Fred Singer bij KNMI

Fred Singer geeft morgenmiddag (woensdag 31 augustus) een colloquium bij het KNMI. Een goede tijd om een oude blogpost van mij boven water te halen, waarin Fred Singer’s misvattingen over klimaatverandering kritisch worden belicht:

De gedachte dat CO2 nauwelijks invloed heeft op het klimaat, zoals door Fred Singer wordt beweerd, is onhoudbaar. Dergelijke zogenaamd kritische standpunten mogen het dan goed doen in de media, in de wetenschappelijke discussie doen ze niet meer mee. Ze zijn namelijk allang ontkracht.

Er worden in de journalistiek tegenwoordig niet meer veel woorden vuil gemaakt aan claims dat roken geen schadelijke gezondheidseffecten heeft (iets wat Singer in het verleden heeft gepropageerd). Of aan claims dat CFK’s de ozonlaag niet aantasten (ook dat beweerde Singer). Het is hoog tijd dat de media ook een wetenschapsgetrouwe beeldvorming over klimaatverandering laten zien.

CO2 en opwarming: hypothese of feit?

Het is al meer dan 100 jaar bekend dat CO2 infraroodstraling absorbeert, en dus een opwarmend effect heeft. Dankzij dit effect heeft de aarde een leefbare temperatuur, en is het op Venus kokend heet. Natuurlijk zijn er onzekerheden in de klimaatwetenschap, maar de kennis is wel degelijk een paar stations verder dan Singer en een handjevol andere (ex-) wetenschappers beweren.

Het temperatuurverloop van de afgelopen 100 jaar wordt door klimaatmodellen goed gereproduceerd. Ook de afgelopen 10 jaar wijken daarbij niet significant af, al moet worden opgemerkt dat het temperatuurverloop over tijdschalen van een decennium (of minder), sterk wordt beïnvloed door het veranderlijke weer, grote vulkaanuitbarstingen, en de El Niño (1998) / La Niña (2007) cyclus.

Er zijn een aantal zaken waar de wetenschap een hoge mate van zekerheid over heeft bereikt:

–       Over de afgelopen ~100 jaar is het klimaat op aarde significant warmer geworden, met de grootste stijging in temperatuur vanaf ongeveer 1975.

–       De concentratie van CO2 en ander broeikasgassen is door menselijk handelen verhoogd.

–       Basale natuurkunde en vele waarnemingen duiden op een oorzakelijk verband.

–       Verdere stijging van broeikasgassen zal tot meer opwarming leiden.

Andere factoren

Natuurlijk zijn er ook andere factoren naast broeikasgassen die het klimaat kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld aërosolen, landgebruik, en zonneactiviteit. De zon wordt vaak aangegrepen door “sceptici” als de hoofdoorzaak van de huidige opwarming. Maar hoewel de toename in zonneactiviteit in de eerste helft van de 20ste eeuw inderdaad heeft bijgedragen aan de opwarming, is de zonneactiviteit (en afgeleiden daarvan zoals kosmische straling) sinds de jaren zestig constant gebleven. De sterke temperatuurstijging vanaf 1975 kan daar dus niet mee verklaard worden.

Een eventuele alternatieve verklaring voor de huidige klimaatverandering kan niet zo maar alle beschikbare kennis en waarnemingen naast zich neer leggen: het moet die met elkaar integreren tot een totaalbeeld. Het infrarood absorberend vermogen van broeikasgassen valt niet te ontkennen door naar de zon te wijzen. Je ontkent ook de zwaartekracht niet als je een vogel ziet vliegen.

Zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt nu sneller dan in het verleden (vóór 1900) en ook sneller dan voorspeld door klimaatmodellen. Het eventueel (mechanisch) versneld afsmelten van landijs is een onderzoeksgebied waar nog veel kennis ontbreekt. Maar de onzekerheid hierover stemt niet tot geruststelling, want de risico’s van een substantiële zeespiegelstijging zijn groot. Velen van de grote miljoenensteden bevinden zich in nabijheid van de zee op geringe hoogte.

Discussie

Singers ongefundeerde mening over CO2 is niet relevant voor de energiediscussie. Net zo min als zijn mening over roken relevant is voor de discussie over het rookverbod. Over politieke opties, bijvoorbeeld op het gebied van energiepolitiek, verschillen de meningen. En verschillende meningen moeten gehoord worden. Maar laat dan wetenschappelijk aantoonbare onwaarheden achterwege. Die dragen namelijk niet bij aan de discussie. Integendeel.

37 Reacties op “Fred Singer bij KNMI

 1. Het trieste is dat het KNMI aan dit soort charlatans als Singer tijd en geld moet besteden waarschijnlijk onder politieke druk. Eigenlijk is het een schande.

  Like

 2. Ejo, het meest trieste is dat het niet uitmaakt of Singer’s argumenten volledig worden neergeschoten bij het KNMI. Het feit dat hij er was, zal worden gebruikt als bewijs dat hij “geloofwaardig” is in het klimaatdebat.

  Het zou wel aardig zijn als zijn slides èn het commentaar van KNMI wetenschappers op die slides ergens geplaatst zouden worden. Een soort John Abraham – Christopher Monckton verhaal.

  Like

 3. Bart, dit artikel had 10 jaar geleden zo geschreven kunnen worden. Toen was het AGW wereldje nog onbekend en bestonden de woorden alarmisten en realisten/spectici nog niet. Om nu de realisten volledig uit te sluiten alsof alles bullshit is wat zij uitkramen lijkt de nieuwe strategie te zijn, zie ook Al Gore, die nagenoeg dezelfde houding heeft.
  Het heeft ook geen zin om hier voor de zoveelste keer te beargumenteren dat de klimaatwereld anders in elkaar zit dan jullie op deze site denken. Zelfs de zeespiegel daalt op het ogenblik, de temperatuur gaat nog steeds niet omhoog en Svensmark heeft toch gelijk dat kosmische straling invloed kan hebben.
  Het klimaat is te complex voor de mensheid om stellige beweringen te doen. Zo lang de modellen bijzonder slechte voorspellingen doen, blijft alles onzeker.

  Like

 4. Herman Vruggink

  Je kan lezen dat het toch een aardige dag was.
  http://climategate.nl/2011/09/01/het-knmi-aan-tafel-met-de-sceptici/#more-12090

  en je kan ook duidelijk lezen dat sceptici Singer op een aantal punten ook te kort door de bocht vinden gaan.
  http://climategate.nl/2011/09/01/knmi-gaat-dialoog-aan-met-top-scepticus-fred-singer/

  Is er iets mis aan om van gedachten te wisselen?

  Like

 5. Nee, er is niets mis mee om van gedachten te wisselen. Hoeveel zin het heeft om met een extremist als Singer van gedachten te wisselen is een andere vraag. Waarschijnlijk ongeveer net zoveel als het voor een evolutionair bioloog heeft om met een creationist van gedachten te wisselen. Het kan een heel interessant gesprek zijn met een heel aimabele gesprekspartner, maar er iets van leren over de geschiedenis/herkomst van de mens, nee, dat zou ik niet verwachten.

  Marco’s hypothese wordt door de blogs op climategate wel gestaafd: Veel zelf-felicitaties dat de skeptici toch maar het KNMI bastion hebben weten in te nemen (al was het maar voor een middag). Maar nochthans leuk om een verslag te lezen. Wegens omstandigheden kon ik er jammergenoeg niet bij zijn (wat ik wel van plan was).

  Like

 6. Jos Hagelaars

  Op het klimaatportaal kun je eveneens een uitgebreide verhandeling vinden over de Singer-middag : http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=1135
  Het verslag aldaar richt zich op de wetenschappelijke aspecten van het verhaal van Singer en niet of de gesprekken leuk waren en de wijn lekker was. Zijn drie punten worden daar keurig getackeld, met de nodige referenties.
  Ik moet zeggen dat er deze keer in de aardige en persoonlijk gekleurde verslagen van Theo Wolters op Climategate eens een keertje niemand voor van alles en nog wat uitgemaakt werd. Dat is op die site, zeker bij de reacties, wel eens anders.
  Als de discussies op diverse websites verder zonder gescheld, maar op basis van argumenten, zouden kunnen verlopen, is het infomiddagje met Singer daar in ieder geval nuttig voor geweest.

  Like

 7. Jos Hagelaars

  Amen ?

  Like

 8. Q: How many skeptics do you need to change a light bulb? A: The answer is: none, because that thing hanging from the ceiling is not really a light bulb.

  Like

 9. A: It’s not a light bulb; IT’S ALWAYS THE SUN, STUPID!!!

  😉

  Like

 10. Da’s kort voor “mooi gezegd, helemaal mee eens”.

  Like

 11. En het wil maar niet warmer worden..

  Like

 12. Beste Bart,

  Je hebt het ook al gezien: de editor van het – nog tamelijk nieuwe en onbekende – ‘open access’ journal Remote Sensing, neemt zijn verantwoordelijkheid en stapt op. Dit naar aanleiding van “exaggerations” en een “campaign” door de auteurs en “like-minded climate sceptics” bij het ‘spinnen’ van hun paper in publieke statements en in de press release.

  We hebben het uiteraard over: Spencer, R.W.; Braswell, W.D. On the misdiagnosis of surface temperature feedbacks from
  variations in Earth’s radiant energy balance. Remote Sens. 2011, 3, 1603-1613.

  Uit de afscheidsrief van de Editor, Dr. Wolfgang Wagner van het Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, TU Wenen:

  After having become aware of the situation, and studying the various pro and contra arguments, I agree with the critics of the paper. Therefore, I would like to take the responsibility for this editorial decision and, as a result, step down as Editor-in-Chief of the journal Remote Sensing.

  With this step I would also like to personally protest against how the authors and like-minded climate sceptics have much exaggerated the paper’s conclusions in public statements, e.g., in a press release of The University of Alabama in Huntsville from 27 July 2011 [2], the main author’s personal homepage [3], the story “New NASA data blow gaping hole in global warming alarmism” published by Forbes [4], and the story “Does NASA data show global warming lost in space?” published by Fox News [5], to name just a few.

  Unfortunately, their campaign apparently was very successful as witnessed by the over 56,000 downloads of the full paper within only one month after its publication. But trying to refute all scientific insights into the global warming phenomenon just based on the comparison of one particular observational satellite data set with model predictions is strictly impossible.

  Lees het vooral even: http://www.mdpi.com/2072-4292/3/9/2002/pdf

  Dit lijkt nogal op de ellende die Willie Soon en Sallie Balunias (en Chris de Freitas) hebben veroorzaakt voor het journal ‘Climate Research’, waarop Hans von Storch (zeer terecht) de stekker uit dat journal trok.

  Nature, CERN (en Kirkby himself) hebben gelijk dat zij zorgvuldig omgaan met de publicatie over CLOUD – als daar de ‘spin’ ongecontroleerd z’n gang had kunnen gaan, was wellicht ook Nature (hét belangrijkste journal) gedwongen geweest om onder ogen te zien dat hun review process niet bestand zou zijn tegen manipulatie en onverantwoordelijke interpretatie.

  Wéér moet wetenschappelijke integriteit, precisie en zorgvuldigheid verdedigd worden – en complimenten aan Wolfgang Wagner dat hij die handschoen oppakt.

  Like

 13. Dr. Wagner is – zo mogelijk – nog vernietigender in de opening van zijn editorial:

  Peer-reviewed journals are a pillar of modern science. Their aim is to achieve highest scientific standards by carrying out a rigorous peer review that is, as a minimum requirement, supposed to be able to identify fundamental methodological errors or false claims. Unfortunately, as many climate researchers and engaged observers of the climate change debate pointed out in various internet discussion fora, the paper by Spencer and Braswell [1] that was recently published in Remote Sensing is most likely problematic in both aspects and should therefore not have been published.

  Nota bene:

  – fundamental methodological errors
  – false claims

  En: ‘most likely problematic in both aspects.’

  Like

 14. Jos Hagelaars

  @Bob Brand
  Doctor Roy heeft vandaag de UAH temperaturen geüpdate:
  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
  Er zit wat nieuws bij, hij heeft een derde graads polynoom door de temperaturen getrokken. Ik heb het gecheckt met Excel, het is de enige trendlijn die, zo op het oog, bij de laatste jaren een richtingscoëfficiënt van nagenoeg 0 of lager heeft. Een lineare trendlijn zou 0.139 °C per decennium opleveren. Die “false claims” waar je het nu over kan ik nu wat beter plaatsen.

  Like

 15. Hoi Jos, prettig je te “zien”.

  Dat is een zeer vreemde aanpassing in een “public record” van de UAH lower tropospheric temperatures.

  Spencer interpreteert hiermee (op welke basis?) de temperaturen van de laatste 32 jaar. Dat is alleen te rechtvaardigen (als dat al kan), als diezelfde “trend” ook in de temperaturen vóór 1979 zichtbaar is – Fourier-analyse of zo.

  Als hij dat polynoom er in tekent alléén omdat het visueel op deze dataset van de laatste 32 jaar past – dan is dat het equivalent van theeblaadjes lezen, piskijken en andere amusante oefeningen in zelfbedrog en patroonherkenning – zoals de maagd Maria herkennen in een winkelruit.

  Ook als hij nu wéér een fysische “theorie” zou hebben om die “trend” te onderbouwen, dan nog is het raar dat hij de interpretatie er bij de *waarnemingen* alvast bijlevert! Volgende stap is dat hij de data gewoon weglaat, en ons alleen een-of-ander polynoompje laat zien?

  De “on the record” verwerping van Spencer’s professionele integriteit door Wolfgang Wagner gaat consequenties hebben. Dr. Wagner praat hierover nu ook met de media, begrijp ik.

  Like

 16. Ik heb m’n Engelstalige blog over het Spencer debakel hier ook in het Nederlands neergezet voor verdere discussie:
  https://klimaatverandering.wordpress.com/2011/09/03/roy-spencer-artikel-fundamenteel-incorrect-hoofdredacteur-stapt-op/

  Like

 17. Herman Vruggink

  Ik zou niet weten Jos en Bob wat er mis aan is om een derde graads polynoom te gebruiken, het is slechts een keus. Dit is een andere keus.

  Een manier van presenteren die afvlakkingsontkenners gewoon niet willen zien. En nee, het is geen cherry picking, climate4you laat 5,10,20,30,50 en 100 jaar zien, die je allen kunt zien en vergelijken. Laat die fobie voor presentatie vormen toch eens los.

  Like

 18. Herman,

  Er zit nogal een verschil tussen een fit met een fysische grondslag (*) of een fit die specifiek is gekozen om een vooropgezet beeld visueel te versterken. Lees Jos’ comment nog eens.

  (*) de klimaatforcering is de laatste decennia ongeveer lineair toegenomen, of in ieder geval dichter daarbij dan bij een derde graads polynoom.

  Like

 19. Herman,

  Waarom wel? Dat is de vraag!

  Spencer kan er net zo goed een 4e, 5e, 6e of 7e graads functie in gaan tekenen. Hoe hoger de graad van het polynoom, hoe beter je de coëfficienten kan tweaken zodat het verschil met de meetwaarden minimaal wordt. Ga je hoog genoeg, dan is er visueel geen verschil meer te zien…

  Van ‘curve fitting’ gaat echter géén voorspellende waarde uit.

  Er is a priori geen enkele reden om aan te nemen dat die 3e, 4e, .. graads polynoom zich voort zal zetten. Als je nieuwe meetwaarden toevoegt, zal je opnieuw aan de coefficiënten moeten tweaken totdat de ‘residuals’ minimaal zijn (kleinste kwadraten methode).

  Het is weer wat anders als je:

  1) een spectrum-analyse (Fourier-analyse) maakt. Dan kijk je of er periodieke functies in het signaal zitten, die zich herhalen. Onder de (fysische) aanname dat er verder niets verandert, kan je het signaal voortzetten (of combineren met ruis + een lineaire trend), en dan heb je een voorspelling.

  2) een fysische theorie hebt die de betreffende functie (trendlijn, polynoom, whatever) oplevert. In dat geval kan je die voorspelling (+ ruis) toetsen aan de metingen, om je theorie te testen.

  Ik zie geen van beide bij Spencer. Jij wel? Spencer&Braswell 2011 bevat in elk geval geen enkele motivatie waarom de temperatuur een 3e-graads polynoom zou moeten volgen…

  Vandaar mijn verbazing dat hij zomaar (“for entertainment” staat er in z’n blog), die lijn er in tekent. Hij moet daar toch de UAH gemeten waarden tonen?

  Like

 20. Herman Vruggink

  Nee hoor Bob ik zeg helemaal niet dat je een polynoom van welke orde dan ook MOET volgen, ik zeg alleen dat het ook niet verboden is, al voegt het ook weer niet zo veel toe. Zelf kijk ik van tijd tot tijd gewoon naar de 5,10,20,30,50,70 en 100 trends die lopend gepresenteerd worden en niet vast geknoopt zitten aan decennia. En aangezien http://www.climate4you.com dit allemaal netjes en overzichtelijk elke maand op een rijtje zet hoef ik ook niet meer zelf te prutsen in excel.

  Verder schrijft Bob : “Van ‘curve fitting’ gaat echter géén voorspellende waarde uit.” Beste Bob, zoek jij een voorspellende waarde? IK NIET en zeker niet uit een curve fitting. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

  Bart schrijft “of een fit die specifiek is gekozen om een vooropgezet beeld visueel te versterken” Daar kan je wel eens gelijk in hebben, we zien dit echter veel vaker en niet alleen bij sceptici…..

  Like

 21. Beste Herman,

  Dan kan ik er net zo goed Fokke & Sukke in gaan tekenen, dat is namelijk ook niet verboden. 😉

  Als Spencer er een 3e-graads polynoom in tekent, dan neem ik aan dat dit toegevoegde waarde heeft. Een nogal voor de hand liggende gedachte is, dat hij suggereert dat de temperatuur die trend zal blijven volgen – de voorspellende waarde.

  Maar zoals ik net uiteengezet heb, kan je ALTIJD een betere “fit” verkrijgen door de graad van dat polynoom verder op te krikken. Dat zegt niks, het is een mathematische eigenschap van zo’n polynoom en niet van het klimaat.

  Ik beweer nergens dat het “verboden” is om 3e-graads polynomen te fitten op je data. Maar het verbaast mij wel, want Spencer is de formele bron van de UAH dataset en als je de grafiek dan niet meer zónder dat ‘for entertainment’ polynoom geleverd krijgt, vraag je je toch af… waarom?

  Grafiekjes maak ik meestal met WoodForTrees, daar kan je prachtig interactief de meeste datasets combineren.

  Zoals deze, HadCRUT3 vanaf 1960:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1998/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:2011/plot/hadcrut3vgl/from:1987/to:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1980/to:1990/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:1978/trend

  Like

 22. Ik heb daar natuurlijk een bedoeling mee (ik ben net zo sneaky als Spencer). Valt je ook op dat:

  – de temp. fors gestegen is sinds 1960
  – terwijl de trend 1960-1978 vlak is
  – én de trend 1980-1990 maar vrij licht stijgend
  – én de trend 1987-1997 zelfs licht dalend
  – én de trend 1998-2011 maar vrij licht stijgend is?

  Toch is dit de periode met de sterkste (broeikasgas-gerelateerde) opwarming!

  Rara, hoe kan dat. Denk daar svp eens diep en zorgvuldig over na – serieus.

  Welterusten!

  Like

 23. Herman Vruggink

  Je maakt een keus vanuit een vraagstelling. Heb je een reden om de periode 1960 -1978 te onderzoeken? Ga dan gerust je gang. Het een sluit het ander toch niet uit? Je kan pas de fout ingaan zodra je conclusies gaat trekken.

  Als je wilt weten waarom Roy.Spencer@nsstc.uah.edu een curve fitting gebruikt zou ik hem dat gewoon vragen. Waarschijnlijk om de reden die Bart aangaf, om redenen van suggestie, maar wellicht is dit een vooroordeel.

  Like

 24. Herman,

  Ik zeg toch al, pal boven jouw reactie:

  Als Spencer er een 3e-graads polynoom in tekent, dan neem ik aan dat dit toegevoegde waarde heeft. Een nogal voor de hand liggende gedachte is, dat hij suggereert dat de temperatuur die trend zal blijven volgen – de voorspellende waarde.

  Tjongejonge. Je bent het er dus in ieder geval mee eens, dat het wel degelijk een suggestie inhoudt? Een suggestie van wat? De suggestie dat die curve zich voort zal zetten, ligt dan wel voor de hand…

  Het meteen in één grafiekje vermengen van:

  – de data
  – en een niet- onderbouwde ‘suggestie’, of interpretatie,

  vind ik ietwat onprofessioneel. Óf je bent ‘keeper of the data’ en rapporteert die zonder suggesties en interpretaties – die bewaar je voor je publicaties – óf je bent in de rol van gebruiker en levert er een motivatie en onderbouwing bij.

  Ik zal het inderdaad nog eens vragen… “for entertainment?”

  Like

 25. Beste Herman,

  nu wat anders: heb je al zorgvuldig gekeken naar:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1998/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:2011/plot/hadcrut3vgl/from:1987/to:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1980/to:1990/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1960/to:1978/trend

  En vallen je ook op alle vijf genoemde punten op:

  – de temp. fors gestegen is sinds 1960
  – terwijl de trend 1960-1978 vlak is
  – én de trend 1980-1990 maar vrij licht stijgend
  – én de trend 1987-1997 zelfs licht dalend
  – én de trend 1998-2011 maar vrij licht stijgend is?

  Dringt het ook tot je door dat er meerdere lange perioden (o.a. 1960-1978 en 1987-1997) zijn waarin het temperatuursverloop vlak of dalend is, én dat je tóch (over het gehele tijdsinterval) een sterke temperatuurstoename doormaakt?

  Dat was *mijn* bedoeling. 🙂

  Like

 26. Vorig jaar toen de temperaturen ‘through the roof’ gingen, had Spencer ook aan de lopende band foefjes om de aandacht af te leiden (een nieuwe versie, een 25 maanden running average in plaats van 13 maanden, etc). En ook nu weer probeert hij gewoon mensen die er gevoelig voor zijn een bepaalde interpretatie op te dringen.

  Dat is toch wel duidelijk? Of blijven we met z’n allen naïef?

  Die Wagner stapt ook niet alleen op omdat die paper van Spencer geherkauwde bullshit is, maar vooral omdat ‘legislator’ Spencer zijn journal heeft ge/misbruikt om z’n propaganda de wereld in te slingeren. Dat mensen dat gerechtvaardigd vinden, moeten ze zelf weten, maar doe dan niet alsof het geen propaganda-actie van Spencer was.

  Like

 27. Herman Vruggink

  Bob, Op je verzoek heb ik nog eens rustig naar je “streepjes” gekeken.
  Op zich is het een goede eerste stap om je eerst af te vragen: Heb ik dit al niet eens eerder gezien? Hoe uniek is nu een vlakke periode van een jaar of twaalf? En natuurlijk kan je dan overal in je data vergelijkbare lijnen trekken.

  Maar nu zitten we met de situatie dat ondanks een sterk oplopende CO2 de temperatuur niet echt mee wil doen en dat een verklaring hiervoor er ook niet is. De huidige afvlakking heeft een ander gewicht en betekenis dan een vergelijkbare afvlakking van 50 jaar geleden.

  De werkelijke waarde van de huidige afvlakking weten we pas over een jaar of wat. Indien de Global Temp weer duidelijk zijn weg omhoog vindt dan was dit slechts een ‘pauze’ en kunnen sceptici wel inpakken, die hebben immers bij bosjes en vol overtuiging afkoeling voorspeld.

  Indien we de komende jaren afkoeling krijgen dan kunnen sommige mensen maar beter van naam veranderen of hun koffers pakken naar Timboektoe.

  De hele klimaatdiscussie wordt hiermee een eindig verhaal. Ergens tussen 2015 – 2018 is het helemaal klaar. En dat is nu de betekenis van de huidige afvlakking : De wetenschap dat er een einde aan komt en een scherprechter gaat worden tussen alarmisten en sceptici.

  Like

 28. Herman,

  Kijk nog eens naar de horizontale streepjes en dan naar de tijdsbalk. Ze staan in de tijdsperiode van de laatste decennia, oftewel de tijd dat de CO2 omhoog ging. En toc heb je perioden van ogenschijnlijke afvlakking. Ja, ook al warmt het klimaat (ie lange termijn) op, het weer (ie korte termijn) blijft toch grillig.

  Ik voorspel dat de skeptici gewoon andere strohalmen gaan zoeken om zich aan vast te klampen als zelfs voor hen duidelijk wordt dat de opwarming gewoon doorzet. Het idee dat over een paar jaar het argument beslecht zal zijn gaat niet uitkomen, dat geef ik je op een briefje.

  Like

 29. Herman Vruggink

  We zullen zien, we zullen zien, de tijd zal het leren. Er zullen altijd diehards blijven maar de algemene opinie zal echt om gaan zowel bij duidelijke opwarming als bij duidelijke afkoeling. Ik hou het zelf op 50% kans, en nee daar heb ik geen onderbouwing voor.

  Like

 30. Herman, ik denk dat je het punt van Bob mist: een periode van 10 jaar zegt niks over de invloed van de kleine (!) forcing van de extra CO2 over die periode.

  Een paar feitelijke puntjes om dit te onderstrepen:
  – De jaarlijkse variatie door bijvoorbeeld ENSO is groot: zomaar +/-0.6 graden.
  – De jaarlijkse groei van CO2 is nu zo’n 2 ppm , 50 jaar geleden zo’n 1 ppm.
  – De directe CO2 forcing zonder feedbacks is zo’n 1.2 graden per verdubbeling CO2. Ik neem de directe forcing omdat op de korte termijn van 10 jaar geen equilibrium bereikt worden), misschien dat dit niet helemaal juist is… maargoed het is ter illustratie.

  Uit de onderste twee volgt dat 50 jaar geleden de temperatuur verandering (de onderliggende trend) door CO2 uitstoot over 10 jaar ij benadering zo’n +0.04 graden was en dat dit nu bij benadering +0.08 graden per 10 jaar is. De bovenste punt -de interjaarlijkse variabiliteit- blijkt veel groter dan de onderliggende trend door CO2. Op korte termijnen kan de data en dalende, vlakke of sterk stijgende lijn laten zien, maar die hoeft dus niks met de CO2 forcing van doen te hebben. Hier komt Bob’s grafiek weer om de hoek: de klimaattrend is duidelijk stijgende, de non-klimaat variabiliteit zorgt voor ruis rond deze stijgende trend: korte periodes van afvlakking, sterke stijging of daling.

  Statistisch is het dus heel moeilijk om in zoveel (0.6) variabiliteit de werkelijke trend te ontdekken die veel kleiner is. Onmogelijk zelfs. Het is onmogelijk om op basis van 10 jaar te claimen of de temperatuur stat. sig. gestegen of gedaald of gelijkgebleven is (zonder truukjes uit te halen om de variabiliteit uit de data te filteren). De jaarlijkse variabiliteit heeft niks met het klimaat van doen.

  De enige mogelijkheid om iets te kunnen zeggen over de invloed van CO2 of andere factoren op het klimaat is om lange tijdschalen te nemen. Minstens 15 jaar, liefst 30 (conventie van het WMO).

  Dus pas op met je bewering over 2015 of 2018. Als de zon in een nieuw Maunder minimum gaat (en daardoor -0.1 tot -0.2 graden forceert) en/of een reeks zware vulkaan uitbarstingen of dat aerosols enorm toenemen dan kan dit gemakkelijk de nodige jaren de zwakke CO2 forcing onderdrukken.Maar alleen tijdelijk. Je zult dus altijd moeten blijven kijken naar het totaal plaatje: welke forcings spelen er nu een rol en in welke mate en richting.

  Je betoog dat geen opwarming ten tijde van 2018 betekend dat het concept AGW onjuist is kan mij niet bekoren. AGW is gebouwd op natuurkunde en die gaat niet zomaar overboord doordat de luchttemperatuur even niet mee stijgt. Zoals ik al zei: er spelen meer factoren mee en die moet je allemaal blijven wegen.

  Maar mochten er geen gekke dingen gebeuren en de zonnecyclus zijn opgaande lijn in activiteit blijven volgen dan verwacht ik bij de eerstvolgende stevige El Nino een nieuw globaal temperatuur record. Die nieuwe El Nino zou zich rond 2012-2013 en ten hoogste 2014 moeten aandienen. Ook verwacht ik dat de jaren 2010-2019 warmer zullen zijn dan 2000-2009 die weer warmer waren dan 1990-1999.

  Like

 31. Jos Hagelaars

  @Herman Vruggink
  Het trucje om de variabiliteit uit de data te halen, waar Cynicus over schrijft, kun je vinden op:
  http://tamino.wordpress.com/2011/01/20/how-fast-is-earth-warming/
  Die Tamino filtert hier de natuurlijke ruis (zon, vulkanen, El-Nino/La-Nina) middels een hoofdcomponenten analyse uit de temperatuurdata. Wat resteert is een opmerkelijk eensgezinde opwarming van 0.17 °C per decennium voor 5 verschillende datasets.

  Like

 32. Herman Vruggink

  Beste @Cynicus, Als je goed leest wat ik schrijf ontken ik de technische uitleg van Bob niet. Als ik jouw uitleg naast die van de meeste Sceptici leg dan zie ik daar nu veel overeenkomsten in. Nu spreek je van een relatief zwakke AWG forcing, dat klinkt al heel anders dan de taal der alarmisten. Zelfs Singer ontkent een zwakke AWG forcing niet.

  Waar ik op doel is vooral de “politieke” uitleg en het effect bij het grote publiek indien in 2018 er sprake is van 0,1 graad afkoeling t.o.v 10 jaar daar voor en heel erg ver onder het warmste jaar ooit: 1998. In geen enkele IPCC projectie komt dit voor en dan heb je inderdaad een aantal flinke vulkaanuitbarstingen (VEI 7 ) of enorme toename van SO2 emissie nodig om dit uit te kunnen leggen.

  Je schrijft : “Uit de onderste twee volgt dat 50 jaar geleden de temperatuur verandering (de onderliggende trend) door CO2 uitstoot over 10 jaar ij benadering zo’n +0.04 graden was en dat dit nu bij benadering +0.08 graden per 10 jaar is”. Zonder over de absolute getallen te willen argumenteren is dit nu precies wat ik bedoel: Het gewicht van de de CO2 forcing is nu twee * zo groot als 50 jaar geleden.

  Like

 33. Herman, wie en wat bedoel je precies met die vage referentie aan ‘alarmisten’? Het is trouwens fijn te zien dat je kennelijk accepteerd dat de IPCC waarden die ik voor mijn voorbeeld gebruikte niet alarmistisch zijn.

  Een IPCC klimaatgevoeligheid van 3 graden per dubbeling levert op korte termijnen inderdaad een zwakke forcing op, zoals ik je voorrekende en je kennelijk accepteerd. Daar houdt jouw vergelijking met Singer overigens meteen op: een kleine forcing op korte termijn heeft niet veel van doen met de lage klimaatgevoeligheid voor een dubbeling van CO2 bewering van Singer, ook met een hoge klimaatgevoeligheid is de forcing op korte termijn klein…

  Ik denk ook dat je niet goed naar de projecties van het IPCC hebt gekeken. Neem bijvoorbeeld figuur SPM.5 in de Summary for Policymakers. Daar is voor elke scenario een bandbreedte weergegeven waarin ze verwachten dat de temperatuur in 95% van de modelruns zal varieren: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/fig/figure-spm-5-l.png

  Binnen de 95% banden is het prima mogelijk dat de temperatuur bijna 20 jaar lang niet stijgt terwijl de langetermijn trend nog steeds sterk opwarmend is. Zelfs voor het meest ‘alarmistische’ scenario A2.

  Je claim dat het IPCC geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de temperatuur op korte termijnen kan afwijken van de langetermijn trend is dan ook totale onzin. Ook in een opwarmende wereld zuller er na 2018 nog jaren zijn die kouder uitvallen dan 1998. Als je denkt dat zo’n jaar op enigerlei wijze AGW ontkracht dan snap je het gewoon niet. Sorry dat ik zo direct ben, maar zo simpel is het nou eenmaal.

  Nogmaals: de interjaarlijkse variatie is +/- 0.6 graden en de trend over de laatste decennia is 0.16 graden per decennium, korte perioden van schijnbare afkoeling zijn niet uitgesloten in een opwarmende trend, zo’n periode zegt duidelijk niks over de trend. Dit artikel maakt het verschil tussen interjaarlijkse variabiliteit en trend nog eens erg duidelijk: http://climatechangepsychology.blogspot.com/2009/12/taminos-open-mind-riddle-me-this-rss.html

  Like

 34. Herman Vruggink

  @Cynicus, Als we naar http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/fig/figure-spm-5-l.png kijken dan zien we dat we t.o.v. 2000 we tenminste 0,3/0,4 graden hoger moeten zitten in 2020. Alle scenario’s met uitzondering van de lijn “constant concentrations”, maar die is vooralsnog niet aan de orde. Als jij dit 20 jaar lang bijna niet stijgen noemt? kan ik mij niet voorstellen.

  Vraag ik om 0,3 graden opwarming tussen 2000 – 2020 ? welnee! een schamele 0,1 graad is wat mij betreft al genoeg om het AWG verhaal nog overeind te houden. We hebben het dan over de 20 jaar trend.

  Ik heb het idee dat je niet door hebt waar we in werkelijkheid staan, een paar jaar afkoeling de komende jaren doet de boel al flink ombuigen en dat wil je blijkbaar maar niet inzien.

  Met je afsluitende link doe ik niets mee, de manier van schrijven staat mij niet aan. En ten overvloede: ik kijk naar de lopende 5,10,20,30,50,70 en 100 jaar trends zie http://www.climate4you.com

  Like

 35. Herman, misschien als je de grafiek wat vergroot en hulplijntjes erin tekent dat het dan wat duideijker wordt: de 1-sigma band rond bijvoorbeeld de A2 projectie is breed genoeg om tussen 2000-2020 een willekeurige lineaire ‘trend’ tussen +0.1 en +0.6 mogelijk te maken zonder de projectie te invalideren. Een 0.3/0.4 graden stijging is absoluut niet nodig volgens het IPCC zoals jij stelt, ik heb geen idee hoe je daarbij komt.

  De gerealiseerde lineaire GISS trend over de periode van 2000 tot 2011 is overigens al zo’n +0.15 en ligt daarmee ruim binnen de IPCC projecties en voldoet nu al aan jouw schamele eis terwijl er nog 8-9 jaar te gaan zijn.

  Typisch overigens, dat je niks met die laatste link van mij wil doen, en met een slap excuus ook. Jammer dat je confronterende zaken zo makkelijk uit de weg gaat.

  Like

 36. Herman Vruggink

  Cynicus, Inderdaad, met hulplijntjes en een vergrootglas zou 0,1 wel eens de onderkant kunnen zijn. Ik neem het van je aan. Komt dan mooi overeen met de 0,1 graad die ik stel om in de klimaatrace te blijven. Met wat geldige excuses is 20 jaar vlak wellicht ook nog te verkopen. Het is dan echter niet zo dat de boel dan daarna verschuift; 2100 wordt niet 2120. Anders gezegd: er valt daarna nog wel wat opwarming in te halen.

  Tja die laatste link, ik ben wel even een stukje gaan lezen, maar ik vond de manier van schrijven helemaal niks.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s