Matt Ridley opent Academisch Jaar in Wageningen

Er was vorige week wat stennis ontstaan naar aanleiding van het feit dat Matt Ridley als hoofdspreker was uitgenodigd bij de opening van het Academisch Jaar in Wageningen.

Matt Ridley is een bekende Britse schrijver, zakenman en klimaatscepticus. Over de huidige klimaatverandering neemt hij weliswaar het standpunt in dat deze veroorzaakt wordt door de mens, maar dat de schadelijke gevolgen daarvan erg mee zullen vallen. Daarbij bagatelliseert hij de klimaatwetenschap op een veelal misleidende manier. Zo ook in het interview in het NRC vorige week. Paul Luttikhuis verdedigt zijn keuze om dit interview af te nemen overigens in een later stuk in NRC: Ridley’s komst naar de WUR werd nieuws – mede door de demonstraties – en daarom schrijft de krant over hem.

In tegenstelling tot wat Ridley in het interview beweert verloopt de opwarming ongeveer net zo snel als gedacht, tenzij je appels met peren vergelijkt.

Ook impliceert Ridley dat de wetenschap al veel eerder een ijsvrije zomer op de Noordpool zou hebben voorspeld. Dat is misleidend, want die voorspelling is gedaan door één nogal alarmistische wetenschapper (Peter Wadhams) en die is daar fors over bekritiseerd. De meeste klimaatwetenschappers nemen deze jaarlijks terugkerende voorspellingen van Wadhams niet serieus.

Ridley beweert dat in het verleden milieuproblemen vaak werden overdreven en dat veel van die problemen vanzelf zijn overgegaan; niet omdat we er iets tegen deden. Dat is een kras staaltje revisionisme. Ozonlaag, zure regen, etc. Problemen die we serieus hebben aangepakt.

Als WUR alumnus (Milieuhygiëne ’91-’96) vind ik het beschamend dat iemand als Ridley het Academisch Jaar als keynote speaker mocht openen. Mijn bezwaar is niet tegen het laten horen van een andere mening, maar tegen het op een eervol podium zetten van aantoonbare onjuistheden en misleidingen. Dat is een wetenschappelijke instelling onwaardig.

Meningen en wetenschappelijke conclusies moet je niet met elkaar verwarren.

PS: Bovenstaande video heb ik gemaakt op verzoek van OneWorld ter promotie van het MediaCafe morgenavond (maandag 11 Sep) in Pakhuis de Zwijger. Ik zit in het panel samen met Barbara Debusschere, Marianne Zwagerman en Manu Busschots.

29 Reacties op “Matt Ridley opent Academisch Jaar in Wageningen

 1. Ward de Zeeuw

  Dit:
  “Ook impliceert Ridley dat de wetenschap al veel eerder een ijsvrije zomer op de Noordpool zou hebben voorspeld. Dat is misleidend, want die voorspelling is gedaan door één nogal alarmistische wetenschapper (Peter Wadhams) en die is daar fors over bekritiseerd.”

  is niet waar.

  McKenna McCarthy:

  M.Serreze/Zwally:
  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html
  Alleen deze Wadhams:
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/7139797.stm
  Duarte:
  https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/dec/09/us-navy-arctic-sea-ice-2016-melt

  Zou fijn zijn als je wat minder jokt, successievelijk minder stellig bent in het poneren van onjuistheden.

  Like

 2. Beste Ward de Zeeuw,

  Dit is wél waar: “Ook impliceert Ridley dat de wetenschap al veel eerder een ijsvrije zomer op de Noordpool zou hebben voorspeld. Dat is misleidend.

  DE wetenschap (overgrote meerderheid van de klimaatonderzoekers) heeft namelijk modellen ontwikkeld die de afname van het Arctische zeeijs “voorspellen”.

  En de observaties laten juist een aanzienlijk snellere afname zien dan DE wetenschap voorspeld heeft:

  Zoals je in de grafiek kan zien, heeft DE wetenschap (overgrote meerderheid van de modellen en klimaatonderzoekers) pas een ijsvrije zomer op de Noordpool “voorspeld” aan het einde van de 21e eeuw. Een enkel model gaf aan dat dit al vanaf 2040 á 2050 mogelijk zou zijn (in september, niet de gehele zomer).

  Nu zijn dit al wat oudere modellen, uit de CMIP3 simulaties ten behoeve van het IPCC AR4 rapport van 2007.

  De nieuwste modellen voorspellen een snellere afname van het Arctische zeeijs. Maar de suggestie van Ridley slaat nergens op: de overgrote meerderheid van de klimaatwetenschappers verwacht juist op z’n vroegst vanaf 2040 á 2050 zo’n ijsvrije zomer.

  Like

 3. Beste Ward de Zeeuw,

  Dan even de voorbeelden die je aanhaalt. Die zijn niet representatief voor wat DE wetenschap voorspeld heeft. Het zijn populaire krantenstukken waarvan de kop soms zelfs niet de lading dekt — artikelen van journalisten en columnisten.

  1) Het eerste stuk dat je noemt (uit 2000) heeft een kop die wellicht kan suggereren dat het over de gehele (!) Arctische ijskap zou gaan. In werkelijkheid ging het over een 1 mijl groot gebied op de lokatie van de geografische noordpool:

  Ages-Old Icecap at North Pole Is Now Liquid, Scientists Find

  an ice-free patch of ocean about a mile wide has opened at the very top of the world

  Met “North Pole” bedoelde men in dat artikel dus de exacte lokatie van de geografische Noordpool, NIET de gehele Arctische ijskap! Het was een onzorgvuldige kop van de krantenredactie en er was dan ook een correctie toegevoegd:

  Correction: August 29, 2000, Tuesday A front-page article on Aug. 19 and a brief report on Aug. 20 in The Week in Review about the sighting of open water at the North Pole misstated the normal conditions of the sea ice there. A clear spot has probably opened at the pole before, scientists say, because about 10 percent of the Arctic Ocean is clear of ice in a typical summer. …

  Het zijn dus juist ‘scientists say’ (DE wetenschap) die de NY Times op de onzorgvuldigheden in dat krantenstuk gewezen hebben!

  Dan even wat deze dr. McKenna (paleontoloog, geen klimaatwetenschapper) op dat schip opmerkt. Welnu, die heeft het gewoon over zijn verbazing dat er op de geografische noordpool, op de exacte lokatie met 90° noorderbreedte, open water bleek te zijn:

  Another lecturer, Dr. Malcolm C. McKenna, a paleontologist at the American Museum of Natural History, said the ship, the Yamal, crunched through miles of unusually thin ice and intermittent open water on the approach from Spitsbergen, Norway, to the pole. When the ship reached the pole — which Dr. McKenna and his wife, Priscilla, confirmed with a handheld Global Positioning System navigation device — water lapped its bow.

  Niks mis mee. McKenna doet daar GEEN voorspelling van welke aard dan ook. Hij meldt een lokale observatie. En DE wetenschap wees vervolgens de NY Times erop, dat er altijd wel open plekken zijn in het Arctische zeeijs (ca. 10%) en dat zo’n plek deze keer precies op de geografische noordpool lag.

  Ward, ben je het met me eens dat McKenna gewoon géén voorspelling deed? En dat je verwarring wellicht berust op het door elkaar halen v.d. lokatie van de geografische noordpool… met het hele Arctische gebied?

  (En ja, die krantenkop was belabberd en kan verwarring wekken)

  Like

 4. Ward de Zeeuw

  Beste Bob, er ligt nu veel meer arctisch ijs dan in 2012 (jou grafiek), zowel in oppervlak als in volume. Er is nu meer ijs dan 10 jaar geleden in oppervlak.

  En wat betreft je tweede reactie: Haha, is nog steeds meer dan 1! Dus Bart vergist zich in “alleen Wadhams”.

  Like

 5. Beste Ward de Zeeuw,

  er ligt nu veel meer arctisch ijs dan in 2012

  Ook nu is de hoeveelheid Arctisch zeeijs ver beneden de voorspellingen van DE klimaatwetenschap:

  Dáár gaat het om. De geobserveerde afname gaat juist sneller dan ‘DE’ wetenschap voorspelde, ook als je naar 2016 en 2017 kijkt.

  Definitieve gegevens voor september 2017 zijn er nog niet, maar volgens NSIDC is de Sea Ice Extent nu:

  2016: 4.14 miljoen km²
  2017: 4.647 miljoen km² (voorlopige gegevens 10 sept. 2017)

  Beide jaren ONDER het gemiddelde van DE voorspellingen. Zie voor de data:

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/2016/09/2016-ties-with-2007-for-second-lowest-arctic-sea-ice-minimum/

  Like

 6. Haha, is nog steeds meer dan 1! Dus Bart vergist zich in “alleen Wadhams

  Zo? En dat zou dan volgens jou DE wetenschap vertegenwoordigen? Wadhams + 1? 😃

  Like

 7. Beste Ward de Zeeuw,

  Oké, je geeft geen direct antwoord op m’n vragen over dat stuk in de NY Times uit 2000:

  Ward, ben je het met me eens dat McKenna gewoon géén voorspelling deed? En dat je verwarring wellicht berust op het door elkaar halen v.d. lokatie van de geografische noordpool… met het hele Arctische gebied?

  Blijkbaar is je antwoord ‘Ja’ want hierboven geef je toe: “En wat betreft je tweede reactie: Haha, is nog steeds meer dan 1!” Nou, dat is nog maar de vraag. Als ik je tweede voorbeeld in z’n geheel lees: Arctic Sea Ice Gone in Summer Within Five Years? dan blijkt er om te beginnen een vraagteken in de kop te staan en verder:

  One scientist even speculated that summer sea ice could be gone in five years.

  “One scientist”? “speculated”? “could be”?

  Hmm. Het lijkt me niet dat dit niet kan tellen als een voorspelling en al helemaal niet van DE wetenschap, is het wel? Ten derde staat er in dat artikel: “Just last year two top scientists surprised their colleagues by projecting that the Arctic sea ice was melting so rapidly that it could disappear entirely by the summer of 2040.

  2040, Ward. En “could” en daarmee verrasten deze twee onderzoekers hun collega’s.

  Ten vierde geeft Zwally hier een commentaar op “this rate”, dus op de snelheid van afname in dat specifieke jaar (2007) en wat het zou betekenen als je dat lineair door zou trekken: “NASA climate scientist Jay Zwally said: “At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions.”

  At this rate, Ward. Wel vragen de onderzoekers zich af of de projecties door de klimaatmodellen de effecten in het Arctische gebied wel juist weergeven. Dat is, ook gezien de beide grafieken die ik hierboven liet zien, nog steeds een correcte opmerking: “Or has everything sped up to a new climate cycle that goes beyond the worst case scenarios presented by computer models?

  Tot nu toe wel, ook indien je 2016 en 2017 erbij betrekt.

  Like

 8. Gerrit Hiemstra

  De reden om Matt Ridley uit te nodigen als hoofdspreker bij de opening van het academisch jaar van Wageningen Universiteit is, denk ik, niet de inhoud van zijn verhaal geweest, maar meer het proces er omheen en vooral ook het proces er na. Ik ben er niet bij geweest (helaas), maar als ik de uitingen van Louise Fresco lees dan is het doel geweest om te laten zien dat de wereld groter is dan de wetenschappelijke wereld.

  Het is de realiteit dat er mensen zijn met afwijkende ideeën, standpunten en afkomstig uit andere culturen. De universitaire wereld moet deze mensen niet buitensluiten en verketteren. Als dat gebeurt krijg je gescheiden werelden met elk hun eigen werkelijkheid. Polarisatie dus, zoals nu in de VS. Ik denk dat dat de boodschap is die Wageningen Universiteit duidelijk heeft willen maken.

  Voor veel wetenschappers is dat frustrerend, want dan moeten ze debatteren met mensen die wetenschappelijk gezien niets te vertellen hebben. Tsja, juist bij een onderwerp als klimaatverandering heb je nou eenmaal met de maatschappij te maken. Ons systeem zit (gelukkig) zo in elkaar dat in principe iedereen mag meepraten ook al hebben ze er geen verstand van. Dat heet democratie. Het “nadeel” (let op de aanhalingstekens) van die vrijheid is dat iedereen klimaatflauwekul mag denken, uitspreken en publiceren. Het voordeel van die vrijheid is dat (klimaat)wetenschappers alles mogen denken, onderzoeken, uitspreken en publiceren. Dat heeft de WUR duidelijk willen maken, denk ik.

  Like

 9. Dag Gerrit Hiemstra,

  Dank voor je commentaar. Ja, het lijkt me dat je de motivatie voor het uitnodigen van Matt Ridley goed beschrijft. Waarschijnlijk heeft Louise Fresco daar invloed op uitgeoefend — wat vanuit haar functie volledig gerechtvaardigd is — en had zij als doel voor ogen:

  De universitaire wereld moet deze mensen niet buitensluiten en verketteren. Als dat gebeurt krijg je gescheiden werelden met elk hun eigen werkelijkheid. Polarisatie dus, zoals nu in de VS. Ik denk dat dat de boodschap is die Wageningen Universiteit duidelijk heeft willen maken.

  Alleen, draagt het uitnodigen van Ridley bij aan het terugdringen van de polarisatie of vergroot hij deze?

  Het lijkt me dat er twee domeinen zijn met elk een eigen methode (of proces) om tot ‘juiste’ resultaten te komen: (1) wetenschap en (2) beleid. Het onderscheid, de demarcatie, zit ‘m in de methode. Zoals je uiteraard weet is de wetenschappelijke methode niet democratisch maar gebaseerd op ‘evidence’ en op het toetsen van hypothesen en theorieën d.m.v. falsificatie (Karl Popper, Quine and all that jazz).

  Beleid, de maatschappelijke besluitvorming, wordt weliswaar geïnformeerd door de wetenschappelijke uitkomsten maar is vooral een waarden-afweging: welke waarden en belangen wegen het zwaarst en komen het hoogst op de agenda te staan? Hoe bereiken we maatschappelijke oplossingen die voor het grootste aantal mensen rechtvaardig en moreel aanvaardbaar zijn? Dat bepalen we met behulp van het democratisch proces (verkiezingen en volksvertegenwoordiging).

  Wat Ridley doet is die demarcatie schenden.

  Matt Ridley heeft een bepaalde maatschappelijke uitkomst voor ogen (een ‘beleid’ of eigenlijk meer het ontbreken van beleid) en misrepresenteert de uitkomsten van de wetenschap — met als doel om zijn gewenste maatschappelijke uitkomst te realiseren. Met andere woorden: op basis van zijn waarden bepaalt en misvormt hij de wetenschappelijke uitkomsten. Dat is niet integer. Bart geeft in het bovenstaande blogstuk enkele voorbeelden daarvan.

  Wat is nu het effect op de genoemde polarisatie?

  In mijn ogen wordt die polarisatie juist groter. Dit komt doordat een verschil in waarden-afwegingen, een politiek verschil van opvatting ten aanzien van de ‘gewenste’ toekomstige maatschappij, dan niet binnen het democratische domein wordt besproken maar juist door de informatie te misvormen die vanuit het wetenschappelijk domein het democratisch proces dient te informeren. Het verschil in waarden-afwegingen wordt als het ware uitgebreid van domein 2, beleid en maatschappij, naar domein 1, de wetenschap. Ik vrees dat dit de polarisatie eerder vergroot.

  Like

 10. “De universitaire wereld moet deze mensen niet buitensluiten en verketteren. Als dat gebeurt krijg je gescheiden werelden met elk hun eigen werkelijkheid. Polarisatie dus, zoals nu in de VS. Ik denk dat dat de boodschap is die Wageningen Universiteit duidelijk heeft willen maken.”

  Mooi, dan ook gewoon leden van de tabakslobby uitnodigen (Steve Milloy is prima). Chemtrailspecialisten, ook heel belangrijk. En onder historici laten we gráág het woord aan de andere kant, een opening van het academisch jaar met een Holocaustontkenner.

  Like

 11. Ward de Zeeuw

  Okay Bob, er is dus een “De wetenschap” ergens en al die geciteerde wetenschappers met coulda shoulda woulda verhalen moeten we negeren. Zou je dat niet eens breeduit willen communiceren? Het kost mij namelijk geen enkele moeite met google om van die artikeltjes te vinden met “weg in 2000, weg in 2012, weg in 2013, weg in weetikwat” te vinden maar die hebben dus allemaal niks met “De wetenschap” te maken en die geciteerde wetenschappers zijn… wat eigenlijk?

  Like

 12. Hans Custers

  Ward,

  Ja, via Google zijn ongetwijfeld artikelen te vinden van wetenschappers die beweren dat het ijs al lang weg had moeten zijn. Zoals er ook artikeltjes te vinden zijn van wetenschappers die zeggen dat het broeikaseffect niet bestaat, die de evolutie ontkennen, die beweren dat vaccins schadelijk zijn, die zeggen te kunnen bewijzen dat de aanslagen van 9/11 een inside job waren, enzovoort. Je kan het zo gek niet verzinnen of er is wel een handjevol wetenschappers dat het er mee eens is. Ofwel: voor elke bewering is op deze manier anekdotisch bewijs te vinden.

  Maar wat een handjevol wetenschappers roept is niet altijd representatief voor opvattingen die breed gedragen worden in een wetenschappelijke discipline. Soms is het wel lastig om te vinden wat er nu precies wel of niet breed gedragen wordt, maar in het geval van de klimaatwetenschap valt dat reuze mee. Daar wordt de breed geaccepteerde kennis namelijk eens in de zoveel jaar keurig bij elkaar gezet in de rapporten van het IPCC. Bij mijn weten is in die rapporten nooit gesteld dat het ijs nu al verdwenen zou kunnen zijn. Degenen die dat wel beweren bevinden zich dus in een verre uithoek van de wetenschappelijke wereld.

  Like

 13. Bovendien hebben de meeste van die “weg in…” verhalen allemaal Wadhams als de bron.

  Like

 14. @Ward de Zeeuw

  Als ik je refs bekijk, zie ik Wadhams en idd ook Duarte die in interviews zeggen dat de Noordpool ijsvrij zou kunnen zijn in 2015. Zwally zegt in dat interview in The National Geographic alleen maar dat zoiets zou kunnen mocht het op dezelfde wijze doorgaan als destijds in 2007. Dat is niet hetzelfde als wat Wadhams al heel vaak luid en duidelijk heeft verkondigd, de interviewer had Zwally bv. kunnen vragen wat hij dacht van de kans op dat “op dezelfde wijze doorgaan”.

  Nu telt in de wetenschap niet wat men in interviews met (mogelijk onvolledig weergegeven) uitspraken kan lezen, maar wat er in artikelen staat en hoe goed die artikelen het e.e.a. onderbouwen. Hieronder enkele voorbeelden.

  Maslowski (genoemd in jouw BBC verhaal) et al. 2012 noemen het jaartal 2016, maar duidelijk alleen als mogelijke ondergrens:
  “Given the estimated trend and the volume estimate for October–November of 2007 at less than 9,000 km3 (Kwok et al. 2009), one can project that at this rate it would take only 9 more years or until 2016 ± 3 years to reach a nearly ice-free Arctic Ocean in summer. Regardless of high uncertainty associated with such an estimate, it does provide a lower bound of the time range for projections of seasonal sea ice cover.”
  http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-earth-042711-105345

  Stroeve et al. 2007:
  “The IPCC AR4 models indicate with the ‘‘business as usual’’ SRES A1B scenario, an essentially ice-free Arctic Ocean in September (less than 1.0 x 10^6 km²) may be realized anywhere from 2050 to well beyond 2100.”
  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1029/2007GL029703/abstract

  Overland en Wang 2009:
  “Using the observed 2007/2008 September sea ice extents as a starting point, we predict an expected value for a nearly sea ice free Arctic in September by the year 2037.”
  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1029/2009GL037820/abstract
  En in 2013 schreven zij:
  “Recent data and expert opinion should be considered in addition to model results to advance the very likely timing for future sea ice loss to the first half of the 21st century, with a possibility of
  major loss within a decade or two.”

  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/grl.50316/abstract

  Zoals Hans aangeeft, geeft het IPCC weer wat de breed gedragen wetenschappelijke kennis is over klimaatverandering. Zij schreven het volgende in hoofdstuk 12 van het AR5 rapport over de ijsvrije Noordpool:
  “A nearly ice-free Arctic Ocean (sea ice extent less than 1 × 10^6 km² for at least 5 consecutive years) in September before mid-century is likely under RCP8.5 (medium confidence), based on an assessment of a subset of models that most closely reproduce the climatological mean state and 1979–2012 trend of the Arctic sea ice cover.”
  Misschien volgende keer ook “IPCC” meenemen als je googelt?

  Like

 15. Beste Ward de Zeeuw,

  Okay Bob, er is dus een “De wetenschap” ergens en al die geciteerde wetenschappers met coulda shoulda woulda verhalen moeten we negeren.

  Al die? Ward, je hebt nog niet ÉÉN voorbeeld gegeven van een wetenschapper (naast Wadhams) die nu al een ijsvrije Arctische oceaan voorspeld heeft.

  Letterlijk niet één.

  McKenna, die jij aanhaalde, deed geen enkele voorspelling in het stuk in de NY Times uit 2000. De kop van dat artikel had betrekking op de locatie van de geografische Noordpool en niet op de Arctische oceaan. Verder bevat het artikel überhaupt geen enkele voorspelling maar het ging over een observatie – dat de locatie van de geografische Noordpool toen ijsvrij was (een plek ter grootte van ongeveer 1 mijl).

  In het tweede artikel deed Zwally géén voorspelling. Lees het maar na:

  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html

  Hij zegt alleen dat ALS die snelheid van afname door zou zetten DAN zou aan het einde van de zomer van 2012 de Arctische oceaan ‘nearly’ ijsvrij kunnen zijn: “At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions.” Het is een commentaar waarmee Zwally aangeeft hoe uitzonderlijk snel de smelt in 2007 wel ging, en om dat te verduidelijken zegt Zwally: “At this rate …”

  In hetzelfde artikel staat echter: “Just last year two top scientists surprised their colleagues by projecting that the Arctic sea ice was melting so rapidly that it could disappear entirely by the summer of 2040.

  2040, Ward?

  Waar blijft dus zelfs maar je 2e wetenschapper (naast Wadhams)?

  Like

 16. Spoiler: ik weet inderdaad nog een 2e wetenschapper die dat voorspeld heeft (maar met meer reserves dan Wadhams). Dat was Maslowski, zoals Jos al aangeeft. Maslowski noemde 2016 echter als absolute ondergrens en hield daarbij heel wat meer slagen om de arm dan Wadhams.

  De grafieken die ik je heb laten zien zijn representatief voor wanneer DE wetenschap — het geheel v.d. klimaatmodellen — een ijsvrije septembermaand in het Arctische gebied verwachtte.

  De afname gaat tot dusver sneller dan de modellen aangaven.

  Like

 17. Lennart van der Linde

  Op p.1090 van IPCC AR5 WG1 hst.12 staat ook nog, in aanvulling op wat Jos en Bob al hebben gezegd:

  Klik om toegang te krijgen tot WG1AR5_Chapter12_FINAL.pdf

  “various methods all suggest a faster rate of summer Arctic sea ice decline than the multi-model mean. Although they individually provide a reduced range for the year of near disappearance of the September Arctic sea ice compared to the original CMIP3/CMIP5 multi-model ensemble, they lead to different timings (Overland and Wang, 2013). Consequently, the time interval obtained when combining all these studies remains wide: 2020–2100+ (2100+ = not before 2100) for the SRES A1B scenario and RCP4.5 (Stroeve et al., 2007, 2012; Boé et al., 2009b; Wang and Overland, 2009, 2012; Zhang, 2010b; Massonnet et al., 2012) and 2020–2060 for RCP8.5 (Massonnet et al., 2012; Wang and Overland, 2012)… The outcome is displayed in Figure 12.31e for RCP8.5. Among the five selected models (ACCESS1.0, ACCESS1.3, GFDL-CM3, IPSL-CM5A-MR, MPI-ESM-MR), four project a nearly ice-free Arctic Ocean in September before 2050 (2080) for RCP8.5 (RCP4.5), the earliest and latest years [gemiddeld over 5 jaar] of near disappearance of the sea ice pack being about 2040 and about 2060 (about 2040 and 2100+), respectively. It should be mentioned that Maslowski et al. (2012) projected that it would take only until about 2016 to reach a nearly ice-free Arctic Ocean in summer, based on a linear extrapolation into the future of the recent sea ice volume trend from a hindcast simulation conducted with a regional model of the Arctic sea ice–ocean system. However, such an extrapolation approach is problematic as it ignores the negative feedbacks that can occur when the sea ice cover becomes thin (e.g., Bitz and Roe, 2004; Notz, 2009) and neglects the effect of year-to-year or longer-term variability (Overland and Wang, 2013).”

  Om geen appels met peren te vergelijken zouden we dus, als ik het goed begrijp, moeten aangeven of we het hebben over het eerste jaar dat er in september (bijna) geen Arctisch zeeijs meer is, of over de eerste 5 achtereenvolgende jaren. En als we het alleen hebben over het eerste jaar, dan is nog de vraag of we het over het gemiddelde over de hele maand hebben, of alleen over het eendags-minimum. In dat laatste geval zou het vanaf nu elk jaar zover kunnen zijn bij extreem ‘gunstige’ weersomstandigheden, lijkt het, afgaande op fig.12.31e op p.1091 van het genoemde IPCC-hoofdstuk.

  Like

 18. Gerrit Hiemstra

  Beste Bob en cRR Kampen,

  Ik kan alleen maar gissen naar de redenen van Wageningen Universiteit om Ridley uit te nodigen, maar Ridley is een provocateur en het zou zomaar kunnen dat dat ook zijn functie was. Provoceren om de aanwezigen duidelijk te maken dat de wereld groter is dan de wetenschappelijke wereld. Een soort spiegel voorhouden.

  Er zitten veel verschillende aspecten aan klimaatverandering: wetenschappelijke, economische, politieke, maatschappelijke, psychosociale, et cetera. Op dit podium wordt vooral het wetenschappelijke aspect behandeld. Dat is heel goed en moet zeker gebeuren, maar de andere aspecten moeten niet vergeten worden. Een tabakslobby (bijvoorbeeld) bestaat. De wetenschap heeft die niet kunnen ‘voorkomen’ of ‘weg kunnen krijgen’.

  De ‘demarcatie’, zoals Bob Brand die beschrijft is een heldere, wetenschappelijke uitleg, maar ik denk dat de organisatoren van de opening juist duidelijk wilden maken dat de werkelijkheid niet zo in elkaar zit. Je kunt wel willen dat er een ‘demarcatie’ is, maar als niet iedereen dat zo ziet, dan is’ie er niet.

  Wageningen Universiteit en andere wetenschappelijke instellingen hebben zeer veel kennis, maar denk niet dat ‘we’ de wijsheid in pacht hebben. Ik denk dat dat de impliciete boodschap in Wageningen was.

  Like

 19. Lennart van der Linde

  Het IPCC-citaat hierboven was n.a.v. hun eerdere constatering op p.1087 dat de modellen de toekomstige afname van het zeeijs mogelijk nog onderschatten:

  “A frequent criticism of the CMIP3 models is that, as a group, they strongly underestimate the rapid decline in summer Arctic sea ice extent observed during the past few decades (e.g., Stroeve et al., 2007; Winton, 2011), which suggests that the CMIP3 projections of summer Arctic sea ice areal coverage might be too conservative. As shown in Section 9.4.3 and Figure 12.28b, the magnitude of the CMIP5 multi-model mean trend in September Arctic sea ice extent over the satellite era is more consistent with, but still underestimates, the observed one (see also Massonnet et al., 2012; Stroeve et al., 2012; Wang and Overland, 2012; Overland and Wang, 2013). Owing to the shortness of the observational record, it is difficult to ascertain the relative influence of natural variability on this trend. This hinders the comparison between modelled and observed trends, and hence the estimate of the sensitivity of the September Arctic sea ice extent to global surface temperature change”

  Like

 20. Hans Custers

  Gerrit,

  Ik kan een heel eind met je meegaan. Maar ik heb ook wel wat bedenkingen. Ik vraag me af of de opening van het academisch jaar nu de gelegenheid is om iemand als Ridley aan het woord te laten. Zou je daar niet liever iemand met wat meer statuur willen, in plaats van een provocateur?

  Bovendien was het thema van die opening, volgens de website van WUR, “Wetenschap als Basis van Optimisme”. En het verhaal van Ridley zou dan geen over “nieuwe manieren (…) om de mensen aan te spreken.

  Er wordt zo wel heel sterk te indruk gewekt dat je het niet zo nauw met de wetenschap hoeft te nemen als je optimisme wil verkopen. In de context van het thema lijkt Ridley me dan ook geen gelukkige keuze.

  Like

 21. Beste Gerrit Hiemstra,

  Ik had eerder al even willen plaatsen:

  Hmm. Bij cRR lijkt de polarisatie hierdoor in ieder geval eerder toe- dan af te nemen. 😉 Maar wellicht is dat geen representatieve steekproef.

  Helemaal met je eens dat het uitnodigen van Ridley een (bewuste) provocatie geweest kan zijn. Echter, draagt dat nu bij aan het verkleinen van de polarisatie over dit onderwerp of doet het de polarisatie eerder toenemen?

  Er zitten veel verschillende aspecten aan klimaatverandering: wetenschappelijke, economische, politieke, maatschappelijke, psychosociale, et cetera. Op dit podium wordt vooral het wetenschappelijke aspect behandeld. Dat is heel goed en moet zeker gebeuren, maar de andere aspecten moeten niet vergeten worden.

  Jazeker, en deze economische, politieke, psychosociale etc. aspecten worden eveneens door wetenschappers, schrijvers en denkers besproken. Zo nam Bart Verheggen afgelopen maandag deel aan een publieke discussie over de Media en klimaatverandering en schreef onze ‘denker des vaderlands’, de filosoof René ten Bos, een boek over die aspecten:

  Dwalen in het antropoceen

  Ook René ten Bos provoceert en ontregelt. Alleen, niet door de wetenschap te misrepresenteren maar door allerlei ingesleten aannames, categorieën en vooroordelen aan de orde te stellen. Wellicht had men bijvoorbeeld Ten Bos uit kunnen nodigen?

  Een tabakslobby (bijvoorbeeld) bestaat. De wetenschap heeft die niet kunnen ‘voorkomen’ of ‘weg kunnen krijgen’.

  Mijns inziens hoeft die lobby helemaal niet te verdwijnen. De tabakslobby werd echter ook niet uitgenodigd om het academisch jaar te openen in Wageningen of elders…

  Je kunt wel willen dat er een ‘demarcatie’ is, maar als niet iedereen dat zo ziet, dan is’ie er niet.

  Er zijn altijd al mensen geweest — de ‘niet iedereen’ — die proberen om de wetenschappelijke bevindingen te verdraaien teneinde hun eigen belangen te dienen of om hun favoriete maatschappelijke ordening naderbij te brengen. De tabakslobby is inderdaad een goed voorbeeld.

  Dan lijkt me een juiste benadering om de argumenten van deze lobby die wél steekhoudend zijn (zoals persoonlijke vrijheid, economische effecten, de psychosociale aspecten etc.) serieus te nemen en tot het onderwerp van gesprek te maken. Maar dan zónder allerlei misleidingen over het medisch onderzoek te ondersteunen, in het voorbeeld van de tabakslobby. Juist dat laatste is het effect als je die tabakslobby het academisch jaar zou laten openen.

  Like

 22. Hi Hans,

  Heb je wellicht ergens de lezing/rede, die Ridley bij de opening academisch jaar in Wageningen hield, gezien? Ik zou ‘m in ieder geval even willen lezen maar heb die nog niet gevonden. 🙂

  Like

 23. Hans Custers

  Bob,

  Nee, dat verhaal van Ridley heb ik niet gezien en ik kan het ook nergens vinden. Wel een kort verslagje.

  Het lijkt er op dat het verhaal grotendeels is opgehangen aan voorbeelden van mogelijke problemen uit het verleden waar tijdig voor is gewaarschuwd, waardoor ze zijn opgelost. In het Ridley-frame worden dat voorspellingen die niet zijn uitgekomen.

  Like

 24. Hans,

  Ja, dat is een terugkerend thema in het betoog van Matt Ridley: “… waar tijdig voor is gewaarschuwd, waardoor ze zijn opgelost.

  In delen van het boek van ‘The Rational Optimist’ van Ridley (niet integraal gelezen) wordt er ook telkens gepleit voor het probleemoplossend vermogen van de mens. Dat is terecht. Alleen, merkwaardig genoeg koppelt Ridley daaraan dat alles “vanzelf” opgelost wordt. Hij ziet dan over het hoofd dat deze oplossingen er niet “vanzelf” gekomen zijn, maar de uitkomst zijn van véél vooruitziend beleid, van maatschappelijke regelgeving en van innovatie die economisch attractief gemaakt wordt door die regelgeving etc.

  Desondanks zou ik de toespraak van Ridley wel eerst willen lezen. Het is een beetje raar dat we erover van gedachten wisselen terwijl géén van ons die toespraak gehoord heeft. 🙂

  Like

 25. Ward de Zeeuw

  Samenvattend: “De wetenschap vermoed dat de noordpool in de zomer ijsvrij kan zijn in 2040.”

  Dat betekent dat al die expedities van hotemetoten en andere aandachtstrekkers nog een paar jaartjes kunnen wachten. Zou fijn zijn als “de wetenschap” dat ook eens vertelt bij dwdd/nieuwsuur/journaal.

  Like

 26. Beste Ward de Zeeuw,

  Waarom zouden expedities moeten wachten tot nadat de Arctische oceaan volledig ijsvrij geworden is? Het verzamelen van data en het observeren van de veranderingen ter plaatse, is immers om nu een beter inzicht te krijgen in de klimaatverandering en in de effecten ervan.

  Voor jouw leesgenot een grafiekje van de Arctische Sea Ice Extent in de maand augustus, t/m 2017:

  Zie: http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/09/

  Like

 27. Het was ons voornemen om naar Pakhuis de Zwijger te gaan maar de regen hield ons binnen. Slecht excuus natuurlijk maar de mens is zwak. Omdat we gereserveerd hadden kregen we later wel een opname (beeldverslag) van die avond. Ik heb de twee uur durende video bekeken en dan krijg je ongeveer (maar dan in beeld en geluid) wat je altijd al dacht. Twee Muppet achtige mannetjes die ergens achter in het publiek hun bekende, irrelevante, commentaar leveren op een verder best wel zinvolle avond.

  Ik wist dat de scheepvaart vervuilend is en dat slechts een paar gigantisch grote schepen verantwoordelijk zijn voor net zoveel vervuiling als alle auto’s maar wist dan weer niet dat degene die ons dat duidelijk heeft gemaakt Bernice was. Jammer dat Marianne Zwagerman toen alweer vertrokken was. Je kunt je trouwens afvragen of zij überhaupt veel opsteekt van zo’n avond.

  Like

 28. mijn vraag hier is slechts waarom de WUR zo iemand als Matt Ridley uitnodigde, om het academisch jaar te openen. Als ik het verhaal over hem in het NRC lees, komt zijn optimistische visie overeen met die van Louise Fresco, de bestuursvoorzitster van de WUR. Dat kan de verklaring zijn. Die ziet ook geen vuiltje aan de lucht voor de toekomst.

  Tja, het is maar hoe je het bekijkt en beredeneert. Er moet vreselijk veel gebeuren, de komende tijd, om iets ergs af te wenden, en dan kunnen anderen zeggen ‘zie je wel, er is niks aan de hand geweest’.

  Het gaat er ook om op welk schip je zit. Yuri Noah Harari, die israelische schrijver, ziet in zijn boek ‘Homo Deus’, in antwoord op de steeds meer verdiepende ecologische crisis, een soort high-tech menstype elite ontstaan, voor wie het allemaal prima is, en de nuttelozen, die niet meer mee kunnen komen.

  Like

 29. hier is de speech van Ridley op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xJsZ9LIsFGE

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s