Nieuw wetenschappelijk discussieplatform ClimateDialogue.org

Een uniek discussieplatform over klimaatverandering is net van start gegaan: ClimateDialogue. Het unieke zit ‘m enerzijds in de organisatie achter het blog: Het is opgezet door een samenwerkingsverband van KNMI (Rob van Dorland), PBL (Bart Strengers) en Marcel Crok (wetenschapsjournalist), oftewel een samenwerking tussen tussen mainstreamers  en sceptici. Daarnaast is ook de opzet van het blog uniek: Het doel is om in alle openheid een inhoudelijke discussie te faciliteren tussen experts met verschillende wetenschappelijke inzichten. Nu vindt er natuurlijk continue discussie plaats tussen wetenschappers (bijv op conferenties, workshops en in de wetenschappelijke literatuur), maar die is vaak niet direct toegankelijk voor het grote publiek. Daarnaast proberen we op dit blog in te zoomen op de hete hangijzers uit het publieke debat, die weliswaar in de reguliere wetenschappelijke  discussie ook een rol spelen, maar die daarin te midden van de vele andere issues niet altijd even prominent zichtbaar zijn. Bovendien wordt op ClimateDialogue, naast ‘mainstream’ wetenschappers ook  aan ‘sceptische’ wetenschappers gevraagd deel te nemen aan de discussie, van wie de perceptie bestaat dat zij er in de reguliere wetenschappelijke fora bekaaid van af komen (in de perceptie van sommigen door uitsluiting, in de perceptie van anderen doordat ze zichzelf afzonderen).

Het wetenschappelijke debat wordt gekenmerkt door een spectrum aan inzichten. Bij ClimateDialogue worden wetenschappers uitgenodigd  die het sterk met elkaar oneens zijn, dus we gaan op zoek naar de extremen en de grote verschillen. Het heeft dus expliciet niet de pretentie om daarmee een representatief beeld te schetsen van (het volle spectrum van) de wetenschappelijke discussie. Het idee is veeleer dat een dergelijke discussie tegenwicht kan bieden aan de toenemende polarisatie tussen ‘sceptici’ en ‘mainstreamers’. Idealiter leiden deze discussies tot meer helderheid over waar men het eigenlijk met elkaar over oneens is, waarover misschien juist wel, en wat de achtergronden en oorzaken zijn van de (on)enigheid.

Op diverse Internationale blogs zal deze week een gastblog over ClimateDialogue verschijnen. Deze is ook te vinden op mijn Engelstalige klimaatblog. Naast de drie bovengenoemde trekkers van het initiatief kijken er een zevental mensen over hun schouders mee als leden van een adviesraad. Disclaimer: Tot augustus dit jaar was ik betrokken bij de voorbereiding van het initiatief; nu heb ik zitting in de adviesraad.

Dit blog vloeit voort uit de motie Nepperus, waarin werd aangedrongen “dat ook klimaatsceptici bij vervolgstudies worden betrokken”. Ik vind het een mooi initiatief: De inhoudelijke geschilpunten blootleggen in een publiekelijk toegankelijk forum is heel nuttig. Het kan tot de nodige duidelijkheid en –misschien nog belangrijker- depolarisatie leiden, en dat kan het (publieke en wetenschappelijke) debat alleen maar ten goede komen. Er zitten echter ook risico’s aan een dergelijk project: De perceptie kan ermee gevoed worden dat de wetenschappelijke discussie door twee (gelijkwaardige) ‘kampen’ gedomineerd word (wat tot een ‘false balance’ leidt), of dat de mainstream wetenschap een monolithische eenheidsworst zou zijn (terwijl er in werkelijkheid ook binnen de mainstream continue discussie is en er een grote variatie aan inzichten is, maar dan vooral over details). Oftewel, het risico zit ‘m in de framing en de perceptie  van het project, en voor welke ideologische karretjes het gespannen zou kunnen worden. De discussies op de site zelf lijken me voornamelijk leuk, leerzaam en nuttig. Daarbij is de inbreng van goede wetenschappers natuurlijk wel een voorwaarde om het platform tot een succes te maken. Aarzel dus niet om contact op te nemen (met info [at] climatedialogue [dot] org of met mijzelf) als je je aangesproken voelt en niet bang bent voor een gemodereerd publiek debat!

9 Reacties op “Nieuw wetenschappelijk discussieplatform ClimateDialogue.org

 1. Hallo Bart,

  Dank voor de toelichting!

  Zeker een interessant nieuw discussieplatform: ClimateDialogue. Ik hoop maar dat het er tot échte inhoudelijke discussies gaat komen, in plaats van dat men al bij voorbaat ‘agreed’ zegt op alles wat de ander naar voren brengt. Dat is namelijk wel de gewoonte, althans bij de openbare optredens van de meeste welopgevoede wetenschappers: beleefdheid gaat voor alles.

  Wat mij wel een beetje verbaast is de ruime invulling van deze Motie Népperus. De gehele tekst van de motie bestaat namelijk uit:

  De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het onderzoeksrapport naar het IPCC tekortkomingen heeft geconstateerd; verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) voortvarend worden uitgevoerd en dat ook klimaatsceptici bij vervolgstudies worden betrokken, en gaat over tot de orde van de dag.
  Neppérus

  Deze motie is kamerstuk nr. 54, van 14 oktober 2010, uit dit dossier: linkje

  Als ik het goed begrijp is punt 2 uit de brief van de regering van 23 feb. 2012 de basis voor Climatedialogue.org. Dat is nr. 61 in bovengenoemd dossier.

  Als lid van de VVD kan ik alleen maar zeer tevreden zijn dat bewindspersoon Joop Atsma en I&M de motie zo grondig tot uitvoering brengen. Niet alleen worden klimaatsceptici ‘betrokken bij vervolgstudies’, maar ook kan het publiek zo deelnemen aan een dergelijke wetenschappelijke discussie:

  Ik heb het KNMI en PBL verzocht een inhoudelijke en zakelijke discussie op het internet te organiseren. Hierbij wordt telkens een door sceptici gebruikt argument uitgelicht door enkele uitgenodigde deskundigen aan weerszijde van het spectrum. Anderen zullen hierop alleen kunnen reageren via een moderator om de discussie overzichtelijk te houden en er zeker van te zijn dat deze ook professioneel blijft. Uiteindelijk zal een samenvatting worden gemaakt van alle discussies, met nadruk op waarover men het eens is, waarover niet, en wat de achterliggende oorzaak daarvan is.

  Mijn verwachting is niet dat dit tot andere conclusies zal gaan leiden dan in de wetenschappelijke publicaties, bij het IPCC of van de National Academy of Sciences. Maar een overzicht van een aantal items waar men het over eens is, en waarover niet, en de ‘achterliggende oorzaak’… lijkt me wel interessant.

  Like

 2. Hmmm…het idee klonk aardig, maar nu al hebben we de “skeptische” wetenschapper die een boel ongesubstantieerde claims de ether ingooit, en niet op de verzoeken om met bewijs te komen ingaat.

  Wat is dat toch met Judith Curry? Is ze zo blij dat ze eindelijk door een groep serieus wordt genomen en aanbeden, dat de feiten er niet meer toe doen?

  Het lijkt me dat Marcel Crok nooit zal toestaan dat de conclusie voor de achterliggende oorzaak voor de afwijkende meningen is dat één van de gesprekspartners de feiten verdraait danwel “feiten” verzint. Ofwel, ik denk dat het weinig bij zal dragen aan de discussie. Sorry dat ik al zo gauw negatief ben, maar het is al eerder geprobeerd en levert meestal niets op (Von Storch heeft het schijnbaar zelfs opgegeven, en leeft nu in zijn eigen wereldje).

  Like

 3. Marco,

  Weet je wat ik zo raar vind?

  Dr. Curry heeft in haar ‘guest blog’ niet één referentie naar de wetenschappelijke literatuur opgenomen – als je iets wil checken, dan ‘moet je maar op haar blog kijken’. Terwijl Meier en Lindsay hun guestblogs keurig onderbouwden met verwijzingen naar het betreffende onderzoek in de wetenschappelijke literatuur.

  Ik kan geen brood bakken van de beweringen van Curry over ice albedo. Ook tijdens juni/juli als de zon op het hoogste punt staat, is het zeeijs sterk afgenomen:


  In een recent paper van Curry wordt juist de gedaalde albedo in september aangehaald om de ‘extra snow cover’ tijdens de winterperiode te verklaren, blijkbaar is het dan plotseling wél substantieel. Zie de passage onder ‘Results’ van http://www.pnas.org/content/109/11/4074.long

  When highly reflective sea ice is replaced by open water during the ice melting period, there is a substantial solar heat input directly into the ocean, increasing the heat stored in the upper ocean. For example, the cumulative solar heat input in the Beaufort Sea during the ice melting period in 2007 can be a factor of two to five higher than climatology, which is sufficient to warm the upper 5 m of the ocean by 5 °C (24). The loss of sea ice in the Canada basin has also been accompanied by the widespread appearance of a near-surface temperature maximum at 25- to 35-m depth due to penetrating solar radiation (25). Warming of the upper ocean retards the recovery of sea ice during the fall freeze-up.

  Mijns inziens in tegenspraak met het wegwuiven van het effect van de afname van ice albedo, dat Judith Curry in haar ‘guestblog’ doet.

  Like

 4. Marco, dat over von Storch vind ik wel zorgwekkend.

  Hij lijkt me niet iemand die ergens voor uit de weg gaat, en ik had begrepen dat met name Vahrenholt nu geen commissie meer had? Ik meen dat von Storch met twee collega’s daaruit gestapt is. Effectief heeft zo’n commissie dan geen bestaansrecht meer.

  Von Storch moet gewoon een spetterend boek gaan schrijven voor leken, waar hij het allemaal uitlegt incl. de politieke manipulaties waar-ie mee geconfronteerd wordt. Niemand zo integer als hij.

  Like

 5. Bob, je geeft prima aan wat mijn probleem (en dat van vele anderen) met Judith Curry is: heel veel armzwaaien, maar de substantie is er niet. En contradicties, ach, dat zullen wel paradoxen zijn.

  Wat betreft von Storch ben ik niet zo’n fan. Als hij echt integer was, had hij allang zijn associatie met Reiner Grundmann verbroken (lang verhaal, laat ik het hier maar niet opschrijven).

  Like

 6. Weer een discussie site over klimaat, waar lieden, ze noemen zichzelf soms wetenschappers, hun tijd mee kunnen verdoen en stoute mededelingen kunnen doen.
  Maar ja wellicht beter dan werkrloos zijn.

  Like

 7. Beste Marinus,

  Dank voor je stoute mededeling.

  De “discussie site” ClimateDialogue.org is er echter niet gekomen ten behoeve van de wetenschap – deze heeft heel andere media en al véél langer bestaande methoden om het wetenschappelijk onderzoek te delen en daarover ideeën en repliek uit te wisselen: de peer-reviewed wetenschappelijke journals.

  ClimateDialogue.org is er gekomen vanwege de motie van Helma Neppérus (VVD) en op verzoek van de ‘klimaatsceptici’.

  Like

 8. ClimateDialogue heeft net een ton overheidssubsidie ontvangen voor een doorstart.

  Like

 9. Beste Hans Erren,

  Dat zal ‘Marinus’ dan niet zo leuk vinden. Ik zou niet weten wat er verkeerd aan is – het KNMI en Marcel Crok en Bart Verheggen hebben er werk genoeg aan, de site moet ook gehost en onderhouden worden. De motie Neppérus is ook nog niet zo lang geleden.

  Ik vond de eerste discussie, over het Arctische gebied, wel informatief:

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2013/02/25/het-smelten-van-het-arctische-zee-ijs/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s