NIPCC rapport

Op de vorige draad kwam het NIPCC rapport ter sprake. Laten we die discussie hier voortzetten. Hieronder volgt een re-post van een paar jaar geleden, waarin ik dit document kritisch bekijk: Door selectief te winkelen wordt er naar een bepaalde (vooropgestelde?) conclusie toegewerkt. Jos Hagelaars hield op de vorige draad de executive summary ook tegen een kritisch licht.

De Engelse versie van mijn kritiek (here) geeft meer detail over feedbacks en de rol van aerosolen daarin. Het is relevant hierbij op te merken dat juist wat betreft de invloed van aerosolen het NIPCC rapport lijnrecht tegenover de visie van Marcel Crok staat (die dezelfde argumentatie volgt als Lindzen).

In het NIPCC rapport staat:

The IPCC dramatically underestimates the total cooling effect of aerosols.

Maar volgens Marcel Crok (Staat van het Klimaat):

… koelen aerosolen waarschijnlijk veel minder dan tot nu toe gedacht.

De conclusie die uit beide stellingen wordt getrokken is echter gelijk: dat het wel mee zal vallen met de toekomstige opwarming.

Re-post:

Het NIPCC rapport “Climate change reconsidered” (niet te verwarren met het IPCC rapport) ademt een grenzeloos en ongefundeerd vertrouwen in negatieve feedbacks (terugkoppelingsmechanismen) van de natuur. Het bestaan van deze feedbacks is volkomen hypothetisch met vaak conflicterende en soms nauwelijks of geen aanwijzingen dat ze op globale schaal werkzaam zijn. De relatieve onzekerheid van verschillende factoren die bij het klimaat een rol (zouden kunnen) spelen wordt volkomen inconsistent benaderd: Als het afkoeling veroorzaakt, dan is geen onzekerheid te groot (en doet de afwezigheid of zwakte van enige bewijsvoering er niet toe); Als het daarentegen opwarming veroorzaakt, dan is de onzekerheid bij voorbaat te groot (en is geen berg van aanwijzingen hoog genoeg).
Daarnaast passeren een hoop van de veelgehoorde –en al even vaak weerlegde– argumenten de revue. Oud nieuws, en bij lange na niet afdoende om de sterke uitlating zoals door Hans Labohm gedaan (dat het “niets heel laat van de AGW theorie”) te staven.

Laten we eens kijken hoe het rapport zich verhoudt tot mijn lijst met tips om het kaf van het koren te scheiden in de informatiejungle:
– Het rapport ziet duidelijk door de bommen het bos niet meer; de context ontbreekt of wordt verdraaid.
– Het is onwaarschijnlijk dat de gangbare klimaatwetenschap er zo ver naast zit als dit rapport beweert; De sterke beschuldiging aan het adres van de gangbare klimaatwetenschap wordt niet door een afdoende sterke bewijsvoering ondersteund; De waarschijnlijkheid van afkoelende effecten (feedbacks) wordt schromelijk overdreven, terwijl opwarmende effecten worden gebagatelliseerd, ontkend, of verzwegen.
– De economische risico’s van emissiereductie worden schromelijk overdreven, terwijl de risico’s van ongelimiteerde klimaatverandering gebagatelliseerd worden.
– Het geeft een verkapte argumentatie voor de consensuspositie in het algemeen (namelijk door de belangrijkheid van een “second opinion” te onderstrepen), maar verdraait dat dan in de door hun bevoorrechte richting.
– De beschrijving van het IPCC proces heeft de zweem van een complottheorie en is vol stropop argumenten.
– Een deel van de auteurs heeft (of had) relevante expertise; een deel ook niet. In de lijst met ondertekenaars aan het eind van het rapport is relevante expertise dun gezaaid.
– Het Heartland Instituut is een conservatieve denktank met een afkeer van overheidsingrijpen, en geen betrouwbare bron van wetenschappelijke informatie.
– Tijdsschalen worden –voor zover ik heb gezien- niet incorrect gehanteerd. Bijna verbazingwekkend, gezien het feit dat Labohm continue korte termijn variatie en lange termijn trend door elkaar haalt op diverse fora.
– Interne consistentie ontbreekt, bijvoorbeeld wat betreft de mate van onzekerheid en de gevolgen van een overschatting van de aerosolkoeling (die juist op een hogere klimaatgevoeligheid duidt).
– Sommige redeneringen kloppen logisch gezien niet. Zo wil het feit dat het klimaat in het verre verleden ook aan verandering onderhevig was helemaal niet zeggen dat menselijke activiteit er nu ook niets mee van doen heeft. Een pyromaan kan zichzelf ook niet zomaar vrij pleiten door te wijzen op het feit dat bosbranden altijd al van nature hebben plaatsgevonden.

33 Reacties op “NIPCC rapport

 1. hermanvruggink

  @Bart,

  Is het niet zo dat de koeling t.g.v van aerosolen nog een open vraag is? Althans, IPCC2007 geeft dacht ik een error margin tussen -0.9 en -0.1 Wm-2. Dat is nog tamelijk ruim. En dan is er nog sprake van direct en indirect effect.

  Kan je de mogelijkheid uitsluiten dat het koel effect in de buurt van bijvoorbeeld -0.2 Wm-2 ligt ?

  Dat er sprake kan zijn van dramatische onderschatting, daar kan ik mij helemaal niets van voorstellen. Dat het minder kan zijn dan verwacht weer wel.

  Marcel gebruikt ‘waarschijnlijk’ dat lijkt me in ieder geval voorbarig.
  ‘mogelijk’ is dan m.i. wel in lijn met IPCC2007

  Like

 2. Jos Hagelaars

  Herman,

  Die spreiding van -0.9 tot -0.1 W/m2 (gemiddeld -0.5 W/m2) geldt voor het directe effect van de aerosolen (lichtverstrooiing en -reflectie). Het indirecte effect van de aerosolen kent een grotere onzekerheid, -1.8 tot -0.3 W/m2 ( gemiddeld -0.7 W/m2).
  Zie : http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-ts-5.html
  Let wel, dit betreft de totale forcering sinds 1750.

  Inderdaad duidt het woord ‘waarschijnlijk’ erop dat je verwacht dat de wetenschappelijke onzekerheid niet klopt, of dat je graag hebt dat het aan een zijde van het onzekerheidsinterval ligt. Wishful thinking, omdat Marcel Crok denkt dat klimaatgevoeligheid voor een verdubbeling van CO2 veel minder is dan het IPCC denkt. Uiteraard is er een kans dat dit klopt, echter de kans dat het omgekeerd is, is ongeveer net zo groot. Zo gaat dat met onzekerheden.

  Bij het NIPCC komt men op een lage klimaatgevoeligheid, juist omdat zij denken dat de aerosolen alle antropogene effecten te niet doen. Volgens hen compenseert alleen dimethylsulfide het opwarmende effect van CO2 al:
  “Similarly, warming-induced increases in the emission of dimethyl sulfide (DMS) from the world‘s oceans would offset much or all of the effects of anthropogenic warming.”
  Het bewijs ervoor ontbreekt natuurlijk.
  Doen we alle afkoelende effecten van de andere aerosolen, zoals de menselijke SO2 uitstoot, er even bovenop, zou het alleen maar kouder hebben moeten worden sinds de industriële revolutie. Totaal onlogisch natuurlijk.

  Het laatste NIPCC interim report is hier te vinden, meer van dezelfde pseudo-wetenschap:

  Klik om toegang te krijgen tot 2011NIPCCinterimreport.pdf

  Like

 3. hermanvruggink

  Dus de mogelijkheid bestaat dat aerosolen, hetzij direct of indirect een veel kleinere invloed hebben dan verondersteld en groter kan ook nog niet uitgesloten worden.

  Dat was dan op basis van IPCC2007. Nu is het 2012, Wat hebben de onderzoeken van de laatste vijf jaar eigenlijk gebracht? Welke kant gaat het op? groter dan verwacht of kleiner dan verwacht? Of zitten we nog steeds met de zelfde onzekerheid?

  Like

 4. Jos Hagelaars

  Bij het IPCC rapport heb ik het idee dat men zo goed mogelijk een verklaring probeert te geven van alle facetten en waarnemingen die met het klimaat samenhangen en waarbij steeds de onzekerheden aangegeven worden. Een coherent verhaal en juist dat ontbreekt volledig bij het NIPCC rapport.
  Een korte bespreking van het interim rapport is op SkS te vinden:
  http://skepticalscience.com/denialgate-highlights-heartlands-selective-nipcc-science.html

  Twee punten in de 2011 NIPCC update heb ik bekeken, ik was benieuwd wat men over de klimaatgevoeligheid zei en over de ocean heat content.

  • De klimaatgevoeligheid (1.6).

  Het enige wat men hier aanvoert, is Lindzen en Choi 2009, en die komen met een klimaatgevoeligheid van 0.5 °C voor een verdubbeling van de CO2 concentratie. Een schril contrast met de 2 – 4.5 °C van het IPCC. Het artikel van Lindzen en Choi is besproken op SkS, waar je tevens links kunt vinden betreffende allerlei wetenschappelijke artikelen die vele fouten in Lindzen en Choi gevonden hebben.
  Natuurlijk rept men bij het NIPCC met geen woord hierover.
  http://www.skepticalscience.com/Lindzen-Choi-2009-low-climate-sensitivity.htm
  http://www.skepticalscience.com/lindzen-illusion-4-climate-sensitivity.html

  • Ocean Heat (4.2.2).

  Hier komt Loehle’s artikel uit 2003 aan bod, de oceanen koelen af.
  De problematiek rond deze keuze van Loehle voor juist een dataset aan metingen is hier besproken:
  http://www.skepticalscience.com/does-ocean-cooling-disprove-global-warming.html:
  “Independent analysis seem to indicate that over last half dozen years, the ocean has shown less warming than the long term trend but nevertheless, a statistically significant warming trend.”

  Verder een lang stuk over Shaviv 2008, waarvan hier een beschrijving van de grote auteur zelf gelezen kan worden: http://www.sciencebits.com/calorimeter
  “However, if solar activity is amplified by some mechanism (such as hypersensitivity to UV, or indirectly through sensitivity to cosmic ray flux variations), then in principle, a lower climate sensitivity can explain the solar-climate links, but it would mean that a much larger heat flux is entering and leaving the system every solar cycle.”
  Een onbekende versterking van alleen de forcering van de zon, natuurlijk zeer waarschijnlijk de magische Cosmic Rays. Blijft dan toch dat ik hiermee niet kan verklaren waarom het warmer is geworden sinds 1900, in Shaviv’s Cosmic Ray en TSI grafiek is weinig opwaartse trend te ontdekken (figuur 1). De correlatie tussen de GCR’s en de temperatuur sinds 1959 is daarnaast vrijwel 0.

  Dat de ocean heat content al vele jaren stijgende is, ook sinds 2000 is bij het NODC te vinden:
  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT

  Mijn animo om verder in die oervervelende NIPCC documenten te lezen is inmiddels gedaald tot het absolute nulpunt

  Like

 5. Herman,

  – Onzekerheid is niet hetzelfde als niets weten

  – Iets niet kunnen uitsluiten zegt op zichzelf nog helemaal niets veor de relatieve waarschijnlijkheid

  Like

 6. Bart, jij hebt helemaal gelijk. Ik ben in een filosofische stemming, dus:

  * niet alles weten, is niet hetzelfde als niets weten;

  * Alles ist nur Vermutung;

  * de waarschijnlijkheidsverdeling van de directe en indirecte aerosol forceringen is geen normaalverdeling, en niet symmetrisch.

  Dit staat in plaatje B (total aerosol radiative forcing) en in het bijschrift hier, en in tabel 2.6 (metingen) en tabel 2.7 (modellen).

  Like

 7. Ik heb even gekeken wat er in het NIPCC-rapport staat over Arctisch zeeijs (omdat dat het enige is waar ik langzaamaan steeds meer van afweet), maar daar wordt een mens niet vrolijk van. Ik ga nu naar bed. Ik zal morgen proberen kort aan te geven wat me stoort.

  Like

 8. hermanvruggink

  Een kort rondje langs de velden leert me dat de klimaatcarrousel nog niet stil staat voor de aerosolen. Zo lijkt Hansen zich aan te sluiten bij het ‘dramatically’ van het NIPCC. En aan de andere kant vinden we bijvoorbeeld Myhre die meer op de Crok lijn lijkt te zitten.

  Een interessant idee kwam ik en passant nog tegen: Pak eerst Methaan en Black carbon aan.
  http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-redden-we-levens-voedsel-en-het-klimaat-tegelijk

  Like

 9. Jos Hagelaars

  @Herman

  Die aerosolen zijn volgens Hansen nog steeds een “wild card” en hij vindt het onhoudbaar dat we er nog niet meer over weten.
  Zie het stukje “Other Climate Forcings” in http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2011/ :
  “It seems untenable that the aerosol forcing remains practically unmeasured, but as long as that is the case it will be difficult to project how the net climate forcing will change in the future.”
  Die satelliet waar hij over spreekt, ligt nu ergens in de Grote Oceaan:
  http://www.space.com/11030-nasa-glory-climate-satellite-failure.html

  Over je andere idee, Bart heeft daar eerder eens een goed stuk over geschreven:
  http://planet3.org/2011/12/14/1688/
  Uitgebreide informatie over Black Carbon kun je hier vinden:

  Klik om toegang te krijgen tot Black_Carbon.pdf

  Het lijkt mij een kwestie van “en – en”.

  Het artikel op kennislink is gebaseerd op Shindell et al 2012, een kopie daarvan is te vinden op de website van mede-auteur Ramanathan, die zich erg inzet voor het terugdringen van de roetuitstoot:

  Klik om toegang te krijgen tot pr187.pdf

  Like

 10. Bart,
  je reactie is bewonderenswaardig mild, op een rapport dat door ABC News ronduit ‘fabricated nonsense’ werd genoemd. Want dat is het: een buitengewoon knap werkstuk, maar wel een buitengewoon knap lobbywerkstuk. Doel is immers niet om de wetenschap vooruit te helpen, maar om verwarring te zaaien, om publiek en politiek met pseudowetenschappelijke teksten om de tuin te leiden, zodat als beeld blijft hangen: de wetenschap is er nog lang niet uit, dan hoeven dus ook geen maatregelen te worden genomen.

  Ik las destijds de executive summary van NIPCC 2009, en toetste verschillende beweringen in de summary in het hoofdrapport. Fabricated nonsense is inderdaad een keurige omschrijving.

  Het begint al bij het voorwoord, waarin nota bene de Oregon Petition wordt aangehaald, de lijst van 31.478 ‘wetenschappers’ genoemde ondertekenaars die het niet eens zouden zijn met de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering. Die lijst is al zo vaak onderuitgehaald, dat het te genant voor woorden is daarmee nog op de proppen te komen. Ik heb wel eens op een regenachtige zondagmiddag een serie namen nagetrokken, dat levert lollige uurtjes op. Naar aanleiding van de Oregon Petition suggereerde ik dat mijn tandarts zich eigenlijk ook best klimaatwetenschapper zou mogen noemen, er staan tal van tandartsen onder de Oregon petition, immers?

  De ‘key findings’ in NIPCC 2009 zijn soms uit de lucht gegrepen beweringen zonder nadere onderbouwing of bewijs, soms stroman-argumenten, en soms gewoon regelrechte kletskoek. Neem alleen al deze zin: “The Arctic appears to have recovered from its 2007 decline”, die werd opgeschreven in let wel 2009, alsof 2 jaar observaties 2007-2009 iets over recovery zouden zeggen. NIPCC gooit, zoals zoveel klimaatsofisten, signaal en ruis door elkaar.
  Het rapport is gesponsord en geredigeerd door het Heartland Institute, dat niet kennis en wetenschap als missie heeft, maar “The mission of The Heartland Institute is to discover, develop, and promote free-market solutions to social and economic problems”. En dat op grond van die missie alle wetenschap die ook maar enigszins tot legitimatie van overheidsingrijpen leidt probeert onderuit te halen. De samenstellers van het NIPCC, Fred Singer en Craig Idso, hebben daar hun vak van gemaakt.

  Het siert de wetenschapper Bart Verheggen dat hij nog steeds inhoudelijk ingaat op rapporten als het NIPCC, en ik voeg er nog aan toe dat het inderdaad nodig is ook inhoudelijk te blijven reageren op NIPCC. Maar ik wil ook de verzuchting kwijt dat het me langzamerhand een raadsel is dat alles wat uit het Heartland Institute komt überhaupt nog ergens inhoudelijk serieus wordt genomen.

  Like

 11. @JP van Soest: Er aandacht aan besteden is goed omdat je anders krijgt dat men van die kant zegt dat je een deel van de wetenschap negeert. En dat je daar bovendien een reden voor hebt; je zou iets willen verzwijgen. Een bizarre gedachtengang, maar ik kom het regelmatig tegen.

  Aan de andere kant is het aandacht besteden aan oude, weerlegde, of gebrekkige publicaties en de onterechte conclusies, zoals het NIPCC doet juist weer een aanmoediging om zo door te gaan. Het loont dus in zekere zin voor ze.

  Like

 12. hermanvruggink

  @Jos Hagelaars,

  Is het een kwestie van “en – en”?

  Laat ik er gemakshalve zonder overleg er even van uitgaan dat we het eens zijn over de zin en de haalbaarheid van de eerste “en” Dan hangt het af van de benadering van de tweede “en”

  Indien je op zoek gaat naar haalbare doelstellingen zoals bijvoorbeeld “stabiliseren op 550 ppm in 2100” en +2 á +3 °C opwarming t.o.v. 2000 nog als beheersbaar met adaptieve maatregelen dan kunnen we het ook wel eens worden over de tweede “en”

  Meen je dat 80% reductie in 2050 reëel is dan zijn we snel uitgepraat. Dan wens ik je veel succes met “mission imposibble”

  Like

 13. Jos Hagelaars

  @Herman Vruggink

  Ik vraag me af waarom ik de moeite doe om je opnieuw van referenties en informatie te voorzien. Het enige wat je weer probeert is van onderwerp te wisselen en wat uit te lokken. Ik heb je eerder gemeld dat bij mij volledig de behoefte ontbreekt om daar op in te gaan, probeer het maar bij een ander of op een ander blog.

  Volgens Theo Wolters was het NIPCC 2009 rapport “900 pagina’s vol goede wetenschap”. Volgens mij niet, eerder het tegengestelde.
  Heeft de heer Vruggink nog iets van waarde te melden over het NIPCC rapport?

  Like

 14. hermanvruggink

  @Jos Hagelaars,

  Huh? Wat een rare reactie.

  Het enige wat ik doe is verder gaan waar jij gebleven was. https://klimaatverandering.wordpress.com/2012/03/22/nipcc-rapport/#comment-1861

  Als je dit onderwerp niet wilt bespreken dan is de vraag waarom je er in je voorlaatste reactie wel op in gaat. Er is geen enkele verplichting dan ook op
  mijn reactie te reageren. Doe dat dan ook niet !

  Primair ben ik ingegaan op wat Bart schrijft. Hij schrijft over de opvatting van NIPCC enerzijds en Marcel Crok anderzijds wat betreft aerosolen. Ik maak een vergelijk met Hansen (de NIPCC opvatting) en Myhre (Crok)

  Volgens mij was ik daarmee ‘on topic’. En passant melde ik een ‘of topic’ onderwerp wat ik tegenkwam. Indien je dit ‘of topic’ niet wenst moet je er niet op ingaan. Wat je nu doet is wel heel raar: Er eerst uitgebreid op ingaan en dan vervolgens afkappen?

  En als ik je eerste twee reacties lees dan is dat voor een groot deel een herschrijving van mijn reactie, maar dan alleen een stukje uitgebreider en voorzien van meer referenties. Dit mag best, dank voor de verbetering zal ik maar zeggen, maar dit hoeft helemaal niet.

  Like

 15. Jos Hagelaars

  @Herman Vruggink

  “Huh? Wat een rare reactie.”

  Ik heb je inderdaad alleen wat extra info gegeven over die aersolen onzekerheid en je “roet”-idee, wat samenhangt met de aerosolen en derhalve niet geheel off-topic is. Het woord “herschrijven” lijkt mij niet van toepassing en ik ben nergens op “in gegaan”, behalve dat ik schreef dat het in mijn ogen “en – en” zou moeten zijn.

  Die kleine opening gebruik je onmiddellijk om verder geen woord meer te reppen over het NIPCC, aerosolen of roet, maar te starten over 550 ppm en een “mission impossible”. Ik heb totaal geen zin om met daar met jou een volgende polemiek over op te starten, wat volgens mij je bedoeling is. Daarmee heb ik veel te veel slechte ervaringen opgedaan in het verleden.

  In dat licht bezien is er niks raars aan mijn reactie.

  Like

 16. hermanvruggink

  @Jos Hagelaars,

  Nogmaals, als je geen zin hebt om door te gaan op een deel onderwerp dan moet je dat vooral niet doen, en nogmaals dan had je dat in eerste instantie geheel moeten laten. Als je begint over “en – en” dan kan ik gewoon niet anders om daar op door te gaan. een grotere open deur en uitnodiging voor discussie is er haast niet.

  Ik reageer primair op de tekst van Bart. Aerosolen is een van de weinige ‘vaktermen’ die Verheggen gebruikt. Indien ik meer moet zeggen over zijn tekst dan kan ik dat slechts met beperkte waardering doen. Dat is ook de reden dat ik er in eerste instantie uit beleefdheid verder niet veel meer over gezegd heb. Maar omdat je er zo op aandringt:

  De rest van het stuk van Bart bestaat m.i. slechts uit een verzameling niet onderbouwde meningen, moddergooien en zucht, daar komt Heartland weer op de proppen.

  Marcel Crok schreef een boek. Daarop is onderbouwde kritiek op gekomen van Gerbrand Komen en het klimaatportaal. Goede voorbeelden die aangeven dat op een volwassen manier kritiek leveren mogelijk is.

  En aangezien ik met grote regelmaat IPCC2007 grotendeels (zeker voor 80%) heb onderschreven kan het niet anders dan dat ik NIPCC grotendeels niet onderschrijf. Ik zou niet weten wat ik hier nog meer over moet zeggen?

  Like

 17. Herman,

  Hansen denkt dat de aerosolforcering onderschat is, maar gaat daarin bij lange a niet zover als het NIPCC. Ide, maar dan andersom, wat betreft Myrhe en Marcel.

  Als je NIPCC “grotendeels niet onderschrijft” zou ik denken dat je het eens bent met mijn analyse dat het voornamelijk bestaat uit niet onderbouwde meningen en modder gooien naar de “mainstream”. Ik heb uitgelegd waarom ik dat vind; volgens de een te kort door de bocht en volgens de ander bewonderenswaardig mild. Ieder z’n meug.

  Like

 18. hermanvruggink

  @Bart,

  Voor mij is IPCC2007 grotendeels leesbaar. NIPCC is dat voor mij grotendeels niet. Ik verdwaal er in en raak de draad kwijt. Ik zie wel onderbouwing maar wel eenzijdig.

  Wat ik onder moddergooien versta is als er in het rapport geschreven zou staan dat het IPCC corrupt zou zijn of zijn oor laat hangen naar activisten of zoiets van die strekking. Ik ben het niet tegengekomen, maar omdat ik in het rapport verdwaal kan ik iets gemist hebben.

  Een wellicht eenzijdig belicht rapport schrijven vind ik heel wat anders dan modder gooien.

  Like

 19. Herman, ik raad je aan om eens de “frontmatter” van het 2009 NIPCC rapport te lezen, specifiek het voorwoord van Fred Singer.

  Een paar relevante quotes:
  “The history of the IPCC has been described in several publications. What is not emphasized, however, is the fact that it was an activist enterprise from the very beginning. Its agenda was to justify control of the emission of greenhouse gases, especially carbon dioxide.”

  “The IPCC’s three chief ideologues have been…”

  “the IPCC was a political rather than scientific entity, with its leading
  scientists reflecting the positions of their governments or seeking to induce their governments to adopt the IPCC position.”

  “In particular, a small group of activists wrote the all-important Summary for Policymakers (SPM) for each of the four IPCC reports”.

  “Not only was the report altered, but a key graph was also doctored to suggest a human influence.”

  “…the large professional and financial rewards that go to scientists and bureaucrats who are willing to bend scientific facts to match those agendas is yet a third major reason.”

  “Because we do not work for any governments, we are not biased toward
  the assumption that greater government activity is necessary.”

  Zeg het maar, Herman, passen deze quotes in je beschrijving van “moddergooien”?

  Overigens, ik vond de éénnalaatste quote vrij hilarisch, gezien de betaling die alleen al Craig Idso ontvangt voor het schrijven van het NIPCC rapport (10.000 dollar per maand, da’s meer dan de gemiddelde hoogleraar in de VS). Ondertussen verdienen de IPCC auteurs geen cent extra bovenop hun normale salaris.

  Like

 20. Hi Marco,

  Het is nog wel iets méér aan inkomsten voor de broertjes Idso, een waar familiebedrijfje in ‘denialism‘ met hun site co2science.com.

  Zie m’n eerdere reacties na lezing van de Heartland Institute documenten:

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2012/02/03/open-discussie-2/#comment-1533

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2012/02/03/open-discussie-2/#comment-1648

  S. Fred Singer verdient $5,000 + $1,000 onkostenvergoeding elke maand, alleen al via het Heartland Institute, om nieuwe NIPCC verzinsels de wereld in te sturen. Niet zo slecht als je al 20 jaar met pensioen bent.

  De donaties aan het Heartland Institute (grotendeels van een ‘Anonymous Donor’) zijn belastingvrij – hetgeen momenteel onderzocht wordt omdat de vergoedingen ‘earmarked’ zijn voor specifieke producten en diensten: lobbying en desinformatie over het klimaat produceren. Dat mag niet volgens de US tax code.

  Men zou dergelijke opdrachten aan een gewoon reclamebureau dienen te verstrekken, maar dan is het niet tax-deductable….

  Like

 21. Uit mijn vorige posts, enkele vergoedingen voor de auteurs van het NIPCC rapport:

  Joe Bast: $140.000 per jaar + onkostenvergoedingen;
  Craig Idso: $11,600 per maand NAAST zijn gewone salaris;
  Fred Singer: $5,000 + $1,000 per maand, die soms een praatje houdt en ruim 20 jaar met pensioen is;

  $1,593,000 voor het NIPCC rapport, over 2010-2013

  De echtgenote van Joe Bast staat ook op de loonlijst 2008-2012:

  Diane Bast (.9) Executive Editor
  $76,500
  $76,500
  $80,325
  $84,341
  $86,871

  Diane Bast (.1) Manager -Accounting
  $8,500
  $8,500
  $8,925
  $9,371
  $9,652

  Je wordt er geen Bill Gates van, maar het is een aardige ‘cottage industry’.

  Like

 22. hermanvruggink

  @Marco,

  Dat past vrij aardig in de beschrijving moddergooien. In een blog discussie toegestaan, mits niet jarenlang tot vervelens toe herhaald maar ongepast in een rapport.

  De geld bedragen boeien mij vervolgens totaal niet.

  Like

 23. Beste Herman,

  Maar ik reik je daar een carrière-perspectief aan! 🙂

  Overigens illustreren de aanzienlijke bedragen die de schrijvers van het NIPCC opstrijken, hoe hypocriet de beschuldigingen zijn die Marco aanhaalt:

  …the large professional and financial rewards that go to scientists and bureaucrats who are willing to bend scientific facts to match those agendas is yet a third major reason.

  De realiteit is dat ‘bending scientific facts‘ en ‘activist enterprise‘ precies de kwalificaties zijn die horen bij de extreem eenzijdige, niet op de referenties gebaseerde NIPCC conclusies.

  Bij lezing van dergelijke passages van Singer, Idso en Bast bekruipt me de indruk dat zij daarmee hun *eigen werkwijze* en de eigen morele ‘normen’ projecteren op het IPCC – als Singer c.s. de kans zouden krijgen, is DAT precies wat zij zouden doen: de feiten extreem selecteren, zeer eenzijdig interpreteren én tegengestelde conclusies trekken t.o.v. de auteurs van de aangehaalde publicaties.

  Projectie van Singer, Bast en Idso, dus.

  Like

 24. Bob, zoals de waard is…

  Like

 25. Goed, ik heb nog eens naar de teksten over Arctisch zeeijs in het NIPCC-rapport van 2009 bekeken (Hoofdstuk 4.2).

  Wat me bij de eerste keer lezen al meteen opviel, was dat ze vooral heel veel oude literatuur aanhalen (veelal gecherrypicked natuurlijk). Het NIPPC-rapport kwam in 2009 uit. Toen waren er net twee spectaculaire smeltseizoenen achter de rug, in 2007 en 2008 (en 2005 was natuurlijk in die tijd ook al behoorlijk verrassend). Maar er wordt niet naar literatuur van na 2006 gerefereerd. 2007 en 2008 worden niet eens genoemd.

  Zo opent het stuk met het bespreken en ontkrachten van een onderzoek uit 1999 (Johannessen et al.) waarin uitgelegd werd dat Arctic sea ice extent in de periode 1978-1998 met 14% gedaald was. Singer/Idso schrijft:

  Reading Johannessen et al.’s assessment of the situation, one is left with the impression that a relatively consistent and persistent reduction in the area of Arctic sea ice is in progress. However, and according to their own data, that assessment is highly debatable and possibly false.

  Ik vind het knap dat je na de smeltseizoenen van 2005, 2007 en 2008 zoiets durft te schrijven. Het komt op mij eerder over dat het knip- en plakwerk is van vele jaren eerder, om de boel een beetje op te vullen, zeg maar. Als ‘bewijs’ wordt er kriskras uit onderzoeken uit 2004, 2000 en weer 2004, geciteerd om maar duidelijk te maken dat die trend niet klopt. Tot slot haalt men ook nog een onderzoek uit 2004 aan waaruit bleek dat voor een relatief klein deel van het Arctische gebied (onder andere Hudson en Baffin Bay) geen neerwaartse trend was van 1979 tot 2001.

  Vervolgens moet een ander onderzoek uit 2003 (Cavalieri et al.) het ontgelden. Zij beweren namelijk volgens Idso/Singer op basis van satellietdata dat er een versnelling is in afname van zeeijs in de zomer, met een record in 2002 (Serreze et al.). Ter verdediging wordt weer een onderzoek uit 2001 aangehaald wat toegespitst is op een klein deel van het Arctische gebied, Baffin Bay. Vervolgens gaat het over de ‘Odden ice tongue’, een grote strook ijs die zich van oudsher ’s winters tussen Groenland en het eiland Jan Mayen vormde:

  Trend analyses revealed that the ice tongue has exhibited no statistically significant change in any of the parameters studied over the past 20 years;

  De Odden Ice Tongue is al sinds 1997 niet meer geobserveerd. Maar in 2009 halen ze die gecopypaste blabla gewoon weer aan. Best wel gênant, als je erover nadenkt.

  Ze gaan verder met het aanhalen van twee onderzoeken uit 2001 over de “Arctic climate variability” in – wait for it – de Baltische Zee! Het tweede onderzoek gaat puur en alleen over historische data van ‘ice break-up between 1529 and 1990‘ in de noordelijke haven van Riga. Nou, ik ben overtuigd, hoor.

  En het houdt niet op.

  Uit een onderzoek uit 2001 (Vinje et al.) zou blijken dat het zeeijs in de Nordic Seas (Greenland, Iceland, Norwegian, Barents, and Western Kara Seas) in de afgelopen 135 jaar (voor 2001 neem ik dus aan) met 33% is afgenomen. Idso/Singer pareert dat door te zeggen dat de helft van die 33% van 1860 tot 1900 plaatsvond en dat CO2 in die periode 7ppm steeg, terwijl het daarna met 70ppm steeg. En zo wisselen we continu fijn tussen micro en macro, tussen lange en korte periodes, al naar gelang hoe het ons uitkomt. Ter ondersteuning worden ook nog twee onderzoeken van Polyakov uit 2002 en 2003 aangehaald die over de Siberische zeeën gaan (Chukchi, Laptev, Kara, East Siberian Seas). Daar is de daling – tot 2002, hè – kleiner en niet significant.

  Idso/Singer schrijft tot slot het volgende:

  In light of this litany of findings, it is difficult to accept the claim that Northern Hemispheric sea ice is rapidly disintegrating in response to CO2-induced global warming.

  Een “litany of findings”? Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ze cherrypicken uit een handjevol onderzoeken van vóór 2004 en schrijven dan in 2009 doodleuk dat claims met betrekking tot het verdwijnen van het Arctische zeeijs en een mogelijk/waarschijnlijk verband met door CO2 veroorzaakte opwarming moeilijk te accepteren zijn. Als je zoiets schrijft, ben je óf heel erg dom, óf oneerlijk, en aangezien de heren Idso en Singer rijkelijk hiervoor beloond worden, vermoed ik het laatste.

  Ze citeren het volgende uit Parkinson et al. (2000) aan: “provides a strong rationale for considerable caution when extrapolating into the
  future the widely reported decreases in the Arctic ice cover over the past few decades or when attributing the decreases primarily to global warming.” Dat schreef Parkinson in 2000. Zou hij hetzelfde gezegd hebben in 2009? Of in 2012? Waarschijnlijk wel (je kunt de extreme daling namelijk niet zomaar naar de toekomst doortrekken, aangezien de natuurlijke variatie ook een rol speelt), maar een stuk minder stellig. Er is zo onvoorstelbaar veel gebeurd in het Arctische gebied sinds 2000. Voor hun rapport stopt Idso/Singer echter bij 2004. Ik zal de updates nog eens lezen.

  Kort samengevat: In hun hele referentielijst staat één onderzoek van na 2004, terwijl het meeste van dat onderzoek achterhaald is door de gebeurtenissen na 2004. Bovendien cherrypicken ze die onderzoeken dat het een lievelust is en wijzen ze continu naar kleine delen van het Arctische gebied wat dan iets zou moeten zeggen over het Arctische gebied als geheel.

  Het is een beknopt en rommelig geschreven stuk (vermoedelijk knip- en plakwerk van eerder geschreven teksten) dat wetenschappelijk moet ogen, maar eigenlijk weinig met serieuze en integere wetenschap te maken heeft. Als het hele rapport net zo misleidend en nietszeggend is als het hoofdstuk over Arctisch zeeijs, dan kan het eigenlijk linea recta in de prullenbak. Het blijft voor mij dan ook een compleet raadsel dat integere en intelligente mensen als Theo ‘goede wetenschap’ Wolters en Marcel Crok met open ogen in deze doorzichtige propaganda tuinen. Tragisch eigenlijk dat ze dit soort betaalde verdraaiers/leugenaars als hun bondgenoten zien.

  Ik was van plan hier een blog post over te schrijven voor het Arctic Sea Ice blog, maar het is werkelijk waar doodzonde van m’n tijd. Ik krijg helaas geen 5 tot 10 mille per maand voor dit soort ‘werk’ betaald. Ik word er wel heethoofdig van. Dat wel.

  Like

 26. Ik kan kort zijn over hun Climate Change Reconsidered – 2011 Interim Report, want ze zijn zelf ook bijzonder kort van stof als het op het Arctische zeeijs aankomt (rara, hoe zou dat komen). Ze gooien sea ice en lake ice op één hoop, maar halen dit keer wel twee onderzoeken uit 2010 aan. Het jammere is alleen dat deze onderzoeken enkel en alleen over Hudson Bay en de Great Lakes gaan! Geen woord verder over het Arctische zeeijs als geheel, of over wat er de laatste jaren allemaal geobserveerd is.

  Ik ben sinds kort voor het Arctic Sea Ice blog een kleine database voor onderzoek met betrekking tot Arctisch zeeijs begonnen, en m’n maag keert zich om als ik bedenk hoeveel interessant en nuttig onderzoek de heren Idso en Singer gewoonweg negeren.

  Iedereen die betrokken is bij het NIPCC-rapport en er ook maar enige waarde aan toekent, moet zich naar mijn mening de ogen uit de kop schamen. Het kan niet anders dan dat het absolute prutswerk en de lies by omission die ik in de hoofdstukken over Arctisch zeeijs constateer als een rode draad door het hele rapport lopen.

  Like

 27. Hi Neven,

  Dank voor je in-depth review van het zeeijs het NIPCC ‘rapport’. Als je de bevindingen op een rijtje zet:

  – grootschalig lying by omission;
  – cherrypicking van zeer beperkte lokaties en tijdsintervallen, ipv naar het geheel te kijken;
  – misrepresentatie van geciteerd onderzoek;
  – moddergooien door niet-onderbouwde insinuaties over het IPCC uit te strooien;
  – hypocrisie omdat men zich zélf schuldig maakt aan
  bending scientific facts en een activist enterprise,

  dan is wel duidelijk dat het NIPCC geen aanspraak kan maken op “goede wetenschap” – hoezeer men ook z’n best doet om het op serieuze wetenschap te doen lijken. 😦

  Thanks again.

  Like

 28. My pleasure, Bob.

  Ik herinner me nog de tijd dat ik geïnteresseerd begon te raken in klimaatverandering, een jaar of 6-7 geleden. Ik was toen steeds heel erg onder de indruk van de argumenten van skeptici. Vooral bij claims van Wattsupwiththat dacht ik vaak van: wauw, dat is me wat, zeg! Ik was er ook erg ontvankelijk voor omdat ik in die tijd allerlei complottheorieën erg interessant vond (9/11, vaccins, en nog wat zaken waarin ik een beetje tussen de massa en de fringe zweef). Ik wilde niets uitsluiten, maar ik trok alles wel zoveel mogelijk na.

  Bij het natrekken van claims van skeptici begon het me al vrij snel op te vallen dat de claims vrijwel altijd overdreven waren, dat er een hoop context ontbrak, dat er dingen een beetje tot heel erg verdraaid waren, soms ronduit gelogen, en vooral ook dat veel van die claims al eerder overtuigend ontkracht waren. Het vreemdste vond ik nog dat die skeptici (en ik las in die tijd met name op WUWT) nooit wat corrigeerden of rectificeerden, terwijl ze toch wel moesten weten hoe de vork in de steel zat, zeker omdat ze daar regelmatig in comments op gewezen werden.

  Ik begon het bij te houden en naarmate de tijd vorderde, nam de betrouwbaarheid van vrijwel alle skeptici in mijn ogen steeds meer af. Dat was eigenlijk mijn hoofdreden om te vermoeden dat klimaatverandering echt was, gaande was, en door menselijke activiteiten veroorzaakt werd. Daarna kwamen daar de zeer overtuigende aanwijzingen vanuit de wetenschap (kostte meer tijd om te doorgronden), het gevoel dat veel ‘alarmisten’ – zowel bloggers als reageerders – veel meer kennis en integriteit bezaten dan de in mijn ogen onbetrouwbare en ongeloofwaardige skeptici, en tot slot, de overduidelijke links tussen betaalde skeptici – die het balletje aan het rollen gebracht hadden -, ideologische denktanks en big business.

  En datzelfde zie ik nu weer terug in dat deel van het NIPCC rapport waar ik ietsjes meer kennis dan gemiddeld van denk te hebben. Niet dat het me verbaast. Wat me wel blijft verbazen, is dat intelligente en integere mensen (zoals bijvoorbeeld Theo Wolters en Marcel Crok) zich hierdoor in de luren laten leggen. Maar dat had ik al gezegd, geloof ik. Het is mijn hoop dat ze me dat ooit nog gaan uitleggen, maar kennelijk moet AGW nog wat duidelijker worden.

  Whatever will be, will be.

  Like

 29. Jos Hagelaars

  Stefan Rahmstorf had me even op het verkeerde been gezet, Pieter Zijlstra ook las ik. Grappig stukje:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/04/wrong-sign-paradox-finally-resolved

  Om me er nu van te vergewissen dat het hele NIPCC gedoe niet eveneens een 1-april grap was, heb ik de productiedata van de documenten bekeken. Nee, blijkbaar is er niets grappigs aan dat gehele NIPCC.
  Of misschien toch wel en zitten Singer en Idso elke avond, met hun Heartland cheque in de hand, zich kostelijk te amuseren over de enorme hoeveelheid onzin die ze kunnen verkopen en er zelfs mensen zijn die het serieus nemen. Die twee hebben 1 april tot norm verheven.

  Like

 30. @jos en anderen : dat hele NIPCC rapport kan gewoon de vuilnisbak in, samen met het boek van Marcel Crok.

  Like

 31. Bob Brand

  Toch wel nuttig om hier hoofstuk-voor-hoofdstuk het NIPCC ‘rapport’ door te nemen, en de paragrafen te categoriseren in:

  – lying by omission;
  – cherrypicking van zeer beperkte lokaties en tijdsintervallen, ipv naar het geheel te kijken;
  – misrepresentatie van geciteerd onderzoek;
  – moddergooien door niet-onderbouwde insinuaties over IPCC;
  – hypocrisie en projectie, omdat men zich zélf schuldig maakt aan bending scientific facts en een activist enterprise.

  Zijn er nog andere belangrijke criteria volgens welke het NIPCC verhaal niet door de beugel kan? Er is zo best een leuke matrix op te bouwen.

  Misschien iets voor een sappige publicatie. 🙂

  Like

 32. Bob Brand

  En we kunnen het Heartland Institute eens om > 1.5 miljoen dollar vragen daarvoor… als voorschot, net als bij Idso, SInger en consorten.

  Like

 33. Pingback: Chinese Academy of Sciences omarmt het NIPCC rapport niet. | Active Science

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s