.

  Het andere uiterste is dan wel één assessment per 7 jaar.

  Een tussenweg is misschien om elke één of twee jaar de auteurs van dat betreffende hoofdstuk te laten kijken of een update gewenst is. Is het hoofdstuk nog actueel, kunnen ze het ongewijzigd laten. Zo niet, worden er zinnen toegevoegd of aangepast, of een conclusie aangescherpt/bijgesteld. De CLA’s van het hoofdstuk zouden aan de Co-Chair kunnen melden of een aanpassing van de SPM wenselijk is.

  Het eigenlijke onderzoek komt elders tot uitdrukking zoals in peer-reviewed publicaties, conferenties, proceedings etc. Pas na enige tijd ontstaat er een heldere kijk, en pas dan heeft het zin om ‘het net op te halen’: de assessment die het klimaatpanel doet.

  Goed blogstuk:

  http://variable-variability.blogspot.nl/2013/04/value-peer-review-science-press.html

  Like

 4. De werkzaamheden van WG1 zouden beter onder auspiciën van het IAC uitgevoerd kunnen worden.
  Wetenschappelijke bevindingen en politieke interpretatie dienen gescheiden te zijn.
  Nu worden de gebruikelijke wetenschappelijke onzekerheden naar believen vertaald in politieke zekerheden (“could” versus “will”).

  Like

 5. Bob Brand

  Beste Boels,

  Het klimaatpanel van de Verenigde Naties is opgericht op verzoek van de landen (álle landen) van de VN, en wordt voor elke Assessment ronde samengesteld uit een groot aantal (dikwijls wisselende) klimaatonderzoekers – vrijwilligers die dit onbezoldigd doen naast hun reguliere werk.

  Qua ‘centrale organisatie’ is er alleen een klein secretariaat + 3 dagen per week Rajendra Pachauri. Het secretariaat zit op vier kamers bij de World Meteorological Organization in huis, in Genève. De enige functie van de organisatie is het faciliteren van de onderzoekers die het eigenlijke assessment maken en een stukje vertegenwoordiging naar de pers, website, etc.

  Het maken van het Assessment is een 100% wetenschappelijke aangelegenheid, het is echter onvermijdelijk dat het ook tot politieke en economische consequenties zou KUNNEN leiden (dat is echter gewoon een democratische beslissing). Niet voor niets hebben de landen van de VN aan het klimaatpanel gevraagd om periodiek een ‘Assessment’ te maken.

  Het sleutelwoord is: “Policy relevant but NOT policy prescriptive.

  De assessments zijn RELEVANT voor het bepalen van beleid (daarom vroegen de VN-landen er om), maar de assessments schrijven NIET voor wat men zou moeten doen.

  Je vindt dus ook GEEN ENKEL advies in de rapporten van het klimaatpanel, alleen beoordelingen (more likely than not/very likely/highly likely etc.) en ‘what if’s’. Het is niet waar dat het klimaatpanel ‘could’ naar ‘will’ zou vertalen, de verschillende projecties zijn bijvoorbeeld omgeven met ruime onzekerheids-intervallen en zijn conditioneel: gegeven deze omstandigheden .. dan ..

  Like

 6. @ Victor en Bob,

  Dank voor de ingangen om de submission van Nederland te verstaan.
  De eerste vier IPCC rapporten zijn me als burger nauwelijks opgevallen. Na het vierde rapport viel het negatieve op. Er stonden wat fouten in. N.B. ook over Nederland.
  Ik begin nu (ben ten slotte nu twee jaar de studerende leek) grip te krijgen op ‘peer review in de wetenschap’.
  Van een KNAW rapport ‘vertrowuen in Wetenschap’ leerde ik het onderscheid tussen zelfreinigend en zelfcorrigerend. Het staat omschreven (in een voetnoot) als peer review en peer pressure.

  Klik om toegang te krijgen tot 20131005.pdf

  Citaat:
  26 Peer pressure is de term die onder andere gebruikt wordt in het advies over zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens (KNAW, 2012). Volgens sommigen heeft deze term een negatieve bijklank van conformisme en gedwongen aanpassing. Bedoeld is hier echter de wetenschappelijke collegiale cultuur die nodig is om vorm te geven aan de eerder
  genoemde Mertoniaanse norm organized scepticism.
  In die zin moet peer pressure leiden tot een stimulerende, lerende omgeving waar fouten mogen worden gemaakt en waarvan geleerd kan worden.

  27 Peer review is in de eerste plaats een mechanisme waardoor wetenschap zelfcorrigerend kan zijn en uit zichzelf steeds verder komt – zich ontdoet van resultaten die er weinig toe doen, en de meest belangwekkende resultaten in positieve zin uitfiltert.
  Peer review is niet het mechanisme bij uitstek om wetenschappelijk wangedrag te signaleren. Daarvoor is veeleer het genoemde peer pressure nodig, dat bijdraagt aan het zelfreinigend vermogen, in de zin van het detecteren en corrigeren van onzorgvuldige wetenschapsbeoefening of schendingen van
  wetenschappelijke integriteit. Zie voor het in dit rapport gehanteerde betekenisverschil tussen ‘zelfreinigend’ en ‘zelfcorrigerend’ voetnoot 22 van hoofdstuk 3.

  Vraag:
  Kunnen we aannemen dat er voldoende peerpressure zit ingebakken in de IPCC-werkwijze?

  Like

 7. Hans Custers

  @ Pieter,

  Ik weet niet of je bij het IPCC wel van peer pressure moet spreken. Ik associeer dat begrip vooral met de onderlinge competitie van wetenschappers die onderzoek doen, en het IPCC bemoeit zich daar niet mee. Dat vraagt wetenschappers juist om wat afstand te nemen van hun dagelijkse onderzoek, en het hele vakgebied te overzien.

  Maar druk is er natuurlijk wel. Bijvoorbeeld omdat al die wetenschappers weten dat elk minuscuul slordigheidje (terecht) door critici opgepikt zal worden en (onterecht) jaren- of zelfs decennialang gebruikt zal worden om alle betrokkenen in diskrediet te brengen. En ik neem aan dat de meeste betrokken wetenschappers de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze hebben ook als een aanzienlijke druk zullen ervaren.

  Naar mijn mening dus meer dan voldoende “pressure”, maar niet zozeer van de “peers”. De peer pressure is natuurlijk wel gewoon in de “day job” van de wetenschappers die de IPCC rapporten samenstellen.

  Like

 8. @Bob Brand | juli 11, 2013 om 11:47 |

  Niets uit jouw reactie ondergraaft de wenselijkheid om de werkzaamheden van WG1 onder het gezag van het IPCC weg te halen.
  Onderzoekers hebben als onderzoeker niets gemeen met een politieke organisatie, al was het maar omdat de wetenschappelijke integriteitscode nogal (eufemistisch!) verschilt met die van de politiek.

  Like

 9. Bob Brand

  Beste Boels,

  Het klimaatpanel valt niet “onder het gezag van het IPCC“, de wetenschappers van het klimaatpanel ZIJN het IPCC. Het is een volledig wetenschappelijk proces waarlangs het klimaatpanel tot haar Assessment komt.

  Uit de Principles Governing IPCC Work (het mandaat dat is opgesteld door de landen van de VN):

  INTRODUCTION

  1. The Intergovernmental Panel on Climate Change (hereinafter referred to as the IPCC or, synonymously, the Panel) shall concentrate its activities on the tasks allotted to it by the relevant WMO Executive Council and UNEP Governing Council resolutions and decisions as well as on actions in support of the UN Framework Convention on Climate Change process.

  ROLE

  2. The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.

  3. Review is an essential part of the IPCC process. Since the IPCC is an intergovernmental body, review of IPCC documents should involve both peer review by experts and review by governments.

  De taken van het klimaatpanel vallen organisatorisch onder de World Meteorological Organization en UNEP. De IPCC rapporten moeten NEUTRAAL zijn met betrekking tot ‘policy’:

  Policy relevant but NOT policy prescriptive

  Het klimaatpanel rapporteert vervolgens aan de landen van de VN, en er zijn meerdere redenen waarom de rapporten (voordat deze definitief worden) eerst óók door de VN-landen gereviewed worden (“.. both peer review by experts and review by governments”):

  1. De VN-landen willen er strikt op toezien dat er GEEN beleid wordt voorgeschreven of geadviseerd. Dat behoort immers niet tot het mandaat van het klimaatpanel, het beleid is juist aan de souvereine landen.

  2. Na goedkeuring door de VN-landen hebben de rapporten een formele status: zij kunnen als wetenschappelijk fundament dienen waarop beleid en maatregelen gebaseerd zouden kunnen worden. Immers, de VN-landen hebben deze rapporten zelf goedgekeurd.

  Het klimaatpanel kan dus in volledige wetenschappelijke vrijheid tot haar Assessment komen, zonder ‘onderworpen’ te zijn aan ‘het gezag’. En nogmaals: de wetenschappers van ‘WG1’ ZIJN het IPCC, het klimaatpanel.

  Like

 10. @Bob Brand | juli 12, 2013 om 12:06 |

  Je geeft zelf aan “2. Na goedkeuring door de VN-landen …”

  Wetenschappelijke bevindingen behoeven goedkeuring door VN-landen?
  Handjeklap, aandikken, afromen, ..

  Kom zeg, waar blijft dan de onafhankelijke, integere wetenschapper?
  In de politieke juicer.

  Like

 11. Bob Brand

  Beste Boels,

  Wél goed lezen:

  1. De VN-landen willen er strikt op toezien dat er GEEN beleid wordt voorgeschreven of geadviseerd. Dat behoort immers niet tot het mandaat van het klimaatpanel, het beleid is juist aan de souvereine landen.

  Zonder deze laatste review-ronde door de VN-landen, zouden de wetenschappers bijvoorbeeld in het Assessment Report kunnen schrijven: “We advise each country to phase out its coal-powered electricity supply and implement at least 50% wind power, before 2020.

  Aangezien de rapporten van het klimaatpanel formeel goedgekeurd worden door de VN-landen, zou het betekenen dat bijvoorbeeld Nederland gebonden is aan een dergelijke policy prescription. Ik neem aan dat jij daar geen voorstander van zou zijn?

  Juist om de politieke soevereiniteit van de VN-landen te waarborgen, nemen zij de eindrapporten éérst door op dergelijke ‘policy prescriptions’, voordat deze goedgekeurd gaan worden. Het klimaatpanel komt dus in volledige wetenschappelijke vrijheid tot haar bevindingen, en dient altijd te voldoen aan:

  Policy relevant but NOT policy prescriptive

  Like

 12. Hans Custers

  @ Boels,

  En waarom zouden die wetenschappers hun integriteit, en dus hun geloofwaardigheid, te grabbel gooien in het hypothetische geval dat de VN-landen zouden proberen de wetenschappelijke inhoud van de rapporten te beïnvloeden? Wat hebben ze daar bij te winnen? Het antwoord: helemaal niets!

  Like

 13. @Hans Custers | juli 12, 2013 om 12:57 |
  Daar gaat het juist om: alleen een wetenschappelijke organisatie met bevoegdheid tot toezicht op de wetenschappelijke integriteit kan die integriteit afdwingen.
  Dat schept vooraf het noodzakelijke vertrouwen.

  Like

 14. @Bob Brand | juli 12, 2013 om 12:52 |
  “Policy relevant but NOT policy prescriptive”
  Dat klinkt wel leuk, maar het zou uitsluitend om de wetenschap moeten gaan in WG1, “policy” hoort bij het politieke bedrijf.

  Like

 15. Hans Custers

  @ Boels

  alleen een wetenschappelijke organisatie met bevoegdheid tot toezicht op de wetenschappelijke integriteit kan die integriteit afdwingen.

  Dus jij pleit voor een internationale wetenschapspolitie?

  Like

 16. Bob Brand

  Beste Boels,

  Het klimaatpanel doet GEEN wetenschappelijk onderzoek, het heeft geen onderzoeksbudget en het is ook niet hun opdracht om onderzoek te doen.

  Het klimaatpanel heeft de opdracht gekregen van de landen van de VN om een Assessment te maken van alle bestaande wetenschappelijke publicaties en informatie die RELEVANT is voor het BEGRIJPEN van het risico van antropogene klimaatverandering:

  2. The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. ..

  De REDEN dat de VN-landen dit vragen, is dat zij voor de taak staan om tot beleid te komen mbt klimaatverandering. Om beleid te kunnen bepalen hebben zij informatie nodig die POLICY RELEVANT is, zodat de consequenties van de verschillende keuzes meegenomen kunnen worden in de besluitvorming:

  .. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.

  Boels, de wetenschap IS ER DUS AL. Die wetenschap staat in de wetenschappelijke publicaties, in onderzoeksrapporten en soms ook in ‘proceedings’ van congressen etc. Het is dus NIET de taak van het klimaatpanel, ook niet van ‘WG1’, om wetenschappelijk onderzoek te doen. Hun opdracht is alleen om het al bestaande onderzoek samen te vatten, ‘to assess’ (te beoordelen). Het gebeurt via een wetenschappelijk proces, namelijk de peer review zoals Pieter Zijlstra die hierboven uit het KNAW document citeert. Dat staat eveneens in de IPCC Principles, namelijk:

  3. Review is an essential part of the IPCC process. Since the IPCC is an intergovernmental body, review of IPCC documents should involve both peer review by experts and review by governments.

  Peer Review vindt tijdens het opstellen van de Assessments o.a. plaats door meer dan 800 ‘Expert Reviewers’ van buiten het IPCC (onder wie vele ‘klimaatsceptici’).

  Like

 17. Sommigen menen dat de rapporten biased zijn omdat de rapporten van het IPCC geratificeerd moeten worden door alle landen van de VN. Dat zou dan komen omdat regeringen dan belastinggeld kunnen innen, ofzo. De vraag is of die mening wel terecht is.

  Er zijn namelijk ook zat landen die belang hebben bij afzwakking van de IPCC conclusies, met name landen die veel fossiele brandstoffen exporteren waaronder OPEC landen, VS, Canada, Australie, Rusland, etc. . Stephen Schneider heeft eens een getuigeverslag gegeven van hoe onderhandelaars van dergelijke landen zware kritiek hadden op een ontwerp tekst en hoe wetenschappers hun rug recht hielden om de kwaliteit van het rapport te kunnen waarborgen (pagina 14 en verder).

  Dat ook de landen die belangen hebben om de conclusies van de IPCC rapporten af te zwakken de rapporten toch ondertekenen geeft mijns inziens aan dat deze rapporten behoorlijk conservatief zijn in hun conclusies.

  Ondertussen is het IPCC alweer 20 jaar oud en zijn de tijden veranderd. Er is geen enkel ander vergelijkbaar orgaan dat allesomvattende samenvattingen maakt van zo’n uitgebreid en complex onderwerp als het klimaat, met als gevolg dat er altijd wel verbeteringen in het proces waarmee de rapporten tot stand komen verbeterd kunnen worden. Ik juich het dan ook toe dat het IPCC om die input gevraagd heeft. Het zal het fundament van de IPCC rapporten nog meer verstevigen, maar ik weet ook dat het voor sommigen nooit genoeg zal zijn.

  Like

 18. @Hans Custers | juli 12, 2013 om 20:43 | :
  “Dus jij pleit voor een internationale wetenschapspolitie?”

  Ik zou het toejuichen als er pro-actief gewerkt wordt aan het handhaven van de wetenschappelijke integriteit en het opschonen van publicaties die onderuitgehaald zijn (uiteraard niet die aan waarde hebben in ingeboet door voortschrijdend inzicht).

  Like

 19. @Bob Brand | juli 12, 2013 om 21:28 |
  “Het is dus NIET de taak van het klimaatpanel, ook niet van ‘WG1′, om wetenschappelijk onderzoek te doen.”
  Ze doen wetenschappelijk literatuuronderzoek.

  “… review of IPCC documents should involve both peer review by experts and review by governments.”
  En daar komt de politiek weer om de hoek kijken.

  Like

 20. @ontspan | juli 12, 2013 om 22:07 |
  “Er zijn namelijk ook zat landen die belang hebben bij afzwakking van de IPCC conclusies, ..”

  En ook die het willen aandikken (bv. Seychellen en wat koraaleilanden in de Stille Oceaan).

  Prachtig voorbeeld van de politieke spelletjes die er gespeeld worden.

  En een ondersteuning van de wens om voor de werkzaamheden van WG1 een zuiver wetenschappelijke omgeving te regelen.

  Gewoon omdat ik het zelfreinigend vermogen van wetenschappers groter acht dan dat van politici (weer een eufemisme!).

  Like

 21. Bob Brand

  Beste Boels,

  Het klimaatpanel maakt een Assessment van de huidige stand van het onderzoek, zij doen geen onderzoek. De wijze waarop de kwaliteit van de Assessment Reports gewaarborgd wordt is dezelfde die de KNAW adviseert volgens de Adviescommissie integriteit, beleid en vertrouwen in wetenschap:

  Klik om toegang te krijgen tot 20131005.pdf

  De wetenschap is zelf primair verantwoordelijk voor haar integriteit. Universiteiten en onderzoeksinstituten hebben de plicht te zorgen voor de juiste voorwaarden en omstandigheden. Het gaat daarbij niet alleen om gedragscodes, maar ook om de inrichting van onderzoekprogramma’s en de interne organisatie van kennisinstellingen. Dit laatste omvat mede de zorg voor voldoende interne discussie over, en checks op, goede wetenschapsbeoefening (peer pressure). Er moet daarnaast voldoende ruimte worden vrijgemaakt voor het zorgvuldig uitvoeren van peer review. Dit alles om het zelfcorrigerend en zelfreinigend vermogen van de wetenschap in stand te houden.

  Dus zowel:

  1, ‘peer pressure’ (intercollegiale toetsing, debat en discussie);
  2. ‘peer review’.

  De werkwijze van het klimaatpanel voorziet in allebei, aangezien elk stukje tekst en iedere bevinding verdedigd moet worden ten overstaan van de gehele groep auteurs, lead authors, én de editors van dat hoofdstuk.

  Een goed voorbeeld van het eerste is wat Ontspan hierboven al aangeeft – lees vanaf blz. 14, en eigenlijk dat gehele hoofdstuk. Aangezien er vijf jaar lang (!) gediscussieerd en gedebatteerd wordt over elk woordje en iedere zin in de Assessment Reports, en er dan door de externe Expert Reviewers kritisch naar gekeken wordt (meerdere rondes, met verplichte antwoorden op ieder commentaar), voldoet dit méér dan ruimschoots aan deze standaard.

  De ‘basislaag’ zijn de wetenschappelijke publicaties en onderzoeksrapporten. Die basislaag *is* al peer-reviewed, dus daar heeft de controleslag waar KNAW over spreekt al plaatsgevonden. Daarbovenop komt het Assessment door het klimaatpanel, dat zélf weer intensief aan interne discussies, debat en ‘peer pressure’ doet. Vervolgens wordt er door > 800 Expert Reviewers peer-review gedaan.

  … review of IPCC documents should involve both peer review by experts and review by governments.”
  En daar komt de politiek weer om de hoek kijken.

  De wetenschapsbeoefening heeft al plaatsgevonden: dat staat in de wetenschappelijke publicaties. Het klimaatpanel maakt een Assessment daarvan:

  2. The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.

  Voor de governments geldt dat zij géén dwingende maatregelen (‘policy prescriptions’) door het klimaatpanel opgelegd dienen te krijgen. Dat zou de democratie en de soevereiniteit van de VN-landen ondergraven. Daarom controleren zij daarop. Zij ratificeren namelijk en dat is bindend.

  Lees verder wat Ontspan schrijft. 🙂

  Like

 22. @Bob Brand | juli 13, 2013 om 01:01 |

  De eenzijdigheid wordt al heel duidelijk in:
  “… relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.”

  Daarom wordt er alleen gepeurd uit het scala van papers waar CO2 een hoofdrol speelt; andere effecten woorden verwaarloosd.

  De keuze voor mitigatie is een politieke, ingegeven door de mensonvriendelijke gedachten van de minderenbroeders en zusters (een welvaartsziekte).

  Like

 23. Jos Hagelaars

  Boels,

  Je bedoelt zeker bijvoorbeeld hoofdstuk 2 van WG1 (de wetenschappelijke basis):
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2.html
  Hier worden duidelijk ‘andere effecten verwaarloosd’, zoals o.a.:
  – Methaan en andere broeikasgassen
  – De directe en indirecte effecten van Aerosolen
  – Veranderingen in landgebruik
  – Roet op sneeuw en ijs
  – Condensporen van vliegtuigen
  – Variaties in de zonne-activiteit
  – Vulkanen
  En in de ‘summary for policymakers’ komt het woord ‘mitigation’ niet voor.
  Boels, het is gewoon nonsens dat er ‘alleen gepeurd wordt uit papers waar CO2 een hoofdrol speelt’.

  Het geven van opties (WG2/3) is geen politieke (of maatschappelijke) keuze, wel de keuze om iets of niets aan de toekomstige gevolgen van de door mensen geïnduceerde klimaatverandering te doen. Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van de onderzochte opties, maar dat hoeft natuurlijk niet.
  En wat mitigatie met mensonvriendelijke gedachten van doen heeft, ontgaat mij volkomen.

  Like

 24. Boels, heb je eigenlijk het IPCC rapport gelezen, voordat je bent begonnen het IPCC aan te vallen?

  Like

 25. @Bob Brand | juli 13, 2013 om 01:01 |

  En nog dit en terzijde:
  “Zij ratificeren namelijk en dat is bindend.”

  Daarom heeft het overgrote deel van de VN-leden het Handvest wel ondertekend, maar niet geratificeerd.
  Ook NL heeft de ratificatie “uitgesteld” (voor zover ik kan nagaan), maar wel delen daaruit min of meer in de Grondwet opgenomen.

  Ik vraag mij af of IPCC-rapporten wel in aanmerking komen voor ratificatie, de krabbel van een afgevaardigde lijkt voldoende ontbindend.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ratificatie

  Like

 26. @Victor Venema | juli 13, 2013 om 10:55 |

  Ja.

  Wat is er mis met kritiek op het IPCC?

  Ik pleit voor harde, feitelijke wetenschap; ongehinderd door politiek gekonkel.

  Like

 27. Bob Brand

  Beste Boels,

  Blijkbaar heb je de IPCC rapporten niet eens gelezen:

  alleen gepeurd uit het scala van papers waar CO2 een hoofdrol speelt; andere effecten woorden verwaarloosd.

  Zelfs het extra kooldioxide wordt alleen genoemd in de context van de ‘greenhouse gases’. Alle andere “effecten” (die trouwens over de 2e helft van de 20e eeuw een netto VERKOELENDE invloed hadden) worden juist ruimschoots onder de loep genomen.

  In AR5, dat in september verschijnt, zijn er zelfs separate hoofdstukken ingeruimd voor Wolken én voor de variatie in Zonnesterkte (op verzoek van de ‘klimaatsceptici’).

  Een kenmerk van pseudo-sceptici is JUIST dat zij iedere keer beginnen te zaniken over “CO2”. Het is maar één van de factoren, zo draagt het extra methaan ca. 20% bij aan de huidige klimaatverandering, en ozon en roet spelen ook een beduidende rol (en worden dus uitgebreid besproken in de Assessment Reports).

  Like

 28. @Jos Hagelaars | juli 13, 2013 om 10:50 |

  Voor wat betreft hoofdstuk 2 WG1: “verandering van landgebruik” heeft ook invloed op de temperatuur.
  En het is hoofdzakelijk de verandering in temperatuur die de basis vormt voor het idee van kwalijke klimaatverandering.
  Dat kan leiden tot een circelredenering.

  Like

 29. Bob Brand

  Beste Boels,

  Het ‘landgebruik’ wordt juist uitgebreid besproken, het heeft wel enige invloed maar zowel opwarmend als verkoelend (extra gewassen verhogen deels de albedo, de gebouwde omgeving verlaagt deze).

  Lees bijv. in het AR4 rapport:

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-5-3.html

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch3s3-2-1-6.html

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-2-2-2.html

  ALLEMAAL uitgebreid over de “verandering in het landgebruik”. In het nieuwe AR5 wordt het onderzoek op dit gebied nóg uitgebreider en gedetailleerder besproken, er is inmiddels ook meer. Ik zal niet alle verwijzingen gaan posten, het zijn er tientallen.

  Like

 30. @Bob Brand | juli 13, 2013 om 11:09 |
  “Een kenmerk van pseudo-sceptici is JUIST dat zij iedere keer beginnen te zaniken over “CO2″.”

  Ik ga het toch echt niet hebben over pseudo-wetenschappers.

  Like

 31. Precies, Boels, landgebruik heeft ook invloed op de temperatuur. Langzaam valt het kwartje. En all die andere effecten die Jos Hagelaars net noemde kunnen de temperatuur ook beïnvloeden.

  En daarom studeert men ook de invloed van verandering in landgebruik en kan je niet tot conclusies over klimaatverandering komen zonder alle effecten te studeren. En daarom staat er in het IPCC bericht niet alleen iets over CO2.

  Wat u had gemerkt als u het IPCC rapport echt had gelezen.

  Ik zou zo langzaam zeggen: Don’t feed the trolls.

  Like

 32. @Victor Venema | juli 13, 2013 om 11:56 |

  “Langzaam valt het kwartje.”

  En dat valt onder inhoudelijk commentaar?

  Verandering in landgebruik en verstedelijking is de hoofdoorzaak van de opwarming en niet noodzakelijkerwijs een teken van klimaatverandering (op die ter hoogte van 1,5m of 2m na).

  Like

 33. In de bijlage Zomertijd van dagblad Trouw, zaterdag 13 juli, stelt Arthur Petersen (PBL)
  “Het klimaatpanel rehabiliteert zich”

  Mij dunkt een waardevol sluitstuk van deze discussie.

  Net als in de wetenschap is de werkwijze van het IPCC in ontwikkeling. En ook buiten de IPCC wordt er gewerkt aan peer pressure. En dat betekent werken, er moeite voor willen doen.

  Mijns inziens is dit effectiever en beter dan het inhuren van een scepticus die niet weet van ophouden.

  Als Boels stelt:
  ‘Ik pleit voor harde, feitelijke wetenschap; ongehinderd door politiek gekonkel’ dan raad ik hem aan om nog deze dag snel naar de kiosk te rennen om deze mooie bijlage te bemachtigen. A must have!

  Like

 34. Jos Hagelaars

  @Boels:

  “Verandering in landgebruik en verstedelijking is de hoofdoorzaak van de opwarming..”
  Opnieuw nonsens. Het speelt een rol, maar is zeker niet ‘de hoofdoorzaak van de opwarming’ sinds circa 1900. Zie de harde, feitelijke wetenschap samengevat in WG1 van het IPCC rapport.
  Of heb jij bewijzen/referenties die dat statement van je onderschrijven?

  Like

 35. Bob Brand

  Beste Boels,

  We zien hier weer de ‘klimaatsceptische’ afleidingsmanoeuvre in werking:

  1) Eerst beweer jij dat er ‘alleen gepeurd wordt uit papers waar CO2 een hoofdrol speelt’ en ‘andere effecten woorden [sic] verwaarloosd’.

  2) Jos, Victor en ondergetekende laten zien dat andere factoren JUIST NIET verwaarloosd worden: hier en hier. Het klimaatpanel bespreekt honderden zo niet duizenden publicaties waar “CO2” niet eens in voorkomt, en die gaan over de rol van:

  – Methaan en andere broeikasgassen
  – De directe en indirecte effecten van Aerosolen
  – Veranderingen in landgebruik
  – Roet op sneeuw en ijs
  – Condensporen van vliegtuigen
  – Variaties in de zonne-activiteit
  – Vulkanen

  3) Daarmee is de onjuistheid van je bewering aangetoond. En wat doe jij dan?

  Proberen om de aandacht af te leiden – door een ANDERE niet-onderbouwde en onjuiste bewering te gaan uitroepen! Boels, het is alleen maar trolling precies zoals Victor Venema al schrijft.

  Like

 36. Goed zo Bob, noem het beestje maar bij zijn naam. Het helpt de vele passieve meelezers duidelijk te maken hoe online discussiëren over het klimaat werkt.

  Like

 37. @Bob Brand | juli 13, 2013 om 14:44 |
  “Eerst beweer je.. ”

  Fout.
  Ik opperde het idee om de wetenschappers van WG1 elders onder te brengen.

  Dat zo’n idee niet goed valt bij de IPCC-aanhang was te voorspellen.
  Ik ben enigszins verrast dat die aanhang sektarische trekjes vertoont die verhinderen dat er uit eigenkring ook maar enige kritiek komt.

  Het moet een warm gevoel geven om blind te vertrouwen op het IPCC.

  Het NL-advies kan maar beter ingetrokken worden, gezien de afvallige aard.

  Like

 38. Hans Custers

  @ Boels,

  Nee hoor, het ging niet om je suggestie om WG1 onder te brengen bii de IAC. Waar het om ging is dat je die suggestie onderbouwde met onjuiste argumenten, daarmee de suggestie wekkend dat er van alles niet zou deugen aan de manier waarop het IPCC tot dusver heeft gewerkt. Die argumenten zijn volledig onderuit gehaald.

  Like

 39. @Hans Custers | juli 13, 2013 om 18:38 |

  Zelfs als de gebruikte argumenten onjuist zijn is het opmerkelijk dat de “mannals” (als “pseudo-sceptic” tegenwicht) geen enkele kritiek laten horen.

  Like

 40. Bob Brand

  Beste Boels,

  Zoals gewoonlijk dienen we je reacties te ontcijferen doordat je géén volledige zinnen gebruikt, alleen losse zinnetjes uitroept, je ‘argumentatie’ niet onderbouwt en van de hak op de tak springt.

  De door jou gebruikte ‘argumenten’ zijn dus onjuist, zie boven.

  .. geen enkele kritiek laten horen.

  Mijn kritiek op het klimaatpanel is dat zij – zo nu en dan – wellicht nog té terughoudend zijn met het afgaan op hun eigen expert judgement en daardoor o.a. het volgende onderschat hebben:

  * de bijdrage van het massaverlies van landijs op Antarctica aan de recente zeespiegelstijging (die is te laag ingeschat door het IPCC);

  * de zeer snelle afname van het Arctische zee ijs, dat nu wellicht al rond 2030 of 2040 tot ijsvrije zomermaanden zal gaan leiden, i.p.v. eind 21e eeuw zoals het klimaatpanel verwachtte.

  Er bestaat een bepaalde neiging “to err on the side of least drama“. Die is onderzocht door eerdere projecties te vergelijken met de uitkomsten: de projecties waren hetzij correct óf hebben de gevolgen juist onderschat. Dat is aangetoond in Brysse et al 2012, en wordt hier in detail besproken:

  http://www.skepticalscience.com/climate-scientists-esld.html

  En lees vooral wat John Nielsen-Gammon (State Climatologist van Texas) daarover blogde na de AGU meeting in december:

  http://blog.chron.com/climateabyss/2012/12/dispatch-from-agu-least-drama/

  Oreskes thinks a more important issue is cultural peer pressure. She says that scientific culture frowns upon making dramatic predictions, so scientists are conservative to avoid getting vilified by their colleagues.

  Verder ben ik het deels eens met Proposal 2, 3 en 5 uit het Nederlandse advies dat Hans Custers hierboven bespreekt: de regionale hoofdstukken in WGII lijken me soms problematisch en kunnen wellicht ook elders/via een ander traject opgesteld worden? De rapporten worden daardoor ook groter en het duurt allemaal langer.

  Proposal 1 en 4 uit het Nederlandse advies lijken me op ietwat gespannen voet te staan met de vraag naar een vooral wetenschappelijk Assessment. Ik vrees dat men op die manier teveel aan extra taken en verantwoordelijkheden aan het klimaatpanel op zou willen gaan hangen. De taak is: het Assessment maken.

  Like

 41. Hans Custers

  @ Boels,

  Ik denk niet dat ik de wijsheid in pacht heb over hoe je de “assessments” zoals het IPCC die maakt zou moeten organiseren. Ik pretendeer niet meer verstand van klimaatwetenschap te hebben dan al die klimaatwetenschappers. Daarmee beweer ik niet dat het IPCC alwetend en onfeilbaar is. Maar ik zie geen reden om nou, in algemene zin, kritisch te zitten wezen. Er zijn talloze organisaties waarover ik zelden of nooit in algemene zin kritisch zit te wezen.

  Like

 42. Ook in deze uiteenzetting wordt weer hoog opgegeven van de (vermeende) consensus. Niets is echter minder waar. Een verhelderend en tegelijkertijd onthutsend beeld over de zgn. 97% consensus is in 2016 geschreven door het NIPCC (NIET te verwarren met het IPCC) in een boek met de titel: “Why scientists disagree about global warming”. De 97% mantra van het IPCC en zijn schaamteloze propaganda wordt haarfijn aan de kaak gesteld. Een echte aanrader voor iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de feiten. Het boek is integraal als pdf te downloaden van internet. Mocht je de link niet zelf kunnen vinden dan wil ik hem je met alle plezier toesturen

  Like

 43. Willem, dat NIPCC rapport is een aanrader voor iedereen die zijn studenten wil leren wat confirmation bias doet met mensen die beter zouden moeten weten:
  https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/feb/22/fossil-fuel-funded-report-denies-the-expert-global-warming-consensus

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s